Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 40 3-207 1/3 3-225 G-353 G-035
Naastliggers vanHeiligeweg 40
ten oostenGrote Kerkstraat 27
ten zuidenHeiligeweg 38
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 42


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0254r van 31 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: bij de kerkbrug]huis en brouwerij
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
huurderPieter Hendricks
protesteert vanwege een hypotheekJan Simons q.q.
protesteert vanwege een hypotheekJelmer Pieters q.q.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Harmens, ter assistentie van
verkoperAeltie Pieters voor zich en haar vijf kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Toenis Folckerts


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: NZ van de kerkbrug OZ van het fiept]huis en brouwerij
 
koper provisioneelN. N. 950-00-00 GG
naastligger ten oostenLyoedts
naastligger ten oostende verkoper q.q.
naastligger ten zuidenArian Aerts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSiuerd Sipkes
verkoperN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenPieter Hendricks


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuidwesten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordoostenN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0115v van 26 mrt 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: ten noorden van de Kerkburg aan de oostzijde van het diept]huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappen
 
koperJelis Baarts 2005-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis 1-00-00 CG
verpachter grondPiter Hendricks de Roy 0-18-00 CG
verpachter grondBauk Sybes
naastligger ten oostenLioets Freercks
naastligger ten zuidenArian Aarts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSioerd Sipkes
verkoperPiter Hendricks de Roy, gehuwd met
verkoperBauk Sybes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Hendrix


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPals Bauckes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0009ra van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] waar de Witte Lelie uithangt en aan de putstoel staat1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loods
 
koperJacobus Voorde 1941-03-08 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenSicke Syties Vlieland
naastligger ten zuidenRomcke Dircks c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperHarmen Thomas Gongrijp, weduwnaar en voogd van zijn kind vancontrarolleur convooien en licenten
verkoperPalses
verkoper q.q.Harmen Thomas Gongrijp, curatorcontrarolleur convooien en licenten
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Palses Rietsma, curator over
verkoperGrietie Palses
verkoperBaucke Palses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0049r van 8 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods
 
koperburgervaandrig Jacob van de Voorde, gehuwd met0-00-00 CG
koperAafke Algera
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenSikke Syttjes Vlieland
naastligger ten zuidenRomke Dircx c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperburgerhopman Jan Palses Rietsma


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061va van 24 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] bij de Kerkbrughuis, brouwerij, mouterij en paardenstal
 
koper provisioneelRomcke Benedictus 1500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenSicke Sytses Vlieland
naastligger ten oostenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenRomcke Dirx
naastligger ten zuidenFoppe Clasen
naastligger ten zuidenJan Jurjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperAafke Algera voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Jacob Voorda verkoper


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis, mouterij en paardenstal
 
koperTjal Arjens, gehuwd met1500-00-00 CG
koperSijke Nannes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
bewonerRomcke Hendricks
huurderBaucke Ruyrdts gortmaker
naastligger ten oostenDoede Hendricks koopman
naastligger ten zuidenStittert Adams schuitschipper
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens schipper
naastligger ten zuidende kinderen van His Romckes* uitdraagster
naastligger ten westenTurfhaven
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: doorgaande straat van de Lammert Warnersteeg]
verkoperWatse Jeltisschipper en timmermanBolsward
verkoperYtje Jeltes, gehuwd met
verkoperSjoerd Ekesschipper op Sneek
erflaterwijlen Romke Benedictus


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 40huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 40huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 40huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 40huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 40Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 40Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 40Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Vosma


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 40huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-01-12 CG
3-207 /2Heiligeweg 40huis
eigenaarTjerk Lolkes
gebruikerTjerk Lolkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-207 /3Heiligeweg 40huis
eigenaarJohannis Fredrix
gebruikerJohannis Fredrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255v van 24 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis en hof, paardenstal en wagenhuis
 
koperTrijntje Janz, weduwe van1165-14-00 GG
koperwijlen Albert Ruirds blauwverver
huurderBeucker c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland150-00-00 CG
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPyter Fockes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkopermevrouw Johanna Bourboom, weduwe van
verkoperwijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosma


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Albert Ruirds


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0176r van 12 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis met tuin
 
koperds. J. E. Harkenroth predikant1110-00-00 GG
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik
naastligger ten zuidenPieter Joekes c.s.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Freerk Fontein, curator
verkoper q.q.Poppe Menalda, curatoren over
verkoperTrijntje Jans, weduwe vanblauwververse
verkoperwijlen Albert Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. J.E. Harkenroth koopt voortreffelijk huis met tuin, oz. Turfhaven. Ten O. Philippus Hanekuik, ten W. de Turfhaven, ten Z. Pieter Joekes, ten N. de Kruisstraat. Verkoper Trijntje Jans wv Albert Ruurds. Met beschrijving van de indeling.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. Harkenroth


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende heer Harkenroth


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. Harkenroth


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. Harkenroth


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordends. Harkenroth


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0081r van 20 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat wijk G-036huis
 
koperde meerderjarige Anna Harkenroth, dochter van800-00-00 CG
koperdr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland
naastligger ten oostenDirk Fontein koopman
naastligger ten oostenJan Hannema koopman
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis Arjens Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperdr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Adriana Dina Harkenroth koopt huis wijk G-036, hoek Kruisstraat/oz. Heiligeweg. Het wordt door haar vader als eigenaar bewoond. Ten O. het wagenhuis van Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, Cornelis Arjens Jonker en Johannes Harmens (ter Mos), ten N. de Kruisstraat. De verkoper mag er levenslang in blijven wonen, zonder huur te betalen. Gekocht van dr. E.F. Harkenroth, advocaat bij het Hof van Friesland, voor 800 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0110v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraathuis en hof
 
koperAlbert Bolman koopman1200-00-00 CG
koperJohannes Jacobus Kerkhoven mr. huistimmerman
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Heins
naastligger ten zuidende weduwe van Jacobus Potting
naastligger ten zuidenCornelis A. Jonker
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAnna Adriana Harkenroth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. huistimmerman en Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar, kopen huis en tuin wijk G-036 hoek Kruisstraat. Ten O. Dirk Fontein en Jan Hannema, ten W. de Turfhaven, ten Z. wd. Klaas Heins wv Jacobus Potting, C.A. Jonker en Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Anna Harkenroth.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0302v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 40Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] hoek Kruisstraat G 36huis, tuin, erf
 
koperLieuwe Mevis, gehuwd metzoutbrandersknecht600-00-00 CG
koperSophia E. Strootman
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidenJohannes Harmens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper q.q.Jurgen H. van de Stok, executeur testamentair van zijn vadermr. metselaar
verkoperwijlen Harke Jurgens van de Stokmr. metselaar
verkoperAlbert Bolmankoopman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhovenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Mevis, zoutbrandersknecht x Sophia Strootman, te Zwolle, koopt huis, tuin en erf op de hoek v.d. Kruisstraat/Turfhaven, wijk G-036. Ten O. Dirk Fontein, ten W. de Turfhaven, ten Z. Johannes Harmens, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Albert Bolman, Johannes Jacobus Kerkhoven, mr. timmerman en Jurjen Harkes v.d. Stok, mr. metselaar. De laatste mede namens de andere erven van zijn vader Harke Jurjens v.d. Stok, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-225 Heiligeweg 40Uiltje Dirks0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991Heiligeweg 40Jacob Alberts de BoerHarlingenschipperhuis en tuin (310 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 991aHeiligeweg 40Dirk FonteinHarlingenzeepziedererf (120 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Cornelis Acronius... uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Geertruida Wiertsgeb 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-353


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Liefke Douwes Douwma... Amsterdam, dv Douwe Jans D, en Grietje Sijes (de Vries); BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk G-353, wijk H-041, 188, 207, wijk H-227, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Lodewijk Jacobs Scheffer... bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-353Heiligeweg 40Styntje Jans Tigchelaar... supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2444G-353 (Turfhaven)Johannes van der Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4029G-035 (Gedempte Turfhaven)Jacob van der Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4029Heiligeweg 40 (G-035)Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek)woonhuis


1909 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 40 Geertruida Zijlstraonderwijzeres
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie en fotohandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 40M. v/d Hoekfotograaf


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie en fotohandel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40M. van der Hoekfotografie, portretwerk en foto-artikelen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.F. Rinsema210Etaleur-decorateur


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 40, HarlingenHeiligeweg 40 Rinsemareklame atelier, etalage dekoratie materialen


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 40F. (Frederik) Rinsema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 40rijksmonument 20406


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2002Heiligeweg 40
  terug