Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 23 2-064 2-084 B-045 B-049
Naastliggers vanHoogstraat 23
ten oostenHoogstraat 25
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 21
ten noordenDroogstraat 26


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 23, HarlingenHoogstraat 23afbeelding van een zeilende driemaster


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0161r van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad in de straat naar de Franekerpoort]huis met kleine plaats en loods daarachter
 
koperEpe Hansen, gehuwd met981-00-00 GG
koperJel Gerbrandts Kubaard
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Florys
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSydts Lyeuwes, gehuwd metbuiten Leeuwarden
verkoperTyall Tyepckesbuiten Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Hanses x Jel Gerbrandts kopen een huis in de nyeuwe stadt inde staete alsmen naede franickere poort gaet, hebbende den roode ploech ten oosten ende Cornelis Florys ten westen. Gekocht van Sydts Lyeuwes x Tyall Tyepckes dochter oock echte luyden woenende buytten leeuwerden opt flyet, voor 981 GG.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0251v van 22 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Symons


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0280r van 10 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIppe Hansen


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119v van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDierck Philips


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0153v van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Philips


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129v van 17 jun 1626 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirck Philips


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0162v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Philips


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat1/4 huis
 
koperFormer Ulckes, gehuwd met251-16-00 GG
koperAucke Johannes
eigenaar van 1/2Former Ulckes c.u.
naastligger ten oostenhet hoekhuis van de Rode Ploegh
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenBauck Hendricx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSytse Oeges Ammama c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFormer Ulckes x Auck Johannes kopen 1/4 huis waarvan het andere 1/4 per decreet is verkocht en de kopers de andere 1/2 toebehoort, nz. Hoogstraat strekkende tot in de Droogstraat. Ten O. het hoekhuis van de rode ploeg, ten W. Bauck Hendricx. Geen grondpacht. Gekocht van Sytse Oeges Ammama c.u. voor 251 GG 16 st.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0131r van 6 okt 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dirck Phlips


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173av van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende achter tot aan de Droogstraathuis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizen
 
koperHans Keimpers, gehuwd metgrootschipper958-00-00 CG
koperAeltie Harmens
toehaaktwee rosenobels
huurderYpe Tijsens
naastligger ten oostende weduwe van Ulbe Remckes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDirck Douwes kuiper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSipcke Heeres c.u.mr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[173v komt tweemaal voor.] Hans Keimpes, grootschipper x Aeltien Harmens kopen een huis en erf en ledige plaats daartussen in de Hoogstraat.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0112r van 27 aug 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Hans Keimpes


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0165v van 12 dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZhuis
 
koperDirck Reyners vrijgezelgrootschipper op het schip Mauricius2500-00-00 CG
naastligger ten oostenHette Tjeerdts
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPiecke Sierx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgemeester Hans Keympes c.u.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Morgen


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0055v van 30 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraathuis, plaats en schuur
 
koperClaes Clasen Fedde, gehuwd met1125-00-00 CG
koperTrijntje Jickes
bewonerAbel Grietuitdrager
naastligger ten oostenLammert Harmens Kuyck stadstorenwachter
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieke Zierx
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperEwert Morgens, erfgenaam en testamento vanscheepstimmerman
erflaterwijlen Antie Reyners, namens haar broer
verkoperDirk Reynersgrootschipper


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van burgerhopman Fedde


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0270v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraathuis met een uitgang in de Droogstraat
 
koperGerrit Hessels brouwer700-00-00 GG
naastligger ten oostenJohannes Willems c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWopke Piekes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTrijntie Yckes, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen burgerhopman Claes Claessen Fedde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels, brouwer, koopt een deftig huis en plaets nz. Hoogstraat, met een uitgang in de Droogstraat, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Johannes Willems, ten W. Wopke Piekes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Trijntje Ykes te Leeuwarden wv Claes Claessen Fedde, burger-hopman, voor 700 gg.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Hessels


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-064Hoogstraat 23huis en tuin
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerGerrit Hessels
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Hessels


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-064Hoogstraat 23huis
eigenaarHotse Swerms
gebruikerJan Heeres cum soc.
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1724


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187v van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten oostenTrijntie Hessels


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-064 Hoogstraat 23huis
eigenaarvroetsman Swerms
gebruikervroetsman Swerms
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-064 Hoogstraat 23huis
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikervroedsman Swerms
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0336r van 2 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ strekkende tot achter aan de Droogstraathuis
 
koperYsak Rosen, gehuwd metzoutbrander2250-00-00 CG
koperLijsbeth Jansen Schiere
naastligger ten oostenBaukjen Ypes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Bointes
naastligger ten westenWillem Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
voormalig bewonervroedsman Hotse Swerms
huurderGerryt 0-12-00 CG
verkoper van 1/2Fokeltie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan de Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pieter Scheltemakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 236r maar verkeerd genummerd in het origineel] Ysac Rosen, zoutbrander x Lijsbeth Jans Schiere kopen een mooi huis nz. Hoogstraat, strekkende tot de zz. Droogstraat. Ten O. Baukjen Ypes, ten W. Willem Beintes? en Willem Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Met beschrijving van het huis. Het werd bewoond door wl. Hotse Swerms. Veel voorwaarden. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn, voor 1/2, en Trijntje Hotses Swerms x Pieter Scheltema, voor 1/2, voor 2250 cg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0286v van 27 jan 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYsak Roosen koopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-064 Hoogstraat 23Ysaac Roozen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal26-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-064 Hoogstraat 23huis
eigenaarYsaak Roosen
gebruikerYsaak Roosen
huurwaarde46-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-07-04 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYsak Roosen


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0194v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYsack Roosen c.u.koopman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0215r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeghuis
 
koperJacob Schenk, gehuwd metoud scheepstimmerman1130-00-00 GG
koperAukjen Lammerts
huurderHaye Gerkes c.u.
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYsack Roosenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob P. Schenk, oud-scheepstimmerman x Aukje Lammerts koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. 'de Rode Ploeg', ten W. Roelof Tjerks, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Ysaak Roosen, voor 1130 gg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0258v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob P. Schenk


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Schenk


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0177v van 2 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob P. Schenk


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0018r van 26 apr 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Schenk


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0047r van 25 okt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZ naast de Roode Ploeghuis, tuin met achterwoning
 
koperOege Feenstra, gehuwd metmr. gortmaker2500-00-00 CG
koperGrietje de Vos
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHeyn Mollema
naastligger ten westenE. Travaille
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Pyters Schenk, weduwnaar vanoud scheepstimmerman
verkoperwijlen Aukjen Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOege Feenstra, mr. gortmaker x Grietje de Vos koopt huis met tuin en achterwoning, naast 'de Roode Ploeg'. Ten O. de Rode Ploeg, ten W. Hein Mollema en Eeltje Travaille, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Schenk, oud-scheepstimmerman, als erfgenaam van zijn vrouw Aukjen Lammerts, voor 2500 cg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0262r van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOege Feenstra


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0312r van 30 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZhuis en grutterij
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhuis genaamd de Roode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenMichiel Jacobs
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.vroedsman Claas Poort, geauthoriseerde curatormr. chirurgijn
verkoper q.q.vroedsman Rein Brouwer, geauthoriseerde curatormr. bakker
verkoper q.q.Hessel Foppes Herema, geauthoriseerde curatoren overmr. bakker
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstragrutter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Verkoop door de kinderen van wl. Oege Feenstra van een huis en voor weinige jaren nieuwgebouwde grutterij in de Hoogstraat, laatst bewoond en gebruikt door vroedsman Oege Veenstra en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. 'de Roode Ploeg', ten Z. de Hoogstraat, ten W. Michiel Jacobs, ten N. de Droogstraat. Vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Koper is niet vermeld, maar waarschijnlijk Claas Poort.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0187v van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Claas Poort chirurgijn


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0236r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Oege Feenstra


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0188r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 23Hoogstraat NZhuis en nieuwgebouwde grutterij
 
koperburgervaandrig Jelte Radsma, gehuwd met1681-21-00 GG
koperFeikje Tuininga
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Rode Ploeg
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenTjeerd Wijnstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman Klaas Poortmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Radsma x Feikje Tuininga koopt huis en onlangs nieuwgebouwde grutterij in de Hoogstraat, met vrije in- en uitgang in de Droogstraat. Ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat, ten O. 'de Rode Ploeg', ten W. een pakhuis of grote stalling en wagenhuis, en Tjeerd Wijnsma. Gekocht van Claas Poort, chirurgijn.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-077 Hoogstraat 23wed Radsma
2-077 Hoogstraat 23Minne Radsma, 23 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0168r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeltje T. Wijnsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-084 Hoogstraat 23Feikje Tuininga4-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Feykje Reiniusgeb 1801 HRL, ovl 18 nov 1812 HRL; wijk B-045, dv Adam R, en Itske Jelles Radsma; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Jelte Reiniusgeb 6 okt 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, ovl 6 nov 1813 HRL; wijk B-045, zv Adam R, en Hiske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Maria Catharina Reiniusgeb 9 nov 1808 HRL, ovl 5 dec 1813 HRL; wijk B-045, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, dv Adam R, en IJtske J. Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Feikje Tuininga... als: Feikje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Minne Jeltes Radsma... gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.R., (kleding), 31 dec 1810: f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-045Hoogstraat 23Minne Radsma ledig


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 159 van 7 jul 1819
adressoortbedraggebruik
B-045Hoogstraat 23finale toewijzingfl. 900huis en de wolkammerij B-045
 
verkoperPieter Ouendag
koperGerrit Wilhelm Meyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 404Hoogstraat 23Pieter van NoordenHarlingencommieshuis en erf (168 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-045Hoogstraat 23Pieter Klaasen van Noorden, overleden op 8 oktober 1836winkelier Hoogstraat B 45, man van Elisabeth Lourents Tuininga, idem (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van wijlen Klaas van Noorden en wijlen Trijntje Pieters, broer van wijlen Jan Klaasen (vader van onechte Trijntje Jans, zich schrijvende 'Tobias', te Den Helder: legaat fl. 500,-), ab intestato erfgenamen zouden aan vaderszijde zijn geweest Jan en Elisabeth Louws, beide te Lemmer (elk legaat fl. 25,-: kinderen van Louw van Noorden, broer van vader) en aan moederszijde Sipkje Pieters, te Bolsward (zuster van moeder). Saldo fl. 3.755,55. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Elisabeth Louwrens Tuininga... 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-054; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-045; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Haring Harmens Haringa... A 5 dec 1853 naar Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Teertke Ruurds... jan 1780 HRL, en zijn den 13 feb naastvolgende getrouwd; oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-045; VT1839; kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Laurens ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-045HoogstraatElisabeth Tuininga56 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-045HoogstraatTaetske Ruurds80 jHarlingenv, protestant, weduwe


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-045Hoogstraat 23Teertske Ruurds, overleden op 25 augustus 184787 jr (geboren 19/9/1760), overleden Hoogstraat B 45, wed. Lourens Botes Tuininga, moeder van Ruurd, bakker, Elisabeth (wed. Pieter van Noorden), winkeliersche en wijlen Bote Lourens Tuininga (man van Ymkje Geerts de Beer, vader van Ruurd, grutter, Hylke, goud/zilverkashouder en minderjarige Trijntje Botes Tuininga). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Aaltje Cleb?... C, en Alida van Elsas; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Johan Frans Werner... schoenmaker in 1850, zv Hendrik W, en Tetje Sakes Kleisma; BS huw 1822, ovl 1850, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-045Hoogstraat 23Lolle Sytses Goverts... Holles de Jong, (gk), op 3 sep 1840 HRL, vest. 17 apr 1856 uit Jutphaas, winkelier in 1856, DG, ovl wijk B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, ... (alles)


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
B-045Hoogstraat 23Roijale en hechte winkel-huizinge in de Hoogstraat, R.B., Ruininga. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings..


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
B-045Hoogstraat 23Ruim pakhuis op de Zoutsloot. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 404B-045 (Hoogstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 404B-049 (Hoogstraat)Hendrik D. Faber en kinderenwoonhuis en werkplaats


1889 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 23Oud Harlingen Magazine 1990H. Schuhmacher stucadoor verhuisde van Groote Sluis naar de Hoogstraat B 49 naast de Rode Ploeg


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 404Hoogstraat 23 (B-049)Cornelis de Jong (te Nieuweramstel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 23 Jan Grevinghulpkeurmeester
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 23J.Grevingrijks-hulpkeurmeester
Hoogstraat 23aH.Kammingakantoorknecht


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 23rijksmonument 20427
  terug