Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-128 4-124 G-090 G-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-132 4-125 G-091 G-095
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-133 4-126 G-092 G-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 21 4-133 4-126 G-093 G-097


Huisnaam in: 1807
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: roma (naastligger)
Kwartier/wijk G-093
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHofstraat 21
ten oostenHofstraat 23
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 19


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058v van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
koperClaes Jansen, gehuwd met115-00-00 CG
kopersWelmoed Heins
naastligger ten oostenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenDieuwke Ages
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fonteyn
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
verkoperJacob Eernstes, gehuwd met
verkopersBottie Pybes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0285v van 7 apr 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Pyters, weduwe van


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0019v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZkamer
 
kopervroedsman Anske Yppes Zeestra 40-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer van Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achteruit- en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
ds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
wijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
wijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra, vroedsman, koopt een camer in de Hofstraat, ten O. van de achter in- en uitgang van 'Romen'. Ten O. Neeltie Hessels, ten W. die in- en uitgang, ten Z. die straat, ten N. de hof van Romen. Gekocht van erven Neeltie Hessels, voor 40 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0069r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ ten oosten van Roomens ingangkamer
 
koperJan Jansen Kyvit burger65-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderLeentie appelverkoopster
naastligger ten oostende kamer bewoont door Neeltie Hessels
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende achtertuin en ingang van Romen
naastligger ten noordende hof van Romen
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0025v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJarig Jacobs burger81-15-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenDiaconiekamer
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDieuke Ages
naastligger ten noordende hof van het huis de Fontein
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie van Franeker, als alimentores van
wijlen Trijntje Heins, weduwe vanFraneker
wijlen Tjalling Abbes, en voortsFraneker
Wybren Jans, als gelastigde van zijn schoonvadermr. timmermanHerbayum
Claes Heins, erfgenamen van
wijlen Welmoed Heins


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBottie Gerrits


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-128 Hofstraat 21
eigenaarBottie Reiners
gebruikerBottie Reiners
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
opmerkingpauper
 
4-132 Hofstraat 21
eigenaarwed. Jan Hobbekees
gebruikerwed Jan Hobbekees
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper
 
4-133 Hofstraat 21
eigenaarVictoor Hansen
gebruikerVictoor Hansen
opmerkingpauper


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBottie Gerrits


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-128 Hofstraat 21huis
eigenaarBottie Reiners
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
 
4-132 Hofstraat 21huis
eigenaarJan Hobbes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
 
4-133 Hofstraat 21huis
eigenaarWaling Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159r van 24 jan 1723 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Jansen c.u.125-15-00 GG
verpachter grondkapitein van der Wolt 2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenachteringang van Romen
naastligger ten noordende tuin van Romen
verkoperWaelingh Jansen Kievit
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1663) Albert Jansen koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. Jan Pyters, ten W. de achter in- en uitgang van Roma, ten Z. die straat, ten N. de Hof van Roma. Gekocht van Waling Jansen Kievit, voor 125 gg.


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0228v van 29 apr 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAucke Pyters, gehuwd met60-00-00 CG
Antie Hanses
verpachter grondvan der Wolt kapitein2-00-00 CG
huurderAucke Pyters 10-00-00 CG
Antie Hanses
naastligger ten oostenhuis en tuin
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJarigh Jacobs
naastligger ten noordenhuis en tuin
verkoperJan Douwes, gehuwd metschoolmeester
Hylkjen Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke [Augustinus?] Pyters, leertouwer x Antie Hanses koopt een woning en erf nz. Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarigh Jacobs [v.d. Ley?]. Gekocht van schoolmeester Jan Douwes x Hylkjen Hendrix voor 60 cg en 1 daalder tot een verering.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-128 Hofstraat 21
eigenaarLeeuwke Meinderts
gebruikerLeeuwke Meinderts
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG
opmerkingpauper
 
4-132 Hofstraat 21huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
 
4-133 Hofstraat 21huis
eigenaarWaling Jansen
gebruikerWaling Jansen
opmerkingpauper


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0389r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZwoning en erf
 
koperClaas Jacobs, gehuwd metmetselaar32-00-00 CG
Lijsbeth Sybes Dijxma
verpachter grondde erven van kapitein van der Wolt als eigenaren van het huis de 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof genaamd Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJarig Jacobs
naastligger ten noordenhuis en hof genaamd Romen
verkoperAucke Pieters, gehuwd metleertouwer
Antje Hanses


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0230r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd met25-00-00 GG
Swaentie Jans
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten noordende hof van Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erven van Jarig Jacobs
verkoperAke van Kampen, gehuwd met
Jan Gerryts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-128 Hofstraat 21kamer
eigenaarAuke Pyters
gebruikerAuke Pyters
opmerkingpro deo begeert
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
 
4-132 Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
 
4-133 Hofstraat 21huis
eigenaarJacob Alberts
gebruikerJacob Alberts
opmerkingpauper
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0272v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperBonte Douwes mr. schoenmaker650-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten noordenhuis genaamd Hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erven van Jarig Jacobs
verkoperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman
Swaantie Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-128 Hofstraat 21Bonte Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
4-133Hofstraat 21Antoni Vinkschipslaeper£ 031-04-0£ 5maetig cu.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Jaerigs


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Pyter Yges Stinstra


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0054v van 23 jan 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Roos


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0016r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koper door niaarFoecke Clazes scheepstimmerman130-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
geniaarde koperEvert Bevamr. reidmaker
naastligger ten oostenLucas Bos
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperAlbert Jansenoud matroos


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0079v van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAuke Hendriks mr. schoenmaker525-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJacob Jarigs
naastligger ten noordende hof van Roma
verkoperBonte Douwesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Hendriks, mr. schoenmaker koopt huis. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Jarig Jacobs (v.d. Ley?). Gekocht van mr. schoenmaker Bente Douwes.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0053r van 18 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen bierdrager107-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van secretaris J. van Wetzens 2-00-00 CG
huurder24-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJacob Jaerigshanekoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen, bierdrager, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. schoenmaker Auke Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Sjoerd Schrik, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van de secretaris van Wetsens. Gekocht van houtkoper Jacob Jarighs.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0135r van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperPyter Abrahams, gehuwd met440-00-00 CG
Antje Jans
verpachter grondJohannes Wetzens 2-00-00 CG
huurderJan blauwverver
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJohannes Mooi
naastligger ten noordenhet huis Roma
verkoperAuke Hendriksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Abrahams x Antje Jans koopt huis in de Hofstraat. Ten O. en N. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Johannes Mooi. Eigenaar van 'de Fontein' is dan Johannes van Wetsens. Gekocht van mr. schoenmaker Auke Hendriks.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0142v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Jansen, gehuwd metbontwever203-00-00 CG
Gettje Hessels
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
huurderJacob Beernds c.u.
naastligger ten oostenAuke Hendriks schoenmaker
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhof van het huis de Fontein
verkoperJohannes Jansenbierdrager


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0219r van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Foecke Clases


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0034v van 6 dec 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Jans scheepstimmerman101-00-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris2-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperJohannes Jans, weduwnaar vanbontwever
Geertje Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jans (Vettevogel), scheepstimmerman koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Pyter Abrahams, ten W. Sjoerd Schrik, ten Z. de Hofstraat, ten N. de hof van het huis 'de Fontein' van secretaris van Wetsens. Gekocht van Johannes Jans, bontwever x Geertie Hessels.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Foeke Claasens


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0194r van 18 dec 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met210-00-00 CG
kopersAlida Simons Heins
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader commies van 's Lands gemene middelen2-00-00 CG
huurderJan Tobias
naastligger ten oostenPieter Abrahams
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenhuis genaamd de Fontein
verkoperDouwe Jansscheepstimmerman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0002v van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperAlbert Floris, gehuwd metgleibakkersknecht325-00-00 CG
Maartie Simons
verpachter grondhet huis de Fontein van Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet hof Roma
verkoperTaede Teedses, lasthebbende vantimmerbaas (stads -)
Christina Baarnds, erfgenaam van Oldersum
Antie Hendrik, weduwe van
wijlen Foeke Claesen


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0027v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperFokke Jans Faber mr. smid100-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein van Johannes Schrader 2-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSjoerd Schrik
naastligger ten noordenHof van het huis de Fontein
verkoperDouwe Hendriks Faber, gehuwd met
Aleida Simons


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0061v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ huis
 
koperJan Jansen, gehuwd metbontwever235-00-00 GG
Trijntie Jansz
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
bewonerwijlen Pieter Abrahams c.u.
naastligger ten oostende herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFoeke Jans Faber
naastligger ten noordende herberg Roma
verkoperCornelis Abrahamshoutmolenaar Groningen


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0282v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperJurjen Okkes koopman36-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacob Hendriks c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJ. Schrik
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkopervroedsman Claas Heins, administrator
Abraham Jansen Faber, administratoren van het nagelaten kind vanmr. scheepstimmerman
wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0181r van 25 apr 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Albert Floris


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Piekinga


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0109r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZhuis
 
koperRuurd Jans Builart, gehuwd metschipper op Leeuwarden (trekveer-)120-05-00 CG
Janne Everts Ritsbergen
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderHeert Meinderts c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoper van 1/4Antje Alberts, kinddienstmaagd
verkoper van 1/4Simentje Alberts, kind, gehuwd met
Gerben Jeltestichelwerker
verkoper van 1/2Maartje Simons, weduwe van
wijlen Albert Floris
hypothecaire crediteurde erven van Jetze Jelleskoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-093huis
 
koperJacobus van Rooyen, gehuwd met500-10-00 CG
Lutske Roseboom
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Pieters
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten noordenhuis en hof Roma
verkoperRuurd Builart [staat: Boelard]oud schipper (trek-)


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 21Hofstraat NZ wijk G-091huis
 
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses, gesterkt met zijn vader53-00-00 CG
Zytse Gerritsvisser
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJacobus Vluks
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenC. Jonker koopman
naastligger ten noordenC. Jonker koopman
verkoperAaltje H. van der Stok, gehuwd met
Rienk Ruurdsbakkersknecht
verkopermeerderjarige vrijster Antje H. van der Stok
verkoperTrijntje de Roos, weduwe van
wijlen Harke van der Stok
verkoperJurjen H. van der Stokmetselaar


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvan Rooyen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-124 Hofstraat 21Johannes Jans0-15-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Walle Joosten Bergsmazie ook: Walle Joosten; geb 13 dec 1810 HRL, wonende te wijk G-092 in 1812, zv Joost Walles en Trijntje Harkes Pottinga; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 204 van 30 sep 1812
adressoortbedraggebruik
G-093Hofstraat 21koopaktefr. 65huis G-093
 
verkoperAlbert Bolman
verkoperSimon Haantjes Mollema
verkoperBonne Hayes Brouwer
verkoperJan Janzen Hiddema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Gijsbert Sytzes Willekes... visser in 1825, huurt visserij Franekertrekvaart 1809-1811; BS geb 1811, ovl 1825,; eigenaar van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Jacobus Fluks... geb 1780 HRL, Wilhelmina F., geb 1788 HRL; BS ovl 1818; 1819 overlijdens, ovl 1827; gebruiker van wijk G-090, gealimenteerd, eigenaar is Gijsbert Willekes 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aron Hartoggeb 1795 HRL, ovl 13 jul 1814 HRL; wijk G-092, zv Hartog Jacobs en Roosje Markus; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Hartog Jacobs... Arn Hartog, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1814, ovl 1840; vrouw H.J. gebruiker van wijk G-092, eigenaar is Jacob van Royen, 1814. (GAH204); H.J. ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Jac van Rooyenvrouw JvR. eigenaar van wijk G-092; gebruiker Hartog Jacobs vrouw, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Cornelis Arjens Jonker... is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Cornelis Bouwes... vd weeshuisvijver ''Machael'' met de brouwers, kwit. no. 22, 5 dec 1775. (GAH1106); gebruiker van wijk G-093, winkelier; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-090Hofstraat 21Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
G-091Hofstraat 21Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 21Rudolphina Bensfort
G-092Hofstraat 21Jacob van Royen vrouwHartog Jacobs vrouw
G-093Hofstraat 21Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
G-093Hofstraat 21


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-092Hofstraat 21Lutske Elzinga, overleden op 18 april 1821vrouw van Jacob van Slooten, stadsbode (Hofstraat G 92), geen kinderen, natuurlijke dochter van Tjietske Ages, dienstmeid Alkmaar (ten huize van Alida Koning, wed. Petrus Theodorus Brandis). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-093Hofstraat 21Harmen Johannes Schoenmaker, overleden op 1 december 1822zoon van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 93) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 220 en 223 van 24 dec 1822
adressoortbedraggebruik
G-092Hofstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 237huis G-092
 
verkoperFrans Fokkes van Esta
koperBernardus van Loon


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-092Hofstraat 21Maria C. Swart, overleden op 2 februari 1823C.=Catharina, vrouw van Albertus Jacobus Huesen, commies (Hofstraat G 92), moeder van Jacoba-Catharina, vrijster en minderjarige George, Jacob-Swart, Albertus-Jacobus, Gijsberta-Johanna en Johannes-Gijsbertus Albertus Huesen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
G-093Hofstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 605huis op de hoek der Laanen F-191
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenN. N. (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten zuidende Hofstraat (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten westenN. N. (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
ten noordende herberg Roma (gehuwd met Margaretha Tamboezer)
koperKlaas Jans de Groot (gehuwd met Margaretha Tamboezer)


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
adressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 21koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1664Hofstraat 21Klaas Jans de GrootHarlingenhuis en erf (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1665Hofstraat 21Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1712Hofstraat 21wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 21Andries HoogmolenHarlingenkoopmanstal en wagenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Lijske Gorteroud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-092; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Hinke Paulus Houtsma... H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811ge, huw 1828, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-093; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-093; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-093Hofstraat 21Klaas Jans de Groot... Jan Tjebbes dG, en Hiske Klases de Roos; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-093; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekbindersknecht, wijk G-093; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-093Hofstraat 21Jacoba Klazes de Groot, overleden op 12 november 18393 jr (geboren 7/6/1836), overleden Hofstraat G 93, dochter van Klaas Jans de Groot en Hinke P. Houtsma, zuster van minderjarige Hiske, Jan en Jantje Klazes de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwersknegt
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-092HofstraatLammert Jonker70 jSchiermonnikoogm, protestant, gehuwd, varensgezel
G-092HofstraatLijske Gorter64 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-093HofstraatKlaas de Groot39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, boekbindersknegt
G-093HofstraatHenke Houtsma34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-093HofstraatJan de Groot9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-093HofstraatHiske de Groot5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-093HofstraatJantie de Groot1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1712G-090 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713G-089 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-091Hofstraat 21Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-090Hofstraat 21Regina Klazes Hagedoorn, overleden op 2 mei 18476 mnd (geboren 21/8/1846), overleden Hofstraat G 90, dochter van Klaas Klazes Hagedoorn, scheepstimmermansknecht en Grietje Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-093Hofstraat 21Paulus Klases de Groot, overleden op 26 mei 18487 mnd (geboren 28/10/1847), overleden Hofstraat G 93, zoon van Klaas Jans de Groot en Hinke Houtsma, broer van minderjarige Hiske, Jan en Jantje Klases de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-090Hofstraat 21Theodorus Holvoetgeb 1790 prov, wieldraayer, A 18 apr 1854 Leeuwarden, RK; bev.reg. Ha18 51 wijk G-090, wijk F-187


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 21Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aafke Jacobus Kerkhoven... 10 feb 1828, N.H., dv Jacobus Pieters K, en Janke vd Heide; BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, 109, wijk G-317; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-153; VT1839; geb 30 okt 1798, ged 20 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Anna Rauwerdageb 21 jan 1809 Oudkerk, huwt met Adriaan Frederik de Haan, (gk), Vst 25 nov 1851 uit Dronrijp, A 30 sep 1852 St. Jacob, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-292 wijk G-092


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Aukje Dirks Hoekstrageb nov 1806 Kollum, huwt met Dirk P. Posthuma, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Dirk Pieters Posthumageb mei 1800 Raard, huwt met Akje Dirks Hoekstra, commies, N.H., Vst 14 feb 1853 uit Kollum/St. Jacob, A 5 mei 1863 Lemmer; bev.reg. HRL 1851 wijk G-092, wijk H-162, 236, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-092Hofstraat 21Trijntje Aukes Rauwerdageb 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221


1858 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
G-092Hofstraat 21Eene huizinge c.a. in de Hofstraat, bewoond door den Rijkscommies, Posthuma. Publiek verkocht op 15 dec 1858 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 900..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1664G-093 (Hofstraat)erv. Klaas Jans de Grootwoonhuis
Sectie A nr. 1665G-092 (Hofstraat)Justus Hendrik van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 1712G-090 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 1713G-089 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1712G-094 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3256G-095 (Hofstraat)Johannes Velthuiswoonhuis
Sectie A nr. 1665G-096 (Hofstraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis
Sectie A nr. 1664G-097 (Hofstraat)Dirk Parkwoonhuis


1903 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hofstraat 21, HarlingenHofstraat 21afbeelding (voorheen Sint Annaschool)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5034Hofstraat 21 (G-094)St. Luciagesticht


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 21 Catharina Poelmazonder
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1100
Hofstraat 21 Rudolfina Garrelsonderwijzeres
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600
Hofstraat 21 Maria Berbeehoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Margaretha de Winterhoofdonderwijzeres
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Hofstraat 21 Gabriela L.M. Ognibenionderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Hofstraat 21 Johanna M.L. Somersonderwijzeres
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 21M.J. (Maria) van Vugt


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 21
  terug