Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 232-0642-0642-084B-045B-049


Naastliggers vanHoogstraat 23
ten oostenHoogstraat 25
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 21
ten noordende Droogstraat


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 23, HarlingenHoogstraat 23afbeelding van een zeilende driemaster


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0064r van 23 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSyts Lyeuwes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad in de straat naar de Franekerpoort]981‑00‑00 gghuis met kleine plaats en loods daarachter
koperEpe Hansen, gehuwd met te Kubaard
koperJel Gerbrandts te Kubaard
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Florys
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSydts Lyeuwes, gehuwd met buiten Leeuwarden
verkoperTyall Tyepckes buiten Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Hanses x Jel Gerbrandts kopen een huis in de nyeuwe stadt inde staete alsmen naede franickere poort gaet, hebbende den roode ploech ten oosten ende Cornelis Florys ten westen. Gekocht van Sydts Lyeuwes x Tyall Tyepckes dochter oock echte luyden woenende buytten leeuwerden opt flyet, voor 981 GG.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0251v van 22 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Symons


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIppe Hansen


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119v van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDierck Philips


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Philips


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129v van 17 jun 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirck Philips


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0162v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Philips


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat251‑16‑00 gg1/4 huis
koperFormer Ulckes, gehuwd met
koperAucke Johannes
eigenaar van 1/2Former Ulckes c.u.
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de Rode Ploegh de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenBauck Hendricx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSytse Oeges Ammama c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFormer Ulckes x Auck Johannes kopen 1/4 huis waarvan het andere 1/4 per decreet is verkocht en de kopers de andere 1/2 toebehoort, nz. Hoogstraat strekkende tot in de Droogstraat. Ten O. het hoekhuis van de rode ploeg, ten W. Bauck Hendricx. Geen grondpacht. Gekocht van Sytse Oeges Ammama c.u. voor 251 GG 16 st.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirck Phlips


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende achter tot aan de Droogstraat958‑00‑00 cghuis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizen
koperHans Keimpers, gehuwd metgrootschipper
koperAeltie Harmens
toehaaktwee rosenobels
huurderYpe Tijsens
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ulbe Remckes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDirck Douwes kuiper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSipcke Heeres c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[173v komt tweemaal voor.] Hans Keimpes, grootschipper x Aeltien Harmens kopen een huis en erf en ledige plaats daartussen in de Hoogstraat.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112r van 27 aug 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Hans Keimpes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 8rHoogstraat 23burgemeester Hans Keimpesf. 3500-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ2500‑00‑00 cghuis
koperDirck Reyners vrijgezelgrootschipper op het schip Mauricius
naastligger ten oostenHette Tjeerdts
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPiecke Sierx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hans Keympes c.u.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEvert Morgen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat1125‑00‑00 cghuis, plaats en schuur
koperClaes Clasen Fedde, gehuwd met
koperTrijntje Jickes
bewonerAbel Grietuitdrager
naastligger ten oostenLammert Harmens Kuyck stadstorenwachter
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieke Zierx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEwert Morgens, erfgenaam en testamento vanscheepstimmerman
erflaterwijlen Antie Reyners, namens haar broer
verkoperDirk Reynersgrootschipper


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgerhopman Fedde


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat700‑00‑00 gghuis met een uitgang in de Droogstraat
koperGerrit Hessels brouwer
naastligger ten oostenJohannes Willems c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWopke Piekes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Yckes, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels, brouwer, koopt een deftig huis en plaets nz. Hoogstraat, met een uitgang in de Droogstraat, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Johannes Willems, ten W. Wopke Piekes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Trijntje Ykes te Leeuwarden wv Claes Claessen Fedde, burger-hopman, voor 700 gg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerrit Hessels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 28Hoogstraat 23huis en tuin
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerGerrit Hessels
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Hessels


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 17rHoogstraat 23huis
eigenaarHotse Swerms
gebruikerJan Heeres cum soc.
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1724


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187v van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten oostenTrijntie Hessels


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio Hoogstraat 23huis
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikervroedsman Swerms
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 17vHoogstraat 23huis
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikervroedsman Swerms
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot achter aan de Droogstraat2250‑00‑00 cghuis
koperYsak Rosen, gehuwd metzoutbrander
koperLijsbeth Jansen Schiere
naastligger ten oostenBaukjen Ypes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Bointes
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
voormalig bewonervroedsman Hotse Swerms
huurderGerryt 0‑12‑00 cg
verkoper van 1/2Fokeltie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan de Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 236r maar verkeerd genummerd in het origineel] Ysac Rosen, zoutbrander x Lijsbeth Jans Schiere kopen een mooi huis nz. Hoogstraat, strekkende tot de zz. Droogstraat. Ten O. Baukjen Ypes, ten W. Willem Beintes? en Willem Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Met beschrijving van het huis. Het werd bewoond door wl. Hotse Swerms. Veel voorwaarden. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2, en Trijntje Hotses Swerms x Pieter Scheltema, voor 1/2, voor 2250 cg.


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0286v van 27 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYsak Roosen koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-064Hoogstraat 23Ysaac Roozen, bestaande uit 2 personen26‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 17vHoogstraat 23huis
eigenaarYsaak Roosen
gebruikerYsaak Roosen
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-064, fol. 25vHoogstraat 23Ysaak Roosen cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenferwer50:8:00 cg8:8:00 cgbestaet maetigh


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYsak Roosen


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYsack Roosen c.u.koopman


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeg1130‑00‑00 gghuis
koperJacob Schenk, gehuwd metoud scheepstimmerman
koperAukjen Lammerts
huurderHaye Gerkes c.u.
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYsack Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob P. Schenk, oud-scheepstimmerman x Aukje Lammerts koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. 'de Rode Ploeg', ten W. Roelof Tjerks, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Ysaak Roosen, voor 1130 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 17vHoogstraat 23huis
eigenaarJacob Schenk
gebruikerJacob Schenk
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0258v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob P. Schenk


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Schenk


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-064 , folio 17vHoogstraat 23huis
eigenaarJacob Schenk
gebruikerJacob Schenk
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0177v van 2 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob P. Schenk


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0018r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Schenk


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeg2500‑00‑00 cghuis, tuin met achterwoning
koperOege Feenstra, gehuwd metmr. gortmaker
koperGrietje de Vos
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenE. Travaille
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Pyters Schenk, weduwnaar vanoud scheepstimmerman
verkoperwijlen Aukjen Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOege Feenstra, mr. gortmaker x Grietje de Vos koopt huis met tuin en achterwoning, naast 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Rode Ploeg, ten W. Hein Mollema en Eeltje Travaille, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Schenk, oud-scheepstimmerman, als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Lammerts, voor 2500 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084 , folio 34rHoogstraat 23huis en gorterij
eigenaarOege Veenstra
gebruikerOege Veenstra
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑16‑06 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0262r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOege Feenstra


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ00‑00‑00 cghuis en grutterij
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhuis genaamd de Roode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenMichiel Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.vroedsman Claas Poort, geauthoriseerde curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.vroedsman Rein Brouwer, geauthoriseerde curatormr. bakker
verkoper q.q.Hessel Foppes Herema, geauthoriseerde curatoren overmr. bakker
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstragrutter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop door de kinderen van wl. Oege Feenstra van een huis en voor weinige jaren nieuwgebouwde grutterij in de Hoogstraat, laatst bewoond en gebruikt door vroedsman Oege Veenstra en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. 'de Roode Ploeg', ten Z. de Hoogstraat, ten W. Michiel Jacobs, ten N. de Droogstraat. Vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Koper is niet vermeld, maar waarschijnlijk Claas Poort.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0187v van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Claas Poort chirurgijn


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0236r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Oege Feenstra


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ1681‑21‑00 gghuis en nieuwgebouwde grutterij
koperburgervaandrig Jelte Radsma, gehuwd met
koperFeikje Tuininga
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenTjeerd Wijnstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman Klaas Poortmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Radsma x Feikje Tuininga koopt huis en onlangs nieuwgebouwde grutterij in de Hoogstraat, met vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat, ten O. 'de Rode Ploeg', ten W. een pakhuis of grote stalling en wagenhuis, en Tjeerd Wijnsma. Gekocht van Claas Poort, chirurgijn.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084 , folio 34rHoogstraat 23huis
eigenaarJelte Radsma
gebruikerJelte Radsma
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-084 , folio 34rHoogstraat 23huis
eigenaarJelte Radsma wed.
gebruikerJelte Radsma wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-077, pag. 25Hoogstraat 23wed. Radsma
2-077, pag. 25Hoogstraat 23Minne Radsma, 23 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0168r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJeltje T. Wijnsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-084 , pag. 34Hoogstraat 23Feikje Tuininga 4‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Feykje Reiniusgeb 1801 HRL, ovl 18 nov 1812 HRL; wijk B-045, dv Adam R, en Itske Jelles Radsma; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Jelte Reiniusgeb 6 okt 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, ovl 6 nov 1813 HRL; wijk B-045, zv Adam R, en Hiske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Maria Catharina Reiniusgeb 9 nov 1808 HRL, ovl 5 dec 1813 HRL; wijk B-045, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, dv Adam R, en IJtske J. Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Feikje Tuininga... als: Feikje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Minne Jeltes Radsma... gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.R., (kleding), 31 dec 1810: f. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-045Hoogstraat 23Minne Radsmaledig


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 7 jul 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-045Hoogstraat 23finale toewijzingfl. 900huis en de wolkammerij B-045
 
verkoperPieter Ouendag
koperGerrit Wilhelm Meyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 404Hoogstraat 23Pieter van Noorden commiesHarlingenhuis en erf (168 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 99 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-045Hoogstraat 23Pieter Klaasen van Noorden, overleden op 8 oktober 1836winkelier Hoogstraat B 45, man van Elisabeth Lourents Tuininga, idem (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van wijlen Klaas van Noorden en wijlen Trijntje Pieters, broer van wijlen Jan Klaasen (vader van onechte Trijntje Jans, zich schrijvende 'Tobias', te Den Helder: legaat fl. 500,-), ab intestato erfgenamen zouden aan vaderszijde zijn geweest Jan en Elisabeth Louws, beide te Lemmer (elk legaat fl. 25,-: kinderen van Louw van Noorden, broer van vader) en aan moederszijde Sipkje Pieters, te Bolsward (zuster van moeder). Saldo fl. 3.755,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Elisabeth Louwrens Tuininga... 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-054; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-045; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Haring Harmens Haringa... A 5 dec 1853 naar Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Teertke Ruurds... jan 1780 HRL, en zijn den 13 feb naastvolgende getrouwd; oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-045; VT1839; kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Laurens ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-045HoogstraatElisabeth Tuininga56 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-045HoogstraatTaetske Ruurds80 jHarlingenv, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 662 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-045Hoogstraat 23Teertske Ruurds, overleden op 25 augustus 184787 jr (geboren 19/9/1760), overleden Hoogstraat B 45, wed. Lourens Botes Tuininga, moeder van Ruurd, bakker, Elisabeth (wed. Pieter van Noorden), winkeliersche en wijlen Bote Lourens Tuininga (man van Ymkje Geerts de Beer, vader van Ruurd, grutter, Hylke, goud/zilverkashouder en minderjarige Trijntje Botes Tuininga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Aaltje Cleb?... C, en Alida van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Johan Frans Werner... schoenmaker in 1850, zv Hendrik W, en Tetje Sakes Kleisma; BS huw 1822, ovl 1850, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Lolle Sytses Goverts... Holles de Jong, (gk), op 3 sep 1840 HRL, vest. 17 apr 1856 uit Jutphaas, winkelier in 1856, DG, ovl wijk B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
B-045Hoogstraat 23Roijale en hechte winkel-huizinge in de Hoogstraat, R.B., Ruininga. Finaal verkocht op 26 nov 1856 herberg in de Roode Ploeg door notaris Goslings.


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
B-045Hoogstraat 23Ruim pakhuis op de Zoutsloot. Finaal verkocht op 26 nov 1856 herberg in de Roode Ploeg door notaris Goslings.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 404Hoogstraat B-045erv. Dirk H. Faber woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 404Hoogstraat B-049 Hendrik D. Faber en kinderenwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 404Hoogstraat 23 (B-049)Cornelis de Jong (te Nieuweramstel)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 23J. Grevingrijks-hulpkeurmeester
Hoogstraat 23aH. Kammingakantoorknecht


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 23rijksmonument 20427


2023
0.11709690093994


  terug