Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 40 5-084 1/2 5-083 G-182 G-229
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 40 5-084 1/2 5-083 G-183 G-230


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 40, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 40
ten oostenGrote Kerkstraat 42
ten zuidenKerkpad 4
ten westenGrote Kerkstraat 38
ten noordende Grote Kerkstraat


0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 40Oud Harlingen Magazine 1989Op zaterdagavond was het een en al bedrijvigheid in de Kerkstraat. Bewoners van de Trekweg en Koningsbuurt en andere buitengewesten vulden niet alleen de straat, maar puilden uit de winkel van de firma Klein, de kruidenierswinkel van de stad [?]


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0127v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperHendrick Sydses, gehuwd met230-00-00 CG
koperDingen Hendricks
naastligger ten oostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan in de Ham
verkoperburgemeester Sent Huiberts, gehuwd met
verkoperMaycke Warners


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037v van 8 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZhuis
 
koperEvert Ruierdts c.u., gehuwd met287-00-00 GG
koperSijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Nanne Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner Piebe Baukes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSweris Jansen, gehuwd met
verkoperHiltie Lous


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127r van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZhuis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar375-00-00 GG
koperDoetie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Nanne Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPybe Bauckes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Ruerds, gehuwd metkoopman
verkoperSijke Jans


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]kamer, en kamer ten zuiden
 
koperEvert Ruirdts 750-00-00 GG
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0-15-00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten zuidende predikantshof
naastligger ten westensteeg, vrije
naastligger ten westenPytter Beerns Gaerman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruirdts koopt huis in de Kerkpoortsstraat


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032v van 31 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis met plaats en kamer ten zuiden
 
koperJacob Auckes 750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten zuidende predikantshof
naastligger ten westenPyter Beerns Gaerman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAucke Jacobs vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Auckes koopt een huis met plaatsje en een kamer ten zuiden, in de Kerkstraat. Ten O. erven Nanning Willems, ten Z. de hof van de proclamanten, ten W. Pytter Beerns Gaerman, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 15 st. Gekocht van zijn vader Aucke Jacobs voor 750 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0147v van 12 apr 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraathuis
 
koperTjomme Jacobs, gehuwd metmr. kleermaker470-00-00 CG
koperMaycke Wolewijns
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
toehaakeen ducaton tot een verering
naastligger ten oostenWillem Jansen mr. steenhouwer
naastligger ten zuidenJoucke Hoytes Beyma
naastligger ten westenJacob Auckes portier van de Havenpoort
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Nannings van der Werff


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0282r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ dicht aan het Kerkpadhuis
 
koperDirk Aenties, gehuwd metmr. huistimmerman277-00-00 GG
koperSytske Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten zuidenIdts Fockes
naastligger ten westensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGertie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het groot kerkhoffhuis
 
koperJan Ulbes mr. bakker220-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
huurderEsge Aukes 16-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Tjomme Jacobs Stikkersma
naastligger ten zuidenCornelis Taevis
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Janses Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDirk Arents c.u.mr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Jan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis c.a. zz. Grote Kerkstraat omtrent het Groot Kerkhof. Ten O. wd. Tjomme Jacobs, ten W. Jan Jansen de Graaf, ten Z. Cornelis Tavis?, ten N. die straat. Het huis betaat uit een voorhuis, woonkelder er kelderkamer, en boven 2 opkamers die hun in- en uitgang hebben door het steegje ten W., en achter het voorhuis een tuintje en plaets, put en back. Gekocht van mr. huistimmerman Dirk Arents, voor 220 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0099r van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het kerkhofhuis
 
koperJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker310-00-00 CG
koperWieskjen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Tjomme Stickersma c.u.
naastligger ten zuidenCornelis Taevis
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits cum sociis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-084Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041v van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het oud kerkhofhuis en plaats
 
koperUlbe Jansen c.u.mr. metselaar250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-05-00 CG
huurderGerrit Gerrits c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten zuidenBeern Hendricks bontwerker
naastligger ten westensteegje met vrij in- en uitgang naar de opkamers
naastligger ten westenBeern Hendricks bontwerker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Ydes c.u.kleermaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
5-084 Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen c.s.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman511-07-00 GG
koperGepke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Hiltie Louws, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ulbe Jans, en namens hun dochtermr. metselaar
verkoper van 1/4Fokjen Ulbes, gehuwd met
verkoper van 1/4Hendrik Fransen, en voogdes van de nagelaten kinderen van hun zoonmr. timmerman
verkoper van 1/4Jan Ulbes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Dirk IJsbrands, koopman x Gepke Jans kopen een huis zz Grote Kerkstraat, deels door de verkopers bewoond en deels verhuurd. Grondpacht 15 st aan de Stad. Ten O. Geertie Jacobs, ten Z. grafmaker Jelle Lykeles, ten W. wever Berent Hendriks, ten N. de Kerkstraat. Steeg ten W. waarin vrije in- en uitgang naar de bovenkamers. Gekocht van Hiltie Louws wv mr. metselaar Ulbe Jans voor 1/2, en van haar dochter Fokjen Ulbes x mr. timmerman Hendrik Fransen voor 1/4, en als bestemoeder en wettige voogdes over haar kindskinderen van haar zoon Jan Ulbes voor 1/4, voor 511 GG 7 st.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-084 Grote Kerkstraat 40Beernt Hendriks, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
5-084 /2Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerHendrik Warners cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de grote kerkhuis
 
koperBernardus Dreyer gerechtsfiscaal228-21-00 GG
huurderCornelis Annes c.u.45-00-00 GG
naastligger ten oostenEvert Beva n.u.
naastligger ten zuidenJelle Lykeles
naastligger ten westenBeernt Hendriks
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Jans, erfgenaam gehuwd met
verkoperGerryt Albertsmr. glasmaker
verkoperIJsbrand Dirks, erfgenaamkoopman
verkoperSipke Dirks IJsbrands, erfgenaamkoopman
verkoperAntie Dirks, erfgenaam gehuwd met
verkoperHendrik Heermanskoopman
verkopervrijgezel Symon Fockes van Esta, erfgenaamkoopman
verkoperMeerderjarige ongehuwde jonge dochter Hinke Dirks, erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal, koopt huis bij de groote kerk aan de suid kant van de kerkstraat, bewoond door Cornelis Annes c.u. voor 45 cg. Geen grondpacht. Beschrijving, waaronder woonkelder, plaats met ruim bleekveld. Ten O. Evert Beva nom. ux., ten Z. Jelle Lykeles, ten W. Beernt Hendriks, ten N. de straat. Gekocht van Claeske Jans, x Gerryt Alberts mr. glasemaker, IJsbrand Dirks, Sipke Dirks IJsbrands, Antie Dirks x Hendrik Heermans, Symon Fockes van Esta, vrijgesel geemancipeerd bij den Hoove van Friesland, allen koopluiden te Harlingen en Mackum, en Hinke Dirks, meerderjarige vrijster, samen de erfgenamen van Dirk IJsbrands, in leven koopman, x Gepke Jans, voor 228 gg. 21 st.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0030v van 12 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40Grote Kerkstraat ZZ bij de grote kerkdeftig huis
 
koperNathan Levy, gehuwd metkoopman480-00-00 CG
koperSara Eliasar
huurderNathan Levy c.u.45-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Pauwlus Beva
naastligger ten zuidenJelle Lykles
naastligger ten westende weduwe van Beernt Hendrik
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperproc.fiscaal Bernardus Dreyer


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241v van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de grote kerkhuis
 
koperEeltje Aukes koopman136-00-00 GG
huurder benedenBenjamin Levi mr. hoedenmaker40-00-00 CG
huurder achterbovenAntje Harmens 0-06-00 CG
naastligger ten oostenEvert Poulus Beva
naastligger ten zuidenNeeltje Jelles, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Age Agema
naastligger ten westenBeerend Jansen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. E. F. Harkenroth, gelastigde van
verkoperNathan Levijoods koopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes, koopman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0258r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat], bij de grote kerk aan dehuis
 
koperHans Abrahams, gehuwd met200-00-00 CG
koperHiltje Jans Lex
huurder benedenwoningBenjamin Levy 40-00-00 CG
naastligger ten oostenEvert Paulus Beva
naastligger ten zuidende weduwe van Age Agema
naastligger ten westenBarend Jansen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0052r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZhuis
 
koperde stad Harlingen 150-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van E. Beva
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Kerkstraat
naastligger ten westensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenBeernd Verlage
naastligger ten zuiden [staat: noorden]dr. S. Gratama
verkoper van 1/4Jan Hanzen Bouwman
verkoper van 1/4Carel Hanzen Bouwman
verkoper van 1/4Riemke Wybes, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob van Slootenkoopman
verkoper van 1/24meerderjarige Sibrigje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24meerderjarige Hiltje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Broer Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Trijntje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Marijke Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Abraham Yemes, kleinkinderen van
erflaterwijlen Hiltje Jans Lex, weduwe van
erflaterwijlen Hans Abrahams


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0089r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraat ZZhuis en tuintje
 
koperMinne Vink koopman226-00-00 CG
huurderGeert Roelofs c.u.34-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Jacobus Kerkhoven
naastligger ten zuidenRein Floris
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Claas Jans, executeur vanmr. bakker
verkoperChristina Imans de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraat ZZhuis en tuintje
 
koperHarmanus Witte, gehuwd met300-00-00 CG
koperElisabeth Bartling
huurderGeert Roelofs
naastligger ten oostenJohannes J. Kerkhoven
naastligger ten zuidenRein Floris
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperMinno Vinkmederechter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Witte, koopman x Elisabeth Bartling kopen een huis en tuintje zz. Grote Kerkstraat, nu gehuurd door Geert Roelofs c.u. Ten O. Johannes J. Kerkhoven, ten Z. Rein Floris, ten W. de stad, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Minno Vink voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Berber Jellesgebruiker van wijk G-183, medegebruiker is Harm. Hendriks wed., gealimenteerd, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Harmen Hendriksovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. gebruiker van wijk G-183, gealimenteerd, medegebruiker Berber Jelles, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-182Grote Kerkstraat 40Pieter Terpstra Pieter Terpstra
G-183Grote Kerkstraat 40 de Stad turfdragershuis
G-183Grote Kerkstraat 40Berber Jelles
G-183Grote Kerkstraat 40Harmen Hendriks wedgealimenteerd


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-182Grote Kerkstraat 40Pieter Dirks Terpstra, overleden op 22 augustus 1820wednr. Sybrig Pieters, man van Trijntje Jelts (testamentair erfgenaam) (Grote Kerkstraat G 182), vader van Sjieuwkje (vrouw van Pieter Jacobs Hoekstra, te Kollum) en Gepke Dirks Terpstra, aldaar (uit 1e huwelijk) en Dirk enminderjarige Jelt Pieters Terpstra (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Johannes Gerardus Bruggemeyer... Anna Catrina Georg op 17 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825, 2e huwt met Antje vd Heide, ovl wijk G-183, kleermaker te Dronrijp in 1861, zv Bernardi Wilhelmi B., en Johanna Rausen; BS huw 1825, ovl 1861, ovl ... (alles)


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-182Grote Kerkstraat 40Trijntje Jielts, overleden op 2 april 1826winkeliersche Kerkstraat G 182, moeder van Dirk en Jield Pieters Terpstra, beidekleermaker aldaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1644Grote Kerkstraat 40Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1645Grote Kerkstraat 40Willem BuurmansHarlingenkleermakerhuis en erf (72 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1645G-182 Fokke KleinHarlingenvan voren geheel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Baukje Sakes de Jong... Franeker huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk G-180; oud 40 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk G-182; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Fokke Christoffels Klein... 1854 overlijdens, BS Franeker huw 1827; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk G-182; VT 1839; geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Fokkes Klein en Saakje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltie Hendriksoud 74 jaar, geb Sapmeer en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Dirkje Wybrens Westerbaan... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840, ovl 1890; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Fokeltje Heins Hollander... huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 58 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Frederik Mettingoud 61 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-183 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Hiltie Bouwmanoud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Janke Sybes Rijpstra... Jelle Agema, goede bekende, 4may 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Jeltie de Witoud 72 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-182Grote Kerkstraat 40Fokke Klein stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-182Grote Kerkstraat 40Sjoerd Frans Dijkstra, overleden op 15 september 183951 jr, werkman, geboren Berlikum, overleden Rapenburg G 182, weduwnaar. (CzOG nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-182Grote KerkstraatFokke Klein45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, brouwersknegt
G-182Grote KerkstraatBaukje de Jong40 jHolwerdv, protestant, gehuwd
G-182Grote KerkstraatAlbert Klein21 jFranekerm, protestant, ongehuwd, timmerknegt
G-182Grote KerkstraatChristoffel Klein18 jFranekerm, protestant, ongehuwd, kuipersknegt
G-182Grote KerkstraatZake Klein4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-182Grote KerkstraatAte Klein4 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-182Grote KerkstraatSaakje Klein8 jFranekerv, protestant, ongehuwd
G-182Grote KerkstraatAntie Klein2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatAaltie Hendriks74 jSapmeergezin 1, v, protestant, weduwe, geen
G-183Grote KerkstraatFrederik Metting61 jWinschotengezin 2, m, protestant, gehuwd, werkman
G-183Grote KerkstraatHiltie Bouwman53 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-183Grote KerkstraatKarel Metting23 jAmsterdamgezin 2, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
G-183Grote KerkstraatJanke Rijpstra55 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-183Grote KerkstraatSybe Weidema23 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatDurkje Westerbaan28 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatCornelis Weidema3 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatJeltie de Wit72 jDronrijpgezin 4, v, protestant, weduwe, geen
G-183Grote KerkstraatVogeltie Hollander58 jMakkumgezin 5, v, protestant, weduwe, geen


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltje Hendriks, overleden op 2 februari 184176 jr, geboren Groningen, overleden Kerkstraat G 183, weduwe, moeder van Bauke, arbeider Leeuwarden en wijlen Jantje Ymkes Smit (vrouw van op 30/7 overleden Yme Willems Lijn, mr. bakker, moeder van minderjarige Willem-Anske, Hiltje, Aaltje en Ymke Ymkes Lijn). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltje Melis Homans, overleden op 20 september 184229 jr, dienstmeid, geboren Oldemarkt, overleden Rapenburg G 183, dochter van Meles Homans, kuiper Oldemarkt en Aaltje Rimkema, zuster van Jacobus, aldaar, Romke, fuselier Bergen op Zoom en minderjarige Jan en Elisabeth Melis Homans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Hein Obbes de Jong, overleden op 11 januari 184671 jr, geboren Heerenveen 1775, overleden Kerkstraat G 183, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Aaltje de Graaf... te Franeker, de Moeder ovl ; BS huw 1818, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Akke Beernts... Kerk HRL 1806, BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Harmanus Jacobus de Rooy... D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Sjoerd Wygers van der Weide... vdW en Jetske Innes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-182Grote Kerkstraat 40Sybe van Dorpen... Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Grietje van der Meulengeb 1807 Stavoren, ovl 14 feb 1883 HRL, in ov. akte vermeld als ''van der Molen'', huwt met Jan Glas, N.H., dv Roelof vdM, en Sijtske Lolkes; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Jan Glasgeb 5 mrt 1810 Almenum, ovl 17 aug 1880 HRL, huwt met Grietje vd Meulen, arbeider in 1851, N.H., zv Jan Jansen G, en Eelkje Sjouwkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1644G-183 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 1645G-182 (Kerkstraat)Sake Klein en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Hiskje/Hiske Besling/Bessing... 23 mrt 1864 HRL, huwt met Jan Alberts Baantjer op 9 dec 1830 HRL, Vst sep 1852 uit Rotterdam. ovl wijk G-183, N.H., dv Bernardus B., en Aukje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Auke van Smedengeb 1796 HRL, ovl 27 jan 1865 HRL, huwt met Gooikjen Bijlstra, ovl wijk G-183, zv IJep Bernardus en Tietske Aukes (Dijkstra); BS ovl 1865


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3837G-230 (Kerkstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4561Grote Kerkstraat 40 (G-229)Sake Kleinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 40 Aafke Anemawinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 40S.Kleingrossier
Kerkstraat 40O.Reehoornhandelsreiziger


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 40, HarlingenGrote Kerkstraat 40Gebr. Jonkmanstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz.


1935 - kentekenadresnaam
B-20978
Kerkstraat 40Piet Jonkman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 40P. Jonkman234Stalh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 40J. (Jan) Faber
  terug