Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 405-0845-084/25-083G-183G-230
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 405-0855-0855-084G-183G-230


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 40, Harlingen


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0004r van 22 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat, naast de kerk]0‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: zuiden]Nanningh Willems
naastligger ten zuiden [staat: westen]N. N.
naastligger ten westen [staat: noorden]de weduwe van wijlen Jan in de Hamde Ham
naastligger ten noorden [staat: oosten]Grote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperMaycke Luytgens, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Hendricks, ten profijte van de nagelaten weeskinderenschipper


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0127v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]230‑00‑00 cghuis
koperHendrick Sydses, gehuwd met
koperDingen Hendricks
naastligger ten oostenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan in de Hamde Ham
verkoperburgemeester Sent Huiberts, gehuwd met
verkoperMaycke Warners


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037v van 8 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ287‑00‑00 gghuis
koperEvert Ruierdts c.u., gehuwd met
koperSijke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Nanne Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner Piebe Baukes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSweris Jansen, gehuwd met
verkoperHiltie Lous


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127r van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ375‑00‑00 gghuis
koperAucke Jacobs, gehuwd metmr. metselaar
koperDoetie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Nanne Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPybe Bauckes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Ruerds, gehuwd metkoopman
verkoperSijke Jans


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0003r van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]750‑00‑00 ggkamer, en kamer ten zuiden
koperEvert Ruirdts
verpachter grond voorhuisde stad Harlingen0‑15‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten zuidende predikantshof
naastligger ten westensteeg, vrije
naastligger ten westenPytter Beerns Gaerman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruirdts koopt huis in de Kerkpoortsstraat


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032v van 31 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]750‑00‑00 gghuis met plaats en kamer ten zuiden
koperJacob Auckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Nanning Willems
naastligger ten zuidende predikantshof
naastligger ten westenPyter Beerns Gaerman
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAucke Jacobs vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Auckes koopt een huis met plaatsje en een kamer ten zuiden, in de Kerkstraat. Ten O. erven Nanning Willems, ten Z. de hof van de proclamanten, ten W. Pytter Beerns Gaerman, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 15 st. Gekocht van zijn vader Aucke Jacobs voor 750 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0147v van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraat470‑00‑00 cghuis
koperTjomme Jacobs, gehuwd metmr. kleermaker
koperMaycke Wolewijns
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
toehaakeen ducaton tot een verering
naastligger ten oostenWillem Jansen mr. steenhouwer
naastligger ten zuidenJoucke Hoytes Beyma
naastligger ten westenJacob Auckes portier van de Havenpoort
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Nannings van der Werff


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0282r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ dicht aan het Kerkpad277‑00‑00 gghuis
koperDirk Aenties, gehuwd metmr. huistimmerman
koperSytske Lammerts
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten zuidenIdts Fockes
naastligger ten westensteeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGertie Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Auckes


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0336v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het groot kerkhoff220‑00‑00 gghuis
koperJan Ulbes mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderEsge Aukes 16‑00‑00 gg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tjomme Jacobs Stikkersma
naastligger ten zuidenCornelis Taevis
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Janses Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperDirk Arents c.u.mr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Jan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis c.a. zz. Grote Kerkstraat omtrent het Groot Kerkhof. Ten O. wd. Tjomme Jacobs, ten W. Jan Jansen de Graaf, ten Z. Cornelis Tavis?, ten N. die straat. Het huis betaat uit een voorhuis, woonkelder er kelderkamer, en boven 2 opkamers die hun in- en uitgang hebben door het steegje ten W., en achter het voorhuis een tuintje en plaets, put en back. Gekocht van mr. huistimmerman Dirk Arents, voor 220 gg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0099r van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het kerkhof310‑00‑00 cghuis
koperJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
koperWieskjen Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
toehaakeen zilveren lepel ter waarde van 6-00-00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Tjomme Stickersma c.u.
naastligger ten zuidenCornelis Taevis
naastligger ten westensteegje waardoor in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio 100Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits c.soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 100Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerAbraham Tiommes wed.
opmerkingonmagtigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio 65vGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarUlbe Jansen wed.
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 65vGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarAbraham Tiommes wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041v van 5 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij het oud kerkhof250‑00‑00 cghuis en plaats
koperUlbe Jansen c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
huurderGerrit Gerrits c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjomme Jacobs Stickersma
naastligger ten zuidenBeern Hendricks bontwerker
naastligger ten westensteegje met vrij in- en uitgang naar de opkamers
naastligger ten westenBeern Hendricks bontwerker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJan Ydes c.u.kleermaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio Grote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Abraham Tjommes
gebruikerwed. Abraham Tjommes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084/2 , folio 66rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarUlbe Jansen wed.
gebruikerUlbe Jansen wed. cum soc.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 5-084]
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 66rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingpauper


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0026v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ511‑07‑00 gghuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
koperGepke Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Hiltie Louws, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ulbe Jans, en namens hun dochtermr. metselaar
verkoper van 1/4Fokjen Ulbes, gehuwd met
verkoper van 1/4Hendrik Fransen, en voogdes van de nagelaten kinderen van hun zoonmr. timmerman
verkoper van 1/4Jan Ulbes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Dirk IJsbrands, koopman x Gepke Jans kopen een huis zz Grote Kerkstraat, deels door de verkopers bewoond en deels verhuurd. Grondpacht 15 st aan de Stad. Ten O. Geertie Jacobs, ten Z. grafmaker Jelle Lykeles, ten W. wever Berent Hendriks, ten N. de Kerkstraat. Steeg ten W. waarin vrije in- en uitgang naar de bovenkamers. Gekocht van Hiltie Louws wv mr. metselaar Ulbe Jans voor 1/2, en van haar dochter Fokjen Ulbes x mr. timmerman Hendrik Fransen voor 1/4, en als bestemoeder en wettige voogdes over haar kindskinderen van haar zoon Jan Ulbes voor 1/4, voor 511 GG 7 st.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084/2 , folio 66rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerHendrik Warners cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 66rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarAbraham Tjommes
gebruikerAbraham Tjommes
opmerkingonvermogende


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0142r van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de grote kerk228‑21‑00 gghuis
koperBernardus Dreyer gerechtsfiscaal
huurderCornelis Annes c.u.45‑00‑00 gg
naastligger ten oostenEvert Beva n.u.
naastligger ten zuidenJelle Lykeles
naastligger ten westenBeernt Hendriks
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperClaeske Jans, erfgenaam gehuwd met
verkoperGerryt Albertsmr. glasmaker
verkoperIJsbrand Dirks, erfgenaamkoopman
verkoperSipke Dirks IJsbrands, erfgenaamkoopman
verkoperAntie Dirks, erfgenaam gehuwd met
verkoperHendrik Heermanskoopman
verkopervrijgezel Symon Fockes van Esta, erfgenaamkoopman
verkoperMeerderjarige ongehuwde jonge dochter Hinke Dirks, erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
erflaterwijlen Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal, koopt huis bij de groote kerk aan de suid kant van de kerkstraat, bewoond door Cornelis Annes c.u. voor 45 cg. Geen grondpacht. Beschrijving, waaronder woonkelder, plaats met ruim bleekveld. Ten O. Evert Beva nom. ux., ten Z. Jelle Lykeles, ten W. Beernt Hendriks, ten N. de straat. Gekocht van Claeske Jans, x Gerryt Alberts mr. glasemaker, IJsbrand Dirks, Sipke Dirks IJsbrands, Antie Dirks x Hendrik Heermans, Symon Fockes van Esta, vrijgesel geemancipeerd bij den Hoove van Friesland, allen koopluiden te Harlingen en Mackum, en Hinke Dirks, meerderjarige vrijster, samen de erfgenamen van Dirk IJsbrands, in leven koopman, x Gepke Jans, voor 228 gg. 21 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084/2 , folio 67rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarB. Dreyer
gebruikerCornelis Pyeters
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 67rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarEvert Paulus
gebruikerEvert Paulus
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0030v van 12 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ bij de grote kerk480‑00‑00 cgdeftig huis
koperNathan Levy, gehuwd metkoopman
koperSara Eliasar
huurderNathan Levy c.u.45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEvert Pauwlus Beva
naastligger ten zuidenJelle Lykles
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beernt Hendrik
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperproc.fiscaal Bernardus Dreyer


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084/2 , folio 67rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarNathan Levi
gebruikerNathan Levi
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-085 , folio 67rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarEvert Paulus
gebruikerEvert Paulus
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0241v van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] bij de grote kerk136‑00‑00 gghuis
koperEeltje Aukes koopman
huurder benedenBenjamin Levi mr. hoedenmaker40‑00‑00 cg
huurder achterbovenAntje Harmens 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenEvert Poulus Beva
naastligger ten zuidenNeeltje Jelles, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Age Agema
naastligger ten westenBeerend Jansen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.dr. E. F. Harkenroth, gelastigde van
verkoperNathan Levijoods koopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Aukes, koopman


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarHans Abrahams
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarEvert Beva
gebruikerEvert Beva
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0258r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat], bij de grote kerk aan de200‑00‑00 cghuis
koperHans Abrahams, gehuwd met
koperHiltje Jans Lex
huurder benedenwoningBenjamin Levy 40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenEvert Paulus Beva
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Age Agema
naastligger ten westenBarend Jansen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarHans Abrahams wed.
gebruikerHans Abrahams wed.
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSybren Ulbes
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarE. Beva
gebruikerTeunis Beva
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑06‑00 cg
huurwaarde totaal34‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑04 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0052r van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40westGrote Kerkstraat ZZ150‑00‑00 gghuis
koperde stad Harlingen
naastligger ten oostende weduwe van wijlen E. Beva
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Kerkstraat
naastligger ten westensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenBeernd Verlage
naastligger ten zuiden [staat: noorden]dr. S. Gratama
verkoper van 1/4Jan Hanzen Bouwman
verkoper van 1/4Carel Hanzen Bouwman
verkoper van 1/4Riemke Wybes, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob van Slootenkoopman
verkoper van 1/24meerderjarige Sibrigje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24meerderjarige Hiltje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Broer Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Trijntje Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Marijke Yemes, kleinkind
verkoper van 1/24minderjarige Abraham Yemes, kleinkinderen van
erflaterwijlen Hiltje Jans Lex, weduwe van
erflaterwijlen Hans Abrahams


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-083 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarstad Harlingen
gebruikerstad Harlingen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-084 , folio 115rGrote Kerkstraat 40huis
eigenaarEvert Beva wed.
gebruikerFonger Jans
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht01‑06‑00 cg
huurwaarde totaal33‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑02‑08 cg
grondpacht vanEvert Beva [wed.]
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑06‑00 cg
aanslag grondpacht00‑01‑08 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0089r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraat ZZ226‑00‑00 cghuis en tuintje
koperMinne Vink koopman
huurderGeert Roelofs c.u.34‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes Jacobus Kerkhoven
naastligger ten zuidenRein Floris
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Claas Jans, executeur vanmr. bakker
verkoperChristina Imans de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0141r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 40oostGrote Kerkstraat ZZ300‑00‑00 cghuis en tuintje
koperHarmanus Witte, gehuwd met
koperElisabeth Bartling
huurderGeert Roelofs
naastligger ten oostenJohannes J. Kerkhoven
naastligger ten zuidenRein Floris
naastligger ten westende stad Harlingen
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperMinno Vinkmederechter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Witte, koopman x Elisabeth Bartling kopen een huis en tuintje zz. Grote Kerkstraat, nu gehuurd door Geert Roelofs c.u. Ten O. Johannes J. Kerkhoven, ten Z. Rein Floris, ten W. de stad, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Minno Vink voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-083 , pag. 111Grote Kerkstraat 40de Stad Harlingen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Berber Jellesgebruiker van wijk G-183, medegebruiker is Harm. Hendriks wed., gealimenteerd, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Harmen Hendriksovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. gebruiker van wijk G-183, gealimenteerd, medegebruiker Berber Jelles, eigenaar is de Stad, turfdragershuis, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-183Grote Kerkstraat 40de Stadturfdragershuis
G-183Grote Kerkstraat 40de StadBerber Jelles
G-183Grote Kerkstraat 40de Stadwed Harmen Hendriks gealimenteerd


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Johannes Gerardus Bruggemeyer... Anna Catrina Georg op 17 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825, 2e huwt met Antje vd Heide, ovl wijk G-183, kleermaker te Dronrijp in 1861, zv Bernardi Wilhelmi B., en Johanna Rausen; BS huw 1825, ovl 1861, ovl ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1644Grote Kerkstraat 40Gereformeerde Armvoogdij Harlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltie Hendriksoud 74 jaar, geb Sapmeer en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Dirkje Wybrens Westerbaan... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840, ovl 1890; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Fokeltje Heins Hollander... huw 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 58 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Frederik Mettingoud 61 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-183 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Hiltie Bouwmanoud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Janke Sybes Rijpstra... Jelle Agema, goede bekende, 4may 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Jeltie de Witoud 72 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-183Grote KerkstraatAaltie Hendriks74 jgeenSapmeergezin 1, v, protestant, weduwe
G-183Grote KerkstraatFrederik Metting61 jwerkmanWinschotengezin 2, m, protestant, gehuwd
G-183Grote KerkstraatHiltie Bouwman53 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-183Grote KerkstraatKarel Metting23 jvarensgezelAmsterdamgezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatJanke Rijpstra55 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
G-183Grote KerkstraatSybe Weidema23 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatDurkje Westerbaan28 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatCornelis Weidema3 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-183Grote KerkstraatJeltie de Wit72 jgeenDronrijpgezin 4, v, protestant, weduwe
G-183Grote KerkstraatVogeltie Hollander58 jgeenMakkumgezin 5, v, protestant, weduwe


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 271 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltje Hendriks, overleden op 2 februari 184176 jr, geboren Groningen, overleden Kerkstraat G 183, weduwe, moeder van Bauke, arbeider Leeuwarden en wijlen Jantje Ymkes Smit (vrouw van op 30/7 overleden Yme Willems Lijn, mr. bakker, moeder van minderjarige Willem-Anske, Hiltje, Aaltje en Ymke Ymkes Lijn). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 225 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Aaltje Melis Homans, overleden op 20 september 184229 jr, dienstmeid, geboren Oldemarkt, overleden Rapenburg G 183, dochter van Meles Homans, kuiper Oldemarkt en Aaltje Rimkema, zuster van Jacobus, aldaar, Romke, fuselier Bergen op Zoom en minderjarige Jan en Elisabeth Melis Homans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-183Grote Kerkstraat 40Hein Obbes de Jong, overleden op 11 januari 184671 jr, geboren Heerenveen 1775, overleden Kerkstraat G 183, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Grietje van der Meulengeb 1807 Stavoren, ovl 14 feb 1883 HRL, in ov. akte vermeld als ''van der Molen'', huwt met Jan Glas, N.H., dv Roelof vdM, en Sijtske Lolkes; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Jan Glasgeb 5 mrt 1810 Almenum, ovl 17 aug 1880 HRL, huwt met Grietje vd Meulen, arbeider in 1851, N.H., zv Jan Jansen G, en Eelkje Sjouwkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1644Kerkstraat G-183Algemeene Armvoogdij woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Hiskje/Hiske Besling/Bessing... 23 mrt 1864 HRL, huwt met Jan Alberts Baantjer op 9 dec 1830 HRL, Vst sep 1852 uit Rotterdam. ovl wijk G-183, N.H., dv Bernardus B., en Aukje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-183Grote Kerkstraat 40Auke van Smedengeb 1796 HRL, ovl 27 jan 1865 HRL, huwt met Gooikjen Bijlstra, ovl wijk G-183, zv IJep Bernardus en Tietske Aukes (Dijkstra); BS ovl 1865


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3837Kerkstraat G-230 Algemeene Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4561Grote Kerkstraat 40 (G-229)Sake Kleinwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 40S. Kleingrossier
Kerkstraat 40O. Reehoornhandelsreiziger


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 40, HarlingenGrote Kerkstraat 40Gebr. Jonkmanstalhouderij, vervoer per auto, verhuizingen enz.


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20978
Kerkstraat 40Piet Jonkman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 40P. Jonkman234Stalh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 40J. (Jan) Faber


2023
0.10923194885254


  terug