Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 32 4-076 4-073 H-003 H-004
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 32 4-076 4-073 H-004 H-004
Naastliggers vanHofstraat 32
ten westenHofstraat 30
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarwed. Rintie Johannis
gebruikerwed. Rintie Johannis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarTrijntie Jans
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32stal
eigenaarArjen Robijns
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32huis en schuer
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-076 Hofstraat 32Fedde Minnes, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32huis en schuur
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0088v van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Rients


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0226r van 4 sep 1763 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Rients


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-073 Hofstraat 32Harke Jelles2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Gepke Holthof... hm ... , vlgs ovlakte met kinderen, ovl 19 aug 1820 HRL, sjouwer; BS ovl 1820; gebruiker van wijk H-004, koemelker, eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs... 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-003Hofstraat 32 de Stad suratten
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 25 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
H-004Hofstraat 32provisionele en finale toewijzingfl. 333huis en koemelkerij op het Rapenburg hoek Hofstraat H-004
 
verkoperFedde Jacobs Strikwerda (te Achlum)
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Getje Douwes de Boer, overleden op 7 december 1823dochter van (reeds overleden) Douwe Fransen de Boer en Sjoukje Meinderts (Hofstraat H 4), zuster van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Douwe Fransen de Boer, overleden op 30 december 1823voerman (Hofstraat H 4), man van Sjoukje Meinderts, vader van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1831Hofstraat 32erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Sietske Vandéeoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Watze Sipkes van der Werf... huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jan Watzes van der Werf, overleden op 29 juli 18392 1/2 jr, overleden Rozengracht H 4, zoon van Watze van der Werff, leerlooiersknecht en Sytske Brandi, broer van minderjarige Sipke en Tjerk Watzes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-004Bij de gewezen KerkpoortWatze van der Werff42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, leerlooyersknegt
H-004Bij de gewezen KerkpoortSietske Vand&eacure;e42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSipke van der Werf9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSjerk van der Werf7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jaike Jacobs Plekker, overleden op 18 juli 184610 mnd (geboren 4/9/1845), overleden Hofstraat H 4, dochter van Jacob Plekker, melktapper en Klaaske Annes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-003Hofstraat 32Elisabeth Willekes, overleden op 18 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 3 wk (geboren 24/7/1848), overleden 12 Nieuwehuizen. H 3. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Aafke Arink... Boomsma, (gk), Rooms Katholiek, dv Berend A., en Klaaske Ringnalda; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Antje Pieters Sijtsmageb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-003Hofstraat 32Lodewijk Adams Hoekgeb 3 mei 1799 Midlum, ovl 17 jul 1860 HRL, huwt met Antje P. Sijtsma, N.H., sjouwer in 1851, zv Adam H, en Metje Lodewijks; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Geertje Plekker... Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1831H-005 (Hofstraat)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4927Hofstraat 32 (H-004)Klaas J. van der Hoekwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 32J. de Hooschipper


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 32J. (Jacobus) de Hoo


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5658Hofstraat 32
  terug