Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Hondenstraat 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Hondenstraat 2 8-071 8-074 E-076 E-092
0000 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 2Oud Harlingen Magazine 1998P. de Boer, herenkapper in de Hondenstraat. Deze vestigde zich hier in plm. 1890


Naastliggers vanHondenstraat 2
ten oostenHondenstraat 4
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westenZuiderhaven 15
ten noordende Hondenstraat


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0245r van 22 okt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKnegtekamerstraat


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187v van 3 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet houtstek van Gijsbert Juriens Fontein


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004r van 14 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk c.u.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 2Vijverstraat, recht achter de Pauwhuis
 
koperTaecke Sydses c.u.mr. smid350-00-00 GG
naastligger ten oostenhet pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein
naastligger ten zuidende plaats van Taecke Sjoerdts
naastligger ten westenhet voorhuis van de weduwe van Age Hilles
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAernt Nanneskuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaecke Sytses, mr. smid koopt een huis recht achter 'de Pauw', in de Hondenstraat. Ten O. een pakhuis van wd. Gijsbert Fontein, ten W. wd. Age Hilles, ten Z. de plaats van Taecke Sioerdts, smid, ten N. de straat. Gekocht van Aernt Nannes (Nannings?), kuiper.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-071 Hondenstraat 2stalling
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-071 Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
opmerkingstaet leedich
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeye Felties


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-071 Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
gebruiker
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingstaet ledig


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeye Eelties


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-071 Hondenstraat 2pakhuis
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
opmerkingledigh


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0285v van 16 nov 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Anderys Tierks


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0293r van 3 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat recht achter de Pauw]huis
 
koperPytie Jans van Slooten, laatst weduwe van250-00-00 GG
wijlen Harmen Foeckes
verpachter grondde Stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Oldaen
naastligger ten zuidenLuitjen P. Roorda
naastligger ten westenGeertie Rinia
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJan Feyes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-071 Hondenstraat 2wed. Dirk Cramer, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0231v van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybren Taekes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0120v van 25 jun 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybrand Taekes de Boer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0191v van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] achter herberg de Pauwhuis
 
koperburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester220-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-11-00 CG
huurderLeendert Johannes 30-00-00 CG
naastligger ten westenburgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester
naastligger ten zuidenMatthijs Pieters
naastligger ten westende weduwe van Claas Nauta
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Sytske Jacobs, weduwe vanArum
wijlen Sybren Teekes
verkoper van 1/2Ytje van Slooten, gehuwd metArum
Jacobus Kolderorganist en dorpsrechterArum
erflaterSybren Teekes, eerst weduwnaar van
Elske van Slooten


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0058v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0275v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLammert de Reus


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMathis Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 2Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat achter herberg genaamd de Pauw]huis en pakhuis
 
koperRoelof Meints koopman650-00-00 CG
huurderde weduwe van Leenert Johannis
verpachter grond huisde Stad Harlingen0-11-00 CG
verpachter grond pakhuisde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMathis Pieters
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperbejaard burger Lammert de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Meints, koopman, koopt een huis in de Vieverstraat achter de herberg de Pauw.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0229v van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoelof Meintz


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMatthijs Pieters


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 2Vijverstraat ZZ wijk E-077huis
 
aanhandelaarTjaard Aedes, gehuwd metoud schipper800-00-00 CG
Grietje Louws
verpachter grondde Stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMatthijs Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTjietske S. Posthuma, weduwe van
wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintzkoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-074 Hondenstraat 2R W Meintz1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Tjaard Eedes Geldersma... Tjaard Eedes; geb 1750 ... , ovl 14 jul 1813 HRL, huwt met Grietje Louwrens, schipper te HRL, ovl wijk E-076, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. T.E.G. eigenaar en gebruiker van wijk E-076, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-076Hondenstraat 2Tjaard E Geldsma wedTjaard E Geldsma wedwinkeliersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1188Hondenstraat 2Jan Harms PrinsHarlingenkoopmanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Jan Harmens Prins... Jans Donga, (gk); BS huw 1827, ovl 1894; oud 38 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-076; VT 1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 1188 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 550, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-076Hondenstraat 2Rinske Jans Minnema... Jans; BS huw 1827, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk C-166; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-076; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-076 Jan Prins stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-076VijverstraatJan Harmens Prins38 jPekelam, protestant, gehuwd, schipper
E-076VijverstraatRinskje J Minnema34 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-076Hondenstraat 2Ytje Johannes Kuurstra, overleden op 13 mei 184423 jr, geboren Franeker 23/1/1821, overleden Vijverstraat E 76, vrouw van Albert Fokkes Klein (testamentair erfgenaam), geen kinderen, dochter van wijlen Johannes Kuurstra en NN (erft lijfdracht), zuster van NN Johannes Kuurstra (vrouw van Simon Westbonk), legaten voor niet met name genoemde moeder, schoonmoeder en zuster. Saldo fl. 206,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-076Hondenstraat 2Gerritje Johannes van der Heide, overleden op 18 mei 184612 mnd (geboren 16/3/1845), overleden Vijverstraat E 76, dochter van Johannes H. van der Heide, kleermaker en Sijke Burghout, zuster van minderjarige Hermanus Johannes van der Heide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1188E-076 (Hondenstraat)Rinske Douma wed. J. Ploegwoonhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 130 en 139 van 15 mei 1878
adressoortbedraggebruik
E-076Hondenstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 2247huizen E-075 en E-076
 
verkoper Theunis Hendriks Beitschat (q.q. en koper voor zich)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3588E-091 (Hondenstraat)Teunis H. Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat 2 (E-092)Pieter de Boer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hondenstraat 2 Pieter de Boerbarbier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 2P. de Boerbarbier
Hondenstraat 2P.B.Drijfhoutbarbier
Hondenstraat 2aE.A.Kleinscheepskok


1965 - adresboekadresnaam
Hondenstraat 2O. (Oene) Sierksma
  terug