Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 4 4-144 4-137 G-054 G-052
Naastliggers vanHeiligeweg 4
ten oostenHeiligeweg 6
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westenHeiligeweg 2
ten noordende Heiligeweg


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggenhuis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjestee
 
koperYsaac Bastiaans 770-00-00 GG
verpachter grondde heer Gemma Laes van Burmania 1-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Douwes
naastligger ten zuidenvroedsman Pieter Hylkes n.u.
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
commissarisburgemeester Evout Stiensma
commissarisburgemeester Harmen Synes Nauta, inzake
verkoperde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters, gehuwd metbakker
Trijntje Martens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggenhuis
 
koper finaalPieter Bruyns 350-24-00 GG
verpachter grondHomme Laas Burmania 1-00-00 CG
bewonerTyte Pytersmr. bakker
naastligger ten oostenals bewoner Egbert Pieters vetermaker
naastligger ten zuidenMayke Cartouw
naastligger ten westenMarten Salvus
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperde gezamenlijke erven van wijlen Ysaac Bastiaens


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erven van Eybert Jansen vetermaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-144 Heiligeweg 4kamer
eigenaarAbraham Jansen
gebruikerAbraham Jansen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarwed. Abraham Jansen
gebruikerOene Ritskes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarFettje Dirks
gebruikerFettje Dirks
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Fransen gortmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-144 Heiligeweg 4huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerSytse Sipkes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven bij de twee bruggen]1/3 huis
 
koperOlfert Everts c.u.616-00-00 GG
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperFrans Pieters Wijngaarden, van de goederen hem nagelaten door zijn vader
Pieter Fransen Wijngaarden


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] bij de twee bruggen2/3 huis
 
koperOlfert Everts, gehuwd metmr. bakker410-18-10 GG
Gryetje* Johannis* Schuttenius
verpachter grondSymon Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
huurderSytse Poelstra c.u.
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Cassel
naastligger ten westenJohannis de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/3Tjietske Pieters Wijngaarden, gehuwd metLeeuwarden
Keimpe Pietersmr. scheepstimmerman (oud -)Leeuwarden
verkoper van 1/3Arjaantie Pieters Wijngaarden, gehuwd met
Sytse Sipkes Poelstrapikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlfert Everts, mr. bakker x [niet ingevuld] Schuttenius kopen 2/3 huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Claas Gerrits en de Pieter Molentjesteeg waarin vrije in- en uitgang, ten Z. Wilhelmus van Cassel, ten W. Johannes de Waart, ten N. de straat en diept. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van Tjietske Pieters Wijngaarden x oud mr. scheepstimmerman te Leeuwarden Keimpe Pieters voor 1/3, en van Arjaantje Pieters Wijngaarden x piquer Sytse Sipkes Poelstra voor 1/3, voor 410 GG 18 st 10 2/3 pn.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-144 Heiligeweg 4Olphert Everts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven ZZ bij de 2 bruggen]huis en bakkerij
 
koperEvert Paulus, gehuwd metreidemaker351-07-00 GG
Trijntje Abrahams
verpachter grondSimon Sloterdijck convooimeester1-00-00 CG
naastligger ten oostenPoulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenWilhelmus van Castel
naastligger ten westenJohannes de Waart
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperOlphert Everts, gehuwd metmr. bakker
Grietje Schuttenius


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis
 
koperArjen Clazes, gehuwd metwinkelier650-00-00 CG
Lolkje Harmenswinkelierster
verpachter grondS. Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
huurderHendricus Lansing c.u.
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erven van Wilhelmus van Cassels
naastligger ten westenJohannes de Waard
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperEvert Paulus Beva, gehuwd metmr. reidmaker
Trijntje Abrahams


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0015v van 24 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Jans n.u.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeert Vos n.u.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ bij de twee bruggen [staat: Turfhaven]huis
 
koperClaas Baukes, gehuwd metmr. bakker810-00-00 GG
Wytske Sikkes
verpachter grondde erven van Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
eerdere bewonerwijlen Lolkje Harmens
naastligger ten oostenSybrand Sybrandus
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenH. Mollema
naastligger ten westenH. Mollema
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
Sicco Rienstra, geauthoriseerde redder van de boedel vanprocureur postulant
verkoperLolkjen Harmens, laatst weduwe van
Geert Jans Vos
verkoperLolkjen Harmens, eerder gehuwd geweest met
wijlen Arjen Claasesturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Baukes, mr. bakker x Wytske Sikkes kopen een wel ter nering staand huis zz. Turfhaven bij de twee bruggen, door Lolkje Harmens metterdood ontruimd. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. Sybrand Sybrandus en de Pieter Molentjesteeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. en W. H. Mollema, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde redder der boedel en nalatenschap van) Lolkjen Harmens, laatst wv Geert Jans en eerder getrouwd geweest met turfdrager Arjen Claeses, voor 810 gg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0134r van 26 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Baukes mr. bakker


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0135v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Baukes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Klaas Baukes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-141 Heiligeweg 4wed Claas Baukes


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 9v van okt 1807 , betreft pand G-053 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 4Poppe Cornelis de Boer koopt huis en bakkerij op de Turfhaven wijk G-053. Ten O. de Pieter Molentjessteeg en wd. Hendrik Swaal, ten Z. en W. Gerbrandus Pettinga, ten N. de straat. Vrije in- en uitgang door de steeg. Gekocht van Wytske Sikkes wv Klaas Baukes.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-055huis en bakkerij
 
koperPoppe Cornelis de Boer c.u.1050-00-00 CG
verpachter grondde erven van Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenGerbrandus Pettinga
naastligger ten westenGerbrandus Pettinga
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperWytske Sikkes, weduwe van
wijlen Klaas Baukes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 4Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven wijk G-053]huis en bakkerij
 
koperGerbrandus Pettinga koopman350-00-00 CG
verpachter grondde erven van Sloterdijk convooimeester1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende koper Gerbrandus Pettinga
naastligger ten westende weduwe van Radsma
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperTaeke Stephani, geautoriseerd curatorprocureur fiscaal
Geabandonneerde boedel van Poppe Cornelis de Boer c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerbrandus Pettinga, koopman, koopt huis en bakkerij zz. Turfhaven, met vrije in- en uitgang in de P. Molentjessteeg, wijk G-053. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. wd. Hendrik Swaal en de Pieter Molentjessteeg, ten Z. de koper, ten W. wd. Radsma, ten N. de straat. Grondpacht 1 CG aan convooimeester Sloterdijk. Gekocht van (de geauthoriseerde curator bonorum over de verlaten boedel van) Poppe Cornelis de Boer c.u., voor 350 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-137 Heiligeweg 4G Pettinga2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Gerbrandus Pettinga... eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-054Heiligeweg 4G Pettinga kantoor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1582Heiligeweg 4Johannes Keil en mede E.Harlingenkleermakerhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Oense Cornelis Akkerboom... huw 1840, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen... vL, en Baukje Uilkes; BS huw 1828, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk G-054; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-054HeilgewegUilke van Leeuwen41 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huisschilder
G-054HeilgewegSophia Godthelp45 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-054HeilgewegOense Akkerboom28 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, geamployeerde ter secretarie


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Lutske Jans Kronenburg, overleden op 25 januari 184681 jr (geboren 1/6/1765), overleden Heiligeweg G 54, wed. Eduard Keyser, geen kinderen, zuster van wijlen Aaltje (moeder van wijlen Geert Steenveld, man van Hittje Johan-Philip Steioef, vdv: zie ad a) en wijlen Ritske Jans Kronenburg (vader van wijlen Eelke Ritskes Kronenburg, vader van Grietje Eelkes Kronenburg), testamentair erfgenamen zijn alleen Hittje, Aaltje en Antoinetta. Saldo fl. 87,75. - ad a: Aaltje, Antoinetta (vrouw van Harmen de Wit, werkman), Klaas en Jan Geerts Steenveld. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-054Heiligeweg 4Uilke van Leeuwen, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 49 jr (geboren 20/4/1799), overleden Heiligeweg G 54, huisschilder, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Anna Maria Mecima... over A.M., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 66:0:0 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Sophia Johannes Godthelp... 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-054Heiligeweg 4Trufina/Fenna Meewezengeb 10 jun 1809 Leeuwarden, ovl 5 jan 1855 HRL, ongehuwd, vest. 8dec18 54 uit Leeuwarden, Rooms Katholiek, dv Gerardus M, en IJmkje Vliegendehond; BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-054


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582G-054 (Heilige weg)Uilke K. Voordewindwoonhuis


1865 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 4Jaarboekje voor de Stad HarlingenHeiligeweg wijk G-054, afvaart veerschip op Makkum: Woensdag 12 uur, Zaturdag 10 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582G-052 (Gedempte Heiligeweg)Uilke Voordewindwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1582Heiligeweg 4 (G-052)Pieter Dekkers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 4 Fokje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Tietje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Jantje Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200
Heiligeweg 4 Agatha Doumazonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 4Gezs.Douma-


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 4beeldbepalend pand5 van 10
  terug