Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 512-0932-0932-123D-043D-039


Naastliggers vanHoogstraat 51
Hoogstraat 53
ten oostenHoogstraat 53
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 49
ten westenHoogstraat 49
ten westende Zoutsloot
ten noordende Zoutsloot


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109v van 16 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de franekerpoort NZ]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2de weduwe van wijlen Harmen Cornelis
verkoper van 1/2de kinderen van wijlen Harmen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild bij de Franiker poort aande noord zijde vanden straat staande, toebehorende aan de weduwe en nagelaten kinderen van Harmen Cornelis.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0147v van 18 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de franekerpoort]251‑00‑00 gghuis
koper provisioneelStoffel smid
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Harmen Cornelistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild bij de Franikerapoort.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Franekerpoort (aan de west bij de)600‑03‑08 gghuis en plaatsje
koperJacob Ottes, gehuwd metbakker
koperAuckyen Tomas
verpachter grondLaes Dircks metselaar0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperGosse Bauckes te Midlum


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondLaes Dircks 0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenweduwe Anna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperde curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]0‑00‑00 gghuis en plaats
koper finaalN. N.
koper provisioneelN. N. 363‑00‑00 gg
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westen*Zoutsloot of diept
naastligger ten noordenAucke Botis
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild op 22 februari 1628 (b) een huis en plaatsje daar achter wz. straat naar de Franekerpoort, strekkende noordwaarts tot de Zoutsloot. Ten Z. Anna Floris, ten N. Aucke Botis. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 363 gg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]360‑00‑00 gghuis
koperPieter Dircks, gehuwd met
koperTiets Gatses
verpachter grondLaes Dircks metselaar0‑13‑00 cg
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAnna Floris
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenAucke Botes
verkoperTeunis Intes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyeter Dircks x Tyets Gatses kopen een huis bij de Franekerpoort. Ten O. de straat, ten Z. Anna Floris, ten W. het diept, ten N. Aucke Botes. Grondpacht 30 st aan metselaar Laes Dircks of zijn erven. Gekocht van Theunis Intes voor 366 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Dircx


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGrelt Sioerds


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noordoosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen Folckert Gerloffs


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042va van 24 apr 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]151‑07‑00 gghuis
koper provisioneelSeerp Riencx scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderClaes Abrahams 8‑14‑00 gg
naastligger ten oostenJacob Siercks wagenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordwestenZoutsloot
naastligger ten noordenGerben metselaar
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tjetske Gatses, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Gerloffs


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0063v van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0168v van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert mr. chirurgijn


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0352r van 1 feb 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert pottenbakker


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Sjerks


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 31Hoogstraat 51pothuis
eigenaarHubert Remmerts erven
gebruikerHubert Remmerts erven
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 18vHoogstraat 51potterie
eigenaarRemmert Huiberts
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
opmerkingdoor de executeur ontfangen 1-16-0


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRimmert Huyberts


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio Hoogstraat 51potterij
eigenaarRemmert Huiberts
gebruikerRemmert Huiberts
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0048v van 22 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRimmerts Huyberts pottenbakker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 19rHoogstraat 51potterij
eigenaarRemmert Huberts
gebruikerRemmert Huberts
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]500‑00‑00 cghuis in gebruik als pottenbakkerij
koperHere Gerbens, gehuwd metwagenaar
koperJantje Johans
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenBeernt Suik
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende heer Gerard Suiringar
verkoperRimmert Huiberts, gehuwd metmr. pottenbakker
verkoperJelske Pytters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-093Hoogstraat 51Heere Gerbens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 19rHoogstraat 51huis
eigenaarHeere Gerbens
gebruikerHeere Gerbens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0006va van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHeere Gerbens


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-093, fol. 29vHoogstraat 51Heere Gerbens cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenstalman22:0:00 cg3:14:00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]650‑00‑00 ggstal
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur
koperIdske Tjeerds
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerard Suiringar
verkoper van 1/2Heere Gerbens, en de gezamenlijke kinderen en erven van zijn overleden vrouw ?stalman
verkoper van 1/2Jantie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jurjens, pikeur x Idske Tjeerds kopen huis en grote stalling bij de Franekerpoort, bewoond door de mede eigenaar Heere Gerbens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten W. de diept, ten Z. n.n., ten N. wd. en erven Gerard Suiringar. Verkocht door stalman Heere Gerbens voor 1/2, en de gezamenlijke kinderen en erven van deszelfs wijlen vrouw Jansje Johannes voor 1/2, voor 650 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 19rHoogstraat 51huis
eigenaarHeere Gerbens
gebruikerHeere Gerbens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurjens


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jurjens


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-093 , folio 19rHoogstraat 51huis
eigenaarHeere Gerbens
gebruikerHeere Gerbens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 , folio 38rHoogstraat 51huis en stalling
eigenaarJan Braam
gebruikerJan Braam
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0199v van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 49, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Jansen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ [niet vermeld]4000‑00‑00 cghuis, herberg en stal
koperEelke Jans ongehuwde jongman, gesterkt met zijn vaderhet Wapen van Harlingen
koperJan Geerts
koperGrietje Rinnerts de Beer ongehuwde jongedochter, gesterkt met haar vader
koperRinnert de Beer
huurderJacob Roorda koopman150‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjeerd Jansen Braampikeur en herbergier


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 , folio 38rHoogstraat 51huis
eigenaarEelke S. van der Post
gebruikerEelke S. van der Post
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZoutsloot


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 , folio 38rHoogstraat 51huis
eigenaarEelke Jansen
gebruikerEelke Jansen
huurwaarde totaal77‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd een gedeelte van no. 2-126


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]3633‑00‑00 cghuis, herberg, stal en wagenhuis
koperYge Visser het Wapen van Harlingen
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 51Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-0444500‑00‑00 cghuis met herberg, stalling en wagenhuis
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met te Leeuwarden
koperMaria Margaretha van Houtenburg te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 cg
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-123 , pag. 38Hoogstraat 51Reinder Buwalda 1‑00‑00 cghuis en wagenhuis


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Fokke Jans Miedema... Akke Jans Kuindersma, zv Jan M, en Antje Tilstra; BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 51F. Miedemafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-043Hoogstraat 51Fokke S MiedemaFokke S Miedemakastelein


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 30 apr 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-043Hoogstraat 51koopaktefl. 1700huis en herberg D-043
 
verkoperFokke Jans Miedema
verkoperAkke Jans Kuindersma
koperRinse Jans Miedema (te Dongjum)
koperJanke Wiltjes Mulder (te Dongjum)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 432Hoogstraat 51Hems van der Meulen zadelmakerHarlingenhuis en erf (161 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Akke Jans Kuindersmageb 1779 Lutkewierum, ovl 11 nov 1848 HRL, huwt met Fokke Jans Miedema, melktapperse, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1848; oud 60 jaar, geb Lutjewierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-043; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Douwe Sybrens Molenaar... Pieters M, en Maartje Dirks Zijlstra; BS huw 1819, huw 1823, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043; geb 25 mrt 1788 HRL, inschrijfnummer 5152, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 54 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-043Geweezen Franeker Poort57 jherbergierMinnertsgam, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker Poort60 jLutkewierumv, protestant, gehuwd
D-043Geweezen Franeker Poort19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-043Geweezen Franeker Poort16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 455 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-043Hoogstraat 51Pieter Jans Hemstra, overleden op 3 september 18433/4 jr (geboren 22/12/1842), overleden Franekerpoort D 43, zoon van Jan Pieters Hemstra, kastelein & Oetske Johannes Abbema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-043Hoogstraat 51Baukje Johannes Feddema... te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2259bij de Franekerpoort D-043Aafje J. van der Heide woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509Hoogstraat D-039 Jan Pieters Hemstra woonhuis
Sectie A nr. 3509Hoogstraat D-040 Jan Pieters Hemstra woonhuis en stalling


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4790Hoogstraat 51 (D-039)Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 51L. de Grootcommies ned. sp.


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16226
Hoogstraat 51Hermanus van der Meulen


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19571
Hoogstraat 51Herman van der Meulen


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen307Rep.inr. en garage


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22644
Hoogstraat 51aHermanus v.d. Meulen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 51H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51H. van der Meulengaragebedrijf, verhuur en reparatie


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. v.d. Meulen982Rep.inr. en garage


1985 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 51, HarlingenHoogstraat 51 Schakenbos & Nautaschildersbedrijf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 51beeldbepalend pand7 van 10


2023
0.095293998718262


  terug