Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Herenknechtenkamerstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHerenknechtenkamerstraat 17(niet bekend)8-081(niet bekend)E-088E-074


Naastliggers vanHerenknechtenkamerstraat 17
ten oostenVijverstraat 5
ten zuidenHerenknechtenkamerstraat 19
ten westende Herenknechtenkamerstraat
ten noordenHerenknechtenkamerstraat 15


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081Herenknechtenkamerstraat 17kamer
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerTrijntie Feytes
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0200v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenknechtenkamerstraat 17Herenknechtenkamerstraat OZ56‑00‑00 ggwoning
koperCornelis Emmeriks schipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Hoite Seerps
naastligger ten oostenCornelis Oldaen
naastligger ten zuidenEnne Minnes
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten noordenCornelis Oldaen
verkoperCornelis Jacobs, gehuwd met te Makkum
verkoperSuster Hessels te Makkum


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081Herenknechtenkamerstraat 17kamer
eigenaarSimon de Haas
gebruikerHendrik Daniels
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081Herenknechtenkamerstraat 17kamer
eigenaarSimon de Haas
gebruikerHendrik Daniels
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0190v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Herenknechtenkamerstraat 17Herenknechtenkamerstraat OZ77‑00‑00 ggdeftige woning
koperJan Heins binnenvader stadsweeshuis
huurderGeeske Ockes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Heins
naastligger ten zuidenPyter Mathijssen
naastligger ten westenHerenknechtenkamerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Heins
verkoperJanke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Steffen Eliasschipper


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-081Herenknechtenkamerstraat 17kamer
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerFrans Cornelis
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Able Johannes Hoog... Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, ovl 1814, ovl 1863; gebruiker van wijk E-088, militair, eigenaar is Claas Heins erven, 1814 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Lijsbeth Reinders Houmageb 1779 ... , ovl 7 jun 1814 HRL, huwt met Able Johannes Hoog, ovl wijk E-088; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-088Herenknechtenkamerstraat 17erven Claas HeinsAbe Johannes Hoogmilitair


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1200Herenknechtenkamerstraat 17 Klaas Kramer rijks commiesBirdaardhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Alle Lieuwes Touwslager... ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-088; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Johanna Boomgeb 5 okt 1804 Rottevalle, winkelierse, N.H., A 25 apr 1881 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-088, 1860-1880; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Loltje Tjeerds de Vries... BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-088; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-088H. Kn. K. straatAllert Touwslager41 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-088H. Kn. K. straatLolkje de Vries42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-088H. Kn. K. straatTjeerd Touwslager11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-088H. Kn. K. straatLieuwe Touwslager6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-088H. Kn. K. straatEelkje Touwslager16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-088H. Kn. K. straatSjoerdtje Touwslager9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-088H. Kn. K. straatLolkje Touwslager6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-088H. Kn. K. straatHendrikje Touwslager3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-088Herenknechtenkamerstraat 17Tjeerd Touwslager, overleden op 6 februari 184113 jr, overleden Heerenknechtkamerstraat E 88. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1200Heereknechtekamerstraat E-088Dirk B. Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1200Heereknechtekamerstraat E-074erven Hidde Dirks de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3586Herenknechtenkamerstraat 17 (E-076)Jelle M. van der Walwoonhuis  terug