Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 25 8-121 8-133 F-121 F-115
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 25
ten oostenGrote Ossenmarkt 27
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 23
ten noordende Grote Ossenmarkt


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0032v van 4 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannes


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036r van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannis


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091r van 3 feb 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende schuur gebruikt door wijlen Tamme paerdeberider


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 10 jan 1636 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hans Harmens de Vries


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur vroeger van Jan Joannis


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0110v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende schuur van Jan Harmens de Fries


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0169v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Pykes


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]ledige plaats
 
koperSymen Pyckes 400-00-00 GG
naastligger ten oostenJelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Ansckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Pyckes, wydschipper, koopt een ledige plaets aan de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Jacob Anskes. Geen grondpacht. Gekocht van Jelmer Bennema, voor 400 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]ledige plaats of huisstede
 
koperGerlof Iemes, gehuwd met270-00-00 GG
koperWopckien Claeses
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Anskes
naastligger ten noordenJan Doorn
verkoperSymen Pyckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Iemes x Wopckien Claeses koopt een ledige plaets of huisstede op de nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. de ledige plaets van verkoper, ten W. erven Jacob Anskes, ten Z. die straat, ten N. Jan Doorn(stra?). Gekocht van Symen Pyckes, voor 270 gg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0201r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25achterPothondjessteeg 66 voet lengte van de plaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burgemeester Pytter Wijbrandts en het huis vd erven van Jacob Anskes
 
koperGerlof Iemes mr. timmerman75-10-00 CG
naastligger ten oostenPytter Wybrandts
naastligger ten zuidende plaats van Gerlof Iemes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Anskes
naastligger ten noordenJan Victoors
verkoperJan Victoors
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerlof Iemes, mr. timmerman, koopt 6 voeten lengte van de achtertuin van de camer van burgemeester Pytter Wybrandts en in de breedte strekkende tot het huis van erven Jacob Anskes. Ten O. Pytter Wybrandts, ten W. erven Jacob Anskes, ten Z. de plaets van de koper, ten N. de verkoper Jan Victoors, voor 75 cg. Het ligt in de Pothondjessteeg.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247r van 16 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25achterLange pijp (tegenover de) achter de kamer van de kopers in een steeg, tussen de kamers van Alewijn Pybes en Sybren Bouwes in te gaankamer, loods en plaats
 
koperGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmerman260-20-00 GG
naastligger ten oostende weduwe Gerlske
naastligger ten zuidenGerloff Ymes c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenmr. Jan Carsten Ross
naastligger ten noordenPothondjessteeg [staat: hierboven genoemde steeg]
verkoper q.q.Jan Sybrants Pauw, oom van, en curator overgrootschipper
verkoperHendrick Doorntie vertrokken naar Indie
verkoperKeympe Bouwesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerlof Yemes, mr. scheepstimmerman, koopt een camer, loods en plaets achter zijn eigen huis, in een steeg tegenover de Lange Pijp, en in te gaan tussen de camers van Alewijn Pybes en Sybe Bouwes. Ten O. een wd. Gerlske, ten Z. de proclamanten, ten W. mr. Jan Carsten Ross, ten N. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van grootschipper Jan Sybrandts Pauw, als oom en curator over Hendrick Doorntie die naar Indie vertrokken is, en van scheepstimmerman Keimpe Bouwes, voor 260 gg 20 st.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis
 
koper door niaarRuyrd Tjeerds wijdschipper550-00-00 CG
geniaarde koperAntie Jans IJsenbeeck
toehaakeen ducaat ter verering
naastligger ten oostenSipke Reyns gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt[ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenGerloff Ymes
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verkoper van 1/3Lijsbeth Symons, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirck Allertstrekschipper op Leeuwarden
verkoper van 1/3Antie Reyners, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Minne Symons
verkoper van 1/6Aeltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/6Frans Eevertsslager
verkoper van 1/6Jancke Jans, schoonzus van
verkoper van 1/6Frans Eevertsslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Tjeerds, wijdschipper, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Antie Jans IJsenbeek, een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Sipke Reyns, gortmaker, ten W. Gerloff Ymes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg. Gekocht van Lijsbet Symens x Dirck Allerts, trekschipper op Leeuwarden, voor 1/3, Antie Reiners wv Minne Symens, voor 1/3, en Aeltie- en Jancke Jans, resp. huisvrouw en schoonzuster van Frans Everts, slachter, voor 1/3, voor 550 cg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperAlbert Christiaens, gehuwd metmr. koekbakker750-00-00 CG
koperBrechtie Jans
huurderN. N. 30-00-00 GG
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipke Rinses
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenGerlof Ymmes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperRuird Tjeerdswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Christiaens, mr. koekebakker x Brechtje Jans koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. de gortmakerij van Sipke Reins (Kingma?), ten W. Gerlof Ymes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjesteeg. Gekocht van Ruurd Tjeerds, wijdschipper, voor 750 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 25huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257r van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Christiaens


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 25huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis bestaande uit voorhuis, peykamer, gang of galderij, loods bakhuis en achter huurders boven en beneden kamer
 
koper door niaarGerrit Tjallinghs mr. gortmaker248-00-00 GG
geniaarde koperSalomon Stapertchirurgijn
huurderAnne Wessels
huurderJan Alefs c.u.
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Gerlofs koopman
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoperAlbert Christiaansmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Salomon Stapert, mr. chirurgijn, een huis (met beschrijving) met vrij in- en uitgang etc. in een steeg ten N., nz. Ossenmarkt. Ten O. de koper, ten W. Claas Gerlofs, ten Z. die straat, ten N. de zogen. Pothondjessteeg. Gekocht van Albert Christiaens, mr. koekebakker, voor 248 gg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183v van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Tiallinghs


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0183v van 14 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0069r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 25achterPothontjesteeg ZZkamer
 
koperGerryt Tjallings mr. gortmaker166-07-00 GG
naastligger ten oostenGerryt Tjallings
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings
naastligger ten westenHarmen Wassenaer
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verkoper van 1/5Detje Gerbens, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Melle Pytersscheepstimmerman
verkoper van 1/5Gelske Gerbens
verkoper van 1/5Trijntje Gerbens, gehuwd met
verkoper van 1/5Sipke Cornelis
verkoper van 1/5Gerrytje Gerbens, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Alema
verkoper van 1/5Hesseltje Eelkes, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Tjepke Gerbens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 6) Gerryt Tjallings, mr. gortmaker, koopt een woning zz. Pothondjessteeg. Ten O. en Z. de koper, ten W. Harmen Wassenaar, ten N. die steeg. Gekocht van Doetje? Gerbens wv Melle Pyters, scheepstimmerman, Gelske-, en Trijntje Gerbens x Sipke Cornelis, Gerrytje Gerbens x Jan Alema, en Hesseltje Eelkes wv Tjepke Gerbens, elk voor 1/5, voor 166 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0209r van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Tiallings


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Grote Ossenmarkt 25Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0202r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjerk van Benthem n.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-133 Grote Ossenmarkt 25T van Benthem2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjalling Poppes Schaafsma... Kerk HRL 1806, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1833 1834 huwelijken, ovl 1856, ovl 1871; gebruiker van wijk F-121, timmerman; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); T.P.S., Timmerknecht, wonende te HRL in 1815, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-121Grote Ossenmarkt 25T van Benthem wedTjalling P Schaafsma timmerman


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
F-121Grote Ossenmarkt 25Huizinge aan de Ossemarkt, eigenaar nicolaas, klok. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1409Grote Ossenmarkt 25Nicolaas KlokHarlingenkleermakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Jelte Eiberts de Wilde... 1858, huw 1861, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-121; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Wijpkjen Martens van der Mey... HRL; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-303; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-121; VT1839; geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-121OssemarktJelte Eyberts de Wilde28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuiper
F-121OssemarktWiepkje van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-121OssemarktAlbert Kuipers13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktTjietske Kuipers16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktYefke Kuipers15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktFrauwkje Kuipers10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktJohanna Kuipers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktMayke de Wilde4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 25 januari 18464 mnd (geboren 31/10/1845), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans Willem Lijn, winkelier & Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 10 april 18472 mnd (geboren 12/2/1847), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Hans Lijn, overleden op 1 maart 1848levenloze zoon van Hans-Willem Willems Lijn, koopman/winkelier (F 121) en Geertruida Willems Jager, broer van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Sjouwkje Hanses Lijn, overleden op 7 augustus 1852dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman (Ossenmarkt F 121) en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske, Hielke en Geertruida Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1409F-122 (Grote Ossenmarkt)Aagje Repkowoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3055F-115 (Gr. Ossenmarkt)Harm Kok Houwinkwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4740Grote Ossenmarkt 25 (F-115)Harm Kok Houwink (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 25 Hendrik Huesebootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 25G. (Gerben) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 25beeldbepalend pand9 van 10
  terug