Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Werf 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Werf 2 (niet bekend) (niet bekend) H-169 H-201
Naastliggers vanGrote Werf 2
ten oostenGrote Werf 4
ten zuidende Nieuweweg
ten westende Nutstraat


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Werf 2Nutstraat [staat: Molenstraat]huis
 
koperGrytie Everts Oosterbaen, dochter van137-00-00 GG
gesterkt door Evert Claesen Oosterbaen, vader
naastligger ten oostenGrytie Everts Oosterbaen
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenGrytie Everts Oosterbaen
verkoper van 1/2Symon Crytenburgh
verkoper van 1/2Auke Gerbens q.q. c.s.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0212v van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Werf 2Zuiderhaven ZZhuis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachter
 
koperAntje Feddriks Nieuwenhuis, gehuwd met2230-00-00 GG
Folkert Pyterskoopman
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
huurderde weduwe van Beernd
huurderAndries Hessels c.u.
huurderPyter Gerryts c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: werf
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperEvert Heeres Oosterbaankoopman


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0216v van 18 jun 1775 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Werf 2Zuiderhaven, bij het bolwerk staande en gelegen op dehoutschuur
 
koperMayke Schellingwou, gehuwd met
koperPieter Huidekoper
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen F. P. Schellingwou


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0216v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Werf 2werfGrote Werf beoosten de drooghuizenwerf
 
koperMayke Schellingwou, gehuwd met1550-00-00 CG
koperPieter Huidekoper
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen F. P. Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke Schellingwou x Pieter Huidekoper koopt (a) de Grote Werf beoosten de drooghuizen? (b) het oostelijkste drooghuis, (c) het westelijkste drooghuis met het lage..? en (d) de hoge houtschuur bij het Bolwerk, op de Zuiderhaven. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0171v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Werf 2Zuiderhaven ZZdubbelhuis en tuin met twee woningen daarachter
 
koperde Admiraliteit van Friesland 7800-00-00 CG
huurderde heer Muntz equipagemeester Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenhet land: timmerwerf
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: bolwerk]
naastligger ten westenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAntje Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een dubbel huis en tuin en 2 woningen daarachter, naast `s Lands timmerwerf. Ten O. die werf, ten W. de Molenstraat, ten Z. het bolwerk, ten N. de haven. Gekocht van Antje Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou, voor 7800 cg.


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-169Grote Werf 2 de Marine werf


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-169Grote Werf 2provisionele en finale toewijzingfl. 204woningen H-168 en H-169
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperJan Horreus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1944Grote Werf 2Johannes Dirks AltaHarlingenscheepstimmermanhuis (143 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Grote Werf 2Johannes Dirks Alta, overleden op 8 augustus 1834scheepstimmerbaas Noorderhaven H 169, wednr. NN, man van Wilhelmina Frans Kransen, vader van Dirk, scheepstimmerman, Lieuwe, idem, Trijntje (vrouw van Thomas Jans Zwanenburg, idem) en Grietje Johannes Alta (uit 1e huwelijk) en minderjarige Liske Johannes Alta (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Albertina Cornelis van der Veer... 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Dirk Johannes Alta... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Lieuwe Altaoud 28 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-169; VT1839


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1944erven Johannes AltaHarlingeneen nieuw huis gesticht


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-169Dirk J Alta36 jLemmergezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-169Albertina van der Veer37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-169Johannes Alta11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Cornelis Alta8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-169Annette Alta9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Itske Alta5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Albertina Alta2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Wilhelmina Alta1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Geertruida Groen20 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-169Lieuwe Alta28 jWorkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
H-169Janke Lamminga26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-169Jetske Alta3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Bieuwkje Alta1,5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-169Rebekka Alta18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-169Grote Werf 2Riemer Lieuwes Alta, overleden op 5 augustus 18462 jr (geboren 20/6/1844), overleden Zuiderhaven H 169, zoon van Lieuwe Johannes Alta, scheepsbouwmeester en Janke Lamminga, broer van minderjarige Jetske, Beuwkje, Johannes en Marijke Lieuwes Alta. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-169Grote Werf 2Eelkje Smitgeb 1792/1801 Workum, ovl 28 feb 1857 HRL, EvL, Rooms Katholiek, dv Hendrik S, en Baukje Kann?; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-034, wijk F-159, wijk H-169


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4705Grote Werf 2 (H-201)Johannes Alta (Rzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Groote Werf 2 Willem van Dalenijzerwerker
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800
Groote Werf 2 Arie van de Graafklinker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1922 - kentekenadresnaam
B-5090
Groote Werf 2Leendert Sparreboom


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Werf 2P.A. van Dalenijzerwerker
Groote Werf 2W. van Dalenijzerwerker
Groote Werf 2J. v/d Werfscheepstimmerman
  terug