Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Ossenmarkt 27 (niet bekend) (niet bekend) F-122 (niet bekend)
 huisnummer lager   Grote Ossenmarkt 27 8-121 8-132 F-232 F-116
Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 27
ten oostende Kleine Ossenmarkt
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 25


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024r van 15 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: lange pijp]kamer, loods en plaats
 
koperFoppe Jarichs, gehuwd met139-00-00 GG
koperRieme Dirks
naastliggerde schuur nu van burgemeester Hans Harmens
naastliggerde schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westende schuur vroeger van Jan Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWierd Dirks c.u.Amsterdam


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0110v van 21 jun 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: ten westen van de lange pijp]huis of kamer met een loods en plaatske
 
koperAnna Jans, weduwe van198-10-08 GG
koperwijlen Sibrand Tieerds
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en plaats]
naastligger ten westende schuur van Jan Harmens de Fries
naastligger ten noordende huisstede van Bauk Everts
verkoperRieme Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Foppe Jarichs


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0169v van 2 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: west van de lange pijp naast de schuur van Jan Joannes]kamer met een loods en een plaatsje ten noorden
 
koperWybren Cornelis, gehuwd met305-00-00 GG
koperMary Jeltes
naastliggerde schuur van Jan Joannes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: de lange pijp]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat en de gemene plaats]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende huisplaats van Baucke Everts
verkoperAnna Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sybrant Tiaerdts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]grote schuur met woning
 
koperReyn Lolckes 1050-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemarkt]
naastligger ten westenSymen Pykes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelmer Bennema


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSipke Reyns gortmaker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipke Rinses


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerrit Tiallings
gebruikerGerrit Tiallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0257r van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 27Kleine Ossenmarkt WZ [staat: Bredeplaets op de hoek van de Ossemerkt]gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aan malkander
 
koperGerrit Tiallings, gehuwd met697-00-00 GG
koperSytske Bentes
naastligger ten oostenKleine Ossenmarkt [staat: Bredeplaets]
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenAlbert Christiaens
naastligger ten noordende weduwe van Pier Laessen
verkoperde gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reinsmr. gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings x Sytske Bentes koopt een gortmakerij en gorthuis met de beide woonhuizen aanelkaar, aan de Breedeplaats, op de hoek van de Ossenmarkt. Ten O. de Breedeplaats, ten W. Albert Christiaans, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. wd. Pier Laesens. De koper moet tegen taxatie de gortmolen en gereedschappen etc. overnemen. Gekocht van Sipke Reins, mr. gortmaker en zijn hypotheekhouders, voor 697 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-121Grote Ossenmarkt 27huis etc.
eigenaarGerryt Tjallings
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Ossenmarkt 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerGerryt Tjallings c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-121 Grote Ossenmarkt 27Gerrit Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-121 Grote Ossenmarkt 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerGerrit Tjallings cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-132 Grote Ossenmarkt 27T van Benthem3-00-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Aaltje Walkes Dortman... huw 1824, ovl 1855, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Hendrik Werner... 1798, Johan Frans W, geb 1794 Dokkum; BS huw 1822, huw 1823, ovl 1847, ovl 1850; wed. H.W. gebruiker wijk F-122; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Klaas Reinders Pan... 1829 zv Reinder Klaases P, en Antje Jans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Pieter Burghout wed., Hendr. Werner wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Pieter Klases Burghout... feb 1800 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1813, ovl 1827; gebruiker van wijk F-122; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Hendrik Werner wed. ; eigenaar en gebruiker Simon Mooy, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Reyers Mooy... Scheer, (gk), vlgs ovlakte gehuwd; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed., Hendrik Werner wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Jan Sipkes Galama... 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-232Grote Ossenmarkt 27Tjerk van Benthem... rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is Jan Galama, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-233; gebruikers Claas M. Koster, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-122Grote Ossenmarkt 27Simon Mooy Simon Mooy varensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Klaas Reinders Pan varensgesel
F-122Grote Ossenmarkt 27Pieter Burghout wed
F-122Grote Ossenmarkt 27Hendrik Werner wed
F-232Grote Ossenmarkt 27T van Benthem wedJan Galama pakhuis


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-232Grote Ossenmarkt 27finale toewijzingfl. 17pakhuis F-232
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperJohannes Kuipers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27Johannes Alberts KuipersHarlingenkuiperpakhuis of werkpl. (80 m²)


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-122Grote Ossenmarkt 27Geertje Borias Steiginga, overleden op 22 februari 18483 jr (geboren 7/12/1844), overleden Schritzen F 122, dochter van Borias Steiginga, varensgezel en Saakje Buisman, zuster van minderjarige Jetske Borias Steiginga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-122Grote Ossenmarkt 27Dirkje Cornelis Braaksma... Ekke Dirks Dijkstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-122; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408F-232 (kleine Ossenmarkt)Jelte Egberts de Wildewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408F-116 (Gr. Ossenmarkt)Simon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1408Grote Ossenmarkt 27 (F-116)Frans Kleinwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 27B.Kueter-
Groote Ossenmarkt 27aJ.Kleinkantoorbediende


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27C. Haanzink- en mastiekwerker, woonhuis


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 27, HarlingenGrote Ossenmarkt 27 Jonkmantaxi, ziekenvervoer, transport
  terug