Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 34 (niet bekend) (niet bekend) G-186 G-233
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 34
ten oostenGrote Kerkstraat 36
ten zuidenBorstelsteeg 3
ten westenBorstelsteeg 1
ten noordenGrote Kerkstraat 36


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 34naamloze steeg ten noorden


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0186r van 20 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0016v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Lubbers c.u.Leeuwarden
1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZdwarskamer
 
koperFrans Hendricks c.u.linnenwever136-21-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidende hof van proclamant Frans Hendricks linnenwever
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhet grote huis gekocht door Willem Stoffels c.u.
verkoper q.q.oud burgervaandrig Sibrand Hessels, procuratiehouder van
verkoperNeeltie Cornelis, dochter en erfgenaam van
erfgenaamwijlen Cornelis JobsUtrecht


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFrans Hendricks
1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het grote huis en plaats van Neeltie Cornelis, in of bij dehuis met een weefwinkel erin en een hof ten zuiden
 
koperTeunis Jacobs c.u.200-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Piters
naastligger ten zuidenhet domineeshuis
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses
naastligger ten noordenhuis en plaats van Neeltie Cornelis
verkoperFrans Hendrix c.u.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 12rGrote Kerkstraat 34Isbrandt Jansen, modderleiker (stads -)f. 0-00-00


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0117v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendwarskamer bewoond door IJsbrandt Jans
1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steeg [staat: in een zijsteeg van de Kerkstraat]woning
 
koperJan Martens c.u.90-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Martens c.u.
verkoperGertie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat achter het huis van Dirk Aentieshuis met plaatske en tuintje terzijde
 
koperHendrik Pytters, gehuwd met71-00-00 GG
koperAntie Marus
verpachter grondJan Jansen 0-03-00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenDirk Aenties
verkoper q.q.Cornelis Taevis, hypothecaire crediteur vanmr. bakker
verkoperJans Jacobs, gehuwd metschuitschipperGroningen
verkoperAntie JacobsGroningen


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steegjewoning, tuintje en plaatsje
 
koperCornelis Taeves mr. bakker73-03-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
naastligger ten oostenIds Fockes
naastligger ten zuidenIds Fockes
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordensteegje
verkoperHendrik Pytters


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ in een steegjekamer
 
koper door niaarBeernt Hendricks bontwever60-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-03-00 CG
geniaarde koperDirk Sytses c.u.
naastligger ten oostenwijlen Jan Ydes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBeernt Hendrix
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperBouwe Willemsmakelaar


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0065v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0359v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter in een steegjehuis
 
koperGijsbertus Wildschut koopman141-00-00 GG
huurderFeite Arjens 24-00-00 CG
naastligger ten oostenBeern Hendrix
naastligger ten oostenMarijke Lammerts
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenMarijke Lammerts
naastligger ten noordensteeg
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWildschut koopman
1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ achter het huis van mr. knoopmaker Jacob Dirks door een steegje in te gaanwoning
 
koperHaye Pyters oud mr. blauwverver576-05-00 CG
naastligger ten oostenBeernt Hendriks bontwever
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder
naastligger ten noordenJacob Dirks mr. knoopmaker
verkoperGijsbert Wildschutbontreder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Pyters, oud-mr. bontwever, koopt een nieuwe woning, achter het huis van Jacob Dirks, mr. knoopmaker, zz. Grote Kerkstraat, en door een steegje in te gaan. Ten O. bontwever Beernt Hendriks, ten Z. bontwever Hendrik Egberts, ten W. de verkoper en anderen, ten N. Jacob Dirks. Gekocht van Gijsbert Wildschut, bontreder, voor 576 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0043r van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Keimpe Tjeerds
1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeghuis en tuin
 
koperCornelis Jacobus Wetsens, vader vanwinkelier430-00-00 GG
koperDirk Cornelis Wetsens winkelier
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostenBeerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk
naastligger ten noordenBaarent Ysaaks
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobus Wetsens en zijn zoon Dirk Cornelis Wetsens kopen (a) een huis met tuin zz. Grote Kerkstraat tussen brug en kerkhof, in te gaan in een steeg. Ten O. Beerend Verlaage, ten Z. Hendrik Egberts, ten W. perceel b, ten N. Baarent Ysaaks. Als huurders bewoond door Gerryt van Beek c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Ceimpes Feerdijk x koopman Rein Gerbranda, voor 430 gg (voor a en b).


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste in deze akte verkochte huis
1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaanhuis en hof
 
koperBarend Izacs joods koopman800-00-00 CG
bewonerJacob Blesma c.u.
naastligger ten oostenBerend Verlage
naastligger ten zuidenHendrik Egberts
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenBarend Izacs joods koopman
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
verkoperDirk Cornelis Wetzenswinkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0234r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 36, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Steenbrink
1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Steenbrink koopman183-00-00 CG
huurderZaake Meinderts
naastligger ten zuidenArend Bartling
naastligger ten oostenHans Claasen
naastligger ten noordenHans Claasen
naastligger ten westenN. N.
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis wijk G-186
1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 34Grote Kerkstraat wijk G-186huis
 
koperWybe Salomons schipper175-00-00 CG
huurderJacob Jelles
naastligger ten oostenHans Klaasen
naastligger ten zuidenArend Bertling
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Klaasen
verkoperJan Steenbrinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Salomons, schipper koopt (a) huis zz. Grote Kerkstraat, Wijk G-186. Ten O. en N. Hans Claasen, ten W.?, ten Z. Arend Bartling. Gekocht van Jan Steenbrink.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Ane Oepkes Zomergeb 5 jan 1804 HRL, ovl 1 jul 1813 HRL; wijk G-186, ged 24 jan 1801 HRL, zv Oepke Z, en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-185; gebruiker Bernardus Witte, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Pieter Okkes van der Stok... huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1814; vrouw P. vdS. gebruiker wijk G-186; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); P.O. vdS. van HRL. en Trijntje Harmens Smith van Arum, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-186Grote Kerkstraat 34A Bartling ervenP van der Stok vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1629Grote Kerkstraat 34Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (53 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-186Grote Kerkstraat 34Huizinge in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-186Grote KerkstraatWybe J Feenstra64 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-186Grote KerkstraatAntie S Krol53 jDokkumv, protestant, gehuwd
G-186Grote KerkstraatAntie S Vink18 jLeekv, protestant, ongehuwd
G-186Grote KerkstraatGeertje Feenstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Antje Sybes Krol... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184, supp wijk G-402; oud 53 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-186; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-186Grote Kerkstraat 34Wybe Jochems Feenstra... HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1629G-186 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3834G-233 (Kerkstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
G-186Grote Kerkstraat 34Een huis met erf . Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 488..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4455Grote Kerkstraat 34 (G-233) (Onbekend)onbekend


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 34D.Monsmaventer
  terug