Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 30(niet bekend)(niet bekend)G-041G-184
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 30(niet bekend)(niet bekend)G-161G-183
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 305-115 5-139 G-040G-040


Naastliggers vanHeiligeweg 30
ten oostenHeiligeweg 32
ten westen
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 32
ten noorden
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 30Fortuinsteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0032v van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkopers Tziaert Syrcks c.u.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0090v van 1 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug]592‑14‑00 GGhuis
koperFetgie Jelles, gehuwd met
koperTrijn Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
verpachter grondPyter Ens 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: steeg] waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenNanne Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Jeltes
verkoperHarmen Jans, gehuwd methoutzager
verkoperSijcke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFetgie Jelles x Trijn Douwes kopen een huis bij de Kerkbrug. Ten Z. Nanne Jacobs en een steeg waarin vrije in- en uitgang, ten N. erven Jan Jeltes. Grondpacht 4 st aan Pieter Ens en 7 st aan de Stad. Gekocht van houtzager Harmen Jans x Sijcke Johannis voor 592 gg.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 3 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: op de Turfhaven bij de Kerkbrug]135‑00‑00 GG1/2 huis
koperJacob Aerdts Colum koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenRuyrt Jeltes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFortuinsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperde crediteuren van Jelle Fettiesboekbinder


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]389‑00‑00 CGhuis
koperIebe Iebes, gehuwd met
koperRins Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten noordoostenSibren Joukes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperBaltus Wibes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIebe Iebes x Rins Lolkes kopen huis op de Zuiderwal bij de kerkbrug. Ten NO Sibren Joukes, ten ZW Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Baltus Wibes c.u. voor 389 cg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0034v van 4 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg [staat: Zuiderwal tegenover de Turfhaven bij de Kerkbrug]300‑00‑00 GGhuis met een klein plaatsje erachter
koperAesge Pouuels
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten noordoostenRinck Abbes
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenJochum Jacobs
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperYbe Ybes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Pouuels koopt huis met een klein plaatsje erachter op de Zuiderwal over de Turfhaven omtrent de Kerkbrug. Ten NO. Rinck Abbes, ten ZW. Jochum Jacobs. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Ybe Ybes c.u. voor 300 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099v van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0131r van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestenals bewoner Pieter smid


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0219r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Aerts Colom


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0062r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Heins koopman


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087v van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: bij de Kerkbrug op de hoek van de Tiepelsteeg]235‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Joostes Heyns koopman
koperIJsbrand Joostes Heyns koopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: zuiden]N. N.
verkoperSara Rengers, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Arnold Colon


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerwed. Harmen slagter
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0004r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerwed. Harmen slagter
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0091v van 8 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0122r van 30 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven hoek Tiepelstegen]250‑00‑00 CGhuis
koperPytter Hessels c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Ydes
verkoperoud burgemeester dr. Vincent Heinsius


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarPyter Hessels
gebruikerPyter Hessels
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingAo. 1723 insolvent verklaert


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0305v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Heinsius c.f.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarPieter Hessels
gebruikerPieter Hessels
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0151r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hessels mr. grafmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-115 Heiligeweg 30Reyner Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-115Heiligeweg 30huis
eigenaarReiner Jansen nom. ux.
gebruikerReiner Jansen nom. ux.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑06 CG


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0183v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Martens


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0049r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Martens


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0104r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ hoek Tiepelsteeg [staat: Turfhaven OZ]200‑07‑00 GGhuis
koperFokke Martens, gehuwd metmetselaar
koperGeeske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
huurder voorFokke Martens c.u.
huurder achterTrijntie Jacobs 20‑00‑00 CG
huurder achterwijlen Harm M. Wassenaar
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenFortuinsteeg [staat: tiepelsteeg]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claesen
verkoperZara Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Fokke Martenssteenhouwersknecht


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0203r van 24 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 30Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]55‑10‑00 CGhuis
koperGerbrand Pettinga
huurderSipke Tjerks c.u.26‑00‑00 CG
huurder kamer in de steegde weduwe van Poppe Arjens 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTiepelsteeg
naastligger ten zuidenTiepelsteeg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenRommert Claasen
verkoperFokke Martens, gehuwd met
verkoperGeeske Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-139, pag. 116Heiligeweg 30G Pettinga1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-041Heiligeweg 30Gerbrandus Pettinga... 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-041Heiligeweg 30Pieter Douwes de Vries... in 1821, wonende te HRL. 1814 wijk G-033; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1814, ovl 1821; gebruiker wijk G-041, sjouwer; eigenaar is G. Pettinga, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Douwe Poppes Visser... Poppe Arjens V, en Hiltje Johannes; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847; gebruiker wijk G-161, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Bettels, 1814 (GAH204); D.P.V. eigenaar van perceel nr. 1608 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Jan Bettels... van wijk D-024, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-160, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-161; gebruiker Douwe P. Visser, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: . -2:0, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-041Heiligeweg 30G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
G-161Heiligeweg 30Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt
G-040Heiligeweg 30G Pettinga G Pettinga wagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1615Heiligeweg 30Gerbrandus Pettinga Jr.wijnhandelaarHarlingenhuisje (50 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-040Heiligeweg 30Trijntje Beeloud 42 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, wijk G-040; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Dirk Pieters Wijngaarden... ovl 1847, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-157, 402; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-161; VT1839; In Ondergetekende Rigtje Tjeerds weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Richtje van Kammen... Gerrijts; BS ovl 1812; 1847 overlijdens; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-161; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Bauke Ruurds Baarda, overleden op 27 maart 18393 jr, overleden Typelsteeg G 40. (CzOG nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Ruurd Harings Baarda, overleden op 8 november 183943 jr, houtmolenaarsknecht, overleden Typelstegen G 40, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 81) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-040HeilgewegTrijntie Beel42 jgeenWolvegav, protestant, weduwe
G-040HeilgewegEvert R Baarda21 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegHaring Baarda12 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegHelena Baarda15 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
G-040HeilgewegTrijntie Baarda16 wHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-161TypelstegenRichtie van Kammen48 jturftonsterHarlingenv, protestant, weduwe
G-161TypelstegenHille Douwes Visser15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-161TypelstegenJohanna Douwes Visser12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-161TypelstegenDirk Wijngaarden46 jturfdragerHarlingenm, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 318 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Lieuwe de Vries, overleden op 23 november 184451 jr, geboren Leeuwarden 20/7/1793, zeepziedersknecht, overleden Turfhaven G 40, man van Johanna Sieberen Spoelstra, winkeliersche, vader van minderjarige Rykele, Sybren, Linse en Germen Lieuwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 270 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-040Heiligeweg 30Catharina Gerhardus Lourens, overleden op 27 december 18442 1/2 mnd, overleden Turfhaven G 40, dochter van Gerhardus Lourens, gleibakker en Angnietje Numan, zuster van minderjarige NN Gerhardus Lourens (naam niet vermeld). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-161Heiligeweg 30Fokje Willems Steenbergen, overleden op 20 april 1847(Certificaat van onvermogen), 59 jr (geboren 10/8/1787), overleden Tiepelsteeg G 161, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-040Heiligeweg 30Catharina Altringa... ovl 17 jan 1870 HRL, Rooms Katholiek, ongehuwd, dv Jan A. en ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-040, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-135; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Aaltje Gerrits de Vries... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1810, BS geb 1811, huw 1829, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-038, wijk G-161, 194, 192; oud 69 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-189; VT1839; kind: Anna Fransen, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Dieuwke Johannes de Boer... dv Johannes Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Jan Jans de Vries... ovl wijk B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-161Heiligeweg 30Pietertje de Grootgeb 28 jun 1806 Heerenveen, ovl 1 aug 1870 HRL, huwt met Dirk Cuiper, N.H., dv Hessel dG, en Rinske ... ; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, 213, bev.reg. HRL 1680-1880


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2648Heilige weg G-041Hendrikus Kerkhovenpakhuis
Sectie A nr. 2649Heilige weg G-040Hendrikus Kerkhovenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2649Gedempte Heiligeweg G-040Jacob Fortuin Barend zoonwoonhuis
Sectie A nr. 2648Tiepelstegen G-184Jacob Fortuin Barend zoonwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2649Heiligeweg 30 (G-040)J. Fortuinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 30 Douwe Blauwwinkel. & turfventerf. 600f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 30D. Blaauwbrandstoffenhandel
Heiligeweg 30P.D. Pronkerzeeman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 30P.D. (Pieter) Pronker


1976 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 30Bouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1976


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 30rijksmonument 20402
  terug