Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 44 3-207 3-224 G-351 G-033
Naastliggers vanHeiligeweg 44
ten zuidenHeiligeweg 42
ten westende Heiligeweg
ten noordende Kruisstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 44huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-207 Heiligeweg 44huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 44Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 44Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 44Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-224 Heiligeweg 44Arjen Roelofs2-00-00 CG


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Anne Adams Dinhart... de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-351Heiligeweg 44Antje Honnemageb 25 dec 1808 HRL, huwt met Anne Dinhart, N.H., A 23 dec 1857 delfshaven; bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267


1852 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 44 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 44 (noordgevel)Hoek, Jacob van der'Jac VD Hoek 1852'baksteeninscriptie (Jacob van der Hoek)

Hij was houtvlotter, geboren 11-11-1842, overleden 24-06-1892.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2442G-351 (Turfhaven)Johannes van der Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2442G-033 (Gedempte Turfhaven)Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44 (G-033)Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 44 Geertruida van Meurszonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 44K.Kussendragertransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 44S. (Sjoerdtje) Prins wv Kussendrager


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 44rijksmonument 20408 1852


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2442Heiligeweg 44
  terug