Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Havenplein 8 (niet bekend) (niet bekend) H-240 H-304


Huisnaam in: 1891
Gebruik: pakhuis
Naam: friesland
Kwartier/wijk
Verkoper: wiarda, simon
Koper/eigenaar: fontein, jacobus


Huisnaam in: 1891
Gebruik: pakhuis
Naam: friesland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: wiarda, simon
Naastliggers vanHavenplein 8
ten oostenHavenplein 10
ten westenhet Havenplein
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegensteeg
Havenplein 8naamloze steeg ten oosten


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075r van 9 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: dicht bij de Havenpoort]huis
 
koper N. N.
naastligger ten oostenHaytse Watses
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende Stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperHis Eeldtkes voor haar vier onmondige kinde, weduwe van
verkoperwijlen Gijsbert Philips
verkoperIm Jans voor haar twee minderjarige ki, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Goverts
verkoperIm Jans, gehuwd met
verkoperAucke Claes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van His Jeldtkes [volgens DTB: Iemkes] wv Gijsbert Philips, als moeder en voorstanderse van hun vier onmondige kinderen, en Im Jans wv Reyner Goverts, als moeder en wettige voostanderse van hun twee minderjarige kinderen en gesterkt met haar tegenwoordige man Aucke Claes, een huis dicht bij de Havenpoort. Ten Ten O. Haytse Watses, ten Z. de weeshuisvijver, ten W. de Cat, ten N. de straat.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: dicht bij de Havenpoort]huis
 
koperN. N. 500-00-00 GG
naastligger ten oostenHaytse Watses
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende Stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(d) Wordt geveild een huis bij de havenspoort. Ten O. Hoyte Watses, ten Z. de weeshuisvijver, W. de Cat, ten N. de straat. Nu onlangs provisioneel verkocht voor 500 GG.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011v van 22 mei 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Hans Harmens de Vries


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0199v van 15 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort aan de kat]huis
 
koperHendrick Tekes 546-08-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westende Stad Harlingen: de kat
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperJeltie Teunis Wrijthoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Tekes koopt een huis bij de Havenpoort aan de kat. Ten W. de kat, ten N. de Weeshuisvijver. Grondpacht 9 cg. Gekocht van Jeltie Teunis Vrijthoff voor 546 gg 18 st.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van de heer burgemeester Hans de Vries


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0196v van 10 apr 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Pytters bakker


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0357r van 19 apr 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Jacobs wijdschipper


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0303r van 14 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter bakker


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0240r van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort aan de stadsvesten]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurderde weduwe van Pieter Faeses c.s.
naastligger ten oostenI. van der Wolde commies
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
majoor Age de Haas, executeur vanexecuteur
verkoperde weduwe van Pieter Faeses


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0253r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHylke Sybes


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis het Lands Welvaren


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperSybren Foppes de Vries distillateur1300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenhet perceel in de volgende akte
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuisvijver
naastligger ten westenstadvesten
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (a) huis zz. Havenplein, genaamd '`s Lands Welvaren', bij de Havenpoort, door diverse gezinnen bewoond, met diverse vertrekken en comoditeiten. Ten O. perceel (b), ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. stadsvesten, ten N. de straat. Grondpacht 9 CG aan de stad. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel]


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koper door niaarJan Lindeboom herbergier150-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
geniaarde koperGosling Piekingakoopman
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom, herbergier x Geertie Pieters koopt, na niaar, het huis '`s Lands Welvaren', door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van destillateur Sybren Foppes de Vries.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0262v van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Camsma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperSybrand Kamsma procureur postulant35-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurder voorbenedenElias Hendriks c.u.0-08-00 CG
huurder voorbenedenRoodenberg militair 0-08-00 CG
huurder achterbenedenWoole Wooles c.u. 0-08-00 CG
huurder voorbovende weduwe van Harmanus van Rooyen 0-08-00 CG
huurder achterbovenChristoffel Bakker militair 0-08-00 CG
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperJan LindeboomMeppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand [Feikes] Kamsma koopt een huis 's Lands Welvaren bij de Havenpoort. Het huis is in 4 gedeelten verhuurd. Ten O. de herberg 'de Bonte Koe', ten W. de Stadsvesten, ten N. de straat, ten Z. het Stadsweeshuis. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Lindeboom, nu te Meppel, voor 35 GG..


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8bij de Havenpoort huis
 
koperTomas van Slooten koopman10-00-00 GG
koperOcke Jurjens van der Stok koopman
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
Taeke S. Stephany, gelastigdeprocureur fiscaal
Johannes O. van der Werff, gelastigdekoopman
Harke J. van der Stok, gelastigden vankoopman
verkoperSybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas van Slooten en Ocke Jurjens van der Stok kopen `s Lands Welvaren bij de Havenpoort. Ten O. Jan Lindeboom, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] waar het huis het Lands Welvaren stondtuin en grond
 
koperHendrik Arjens 40-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen9-00-00 CG
huurderSjoerd Foekes 11-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Bekker
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weeshuis
naastligger ten zuidenstadsvesten [niet vermeld]
naastligger ten noordenHavenplein [staat: stadsvesten bij de Havenpoort]
verkoperThomas van Slootenkoopman
verkoperOkke Jurjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjens koopt een massale tuin en grond bij de Havenpoort, waar het huis '`s Lands Welvaren' heeft gestaan. Ten O. Jurjen Bakker, ten W.?, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat en Stadsvesten. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Thomas van Slooten en Okke Jurjens van der Stok, voor 40 CG.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0273v van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-240Havenplein 8T A Schattenberg tuin


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
adressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8koopaktefl. 800b) tuin bij de Havenpoort H-240
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2033Havenplein 8Jacob Posthuma en mede E.Harlingenhoutkoperplaisiertuin (189 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Eelke Gerardus Eelkema... H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Oeke Schaafgeb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Trijntje Bijl... ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2033H-240 (Havensplein)van Oppens zonenplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein 8 (H-ong)Theodorus Keijzerwoonhuis
Sectie A nr. 3339Havenplein 8 (H-304)Jacs. N. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 8rijksmonument 20385


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5584Havenplein 8
  terug