Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 37 3-070 3-086 G-201 G-246


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 37, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 37
ten oostenGrote Kerkstraat 39
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 35


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 37naamloze doorlopende steeg ten noorden


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 163r van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 37Jan Wybes x Pietrick Michiels kopen een huis in de Kerkstraat alwaar den publicaan vuythanckt, strekkende van voor de straat tot achter aan de Droogstraat. Ten ZO wever Ariaen Pieters, ten N. Epcke Feddes. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Tonys Luytties


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 93r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 37Woulter Siemens, bakker x Griet Pyters kopen huis en schuur bij de kerk, daer die Pellicaen vuytsteeckt, streckende voor vande staet tot achter aende Droogestraat. Ten NW Willem Jans, ten ZO wd. mr. Aerts. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Pytrick Michiels wv Jan Wybes, voor 1100 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet voormalige huis van Wouter Sents bakker
naastligger ten oostensteeg


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Vergulden Publicaan


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ waar de Pellicaan uithangthuis met bakovens
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van wijlen Neeltje Wouters


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ1/2 huis
 
koperburgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker166-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderSchelte Scheltes c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenhet huis van Pytter bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet huis van Pytter doodgraver
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman Dominicus Lanting
verkoperGatske Dirx, weduwe van
wijlen Claes Wopkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Banga, burger vaandrig en bakker, koopt 1/2 huis met daarin een bakkerij, met een steeg ten westen, in de Grote Kerkstraat. Ten O. bakker Pytter, ten Z. de straat, ten W. de steeg en doodgraver Pytter, ten N. wd. vroedsman Dominicus Lanting daer de 3 schelvisschen uythangt. Grondpacht 42 st. Gekocht van Gatske Dirx wv Claes Wopkes, mr. bakker, voor 166 gg. 14 st.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamde de Pelicaan van burgervaandrig Banga


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenbakkerij


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis de Pellikaen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Pelicaen


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAucke Jansen bakker


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakker


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de pelicaan


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-070 Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerJan Christiaans (voor 30-00-00 CG)
gebruikerClaes Hilles (voor 10-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-070 Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerClaes Hilles e.a.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
opmerkingper bode rowel 1-1-4
aansl. huurw. voldaan17-5-1720
opmerking1720 den 17 mey voort jaer van claes hilles ontfangen 1-1-14
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
opmerkingden 12 july van de achter kamer van job auckes hier op ontfangen 2-18-12


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-070 Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Backer
gebruikerJan wever cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-070 Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerAge Wiebes c.s.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-06 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0125v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ dicht aan het kerkhofhuis en bakkerij
 
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder en koopman640-14-00 GG
naastligger ten oostenDirk Huigens e.a.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
huurderAege Wybes mr. bakker61-00-00 CG
huurderClaas Tjeerds
verkoper van 1/2Jan Aukes Backerkoopman
verkoper van 1/6 van 1/2Antje Ypkes, gehuwd metHijum
Jan BouweswinkelierHijum
verkoper van 1/6 van 1/2Sjoerdje Ypkes, weduwe vanOude Galileen buiten Leeuwarden
wijlen Paebe Jarigs
verkoper van 1/6 van 1/2Sicke YpkesmolenaarDronrijp
verkoper van 1/6 van 1/2Rixtie Douwes, gehuwd metMinnertsga
Jan OebleshuismanMinnertsga
verkoper van 1/6 van 1/2Dieuke Douwes, gehuwd metHallum
Gerben JansenhuismanHallum
verkoper van 1/6 van 1/2Mayke Douwesonder de klokslag va Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Sybrens Suringar, zoutzieder, koopt een huis en bakkerij met alle inventaris, nz. Grote Kerkstraat, dichtbij het Kerkhof. Ten O. Dirk Huigens en anderen, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang etc. heeft, ten Z. die straat, ten N.?. Gekocht van Jan Aukes Backer, voor 1/2, en Antje Ypkes x Jan Douwes, winkeliers te Hijum, Sjoerdje Ypkes wv Pabe Jarigs, wonende op de Oude Galileeen even buiten Leeuwarden, en nog vele anderen (allen genoemd.), voor 1/2, voor 640 GG 14 st.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0215v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerrit Hilbrand


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-070 Grote Kerkstraat 37Age Wybes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-070 Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerAge Wybes c.s.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0128v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ bij het kerkhofhuis en bakkerij
 
koperAndries Ruirds, gehuwd metmr. bakker1150-00-00 CG
Tzietske Jans Flink
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderJohannes Klok c.s.
naastligger ten oostenPaulus Dirks mr. timmerman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAdam Goslings c.s.
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
wijlen de heer Gerrard Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Ruirds, mr. bakker x Tzietske Jans Flink kopen een huis en bakkerij, de Pelikaan genaamd, in de Grote Kerkstraat bij het kerkhof, bewoond door Johannes Klok. Grondpacht 42 st. Ten O. Paulus Dirks, mr. timmerman, ten Z. de Kerkstraat, ten W. een doorgaande steeg waarin vrije in- en uitgang, ten N. Adam Goslings c.s. Gekocht van vrouw Catharina Maria Pauwels wv heer Gerrard Suringar, als boedelhouderse van haar mans boedel, voor 1150 cg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0157r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0061v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnderys Ruerds bakker


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0155v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] aan het eind bij de grote kerkhuis en bakkerij
 
koperWybe Dirks Vliet mr. bakker950-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Adam Goslings c.s.
verkoperAnderies Ruurds, gehuwd metmr. bakker
Tjietske Jans Flink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker koopt huis en bakkerij 'de Pelikaan' op het eind van de straat, bij de Grote Kerk. Ten O. Paulus Dirks, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten N. wd. Adam Goslings. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Andries Ruurds, mr. bakker x Tjietske Jans Flink.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0019r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWiebe Dirks


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Wybes Vliet mr. bakker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Wybes van Vliet


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Wybes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Wiebes Vliet


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk Wybes Vliet


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk W. van Vliet


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-086 Grote Kerkstraat 37Dirk Wybes2-00-00 CGhuis en bakkerij


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 28 okt 1811
G-201Grote Kerkstraat 37Eene huizinge en bakkerij c.a., de Pelikaan genaamd aan het einde van de kerkstraat bij de groote Kerk, in huur gebruikt bij mr. bakker Cornelis van, Dijk. Provisioneel verkocht op 6 nov 1811 door notaris mr. Jacob Hanekuyk..


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 203 van 16 dec 1811
adressoortbedraggebruik
G-201Grote Kerkstraat 37koopaktefl. 275huis en bakkerij in de Grote Kerkstraat G-201
 
verkoperDirk Wiebes Fliet
koperHendrik Poort (gehuwd met Geeltje Sybrens)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Wytske Jans Blaauwgeb 1789 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-201, dv Jan B., en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Baukje Siebrensgebruiker van wijk G-201, broodverkoopster, 1814. (204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Hendrik Poort... 1811, huw 1812, huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk C-016, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-201; gebruiker Baukje Siebrens, broodverkoopster 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-201Grote Kerkstraat 37Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 van 24 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-201Grote Kerkstraat 37koopaktefl. 700huis en bakkerij in de Kerkstraat G-201
 
verkoperHendrik Poort
verkoperGeeltje Syberens
koperJan Keiser
koperNeeltje Poort


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-201Grote Kerkstraat 37Anna C. Jans Keizer, overleden op 9 november 1825C.=Cornelia, dochter van Jan Keizer, mr. bakker (Kerkstraat G 201) en Neeltje Poort, zuster van minderjarige Cornelis Jans Keizer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 977Grote Kerkstraat 37Jan KeijzerHarlingenbakkerhuis en erf (192 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Johan G Keyzeroud 62 jaar, geb Brunia en wonende te HRL. 1839, inlandse kramer, wijk G-201; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Neeltie Poortoud 58 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-201; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-201Grote KerkstraatJohan G Keyzer62 jBrunia in Duitschlandm, protestant, gehuwd, inl. kramer
G-201Grote KerkstraatNeeltie Poort58 jNieuwendamv, protestant, gehuwd
G-201Grote KerkstraatCornelis Keyzer20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zaakwaarnemer


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 977G-201 Jacob HanekuijkHarlingenvan binnen en van buiten geheel vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Klaas Straatsma... Teunis Tijsses S, en Wilhelmine Gerbens Velthuis; BS huw 1830, huw 1864, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; ... (alles)


1863 - bewonersadresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Teetske Jacobs Ringnalda... Rooms Katholiek, dv Jacobus Martens R, en Anna Willekes; BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2928G-246 (Kerkstraat)Sijtske Leijenaar, wed. Foppe Stegingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2928Grote Kerkstraat 37 (G-246)Jelle Huitema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 37 Gerrit S. Vlagsmawinkelier
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 37G.S.Vlagsmawinkelier


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 37Joh. Rooswinkel676Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Rooswinkel676Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 37J.J. (Johannes) Rooswinkel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 37beeldbepalend pand4 van 10
  terug