Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerHondenstraat 28-071 8-074 E-076E-092


Naastliggers vanHondenstraat 2
ten oostenHondenstraat 4
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westenZuiderhaven 15
ten noordende Hondenstraat


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Hondenstraat 2P. de Boer, herenkapper in de Hondenstraat. Deze vestigde zich hier in plm. 1890


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0093r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtenkamerstraat]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knechtekamerstraat]


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245r van 22 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKnegtekamerstraat


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0261r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte: houtstek


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0059v van 7 okt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnske Ypes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet houtstek van Gijsbert Juriens Fontein


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk c.u.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Vijverstraat, recht achter de Pauw350‑00‑00 GGhuis
koperTaecke Sydses c.u.mr. smid
naastligger ten oostenhet pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein
naastligger ten zuidende plaats van Taecke Sjoerdts
naastligger ten westenhet voorhuis van de weduwe van Age Hilles
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper q.q.Hylcke Joannis Hanekuick, gelastigde
verkoper q.q.Rombartus Drost, gelastigden van
verkoperAernt Nanneskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Sytses, mr. smid koopt een huis recht achter 'de Pauw', in de Hondenstraat. Ten O. een pakhuis van wd. Gijsbert Fontein, ten W. wd. Age Hilles, ten Z. de plaats van Taecke Sioerdts, smid, ten N. de straat. Gekocht van Aernt Nannes (Nannings?), kuiper.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247v van 8 mrt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat recht achter de Pauw]300‑00‑00 GGhuis
koperFeye Eelkes, gehuwd metschuitschipper te Leeuwarden
koperDieuke Jentjes te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 CG
naastligger ten oostenpakhuis en paardenstal van Vermeersch koopman
naastligger ten zuidenRienk Roorda
naastligger ten westenTeuntje Huiberts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
eerdere eigenaarTaecke Sytses c.u., erfgenaam van
eerdere eigenaarwijlen Hylcke Johannes Hanekuik c.soc.
verkoperAaltje Jans Bostijn, gehuwd met
verkoperDouwe Feddrix


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-071Hondenstraat 2stalling
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-071Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
opmerkingstaet leedich
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeye Eelties


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-071Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
gebruiker
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingstaet ledig


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFeye Eelties


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0326v van 9 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeye Eeltjes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-071Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
opmerkingledigh


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat recht achter de Pauw]250‑00‑00 GGhuis
koperPytie Jans van Slooten, laatst weduwe vande Pauwenstaart
koperwijlen Harmen Foeckes
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Oldaen
naastligger ten zuidenLuitjen P. Roorda
naastligger ten westenGeertie Rinia
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJan Feyes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-071 Hondenstraat 2wed. Dirk Cramer, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-071Hondenstraat 2schuur
eigenaarKeimpe Jans
gebruikerDirk Cramer
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0231v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybren Taekes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0120v van 25 jun 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Taekes de Boer


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] achter herberg de Pauw220‑21‑00 GGhuis
koperburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 CG
huurderLeendert Johannes 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Claas Nauta
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Sytske Jacobs, weduwe van te Arum
verkoper van 1/2wijlen Sybren Teekes
verkoper van 1/2Ytje van Slooten, gehuwd met te Arum
verkoper van 1/2Jacobus Kolderorganist en dorpsrechter te Arum
erflaterwijlen Sybren Teekes, eerst weduwnaar van
erflaterwijlen Elske van Slooten


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0058v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0275v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLammert de Reus


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hondenstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper* Lammert de Reus


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat achter herberg genaamd de Pauw]650‑00‑00 CGhuis
koperRoelof Meints koopmande Pauw
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑11‑00 CG
huurderde weduwe van Leenert Johannis
naastligger ten oostende verkoper* Lammert de Reus
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMathis Pieters
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperLammert de Reus bejaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Meints, koopman, koopt een huis in de Vieverstraat achter de herberg de Pauw.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0229v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoelof Meintz


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 2Vijverstraat ZZ wijk E-077800‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarTjaard Aedes, gehuwd metoud schipper
aanhandelaarGrietje Louws
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMatthijs Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verwandelaarTjietske S. Posthuma, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgemeester Roelof W. Meintzkoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-074, pag. 166Hondenstraat 2R W Meintz1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Tjaard Eedes Geldersma... Tjaard Eedes; geb 1750 ... , ovl 14 jul 1813 HRL, huwt met Grietje Louwrens, schipper te HRL, ovl wijk E-076, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. T.E.G. eigenaar en gebruiker van wijk E-076, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-076Hondenstraat 2Tjaard E Geldsma wedTjaard E Geldsma wedwinkeliersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1188Hondenstraat 2Jan Harms PrinskoopmanHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Jan Harmens Prins... Jans Donga, (gk); BS huw 1827, ovl 1894; oud 38 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-076; VT 1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 1188 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 550, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Rinske Jans Minnema... Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-076Hondenstraat 2Jan Prins stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-076VijverstraatJan Harmens Prins38 jschipperPekelam, protestant, gehuwd
E-076VijverstraatRinskje J Minnema34 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 64 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-076Hondenstraat 2Ytje Johannes Kuurstra, overleden op 13 mei 184423 jr, geboren Franeker 23/1/1821, overleden Vijverstraat E 76, vrouw van Albert Fokkes Klein (testamentair erfgenaam), geen kinderen, dochter van wijlen Johannes Kuurstra en NN (erft lijfdracht), zuster van NN Johannes Kuurstra (vrouw van Simon Westbonk), legaten voor niet met name genoemde moeder, schoonmoeder en zuster. Saldo fl. 206,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 107 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-076Hondenstraat 2Gerritje Johannes van der Heide, overleden op 18 mei 184612 mnd (geboren 16/3/1845), overleden Vijverstraat E 76, dochter van Johannes H. van der Heide, kleermaker en Sijke Burghout, zuster van minderjarige Hermanus Johannes van der Heide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1188Hondenstraat E-076Rinske Douma wed. J. Ploegwoonhuis


1878 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 130 en 139 van 15 mei 1878
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-076Hondenstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 2247huizen E-075 en E-076
 
verkoper Theunis Hendriks Beitschat (q.q. en koper voor zich)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat E-091Teunis H. Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat 2 (E-092)Pieter de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Hondenstraat 2 Pieter de Boerbarbierf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 2P. de Boerbarbier
Hondenstraat 2P.B. Drijfhoutbarbier
Hondenstraat 2aE.A. Kleinscheepskok


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 2O. (Oene) Sierksma
  terug