Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 6 2-047 2-058 B-095 B-111
Naastliggers vanHerenwaltje 6
ten oostenhet Herenwaltje
ten zuidenHerenwaltje 8
ten noordenHerenwaltje 4


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Herenwaltje 6mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Herenwaltje 6mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Herenwaltje 6mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Herenwaltje 6mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Herenwaltje 6mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 27 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-095Herenwaltje 6koopaktefl. 101huis
 
verkoperTjepke Gratama
koperGerrit van Danswijk


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 8, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordennr 7 van het Klooster


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0329v van 17 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 6Zoutsloot en Droogstraat wijk B-095huis
 
koperGerrit van Danswijk koopman101-00-00 CG
huurderGerrit Rinses
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenno. 8 van het klooster
naastligger ten westende bleek
naastligger ten noordenno. 6 van het klooster
verkoperprofessor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt een huis c.a. wijk B-095, op de Zoutsloot en Droogstraat. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de bleek, ten Z. nr. 8, ten N. nr. 6 van het Klooster. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor 101 gg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenklooster


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Herenwaltje 6G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Doekle Hendriks Vinia... 1827, ovl 1843, ovl 1887; eigenaar van wijk B-066; gebruiker H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Trijntje Viniagebruiker wijk B-095; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-095Herenwaltje 6Doekle Vinia Trijntje Vinia


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 213Herenwaltje 6Doekele Hendriks VinjeHarlingenwinkelierhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Frans Ludenga... huw 1826, ovl 1831, huw 1835, ovl 1843, ovl 1867; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-095; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Janneke Gerrits Rietveld... A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-095ZoutslootFrans O Ludinga40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
B-095ZoutslootJanneke G Rietveld40 jSneekv, protestant, gehuwd
B-095ZoutslootJan A Heeksma14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootAbraham Heeksma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootMijntie Ludinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-095ZoutslootWykeltie Ludinga1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-095Herenwaltje 6Trijntje Jans van Arum, overleden op 25 februari 184213 dg (geboren 11/2/1842), overleden Zoutsloot B 95, dochter van Jan Piers van Arum, werkman en Doudtje Harkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Geertje Zijlstra... dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-095Herenwaltje 6Haaye Monsma... boer in 1851, boer en melktapper 1850, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 213B-095 (Zoutsloot)Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2915B-111 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2915Herenwaltje 6 (B-111)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 6rijksmonument 20420 1850
  terug