Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 20 8-043 1/2 (niet bekend) H-235 H-299
Naastliggers vanHavenplein 20
ten oostenHavenplein 26
ten zuidenHavenplein 22
ten westenHavenplein 16
ten noordenHavenplein 18


 


 


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0041r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Blokhuiskamer
 
koperhet kindskind van Sicke Sickes, met als curator164-14-00 CG
koper q.q.Jan Jansen Deecken
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Minnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Jansen, gehuwd met
verkoperUulck Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaerdt Yedes x Geertruit Jans kopen een huis in de Peterseliestraat achter Harmen Honingmans huis.


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0510v van 11 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0072v van 1 mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: op het blokhuis]kamer
 
koperClaes Minnes 245-10-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSytse Hilles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerryt Minnerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van wijlen Bauck Wybes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Minnes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort in een steeg aan de zuidkant]kamer
 
koperAeltie Johannis, weduwe van175-00-00 CG
koperwijlen Hendrick Hennes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Classen Fonteyn
naastligger ten zuidenClaas Dirx Bilkert
naastligger ten westenGillis Vermeers
naastligger ten noordenGillis Vermeers
verkoperRintie Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Joannis wv Hendrick Hennes


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0001ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjouckjen Hendrix stroverkoopster


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20kamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenbrug in een steegje, bij de1/2 kamer
 
koperMinne Claessen mr. blokmaker44-00-00 CG
eigenaar van 1/2Minne Claessenmr. blokmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Hendricks, weduwe van
verkoperwijlen Tieerd Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Claessen, mr. blokmaker, koopt een 1/2 camer bij de Havenbrug, in een steegje, waarvan hij al 1/2 bezit. Gekocht van Sjoukjen Hendriks wv Tieerd Sybes, voor 44 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarPieter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarPyter Gosses
gebruikerPyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarwed. Pyter Gosses
gebruikerwed. Pyter Gosses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
 
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerCoen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarDries Jansen
gebruikerYde Sakes
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG
opmerking[nummer 8-043 1/2 is tweemaal vermeld]


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-043 /2Havenplein 20Jilles Sakes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
8-043 /3Havenplein 20Sander Annes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0206v van 11 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0133r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: steeg ZZ tussen de havenbrug en -poort]huis
 
koperWieger Frederiks bierdrager111-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderJohan Johannes c.u.
naastligger ten oosteneen ingaande steeg
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenPieter Steinfurth
naastligger ten noordenC. Zijlstra
verkoperCristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0192v van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: steeg tussen de havenbrug en -poort]huis
 
koperWybren Broers mr. timmerman26-21-00 GG
koperJan Broers mr. timmerman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderTobias Jans c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenC. D. Zijlstra
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra
Pieter M. van der Sluis, curatorluitenant
Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0069v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperDirk Cornelis oud schuitschipper68-15-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderTobias Jans c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten westenC. D. Zijlstra
naastligger ten noordenC. D. Zijlstra
verkoperWybren Broershuistimmerman
verkoperJan Broershuistimmerman


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Cornelis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Dirk Cornelis Molenaar... ... , Cornelis Dirks M, geb 1767 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk H-235, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-235Havenplein 20Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2027Havenplein 20Gijsbert Johannes de VriesHarlingenarbeiderhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Doeke van der Ley... met Maria Heilen op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-235Yebeltie Molenaar66 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Hendrica Tingnagel... N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027H-235 (Havensplein)Adolf Benjamin Mankwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027H-299 (Havenplein)Adolph B. Manckwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027Havenplein 20 (H-299)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 20 Wietze Fopmabootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 20G.Fopmabanketbakker
Havenplein 20H.Fopmabanketbakker
Havenplein 20J.Fopmabanketbakker
Havenplein 20W.Fopmatransportarbeider
  terug