Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 22 2-107 2-138 B-019 B-023


Huisnaam in: 1741
Gebruik:
Naam: het holderhuis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 22
ten oostenHoogstraat 24
ten zuidenHerenwaltje 15
ten westenHoogstraat 20
ten noordende Hoogstraat


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0201v van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Tyallings bakker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Tyallings* bakker


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152r van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ op de westerhoekhuis of gebouw
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1-08-00 CG
naastligger ten oostenSibrant leidekker
naastligger ten zuidenJan Pieters Amsterdam
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Jan Tyallings, gehuwd metbakker
verkoperLijsbeth Jous


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0163v van 27 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ strekkende naar de Franeker Poorthuis
 
koper finaalN. N. 340-00-00 GG
naastligger ten oostenSybrant Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22[staat: het huis waar Jan Tjallings bakker uit verstorven is]grondpacht van 1-08-00 CG uit een huis
 
koperJacob Tyebbes Popta koopman201-14-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van wijlen Jan Tyallingsbakker1-08-00 CG
naastliggerJan Claessen brouwer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Rijckyen Stevens Craput, gehuwd met
verkoper van 1/2Lieuwe Jarichs, en
verkoper van 1/6Jan Beyma, gehuwd met
verkoper van 1/6Aeltie Augustini
verkoper van 1/6de gelastigden van Trijntie Augustini, gehuwd met
verkoper van 1/6dr. Joanne Revio, en
verkoper van 1/6de gelastigden van Dieucke Augustini, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen dr. Johanne Vos


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0029v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ recht tegenover de hopman Valkenshuis
 
koperYde Taakes c.u.295-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1-08-00 CG
naastliggerburgerhopman Valkens
naastligger ten oostenJan Gerrits Terschelling
naastligger ten zuidenJan Pieters Delft
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs, dochter van
verkoperJacob Clazen
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Sytze Foppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde Taekes koopt huis in de Hoogstraat, tegenover de hopman Valkens. Ten O. Jan Gerrits van Terschelling, ten W. en N. de straat, ten Z. Jan Pieters Delft. Gekocht van erven Mintje Jacobs (Jacob Claesensdochter) en erven Trijntje Sjoerds wv Sytze Foppes.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijlen vroedsman Yede Taekes


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaeke Ydes


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-107Hoogstraat 22huis
eigenaarhopman Braaxma
gebruikerhopman Braaxma
opmerkingword voor niet bewoont


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308r van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: op de zuiderhoek bij de Rodeploegspijp]huis
 
koper door niaarTijs Ypes mr. molenmaker250-00-00 CG
geniaarde koperEelke Jetses c.u.
naastligger ten oostenTijs Ypes mr. molenmaker
naastligger ten zuidenTijs Ypes mr. molenmaker
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Tieerd Bouwens


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-107Hoogstraat 22huis
eigenaarTjalling Braaxma
opmerkingdoet geen huir
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-107 Hoogstraat 22huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerwed. Cornelis Jansen cum soc.
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-17-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thijs molenmaker


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0272v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: op de zuidoosthoek van de Ploegspijp]huis
 
koper van 1/2Symon Jacobs koopman230-14-00 GG
koper van 1/2Tieerd Pyters koopman
bewonerElias Jaenes
naastligger ten oostenAndrys Ymkes trekveerschipper
naastligger ten oostenRoelof Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenClaes Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenMartien Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten oostenJanke Hendriks Surhuisterveen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janke HendriksSurhuisterveen


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-107 Hoogstraat 22huis
eigenaarSymon Jacobs
eigenaarTjeerd Pieters
gebruikerWiert Jansen
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0154v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ [staat: oosthoek van de Rode Ploegspijp]1/2 huis
 
koperSymon Jacobs oud schipper200-00-00 CG
eigenaar van 1/2Symon Jacobsoud schipper
naastligger ten oostenAnderys Ymkes
naastligger ten zuidenJan Beerns
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTjeerd Pyttersoud mr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jacobs koopt 1/2 huis, 'het Holderhuis', op de Oosthoek van de Rode Ploegspijp. Ten O. Andrys Ymkes, ten Z. Jan Beernds, ten W. de straat en de Zoutsloot, ten N. de Hoogstraat. Koper bezit reeds de andere helft. Gekocht van Tjeerd Pytters.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-107 Hoogstraat 22Cristiaan Jansen, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-107 Hoogstraat 22huis
eigenaarSimon Jacobs
eigenaarTjeerd Pytters
gebruikerChristiaen Jansen
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-10 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Simons


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jacob Simons


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0152r van 21 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijphuis
 
koperJelle Jacobs, gehuwd metsjouwerman500-00-00 CG
koperJetske Gerrits
huurderTaeke Andries trekveerschipper
naastligger ten oostenDouwe Arjens
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperMartha Jacobs Kuyper, gehuwd met
verkoperFrans Zemankoopman in wijnen


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0108v van 7 okt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijphuis
 
koperDavid Willems, gehuwd metscheepstimmerman140-00-00 CG
koperJeltje Sakes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Hendrik van der Mey, gelastigde van
verkoperMartha Jacobs Kuiper, gehuwd metAmsterdam
verkoperFrans ZeemanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, scheepstimmerman x Jeltje Sakes koopt een huis, genaamd 'het Holderhuis', zz. Hoogstraat bij de Rode Ploegspijp. Ten W. de Zoutsloot, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Martha Jacobs Kuiper x Frans Zeeman te Amsterdam voor 140 cg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281r van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 22Hoogstraat ZZ bij de Rode Ploegspijphuis
 
koperJurjen van Deulen, gehuwd met335-00-00 CG
koperSytske Jochems
naastligger ten oostende weduwe van Arjen Douwes
naastligger ten zuidenanderen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperDavid Willemsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen van Deulen x Sytske Jochems koopt 'het Holderhuisje'. Ten O. Arjen Douwes, ten W., Z en N. de straten en anderen. Gekocht van scheepstimmerman David Willems voor 335 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-131 Hoogstraat 22Jurjen van Deulenmatroos


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Evert Hendriks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-138 Hoogstraat 22Jurjen van Deulen1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jan B Oorthuis... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jan Versantvoortgebruiker wijk B-019, varensgesel; eigenaar en medegebruiker is Jurjen van deulen, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Jurjen van Deulen... 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1829, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk B-019, schipper; medegebruiker Jan Versantvoort, varensgesel, 1814. (GAH204); matroos, vermeld in nieuw plan der ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-019Hoogstraat 22Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
B-019Hoogstraat 22Jan Versantvoort varensgesel


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 22 jul 1817
adressoortbedraggebruik
B-019Hoogstraat 22koopaktefl. 501/2 deel in huis B-019
 
verkoperAntje Jacobs Brouwer
koperSchelte Jacobs Brouwer


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 106 en 112 van 6 apr 1831
adressoortbedraggebruik
B-019Hoogstraat 22provisionele en finale toewijzingfl. 174huis in de Hoogstraat B-019
 
verkoperAntje Jurjens van Deulen
verkoperReinder Kramer
koperLolle Sytses Goverts


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
B-019Hoogstraat 22Huizinge, met er dood ontruimd in de Hoogstraat, wijlen jurjen van, deulen. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 456Hoogstraat 22erven Jurjen van DeulenHarlingenhuis (54 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Arend Geerts Huisjemaker, overleden op 1 maart 1834zoon van Geert Arends Huisjemaker, korenmeter (Hoogstraat B 19) en Marijke Barendsma. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Boukje van Gorkum... te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Teeke Karstes Huitema... HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Willemke Gorensoud 34 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-019; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-019HoogstraatHendrik P Klein40 jMakkumm, protestant, gehuwd, schipper
B-019HoogstraatWillemke Goverts [Govers]34 jMakkumv, protestant, gehuwd, winkeliersche
B-019HoogstraatPieter H Klein16 jMakkumm, protestant, ongehuwd
B-019HoogstraatSytze H Klein8 jMakkumm, protestant, ongehuwd
B-019HoogstraatPietje H Klein14 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019HoogstraatMentie H Klein11 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019HoogstraatLijsbert Klein5 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-019HoogstraatTaeke Huitema31 jMakkumm, protestant, gehuwd, schippersknegt


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Grietje Hendriks Klein, overleden op 12 november 18422 jr (geboren 18/7/1840), overleden Hoogstraat B 19, dochter van Hendrik Pieters Klein, schipper en Willemke Sytzes Goverts, zuster van minderjarige Pieter, Pietje, Mintje, Sietze en Elisabeth Hendriks Klein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Pietje Hendriks Klein, overleden op 21 december 184419 jr, geboren Makkum 19/4/1825, overleden Hoogstraat B 19, dochter van Hendrik Pieters Klein, schipper (thans man van Willemke Sietses Goverts) en wijlen Pietje Gerrits de Boer, zuster van minderjarige Pieter Hendriks Klein, halfzuster van minderjarige Mintje, Sietze en Elizabeth Hendriks Klein (uit 2e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-019Hoogstraat 22Sipke Lolles Goverts, overleden op 29 september 18472 1/4 jr (geboren 14/7/1845), overleden Hoogstraat B 19, zoon van Lolle Sytses Goverts, meesterknecht (wednr. Trijntje Hilles de Jong) en Yttje Hilles de Jong, broer van minderjarige Catharina, Jan en Willem Lolles Goverts, halfbroer van minderjarige Sytse, Hille, Leeuwke en Trijntje Lolles Goverts (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-019Hoogstraat 22Dina Jans van Straten... wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 456B-019 (Hoogstraat)IJke Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 456B-023 (Hoogstraat)Nicolaas Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 456Hoogstraat 22 (B-023)Klaas Hagedoornwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 22W.Kramerstuurman


1986 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 22Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 22rijksmonument 20429
  terug