Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Havenplein 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHavenplein 88-0378-0378-038H-240H-304


Naastliggers vanHavenplein 8
ten oostenHavenplein 10
ten westenhet Havenplein
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegen
adresheeft
Havenplein 8naamloze steeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0116r van 7 mei 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de vijver
naastligger ten westenJacob Ockes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0132r van 16 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0265v van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarvan medegebruik, naar de [weeshuis]vijver
naastligger ten oostende zoon van Claes Minnes* blokmaker


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaentie Claessen blokmaker


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0211v van 29 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTeunis Clasen galjootschipper


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357r van 19 apr 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Claessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 149Havenplein 8huis
eigenaarPieter Fases c.soc.
gebruikerPieter Fases
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 98vHavenplein 8huis
eigenaarPieter Fases Backer cum soc.
gebruikerPieter Fases
opmerkingversoekt pro deo
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio Havenplein 8huis
eigenaarPyter Phases
gebruiker
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Willem Willems


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHein van der Wolde schipper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 98vHavenplein 8huis
eigenaarPyter Fases wed.
gebruikerDirk Clases
gebruiker14 0 0
gebruikerYpe Egberts
gebruiker8 0 0
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 98vHavenplein 8huis
eigenaarwed. Pytter Fases
gebruikerwed. Pytter Fases
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 99vHavenplein 8huis
eigenaarHylke Sybes
gebruikerCorneles Tjerks
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑00 cg
opmerking[vermeld als 8-036]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-037 , folio 99vHavenplein 8huis
eigenaarHylke Sybes
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-038 , folio 167rHavenplein 8huis
eigenaarHylke Sybes
gebruikerDavid Heins
huurwaarde20‑10‑00 cg
gebruikerGabe Joukes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJarig Gelinde
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerJan van Hoeven
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerClaas Hansen
huurwaarde11‑10‑00 cg
huurwaarde totaal87‑04‑00 cg
af: lasten11‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑17‑00 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris Admiraliteit


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[de geniaarde] Harmen de Wilde
naastligger ten westen[de geniaarde] Poppe Menalda
naastligger ten westenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Beyma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBeima


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-038 , folio 167rHavenplein 8huis
eigenaarJan Lindeboom
gebruikermilitairen
huurwaarde105‑05‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht11‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑05‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑02‑10 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. M. Beima


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-038 , folio 167rHavenplein 8huis
eigenaarJurjen Becker
gebruikerJurjen Becker
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerMartje Jans
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting11‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCalander


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHenricus Stroband


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: huis als hospitaal gebruikt


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-038 , pag. 162Havenplein 8Hendrik A. Tamsma 2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Havenplein 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-240Havenplein 8T A Schattenbergtuin


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8koopaktefl. 800b) tuin bij de Havenpoort H-240
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2033Havenplein 8Jacob Posthuma en mede eig.houtkoperHarlingenplaisiertuin (189 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Eelke Gerardus Eelkema... H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Oeke Schaafgeb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Trijntje Bijl... ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2033Havensplein H-240Okke Norel plek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3339Havenplein 8 (H-304)Jacs. N. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 8rijksmonument 20385


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5584Havenplein 8


2023
0.065738916397095


  terug