Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 373-0703-0703-086G-201G-246


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 37
ten oostenGrote Kerkstraat 39
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 35
ten westenGrote Kerkstraat 39
ten westende Grote Kerkstraat
ten westenGrote Kerkstraat 35


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 37naamloze doorlopende steeg ten noorden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 37, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0085v van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]750‑00‑00 gghuis alwaar den Publicaan vuythanckt
koperJan Wybes, gehuwd met
koperPietrick Michiels
verpachter grondde Stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten noordoosten*Kruisstraat [staat: droge straat]
naastligger ten zuidoostenAriaen Pieters wever
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenEpcke Feddes
verkoperThonis Luytties
verkoper? Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybes x Pietrick Michiels kopen een huis in de Kerkstraat alwaar den publicaan vuythanckt, strekkende van voor de straat tot achter aan de Droogstraat. Ten ZO wever Ariaen Pieters, ten N. Epcke Feddes. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Tonys Luytties


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0047r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ [staat: bij de kerk, strekkende voor van de straat tot achter naar de Kruisstraat [staat: Droogstraat]]1100‑00‑00 gghuis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuur
koperWoulter Semmes, gehuwd metbakker
koperGriet Pyters
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostende weduwe van wijlen mr. Aerts
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenWillem Jans
crediteurThomas Jansbrouwer
verkoperPytrick Michiels, weduwe van
verkoperwijlen Jan Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWoulter Siemens, bakker x Griet Pyters kopen huis en schuur bij de kerk, daer die Pellicaen vuytsteeckt, streckende voor vande staet tot achter aende Droogestraat. Ten NW Willem Jans, ten ZO wd. mr. Aerts. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Pytrick Michiels wv Jan Wybes, voor 1100 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0095r van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenWouter Semmes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0105v van 9 mei 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Tussen de schuur en loodske en voorhuis vd verkopers216‑00‑00 ggschuur en een 1/2 ledige plaats
koperReyner Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWouter Semmens, gehuwd metbakker
verkoperGriet Pieters


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0110v van 23 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0135r van 30 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0335v van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostensteeg
naastligger ten zuidoostenWouter Sems


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0345v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten noordwesten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidoostenWouter Sems


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0089r van 10 dec 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ achter het huis van Wolter Sems met de bestekte plaats tussen de plaats van Wolter Sems en deze schuur0‑00‑00 ggroodpande schuur
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende plaats van Pieter Rieurdts Kingma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Sytse Pieters
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperTrijntie Andries voor haar en haar weeskinderen, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Jans in de Bonte Hond


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0101v van 28 jan 1626 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ150‑07‑00 ggschuur, achter het huis van Wolter Sems
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende plaats van Pieter Kingma
naastligger ten zuiden*Wolter Sems
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van Sytse Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReiner Jans in de Bonte Hond


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0067r van 27 apr 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ49‑00‑00 ggro[od]pande schuur
koperTiaard Jouckes, gehuwd metbrouwer
koperAuck Suierdts
naastligger ten oostende plaats van Sibrant Ruierdts Kingma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende schuur van burgemeester Sytse Piters Fogelsang
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: Heerestraat]
verkoperJan Claeses


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0151r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidoostenWouter Sems


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0151r van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidoostenWouter Sems


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181v van 30 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWouter Sems bakker


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0046r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWouter Sems bakker


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0091v van 29 nov 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ1150‑00‑00 gghuis
koperJan Beerns c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
naastliggersteeg
naastligger ten oostenRecht Ockes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCleys Bartels
naastligger ten noordenhet hek van Cleys Bartels
verkoperWouter Sems


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0051v van 17 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet voormalige huis van Wouter Sents bakker
naastligger ten oostensteeg


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182v van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Vergulden Publicaan


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ waar de Pellicaan uithangt00‑00‑00 cghuis met bakovens
koper provisioneelN. N. de Pelikaan
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Wopkes bakker


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0180r van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0236r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes mr. bakker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0006ra van 4 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat166‑14‑00 cghuis en bakkerij
koperburgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderSchelte Scheltes c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenTyte bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenPytter doodgraver
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Drie Schelvissen, van de weduwe van wijlen vroedsman Dominicus Lantingh de Drie Schelvissen
verkoperGatske Dirx voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Wopkesmr. bakker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ166‑14‑00 gg1/2 huis
koperburgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderSchelte Scheltes c.u.mr. bakker
naastligger ten oostenhet huis van Pytter bakker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet huis van Pytter doodgraver
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Dominicus Lanting de Drie Schelvissen
verkoperGatske Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Claes Wopkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Banga, burger vaandrig en bakker, koopt 1/2 huis met daarin een bakkerij, met een steeg ten westen, in de Grote Kerkstraat. Ten O. bakker Pytter, ten Z. de straat, ten W. de steeg en doodgraver Pytter, ten N. wd. vroedsman Dominicus Lanting daer de 3 schelvisschen uythangt. Grondpacht 42 st. Gekocht van Gatske Dirx wv Claes Wopkes, mr. bakker, voor 166 gg. 14 st.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0225r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Pelicaan van burgervaandrig Banga


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0266r van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jansen Banga


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 3 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet bakkershuis


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361v van 30 aug 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Pellicaen van burgervaandrig Banga


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050r van 19 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oosteneen bakkerij


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis de Pellikaen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0260r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende Pelicaen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0325r van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0377v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Auke Jansen Banga


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172r van 14 mei 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAucke Jansen Backer n.u.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAucke Jansen Backer n.u.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324av van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Pelicaen van Auke Jansen bakker


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0343r van 5 sep 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuke Jansen Backer n.u.koopman


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087r van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Pelicaan


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 48Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerJan Christiaans
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerClaes Hilles
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 30vGrote Kerkstraat 37huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerClaes Hilles e.a.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
opmerkingper bode rowel 1-1-4
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720
opmerking1720 den 17 mey
opmerkingvoort jaer van Claes Hilles ontfangen 1-01-14
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720
opmerkingden 12 july van de achterkamer van Job Auckes
opmerkinghier op ontfangen 2-18-12


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio Grote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Backer
gebruikerJan wever cum soc.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0070r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Auke Backer koopman


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0094v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Bakker


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0102v van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Auke Backer koopman


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0363v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Jans Backer


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0173v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Backer


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0067r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 31rGrote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerAge Wiebes cum soc.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑03‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0125v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ dicht aan het kerkhof640‑14‑00 gghuis en bakkerij
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder en koopman
naastligger ten oostenDirk Huigens e.a.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenN. N.
huurderAege Wybes mr. bakker61‑00‑00 cg
huurderClaas Tjeerds
verkoper van 1/2Jan Aukes Backerkoopman
verkoper van 1/6 van 1/2Antje Ypkes, gehuwd met te Hijum
verkoper van 1/6 van 1/2Jan Bouweswinkelier te Hijum
verkoper van 1/6 van 1/2Sjoerdje Ypkes, weduwe van te Oude Galileen buiten Leeuwarden
verkoper van 1/6 van 1/2wijlen Paebe Jarigs
verkoper van 1/6 van 1/2Sicke Ypkesmolenaar te Dronrijp
verkoper van 1/6 van 1/2Rixtie Douwes, gehuwd met te Minnertsga
verkoper van 1/6 van 1/2huisman Jan Oebles te Minnertsga
verkoper van 1/6 van 1/2Dieuke Douwes, gehuwd met te Hallum
verkoper van 1/6 van 1/2huisman Gerben Jansen te Hallum
verkoper van 1/6 van 1/2Mayke Douwes onder de klokslag van Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Sybrens Suringar, zoutzieder, koopt een huis en bakkerij met alle inventaris, nz. Grote Kerkstraat, dichtbij het Kerkhof. Ten O. Dirk Huigens en anderen, ten W. een doorgaande steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang etc. heeft, ten Z. die straat, ten N.?. Gekocht van Jan Aukes Backer, voor 1/2, en Antje Ypkes x Jan Douwes, winkeliers te Hijum, Sjoerdje Ypkes wv Pabe Jarigs, wonende op de Oude Galileeen even buiten Leeuwarden, en nog vele anderen (allen genoemd.), voor 1/2, voor 640 GG 14 st.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0185r van 8 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Gerard Sybren Suiringar


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0239v van 17 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Auke Backer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-070Grote Kerkstraat 37Age Wybes, bestaande uit 6 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 31rGrote Kerkstraat 37huis
eigenaarwed. Auke Bakker
gebruikerAge Wybes cum soc.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0186v van 3 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer Gerard Sybrand Suringar


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0128v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ bij het kerkhof1150‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperAndries Ruirds, gehuwd metmr. bakkerde Pelikaan
koperTzietske Jans Flink
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 cg
huurderJohannes Klok c.s.
naastligger ten oostenPaulus Dirks mr. timmerman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenAdam Goslings c.s.
verkopervrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerrard Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Ruirds, mr. bakker x Tzietske Jans Flink kopen een huis en bakkerij, de Pelikaan genaamd, in de Grote Kerkstraat bij het kerkhof, bewoond door Johannes Klok. Grondpacht 42 st. Ten O. Paulus Dirks, mr. timmerman, ten Z. de Kerkstraat, ten W. een doorgaande steeg waarin vrije in- en uitgang, ten N. Adam Goslings c.s. Gekocht van vrouw Catharina Maria Pauwels wv heer Gerrard Suringar, als boedelhouderse van haar mans boedel, voor 1150 cg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150r van 5 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert bontwever


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbakkerij in de Pelicaan


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 31rGrote Kerkstraat 37huis
eigenaarAuke Bakker wed.
gebruikerAge Wybes c.s.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbakkerij In de Publicaen


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0157r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0061v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnderys Ruerds bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-070 , folio 31rGrote Kerkstraat 37huis
eigenaarAuke Backer wed.
gebruikerAge Wybes c.s.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0155v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 37Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat] aan het eind bij de grote kerk950‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperWybe Dirks Vliet mr. bakkerde Pelikaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Adam Goslings c.s.
verkoperAnderies Ruurds, gehuwd metmr. bakker
verkoperTjietske Jans Flink
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks Vliet, mr. bakker koopt huis en bakkerij 'de Pelikaan' op het eind van de straat, bij de Grote Kerk. Ten O. Paulus Dirks, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten N. wd. Adam Goslings. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Andries Ruurds, mr. bakker x Tjietske Jans Flink.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0100r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0019r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWiebe Dirks


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245r van 14 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 10oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbakkerij genaamd de Pelikaan


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 59rGrote Kerkstraat 37huis en bakkerij
eigenaarWybe Dirksz
gebruikerClaas Jansz
huurwaarde85‑00‑00 cg
af: lasten04‑02‑00 cg
huurwaarde totaal80‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑14‑02 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0067v van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0082v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Dirks


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0176r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Dirks Vliet


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Dirks


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0134r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 59rGrote Kerkstraat 37huis en bakkerij
eigenaarDirk Wybes
gebruikerDirk Wybes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0224v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Wybes Vliet mr. bakker


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0376r van 27 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wybes van Vliet


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0186v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wybes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086 , folio 59rGrote Kerkstraat 37huis en bakkerij
eigenaarDirk Wybes
gebruikerDirk Wybes
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑02 cg
grondpacht vanDirk Wybes
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑02‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0077v van 11 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Wybes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0136r van 10 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wybes


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0297v van 1 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wiebes Vliet


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0152v van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Wybes Vliet


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0343r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk W. van Vliet


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-086 , pag. 57Grote Kerkstraat 37Dirk Wybes 2‑00‑00 cghuis en bakkerij


1811 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 28 okt 1811
vermeld alsgeschat adresbericht
G-201Grote Kerkstraat 37Eene huizinge en bakkerij c.a., de Pelikaan genaamd aan het einde van de kerkstraat bij de groote Kerk, in huur gebruikt bij mr. bakker Cornelis van, Dijk. Provisioneel verkocht op 6 nov 1811 in het heerenlogement bij H. Winter door notaris mr. Jacob Hanekuyk.


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 203 van 16 dec 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-201Grote Kerkstraat 37koopaktefl. 275huis en bakkerij in de Grote Kerkstraat G-201
 
verkoperDirk Wiebes Fliet
koperHendrik Poort (gehuwd met Geeltje Sybrens)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Wytske Jans Blaauwgeb 1789 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-201, dv Jan B., en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Baukje Siebrensgebruiker van wijk G-201, broodverkoopster, 1814. (204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Hendrik Poort... 1811, huw 1812, huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk C-016, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-201; gebruiker Baukje Siebrens, broodverkoopster 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-201Grote Kerkstraat 37Hendrik PoortBaukje Siebrens broodverkoopster


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 van 24 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-201Grote Kerkstraat 37koopaktefl. 700huis en bakkerij in de Kerkstraat G-201
 
verkoperHendrik Poort
verkoperGeeltje Syberens
koperJan Keiser
koperNeeltje Poort


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 194b (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-201Grote Kerkstraat 37Anna C. Jans Keizer, overleden op 9 november 1825C.=Cornelia, dochter van Jan Keizer, mr. bakker (Kerkstraat G 201) en Neeltje Poort, zuster van minderjarige Cornelis Jans Keizer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 977Grote Kerkstraat 37Jan Keijzer bakkerHarlingenhuis en erf (192 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Johan G Keyzeroud 62 jaar, geb Brunia en wonende te HRL. 1839, inlandse kramer, wijk G-201; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Neeltie Poortoud 58 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, wijk G-201; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-201Grote Kerkstraat 37Jan Keyzer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-201Grote Kerkstraat62 jinl. kramerBrunia in Duitschlandm, protestant, gehuwd
G-201Grote Kerkstraat58 jNieuwendamv, protestant, gehuwd
G-201Grote Kerkstraat20 jzaakwaarnemerHarlingenm, protestant, ongehuwd


1845 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 977Grote Kerkstraat 37 Jacob HanekuijkHarlingenvan binnen en van buiten geheel vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Klaas Straatsma... Teunis Tijsses S, en Wilhelmine Gerbens Velthuis; BS huw 1830, huw 1864, ovl 1896, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 32 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-158; ... (alles)


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-201Grote Kerkstraat 37Teetske Jacobs Ringnalda... Rooms Katholiek, dv Jacobus Martens R, en Anna Willekes; BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2928Kerkstraat G-246 Sijtske Leijenaar wed. Foppe Stegingawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2928Grote Kerkstraat 37 (G-246)Jelle Huitemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 37G.S. Vlagsmawinkelier


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 37Joh. Rooswinkel676Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Rooswinkel676Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 37J.J. (Johannes) Rooswinkel


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 37beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.1274881362915


  terug