Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 17 5-077 5-075 F-166 F-157
Naastliggers vanHeiligeweg 17
ten oostenHeiligeweg 19
ten zuidende Heiligeweg
ten westenHeiligeweg 15
ten noordenGrote Kerkstraat 20


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0243r van 25 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Anne Geerts


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0250r van 15 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0068v van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aerns


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0074r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van Jacob Aernts


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0162r van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJochum Jacobs


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041v van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Joris zeemtouwer


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0105v van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jan Joris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0120r van 25 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenburgervaandrig Arjen Altena


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0170r van 4 sep 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043va van 27 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Auckes portier


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 423r van 7 mrt 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 17
 
overledeneMartien Jackles, weduwe van
wijlen Fecke Aesgestrekschipper op Dokkum
Jan Joris, geauthoriseerde curatorleerverkoper [staat: leerman]
burgervaandrig Arjen Arjens Altena, geauthoriseerde curatoren over
Reinskien Feckes
aangeverLijsbeth Jackles den sterfhuyse gefraequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0423r] Ontzegelinge van slotten, vervolgens inventarisatie ende bescrivinge ten overstaen van de praesiderende burgemeesters Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met Theoorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Martien Jackles weduw van wijlen Fecke AEsges in leven burger ende Dockumer treckschipper alhier, van alle sodanige goederen, actien, crediten, uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Jan Joris leerman, ende de faendrick Arjen Arjens Altena als gheauthoriseerde curatores over Reinskien Feckes nagelaten dochter van de overledene voornoemt zijnde de aengevinge der goederen bij Lijsbeth Jackles gedaen, als den sterfhuyse gefraequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Goslings, waer op dan alsoo tot de bescrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 7e marty 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvaandrager Arjen Arjens Altena c.s.


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0376v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Arjen Altena


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004va van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenoud vaandrig Arjen Altena c.s.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0278r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Kerkbrug, bij de1/2 huis
 
koperoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper90-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenEelcke Lieuwes lakenkoper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordoostenMartinus zeefmaker
verkoperJoost Beernts, gehuwd metmr. scheepstimmerman
verkoperReinskjen Feckes


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0196v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarEelcke Lieuwes erven
gebruikerJohannes Jetses
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-077Heiligeweg 17huis
eigenaarObbe Jacobs cum soc.
gebruikerWybe Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarLolcke Jans
gebruikerDoekle Wybes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0226r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidwestenvroedsman Altena


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0055v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgervaandrig Altena


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarBeitske Sybes
gebruikerJacob Joukes
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0236r van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug, de zogenaamdehuis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oosten
 
koperMinne Ruirds, gehuwd metmr. blauwverver1140-00-00 CG
koperAntie Hanses
verpachter grond huis en ververijde stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grond werkhuisde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters mr. blauwverver
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: diept]
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperHaye Pytersmr. blauwverver


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0033r van 15 mrt 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ [staat: de zogenaamde -]huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastligger
 
koper door niaarHaeye Pieters mr. blauwverver430-00-00 GG
geniaarde koperKeimpe Tjeerdsmr. sleefmaker
verpachter grond huis en blauwververijde stad Harlingen0-06-00 CG
verpachter grond werkhuisde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHaye Pyters
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenBeydsche Sybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperMinne Ruyrds, gehuwd met
verkoperAntje Hanses


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-077 Heiligeweg 17huis
eigenaarBeytske Sybes
gebruikerTymen Pytters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0008v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeitske Sybes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0207r van 5 mei 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 24, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRein Gerbranda


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0118r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende verkoper Rein Gerbranda mr. bakker


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0181r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRein Gerbranda mr. bakker


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249r van 3 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRein Gerbranda


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0126r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZ bij de Kerkbrughuis
 
koperYede Tjeerdsz van der Hoek koopman150-00-00 GG
huurderFoppe Martens
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
verkoperRein Gerbrandamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYede Tjeerds v.d. Hoek koopt huis Heiligeweg bij de Kerkbrug. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. de straat, ten N.? Gekocht van mr. bakker Rein Gerbranda.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0245r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZhuis
 
koperEvert Beva koopman151-07-00 GG
huurderJan Sybrens mr. schoenmaker30-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenRomke Hettinga
verkoper q.q.Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva koopt huis op de Heiligeweg. Ten O. Johannes Alberts, ten Z. de straat, ten W. Jelle Agema, ten N. Romke Hettinga. Gekocht van Yede Tjeerds x Tjepkje Sjoerds.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0261r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 17Heiligeweg NZhuis
 
koperCornelis Wassenaar, gehuwd metmetselaar450-00-00 CG
koperSimkjen Sybrens
huurderSybren Jans c.s.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJohannes Alberts
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJelle Agema
naastligger ten noordenJan Claassen mr. metselaar
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Wassenaar, metselaar x Simkje Sybrens koopt een huis nz. Heiligeweg, nu bewoond door mr. schoenmaker Sybren Jans cum sorore. Met indeling van het huis. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. die straat, ten N. mr. metselaar Jan Claassen. Geen grondpacht. Gekocht van Christine de Veer wv Evert Beva, voor 450 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0011v van 22 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Wassenaar


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0170v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPietje Taekes*


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0254r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Wassenaar


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-078 Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-075 Heiligeweg 17Cornelis Wassenaar wed1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Claas Wytzes Klaver... HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); C.W.K. en Antje Wijgers Faber, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-166Heiligeweg 17Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 20 jan 1814
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 400huis op de Heiligeweg, F-166
 
verkoperSimpkje Syberens (wv Cornelis Wassenaar)
koperKlaas Wytzes Klaver (gehuwd met Antje Wiegers Faber)


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 234 van 6 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 362huis F-166
 
verkoperAntje Wygers Faber (te Franeker)
koperAaltje Teunis Beva


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 3 jan 1826
adressoortbedraggebruik
F-166Heiligeweg 17koopaktefl. 450huis F-166
 
verkoperAaltje Beva
koperGompert Salomon van Messel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1022Heiligeweg 17Gompert Salomons van MesselHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Anna Fredrik Bruikman... ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk G-030; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-166; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-166HeiligewegAnna Bruikman42 jSneekv, protestant, weduwe, winkeliersche
F-166HeiligewegFrederik de Vries13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJan de Vries2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-166HeiligewegJeltie de Vries17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Jacob Dirks de Bruin... N.H., Vst 17 nov 1856 uit Kollum, zv Dirk dB, en Grietje de Boer; BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-166Heiligeweg 17Lucia Jacoba Barbara van der Stratengeb 18 okt 1794 Ameland, ovl 31 jul 1879 HRL, ongehuwd, Vst 17 nov 1856 uit Kollum, dv Kampelius C. vdS, en Fokeltje Elizabeth Munter; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-166


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1022F-166 (Heilige weg)Pieter Vlaskampwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge aan den Heiligenweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
F-166Heiligeweg 17Eene hechte huizinge c.a. aan den Heiligeweg, in gebruik bij de wed. A., Schipper. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1001..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3619F-157 (Gedempte Heiligeweg)Wilhelmus Petrus Balliwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3619Heiligeweg 17 (F-157)Jan Agemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 17 Hendrika Buismanwinkelierster
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.I. Roukema442Vishandel


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 17W.C. (Wessel) Kok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 17beeldbepalend pand5 van 10


1998 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 17Hein Buisman StichtingBouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1998
  terug