Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 36 2-098 2-130 D-050 D-047


Huisnaam in: 1642
Gebruik:
Naam: de blauwe engel
Kwartier/wijk 2-098
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHoogstraat 36
ten oostenHoogstraat 38
ten westenHoogstraat 34
ten noordende Hoogstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-098 Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-098 Hoogstraat 36huis
eigenaarGerrit Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-098 Hoogstraat 36
eigenaarGerrit Harmens
gebruikerGerrit Harmens
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Harmens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-098 Hoogstraat 36huis
eigenaarGerryt Harmens
gebruikerGerryt Harmens
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-098 Hoogstraat 36Jan Gerrits, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0083v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0204r van 14 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Kooning


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0204v van 19 feb 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Koning


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0251r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van de Lombartspijp tot aan de Franekerpoort]huis
 
koperHein G. Brouwer mr. brouwer180-00-00 GG
huurderAnskie Gerlofs
wijlen Albert Koning
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperHein Gerrits Brouwer, houder van de schuldbrief ten laste van
Stijntje Gerryts c.m.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein G. Brouwer, mr. brouwer, koopt een huis c.a., zz. van de straat die loopt van de Lombardspijp tot aan de Franekerpoort, verhuurd aan Anskje Gerlofs wv Albert Koning. Ten O. Meile Dirks Faber, ten W. Cornelis Jacobs, ten Z. de Lombardstraat, ten N. de openbare straat. Gekocht van Hein Gerryts, brouwer, als houder van een schuldbrief van 300 cg. ten laste van wl. Stijntie Gerryts, voor 180 gg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0005r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]huis
 
koperBente Jarigs koopman165-00-00 GG
koperJarig Annes koopman
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenLombardstraat
naastligger ten westenCornelis Jacobs
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat van Lombartspijp tot Franekerpoort]
verkoperSusanna Johannes de Haan, moeder en voogdes over hun kinderen en weduwe van
wijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0154v van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRiemer Hendriks c.u.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0156r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 36Hoogstraat ZZ [staat: tegenover de Bank van Lening]huis
 
koperRiemer Hendriks, gehuwd met90-15-00 CG
Jents Jakkeles
huurderTjeerd Monses c.u.varensgezel
naastligger ten oostenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidends. Blombergen
naastligger ten westenGrietje Foppes
naastligger ten noordenMarten Hendriks
verkoperCornelis Costerkoopman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0280r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-130 Hoogstraat 36Marten Johannes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Jan Roelofs van Wijk... neef, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stads wachtmeester, wijk D-050; VT1839; kind: Aafke Jans van Wijk, geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff... en J.J. Brouwer, oom bruid. 1817; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1823, ovl ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-050Hoogstraat 36Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 443Hoogstraat 36Jan Roelofs van WijkHarlingenwagtmeesterhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma... Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1815, ovl 1844, ovl 1851; oud 57 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-050; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-050 J R van Wijk stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-050Gewezen Franeker PoortJan van Wijk59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, stads wachtmeester
D-050Gewezen Franeker PoortPietje W Jagersma57 jArumv, protestant, gehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-050Hoogstraat 36Pietje Willems Jagersma, overleden op 8 november 184462 jr, geboren Arum, overleden Lombardsteeg D 50, vrouw van Jan Roelofs van Wijk, stadswachtmeester (testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Roelof Jans van Wijk (man van Hiltje Jans Dijkstra, vader van minderjarige Jan, Trijntje, Pietje en Anna Roelofs van Wijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443D-050 (bij de Franekerpoort)Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443D-047 (Plantsoen)Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 443Hoogstraat 36 (D-047)Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 36 Pieter Miedemabroodbakker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1300


1922 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Miedema, G;Overzet, GDe eerste steen gelegd door
G. MIEDEMA en
G. OVERZET
1-7-1922
Gevelsteen gerestaureerd in 1993 door steenhouwerij De Vries


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij, luxe brood-


1925 - kentekenadresnaam
B-9405
Hoogstraat 36Pieter Miedema


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P.J. Miedemabeschuit


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 36W.Miedemabroodbakker


1928 - kentekenadresnaam
B-13024
Hoogstraat 36Fa. P. Miedema


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedemabakkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36P. Miedemabakkerij


1934 - kentekenadresnaam
B-19848
Hoogstraat 36Firma P. Miedema


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36P. Miedema294Bakkerij


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36Fa. P. Miedema


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 36W. Miedema857Bakkerij


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Miedema857Bakkerij


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 36, HarlingenHoogstraat 36W. Miedemabrood- beschuit- en banketbakker


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 36S.A. (Simon) Lenger
  terug