Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heerensteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Heerensteeg 6(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-ongB-156


Naastliggers vanHeerensteeg 6
ten oostende Heerensteeg
ten noordenHeerensteeg 4


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0190r van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heerensteeg 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwijlen Baucke Lamberts


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]250‑14‑00 gghuis
koper provisioneelR. Rovel
huurderClaas Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbende, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: de straat van Zoutsloot tot Liemendijk]250‑14‑00 gghuis en weefwinkel
koper provisioneelR. Rovel koopman
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
huurderClaes Jansen mr. bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: de straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk strekkende]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoper van 1/6Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/6Tjeerd Clasenschipper
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
verkoper q.q.Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0081v van 23 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heerensteeg 6Heerensteeg WZ [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]125‑07‑00 gg1/2 weefwinkel
koperRobbert Rovel koopman
koperSybrand Feytema koopman
eigenaar van 1/4Robbert Rovelkoopman
eigenaar van 1/4Sybrand Feytemakoopman
huurderClaes Jansen bontwever
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenJacob Clingenspoor
naastligger ten westenRobbert Rovel koopman
naastligger ten westenSybrand Feytema koopman
naastligger ten noordenJan Heins brouwer
verkoperTrijntie Willems, weduwe van
verkoperwijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Feitema kopen 1/2 huis en weefwinkel in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk gaat en waarvan de kopers al 1/2 bezitten. Ten O. die straat, ten W. het estrikwerk van de kopers, ten Z. Jacob Clingenspoor, ten N. brouwer Jan Heins. Gekocht van Trijntie Willems wv Pier Andries Gladsma, voor 125 gg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Heerensteeg 6Gerrit de Boer en mede eig.fabrikeurHarlingenbergplaats (77 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174Zoutsloot B-123Jan Trompetter wagenhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3484Liemendijk B-156 Douwe C. Boersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4342Heerensteeg 6 (B-156)Douwe C. Boersmawoonhuis


2023
0.053303956985474


  terug