Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 164-094 4-086 H-009H-011


Naastliggers vanHofstraat 16
ten oostenHofstraat 18
ten zuidende Rozenstraat
ten westenHofstraat 14
ten noordende Hofstraat


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0008r van 19 nov 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Sipckes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ450‑00‑00 GGhuis met loods en plaats daarachter
koperHarmen Harmens, gehuwd met
koperLampck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
protesteert vanwege gebroken beloftenMeinert Doytses c.u.
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: de gemeene straat zuidwaarts naar het diept strekkende]
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Meelman
naastligger ten westende kamer en hof van Fridts Hessels
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde last- en procuratiehebbende van Meinert Doytses, gehuwd met te Kopenhagen
verkoperHidtie Takes te Kopenhagen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat hoek bij de kerk700‑00‑00 CGhuis
koperTyalle Fockes, gehuwd met
koperBeertje Tijssen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFridts Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLamck Oenes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat, recht tegenover het huis waar Almenum uitsteekt, bij het kerkhof op de hoek van de595‑00‑00 GGhuis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden
koperTomas Lambarts Salvada
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat] Almenum
naastligger ten zuideneen van de aangrenzende kamers
naastligger ten westende hof van Frids Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperTiallingh Fockes, gehuwd met
verkoperBeertie Tijssens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Lambarts Salverda koopt een huis omtrent het Kerkhof, op de hoek v.d. Hofstraat, recht tegenover 'Almenum', en ook nog 2 camers ten Z. daarvan. Ten O. en N. de straten, ten W. de hof van Frids Hessels, ten Z. 1 van de 2 camers. Gekocht van Tiallingh Feikes x Beertie Tijs?, voor 595 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0004v van 27 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0076r van 15 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek bij het kerkhof, recht tegenover het huis Almenum800‑00‑00 GGhoekhuis, loods en plaats
koperLioelle Jansen mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamers van Dirck Fransen brouwer
naastligger ten westenJan Jacobs Kannegieter
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperSible Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLioelle Jansen, mr. bakker, koopt een hoekhuis met loods en omheinde plaets bezijden het huis en achter de camers ten zuiden, bij het kerkhof, hoek Hofstraat, recht t/o het huis daer Almenum uytsteeckt. Ten O. en N. de straten, ten Z. de camers van brouwer Dirck Fransen, ten W. Jan Jacobs Kannegieter. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van Sible Jansen c.u. voor 800 GG 14 st.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0079v van 22 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ [staat: bij het kerkhof hoek Hofstraat, recht tegenover het huis Almenum]778‑14‑00 GGhoekhuis, loods en plaats
koperArien Watses c.u.mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Franssen Visscher
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperLuile Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Watses, mr. bakker, koopt een hoekhuis met loods en omheinde plaets bezijden het huis en ook achter de camers ten Z., bij het kerkhof, op de hoek van de Hofstraat, recht tegenover het huis 'Almenum'. Ten O. en N. de straten, ten W. het estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de camers van Dirk Franssen Visscher.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ100‑00‑00 GG1/4 kamer
koperFrederick Samuels koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenArien Watses bakker
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van wijlen Frits Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Jan Ridder
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170r komt tweemaal voor.]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0029r van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat NZ [staat: op de hoek van de Both Apothekerstraat bij het kerkhof tegenover het huis waar Almenum uithangt]765‑00‑00 GGhoekhuis met loods en omheinde plaats
koperYmke Doedes, weduwe van
koperwijlen Wytse Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat] Almenum
naastligger ten zuidende kamers van Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperArien Watses c.u.bakker


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ra van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek recht tegenover Almenum666‑06‑06 GG1/2 hoekhuis
koper provisioneelHendrick Hengevelt
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [niet vermeld] Almenum
naastligger ten zuidenHarmen Gla
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperImcke Doedes voor haar kind, weduwe vanbakster
verkoperwijlen Wytse Gerrits


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ [staat: op de hoek naast het kerkhof recht tegenover het huis waar Almenum uithangt]333‑03‑00 GG1/2 huis
koperHendrik Jansen Hengevelt bakker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat] Almenum
naastligger ten zuidenHarmen Claasen
naastligger ten westenhet estrikwerk van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperYmke Doedes, weduwe van
verkoperwijlen Wytze Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen Hengevelt, bakker, koopt een 1/2 huis op de hoek naast het kerkhof, tegenover het huis daar Almenum uithangt. Ten O. en N. de straten, ten Z. de camers van Harmen Klaas?, ten W. het estrikwerk van Jan Jansen [Vijselaar?]. Grondpacht 1 cg aan de Stad. Gekocht van Imke Doedes wv Wytze Gerrits, voor 333 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover het huis waar Almenum uithangt, op de hoek van de311‑18‑08 GG1/3 huis
koper provisioneelSybe Sybes c.u. te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten zuidende kamer van Harmen Glaa
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 392r van 29 jan 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 16
geinventariseerdewijlen Hendrick Jansen Hingevelt, gehuwd metmr. bakker
geinventariseerdewijlen Lijsbet Dircks
requirantRintie Douwes, geauthoriseerde curator overwijdschipper
aangeverAaltie Hendrix Hingevelt jongste dochter van de overledene
requirantJackle Pybes Sinnema, gehuwd met
Maartie Hendrix
requirantTrijntie Hendrix Hingevelt
inleiding bij de boedelinventarisatie[0392r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstane van de heren praesiderende burgemeesters Evert Ruierds ende Hendrick Coenraats als commissarien, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. backer ende Lijsbet Dircks in tijden echteluiden, van alle de goederen aldaar bevonden, ten versoecke van Rintie Douwes wijdschipper als geauthoriseerde curator over Aaltie Hendrix Hingevelt en Jackle Pybes Sinnema man ende voogd over Maartie Hendrix sampt Trijntie Hendrix Hingevelt voor haar selfs, zijnde de aangevinge geschiet bij Aeltie Hendrix voorscrevene des overledene jongste naegelatene dochter die de belofte daartoe staande in handen van welgedachte commissaris Evert Ruierds heeft gedaan, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volcht. Actum desen 29 januarij 1667 Opmerkingen: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 456, aktedatum 21-01-1667: Aaltje Hendriks Hengeveld oud 19 jaar weeskind, Wijlen Hendrik Jansen Hengeveld vader, Wijlen Lysbeth Dirks moeder, Rintje Douwes curator, curator over personen en goederen, burger grootveerschipper.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover het huis Almenum op de hoek van de935‑00‑00 GGhoekhuis met een plaats en een kamer ten zuiden
koperSybe Sybes c.u.bakker te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat] Almenum
naastligger ten zuidende kamer van Harmen Glaa
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Hendrick Hingeveltbakker


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0117v van 2 feb 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover het huis genaamd de Dom van Almenum, hoek860‑00‑00 GGhoekhuis
koper van 1/2Foockeltie Hiddes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Lieuwe Dirx, en
koper van 1/2Jacob Hiddes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum de Dom van Almenum
naastligger ten zuidende kamer van Harmen Gla
naastligger ten westenhet huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Jansen te Makkum


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek tegenover het huis genaamd de Dom van Almenum312‑12‑00 CG1/2 hoekhuis
koperAegtie Claeses, weduwe van
koperwijlen Stoffel Saeckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Dom van Almenum de Dom van Almenum
naastligger ten zuidende kamers van Harmen Glaa
naastligger ten westenFredrick Samuels
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar50‑00‑00 GG
verkoperGrietie Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegtie Claeses wv Stoffel Saeckes koopt en wandelt 1/2 hoekhuis tegenover het huys de Dom van Almenum genaamt


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ450‑07‑00 GGhof en kamer
koperCornelis Minses koopman
verpachter grond hofde stad Harlingen8‑00‑00 CG
verpachter grond kamerde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Vosma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter timmerman
naastligger ten noordenHofstraat met vrije in- en uitgang
verkopergecomiitteerde crediteuren van wijlen burgemeester Menelaus Hillebrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses koopt een hof met bomen, prieel, bierkelder en een camer ten W. van het prieel, strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept. Ten W. erven Pyter, timmerman en de koopman Jan Vosma. Met vrij in- en uitgang ten N. naar de Hofstraat, ten Z. naar de straat en diept. Gekocht van de crediteuren van wl. burgemeester Menelaus Hillebrants, voor 450 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ zuidwaarts tot straat en diept bij de Kerkpoort480‑00‑00 GGhof met prieel, bierkelder en kamer
koperLaes Auckes Haselaer, gehuwd metmr. chirurgijn
koperClaeske Arjens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Vosma koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter timmerman
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopman te Amsterdam
verkoperRomke Cornelis, nagelaten kind van
erflaterwijlen Cornelis Minseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Auckes Haselaer, mr. chirurgijn x Claeske Arjens koopt een hof met bomen en prieel, bierkelder en camers ten W. van `t prieel, het geheel strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept bij de kerkpoort. Ten O. Ziricus Nauta, burgemeester ten W. Johannes Vosma en erven Pieter, timmerman, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Met vrij in- en uitgang naar de Hofstraat en de Rozengracht. Gekocht van Minse Cornelis te A`dam, als grootvader van Romke Cornelis, de zoon van wl. Cornelis Minses x Doetie Romkes, voor 480 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0104r van 29 apr 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek opgang naar het kerkhof t.o. het huis genaamd Almenum182‑00‑00 GG2/3 huis
koperBirde Martens smalschipper
koperHidde Lieuwes vleeshouwer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderAntie Hoites 40‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten zuidenClaes Rommerts mr. leidekker
naastligger ten westenSalomon Jansen c.s.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAntie Lieuwes c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBirde? Martens, smalschipper en Hidde Lieuwes, vleeshouwer, kopen elk 1/2 huis bij de Hofstraat, op de zuidwesthoek, bij de opgang naar het kerkhof, tegenover het huis 'Almenum'. Ten O. de straat, ten W. Salomon Jansen, ten Z. Claes Rommerts, leidekker, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Antie Lieuwes.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ182‑00‑00 GGhof met bomen, planten, huis en zomerhuis
koper door niaaroud burgemeester Hubertus van Immerzeel, gehuwd metkoopman
geniaarde kopervroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd met
geniaarde koperNeeltie Dirks Roorda
huurder van het huisJan Duicker c.u.stadsbierdrager400‑00‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSymon Scheltema conrector
naastligger ten zuidende [geniaarde] koper Sibrandus Pauw c.u.
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerseel
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel koopt, na niaar ratione vicinitatis, een hof met bomen etc. Ten O. de conrector Jan Symon Phelten, ten W. de koper, ten Z. de verkoper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Adigerus Stansius.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ360‑00‑00 CGkamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot: 29 voeten i.h.vierkant
koperoud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd met
koperNeeltie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten zuidenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten westende tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Huibertus van Immerseel, gehuwd met
verkoperBarbara Krimpe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Pauw, burgemeester x Neeltie Dirx koopt een camer en loodske en een deel van het erf en de grond daaromheen met bomen, groot ca. 29 vierkante voeten zuidwaarts vanaf die camer van verkopers hof liggende etc. etc., in de Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die tuin, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester x Barbara van Crimpe, voor 360 cg.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ op de hoek recht tegenover Almenum200‑00‑00 CG1/2 huis
koperJan Ulbes, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Lieuwes
huurder van 1/2Hidde Lieuwes
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat vanaf het kerkhof naar de Wasbleekbrug]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten zuidenClaes Rommerts leidekker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBurde Martens, gehuwd metsmalschipper
verkoperIdske Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker x Antie Lieuwes kopen 1/2 huis Hofstraat, op de hoek recht over het huis alwaer Almenum in de gevel staet bij de op- en afgang van `t Groot Kerkhof. Ten O. de straat van het kerkhof naar de Wasbleeksbrug, ten Z. leidekker Claes Rommerts, ten N. de Hofstraat. De andere 1/2 is van haar broeder Hidde Lieuwes c.u. Gekocht van smalschipper Burde Martens x Idske Lieuwes voor 200 CG.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0096r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ recht tegenover het huis waar Almenum in de gevel staat195‑00‑00 GGhuis
koper door niaarWillem Gerryts scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
geniaarde koperJan Hendrix Koekman c.u.
huurderWieger Alberts mr. bakker
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat van het kerkhof naar het Wasbleekbrugje]
naastligger ten oosten*het huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten zuidenClaes Rommerts leidekker
naastligger ten westende kamer van Salemon Jansen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHidde Lieuwes mede voor zich, gelastigde vanmr. slager
verkoperde verdere eigenaars en pariticipanten, alle burgers hier ter stede


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ t. o. de achteruitgang van het Huis Romen525‑00‑00 CGhof met bomen, planten en prieel
koperWybe Feddriks Kalff, gehuwd metmr. brouwer en zoutzieder
koperTrijntie Sjoerds Schiere
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens
naastligger ten zuidenT. Stantius
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAefke Luitjens Wijngaarden, weduwe/exc.testamentair van
verkoperSymon Beelsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddriks Kalff, mr. brouwer en zoutzieder x Trijntje Sjoerds Schiere koopt een hof c.a. met prieel en vruchtbomen etc., met in het midden een put, in de Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de hof van Theodorus Hugens, ten W. de oud-burgemeester Sibrandus Pauw, ten Z. de heer Stantius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Aefke Luitjes Wijngaarden wv Symon Beelsma, conrector der Latijnse School te Harlingen, voor zichzelf en als erfgename ex testamento van haar wl. man, voor 525 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hoffstraat (tegenover de achter- en ingang van het huis Roma)350‑00‑00 CGhof
koperJohannes Vosma koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenGerardus Hugen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stansius
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw
naastligger ten noordenHoffstraat
verkoperTrijntie Sioerds Schiere, gehuwd met
verkoperWybe Feddrix Kalffgaljootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vosma koopt een hof c.a., zz. Hofstraat, tegenover de achter in- en uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. Theodorus Huigen, ten W. de oud-burgemeester R.. i..?, ten Z. erven Stansius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Trijntje Sjoerds Schiere x Wybe Feddrix Kalff, galjootschipper die uitlandig is op zee, voor 350 cg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ72‑00‑00 CG8/12 hof
koperWieger Mockema, en
koperJohannes Mockema
eigenaar van 4/12Wieger Mockema, en
eigenaar van 4/12Johannes Mockema
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper van 5/12Gerhardus Crab
verkoper van 3/24Rinske Huigens
verkoper van 3/24Geertruid Huigens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger- en Johannes Mockema kopen 2/3 van een hof c.a. waarvan zij al 1/3 bezitten, zz. Hofstraat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. Johannes Vosma, ten Z. Johannes Cramer, ten N.? Gekocht van Gerhardus Crab?, voor zich voor 5/12 en Rinske- en Geertruid Huigens samen voor 3/12, voor 72 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Hofstraat 16woningh
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ104‑10‑00 CGhuis
koperClaes Annes mr. metselaar
koperUlbe Jansen mr. metselaar
koperJan Jansen mr. metselaar
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Haselaar
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgerhopman Sytse Doedes Winiamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, Ulbe Jans en Jan Jansen, mr. metselaars, kopen een huis zz. Hofstraat. Ten O. en Z. burgemeester Haselaer, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Doede (Doecke?) Winia?, oud-burgerhopman en mr. bakker, voor 104 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Hofstraat 16huis
eigenaarJoh. Cramer
gebruikerJan Andries
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ225‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Hendrix, gehuwd metmr. wever
koperPytie Pyters
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester Laes Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendrix, mr. bontwever x Pytie Pyters koopt een woning c.a. zz. Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. die straat. Gekocht van Laes Haselaer, burgemeester, voor 225 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Hofstraat 16huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJan Andries
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0059v van 14 dec 1727 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Rozenstraat WZ [staat: Sint Janstraat]135‑00‑00 GGwoning
koperAene Clasen, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Johannes
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Janstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Craemer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Craemer
verkoper van 1/6Trijntje Willems, gehuwd met
verkoper van 1/6Pier Andries Glatsmamr. estrikbakker
verkoper van 1/6Gerryt Willemsmr. scheepsbouwer
verkoper van 1/6Saepe Willemsmr. metselaar te Leeuwarden
verkoper van 1/6Jan Willemsscheepstimmerman
verkoper van 1/6Jacob Willemsmr. kastmaker
verkoper van 1/6Ruird Willems thans uitlandig


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0334v van 24 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Rozenstraat WZ [staat: hoek Sint Jansstraat]480‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Symons, gehuwd mettrekveerschipper
koperLijsbeth Jans Duiker
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Kramer
naastligger ten westenJohannes Kramer
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJan Willemsmr. scheepstimmerman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ of aan het eind van de Rozengracht480‑00‑00 CGhof, met kamer of wagenhuis
aanhandelaarArjen Teunis Block
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastliggereen wijnstok mag gelegd worden op het huis van Harmen Lucas
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Arjen Robijns
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verwandelaarwijlen Yda van Quiklenborg, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgemeester Laes Haselaer
verwandelaarCatharina Haselaer, gehuwd met
verwandelaarvroedsman J. Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een mooie hof met een camer of wagenhuis, zz. Hofstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten Z. en N. de straten. Zie ook de voorwaarden. Het is een wandelcoop met Yda Quicklenburg wv Laes Haselaer.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ400‑14‑00 GGhuis, tuin en 2 zomerhuisjes
koperAntoni Vink scheepssleper en hovenier
gebruiker tuinEvert Oosterbaankoopman
bewoner woningHendrik Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Vosma
naastligger ten zuidenvroedsman Buma
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSybrandus Reen, met approbatie van zijn vaderadvocaat Hof van Friesland en bouwmeester te Leeuwarden
verkoperReenoud predikant te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Vink, scheepssloper?, koopt een huis en tuin, waarin 2 zomerhuisjes bovenelkaar, zz. Hofstraat. Ten O. burgemeester Vosma, ten Z. en W. ?, ten N. die straat. Gekocht van dr. Sybrandus Reen, advocaat bij het Hof van Friesland en...?, voor 400 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Hofstraat 16huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 296r van mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Wopke Buma, oud-burgemeester, koopt een huis nz. Rozengracht, bestaande uit 2 camers met een steeg ernaast en een plaets, door 2 gezinnen bewoond. Ten O. en N. de koper, ten W. het door Cornelis Jacobus Wetsens gekochte NIEUWE huis, ten Z. de straat. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 310 gg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Rozengracht NZ310‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten noordenoud burgemeester Wopke Buma
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 297v van mei 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Cornelis Jacobus Wetsens, turfdrager en Wopke Buma als naastligger, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een NIEUW huis met een tuintje erachter, nz. Rozengracht. Ten O. het huis dat door Buma is gekocht, ten W. de camer en weefwinkel die Cornelis Wetsens wilde kopen, en Arjen Boikes, ten Z. de straat en diept, ten N. Johannes Andrys. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 435 gg. N.B. het zal dus een dwarshuis zijn?


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-094 Hofstraat 16Jan Rienks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-094Hofstraat 16huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 222r van jun 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Dirk Cramer x Lijsbert Jans, winkeliers, koopt woning en weefwinkel in de Sint Jansstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. de koper, ten Z. Anne Jans. Gekocht van Arjen Bojkes en Broer Tjeerds.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0148v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0068v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]655‑00‑00 CGhuis annex weefwinkel
koperDaniel Benneze mr. pruikenmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenAlbert Alberts
naastligger ten westenJan de Reus
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperDirk Cramerfabrikant van bonten


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Rozenstraat WZ [staat: Sint Jansstraat] op de hoek433‑14‑00 GGhuis recht tegenover het huis genaamd Almenum
koperGeert Steenveld, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland Almenum
koperMayke Eerdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderFrancijntje Lints 30‑00‑00 CG
huurderwijlen Dirk Cramer
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oostenhet huis genaamd Almenum Almenum
naastligger ten zuidenPyter Aukes pelmolenaar
naastligger ten westenJan Rients
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperDaniel Bennezemr. pruikenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Steenveld, Admiraliteitsbode x Mayke Aerts koopt een huis op de NW. hoek van de Sint Jansstraat, recht t. o. het huis 'Almenum'. Ten O. die straat, ten W. Jan Rients, ten Z. Pieter Aukes, pelmolenaar, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Daniel Bannike?, mr. pruikmaker, voor 133 gg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 16Hofstraat ZZ175‑00‑00 CGlege grond
kopervroedsman Cornelis Aardenburg, voor zich en voor medereders in de suikerrafinaderij genaamd De Hoopkoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenCornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop', kopen ledige grond in de Hofstraat, waar de bakkerij van de Armen staat? heeft gestaan en is afgebrand. Ten O. en N. de Hofstraat, ten W. en Z. de kopers. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente te Harlingen.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0005v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Steenvelt


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Geert Steenveld


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0047v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Steenveld


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Claas Steen


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-086, pag. 82Hofstraat 16Arnoldus Bisschop2‑00‑00 cg86 en 87 staat als 1 vermelding


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 16Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 144 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 74 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 155 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 10 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 15 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1740Hofstraat 16Dirk Bruins MonsmawinkelierHarlingenhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-009Hofstraat 16D B Monsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jkoopmanMakkumm, protestant, gehuwd
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jgeenHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 188 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 89 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-009Hofstraat 16Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1740Hofstraat H-009Bart Annes van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3734Hofstraat 16 (H-011)Anne van der Werfwoonhuis
  terug