Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 2-125 D-044 D-040
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 53 2-094 1/2 2-125 D-044 D-040


Huisnaam in: 1831
Gebruik:
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-043
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1892
Gebruik: volksbierhuis en café
Naam: het wapen van harlingen
Kwartier/wijk D-040
Verkoper:
Koper/eigenaar: hemstra, j p
Naastliggers vanHoogstraat 53
Liemendijk 42
ten oostenLiemendijk 42
ten oostende Hoogstraat
ten zuidende Hoogstraat
ten zuidenHoogstraat 51
ten westenHoogstraat 51


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0140v van 28 jan 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0232v van 7 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]nieuw huis met tuin
 
aanhandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
aanhandelaarSasck Lolckes
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Cornelis
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg of gang waarvan medegebruik
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps van de guarde]
naastligger ten noordenstadswal
verwandelaarSybren Jans, gehuwd met
verwandelaarWyck Aleffs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Meynerts x Siouck Lolckes kopen nieuw huis en hof bij de franecker poorte. Ten N. de stadswal, ten Z. Harmen Cornelis. Geen grondpacht. Gekocht van Wybren Jans x Dyuck Aleffs.


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0363r van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53[staat: naest aende cortegaerde = corps du guarde]huis
 
aanhandelaarFedde Joeckes, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarAnna Claesen Beetgum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJacob Meynerts, gehuwd met
verwandelaarSaske Lolckes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0468v van 26 mei 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53bij de Franekerpoorthuis, hof en tuin
 
koperAucke Botes, gehuwd met506-00-00 GG
koperTrijn Isbrandts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerts
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: cortegarde = corps du guarde]
naastligger ten noordende stad Harlingen: Franekerpoort
verkoperFedde Doeckes, gehuwd met
verkoperAnna Clases


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0098r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0032v van 23 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0047r van 16 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0112v van 28 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0078r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort aan de stadswalhuis, loods en plaats ten noorden hiervan
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Aucke Botes, gehuwd met
verkoperde erfgenamen van wijlen Taetscke Anes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, bij dehuis, zomerhuis, loods met opkamer, plaats erachter
 
koper provisioneelN. N. 591-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Dircx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(a)


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: westzijde Franekerpoort]huis, plaats en schuur
 
koper finaalPiter Wibrants 700-07-00 CG
koper provisioneelEvert Ruierts
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde stad Harlingen weesvoogdij


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0068v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: straat bij de Franekerpoort WZ strekkende westwaarts tot aan de Zoutsloot]huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang
 
koperCornelis Gabbes Bolta, gehuwd met1010-00-00 CG
koperGrietie Riencx Almenum
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenGrelt Sioerds
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperPieter Wibrants c.s.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort aan de westkant van de straat]huis, plaats en schuur
 
koperSeerp Jacobs c.u.kooltjer500-00-00 CG
toehaaktwee zilveren ducatons als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerdts
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperCornelis Gabbes Bolta c.u.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0256r van 21 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, plaats en schuur
 
koperJacob Siercks, gehuwd metmr. wagenmaker350-00-00 GG
koperJetske Sjoerds
bewonerReyn Sierx e.a.wagenaar
naastligger ten noordoostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten noordoostenhet huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer
naastligger ten zuidwestende weduwe van Folckert Gerloffs
naastligger ten noordwestenZoutsloot
verkoperSeerp Jacobskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Siercks, mr. wagenmaker x Jetske Sjoerds kopen een huis, plaats en schuur bij de Franekerpoort, strekkende achter tot aan de Zoutsloot, nu bewoond door wagenaar Reyn Sierx e.a. Ten NO. het stads wachthuis en het huis en perk van leertouwer Meynert, ten ZW. wd. Folckert Gerloffs. Doorgang door een steeg bezijden, onder het wachthuis doorlopende. Geen grondpacht. Gekocht van kooltjer Seerp Jacobs voor 350 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0042va van 24 apr 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Siercks wagenmaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0401v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, naast de corps du guarde aan de Stadsvestenhuis
 
koperSalvus Jansen c.u.225-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten zuidenhet perk van wijlen Jan Schoechster
naastligger ten westenJacob Sjerks
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoperwijlen Arent Cornelisgleibakker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort naast de Corps de Guarde]huis
 
koperAucke Gerbens schuitschipper275-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [niet vermeld][
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Remmerts
verkoperAlle Lieuwes
verkoperHille Cornelis n.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerHotze Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-094Hoogstraat 53huis
eigenaarAucke Gerbens
gebruikerClaes Gerbens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, plaats en tuin
 
koperHendrik Antoni Oosterhuys hovenier en koemelker270-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAucke Gerbens Borgerkoopman


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjeerd Fockes koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende pottenbakkerij van Rimmert Huyberts*
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
verkoperHendrik Antonis Oosterhuyzen, gehuwd metgardenier
verkoperGeertie Claeses


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Hoogstraat 53huis
eigenaarTjaard Fockes
gebruikerTjaard Fockes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis, stalling en plaats
 
koperGerard Sybren Suringar zoutzieder300-00-00 GG
bewonerHeere Gerbens
naastligger ten oostende stad Harlingen: wachthuis [staat: corps du guarde]
naastligger ten oostenWopke Johannis
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenRimmert Huberts pottenbakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Sioukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Cornelis de Jongkoopman
verkoper van 1/5Aukien Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Lieuwe Sioerdskoopman
verkoper van 1/5Mayke Tieerds van Esta, gehuwd met
verkoper van 1/5Jan Broersbrouwer
verkoper van 1/5Focke Tieerds van Estakoopman
verkoper van 1/5Antie Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/5Arjen Fransenmr. schoenmaker
verkoper van 1/3 van 1/5Sieuke Douwes meerderjarige dochter
verkoper van 1/3 van 1/5Imkien Douwes
verkoper van 1/3 van 1/5Sijke Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-094 /2Hoogstraat 53huis
eigenaarWopke Johannes
gebruikerAntie Jacobs (voor 12-00-00 CG)
gebruikerYsak Jansen (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
2-094 Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0097r van 21 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-094 /2Hoogstraat 53wed. Ate Joris, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-094 Hoogstraat 53huis
eigenaarKlaas Jansen
gebruikerKlaas Jansen
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
2-094 /2Hoogstraat 53huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerAte Joris
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0054v van 1 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperJan Jurjens, gehuwd metpikeur236-07-00 GG
koperIdske Tjeerds
huurderHendrik ter Hofsteede c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Jurjens* pikeur
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten noordenLeendert Jansen
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0051r van 11 mrt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoortnieuw gebouwd huis met bleekveld
 
koper van 1/2Jan Schut koffieschenker734-07-00 CG
koper van 1/2Jan Jurjens pikeur
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurder zuidelijke benedenkamerde weduwe van Pieter Pas 22-00-00 CG
huurder zuidelijke bovenkamerJohannes Abbes 0-09-08 CG
huurder midden benedenkamerBouwe Jurres 26-00-00 CG
huurder midden bovenkamerde weduwe van Wiltje Claases 0-09-08 CG
huurder noordelijke benedenkamerCasper Freunink 26-00-00 CG
huurder noordelijke bovenkamerTettje Dirks 22-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Seylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Age Albertsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schut, koffieschenker, en pikeur Jan Jurjens kopen een dwarshuis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond als huurders door zes (met name genoemde) huisgezinnen. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. zeilmaker Reinder, ten W. en N. Jan Jurjens en de Zoutsloot. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. schoenmaker Age Alberts voor 734 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53stadsvesten bij de Franekerpoort1/2 nieuw huis en bleekveld
 
koperEeltie Travaillie winkelierse332-17-08 CG
eigenaar van 1/2Jan Jurjens
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurder zuid benedende weduwe van wijlen Pyter Pas 22-00-00 CG
huurder zuid bovenTeunis Clases 0-08-08 CG
huurder midden benedenEeltje Meinderts c.u.24-00-00 CG
huurder midden bovende weduwe van Wiltje Claases 0-08-08 CG
huurder noord benedenJohannes Bigteld 24-00-00 CG
huurder noord bovenClaas Fransen 0-09-08 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeylmaker
naastligger ten westenJan Jurjens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Freerk Fontein, executeurkoopman
verkoper q.q.Andries Wybinga, executeurkoopman
verkoper q.q.Sierk Laquardt, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Travaille koopt de 1/2 van een nieuw gebouwd huis met bleekveld aan de Stadsvesten omtrent de Franekerpoort, bewoond door 6 huurders. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de Zoutsloot, ten Z. Reinder Zeilmaker, ten N. Jan Jurjens, die de andere 1/2 bezit. Gekocht van (de curatoren en executeurs testamentair van wl.) koffieschenker en wijnhandelaar Jan Schut voor 332 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Franekerpoort, stadsvesten bij de1/2 huis en bleekveld
 
kopervrijgezel Tjeerd Jans Braam 143-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenReinder Zeilmaker
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
verkoperwijlen E. Travaille


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0281r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReiner Jansen Zeilmaker
naastligger ten oostenTjeerd Jansen Braam pikeur en herbergier


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ [staat: stadsvesten bij de Franekerpoort]huis
 
koperEelke Jans van der Post, gehuwd metkastelein600-00-00 CG
koperGrietje Rinnes de Beer
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Norel
naastligger ten zuidenEelke Jans van der Post c.u.kastelein
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTjeerd Jans Braampikeur en koopman


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [staat: aan de Franekerpoort]huis, herberg, stal en wagenhuis
 
koperYge Visser 3633-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Bauke de Beer, curator
verkoper q.q.Abel Bolhuys, curator over
verkoperEelke van der Post


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 53Hoogstraat NZ 51/53 [niet vermeld] wijk D-043 en D-044huis met herberg, stalling en wagenhuis
 
koperReinder Jouwerts Buwalda, gehuwd met4500-00-00 CG
koperMaria Margaretha van Houtenburg Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLiemendijk [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYge Visser, gehuwd metkastelein
verkoperDouwtje Abes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 Hoogstraat 53Pieter Hendriks0-10-00 CG


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 264 en 267 van 20 okt 1813
adressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53provisionele en finale toewijzingfl. 1775huis en herberg, D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema (te Minnertsga)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 283 van 20 nov 1813
adressoortbedraggebruik
D-044Hoogstraat 53koopaktefl. 1775huis en herberg D-043 en D-044
 
verkoperReinder Jouwerts Buwalda (gehuwd met Maria Margaretha van Houtenburg)
koperFokke Jans Miedema


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Fokke Jans Miedema... BS ovl 1847, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk D-043, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk D-044, stalling, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk D-043; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-044Hoogstraat 53Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 433Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal en erf (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 434Hoogstraat 53Wybren Gerrits BoumaMidlumlandbouwerstal (30 m²)


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 433D-044 P HemstraHarlingeneen oud huis afgebroken, en daarvoor een wagenhuis gemaakt met een roijale bovenkamer, verbonden aan een herberg


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-044Hoogstraat 53Elske Ages de Bruin, overleden op 9 augustus 18432 jr, geboren Franeker 11/5/1841, overleden Franekerpoort D 44. (Certificaat van onvermogen nr. 240) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Rinse van Baren... Abbema; BS ovl 1846; 1887 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 158, wijk C-198, wijk A-166, wijk D-044, 46, wijk E-220, supp A- 271, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-044Hoogstraat 53Sijke Heslingageb 1795 prov, renteniersche in 1851, A 17 mei 1859 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk D-044


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 434D-044 (bij de Franekerpoort)Jan P. Hemstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3509*D-039 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis
Sectie A nr. 3509*D-040 (Hoogstraat)Jan Pieters Hemstrawoonhuis en stalling


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4789Hoogstraat 53 (D-040)Gerben Tigchelaar (te Almenum)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 53Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 53Jan Stienstra129caféhouder en schilder


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 53 Jan Stienstracaféhouder en verv.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 2000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53IJ. Flietstra129Café


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 53IJ.Flietstracafehouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 53W. Zeylmaker129Café


1936 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 53, HarlingenHoogstraat 53 Franeker Poort, decafé-restaurant


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Zeylmaker576Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schotanus576Café


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 53E.F. (Emil) Kretschman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 53beeldbepalend pand7 van 10
  terug