Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 72-0572-0572-076B-037B-042


Naastliggers vanHoogstraat 7
ten oostenHoogstraat 9
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 5


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0235v van 31 dec 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Jacob van Loo


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0246r van 1 feb 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob van Loo


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0397v van 19 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0407r van 20 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Jelmer Pieters c.u.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0025v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelmer Pieters c.u.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0125v van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgerhopman Jelle Jasparis Bennema


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0224r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de heer Gerard Fortuyn


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043v van 16 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ760‑00‑00 gghuis
koperAeltie Reins
voormalig bewonerAnnius Fenemanotaris
naastligger ten oostende mouterij van Laes Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Tjebbes koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperGerard Fortuyndijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0064r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAeltie Reins Wynia


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0106r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ600‑00‑00 gghuis
koperRienck Willems, gehuwd metgrootschipper en koopman
koperGeeske Jans
naastligger ten oostende mouterij van Lijntien Sibbles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Abe Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenGoytie Clasen Braem
naastligger ten noordende schuur van Lijntien Sibbels, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Abe Douwes
verkoperAeltie Reyns Wynia, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hendrixpostmeester van de provincie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRienk Willems, grootschipper x Geeske Jans koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. en N. de schuur of stal van Trijntje Sibbeles Reen wv Abe Douwes, ten W. Goitien Claesen Braam, ten Z. de Hoogstraat. Er is vrij in- en uitgang achter naar de Droogstraat. Uitgebreide acte. Gekocht van Aeltie Reyns Winia wv Jan Hendrix, postmeester van de Provincie, voor 600 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0189r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRienk Willems


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRienk Willems koopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7achterDroogstraat ZZ41‑00‑00 ggstal of schuur
koper door niaarRienk Willems wijdschipper
geniaarde koperGerrit Hesselsbrouwer
naastligger ten oostenhet achterhuis van mouterij de Acker
naastligger ten zuidenRienk Willems koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijntie Sibbeles Reen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Aebe Douweskoopman
verkoper van 1/2s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga, meerderjarige erfgenaam van
verkoper van 1/2zijn wijlen vader Aebe Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Rienk Willems, wijdschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een schuur of stal c.a. aan de Droogstraat. Ten O. het achterhuis van de mouterij 'de Acker' (die Gerrit Hessels wilde kopen), ten Z. Rienk Willems, ten N. de Droogstraat. Met veel condities. Gekocht van Trijntje Sibbeles Reen wv Aebe Douwes, voor 1/2 en Dominicus Aebinga, S.S.M., erfgenaam van zijn vader (Aebe Douwes?), voor 1/2, voor 41 gg.


1709 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 211r van 30 apr 1709 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hoogstraat 7
inventarisantRienk Willems, gehuwd metkoopman
aangeverRixtie Tiepkes
Fokeltie Rienx, gehuwd met
Jan Romkes Hornstra
Stoffel Middagten, vader en voorstander overschout bij nacht
Willem Middagten, zijn nagelaten zoon bij
wijlen Grietie Rienx
Jacob Romkes Braam, curator over
Geeske Willems, nagelaten dochter van
wijlen Willem Rienx
inleiding bij de boedelinventarisatie[0211r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten sterffhuise van wijlen Rienk Willems in leven coopman binnen Harlingen, van alle de goederen, actien en crediten, bij den overleden nagelaten en bij desselfs weduwe Rixtie Tiepkes, benevens haar eigen pro indiviso gepossideert wordende gedaan bij en ten overstaan van de preasiderende burgemeester Tieerd Bouwens en Joost Gonggrijp als commissarisen, mitgaders doctor Arnold van Idsinga secretaris, ten versoeke van Fokeltie Rienx huisvrouwe van de coopman Jan Romkes Hornstra met deselve gesterkt, Stoffel Middagten schoutbenagt van 't collegie ten Admiraliteit in Frieslandt, als vader en voorstander over sijn soon Cornelis Middagten bij sijn wijlen eerste vrouw Grietie Rienx in egte getogen, en Jacob Romkes Braam als geau- [0211v] teriseerde curator ad actum divisionis over Geeske Willems nagelaten dogter van Willem Rienks, in dier qualiteit respectievelijk kindt en kindskinderen, sampt erffgenamen van wijlen gedachte Rienk Willems, tot welcken ende dan de weduwe Rixtie Tiepkes onder eede aan handen van welgedachte heeren commissarissen gepraesteert, in getrouwigheit te sullen aangeven sonder willens off wetens iets te verswijgen. Actum ten sterffhuise voorschreven, den 30 aprilis 1709.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 27Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hornstra
gebruikerJan Hornstra
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 16vHoogstraat 7huis
eigenaarJan Hornstra cum soc.
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio Hoogstraat 7huis en tuin
eigenaarJan Hoorstra
gebruikerJan Hoorstra
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ600‑00‑00 cghuis
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Sipkes
huurderJetse Roorda
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSimon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDieuke Jurriens, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Jaspersmr. poedermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands x Trijntje Sipkes koopt 1/3 huis. Ten O. Hotse Swerms, vroedsman, ten W. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dieuke Jurriens wv Harmen Jaspers, mr. boendermaker.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 17rHoogstraat 7huis
eigenaarwed. Jan Hoornstra
gebruikerds. Chrigton
huurwaarde totaal60‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑01‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0230r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk IJsbrants


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0084r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ330‑14‑00 gg1/3 huis en tuin
koperJacob Tjerks, gehuwd metherbergier
koperFeikjen Feikes
eigenaar van 2/3Symon Stinstra
huurderoud burgemeester Jacob van der Form c.u.
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Tjerks c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenSymon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Dirk IJsbrands, gehuwd metkoopman
verkoper van 1/3Gepke Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjerks, herbergier x Feikjen Feikes koopt 1/3 huis met tuin. Ten O. de mouterij van de koper, ten W. Symon Stinstra (die de andere 2/3 parten bezit), ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk IJsbrands x Gepke Jans.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-057Hoogstraat 7Haantje Baltus, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0092v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Adema c.s.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0095v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ220‑00‑00 gg1/3 huis en tuintje
koperLolkjen Rinkes, laatste weduwe van
koperwijlen Cornelis Fokkis
eigenaar van 2/3vroedsman Adema c.s.
huurderPyter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostenmouterij van Sjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Claes Eeverts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoper van 1/8Tjerk Jacobs minderjarig, zoon van
erflaterJacob Tjerksherbergier
verkoper van 4/8Feikjen Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoper van 4/8wijlen Jacob Tjerksherbergier
verkoper q.q.Feikjen Feykes, voogd vanherbergierse
verkoper van 1/8Setske Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Reiner Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Jacob Jacobs minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolkjen Rinkes, laatst wd. Cornelis Fokkes, koopt 1/3 van een huis en tuin, w.v. de overige 2/3 eigendom is van de vroedsman Adema. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Symon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over Tjerk Jacobs, minderjarige zoon van wl. Jacob Tjerks, herbergier, voor 1/8, Feikje Feyckes wv Jacob Tjerks voor 4/8 en hun kinderen Jetske-, Reiner- en Jacob Jacobs samen voor 3/8, voor 220 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 17rHoogstraat 7huis
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerHaentie Baltus
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0173r van 5 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ220‑00‑00 cg1/3 huis en tuintje
koperJacob Wouters mr. timmerman
huurderPytter Gelinde c.u.koopman
naastligger ten oostende mouterij van Sjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLolkjen Rinkes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. timmerman, koopt 1/3 huis en tuin, nz. Hoogstraat. Ten O. Sjoerd Talma, te W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. ten naasten de Droogstraat. De overige 2/3 van het huis zijn van de vroedsman Adema. Gekocht van Lolkje Rinkes wv Cornelis Fokkes.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0002v van 6 jul 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ304‑00‑00 gg2/3 huis en tuintje
koperJacob Wouters mr. huistimmerman
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen de heer Symon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Medagten
verkopervroedsman Eelco Adema, weduwnaar van te Leeuwarden
verkoperwijlen Grietie Jans Koornstra, en voogd van hun dochter
verkoperFokeltie Eelkes Adema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wouters, mr. huistimmerman, koopt 2/3 van een huis en tuin in de Hoogestraat, waarvan hij al 1/3 bezit. Geen grondpacht. Ten O. koopman Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Cornelis Middachten en de vroedsman Eelco Adema te Leeuwarden als vader en voorstander over zijn dochter Fokeltie Eelkes Adema bij zijn eerste vrouw Grijtie Jans Hoornstra, voor 403 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0168r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ2550‑00‑00 cghuis en tuin
koperPieter Lenzuis, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTrijntie Simons
huurderJohannes Sjoerds c.u.
naastligger ten oostenSjoerd Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van wijlen Simon Stinstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJacob Woutersmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius, mr. chirurgijn x Trijntie Simons koopt huis en tuin nz. Hoogstraat. Ten O. de mouterij van Sjoerd Talma, ten W. wd. Simon Stinstra, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jacob Wouters, mr. timmerman.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 17rHoogstraat 7huis
eigenaarPyter Lensius
gebruikerPyter Lensius
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0166r van 22 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Lensius


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-057 , folio 17rHoogstraat 7huis
eigenaarPyter Lensius
gebruikerPyter Lensius
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-076 , folio 33vHoogstraat 7huis
eigenaarP. Lensius
gebruikerP. Lensius
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-076 , folio 33rHoogstraat 7huis
eigenaarP. Lensius
gebruikerP. Lensius
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0278r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 7Hoogstraat NZ1450‑00‑00 gghuis
koperSibe Jelles, gehuwd met
koperTrijntje Lolkes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Talma
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende heer Jacobus Roorda
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Lenzius, erfgenaam van zijn grootvaderkoopman
erflaterwijlen Pieter Lenziusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles x Trijntje Lolkes koopt een huis nz. Hoogstraat, bewoond door Pieter Lensius, koopman. Ten O. erven Talma, ten W. Jacob Roorda, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Lensius, koopman, als erfgenaam van zijn wl. grootvader, Pieter Lensius, mr. chirurgijn, voor 1450 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-076 , folio 33rHoogstraat 7huis
eigenaarSybe Jelles
gebruikerSybe Jelles
huurwaarde totaal68‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑07‑04 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pallenhoff


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0018v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvan Rees n.u.bakker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-070, pag. 24Hoogstraat 7H.IJ. van Rees, 33 jaar, gehuwd
2-070, pag. 24Hoogstraat 7Johannes Claazen , 25 jaar, gehuwdinwoning


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0118v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. van Rees mr. bakker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0048v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. van Rees n.u.mr. bakker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-076 , pag. 33Hoogstraat 7Hans Y. van Rees 4‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Hans Ybeles van Rees... 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Lolkes Groendijk... van Rees. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 22 sep ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 7H.IJ. van Reesfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-037Hoogstraat 7H Y van ReesH Y van Reesbakker


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 440 van 29 okt 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 6661/8 huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperDouwtje Douwes Postma
koperHiltje Sybes Wijngaarden


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 13 jan 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis aan de Hoogstraat B-037
 
verkoperSylkje Sybes Wijngaarden
verkoperJohannes Pottinga
koperJohannes Ybeles van Rees


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 18 sep 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 2000huis en bakkerij, B-037
 
verkoperHans Ybeles van Rees
verkoperWypkje Tjalkes Feenstra
koperSjoerd Ynses de Boer (te Midlum)


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 127 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-037Hoogstraat 7Klaas Hanses van Rees, overleden op 2 maart 18273 jr, zoon van Hans Ybeles van Rees, mr. bakker Hoogstraat B 37 en Wypkje Tjalkes van der Veen, broer van minderjarige Jantje, Ybele, Tjalke en Jouke Hanses van Rees. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 34 van 25 mrt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7provisionele en finale toewijzingfl. 1275huis en bakkerij B-037
 
verkoperYnse Sjoerds de Boer (te Midlum)
koperDaniel Oolgaard


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 390Hoogstraat 7Daniel Oolgaard distelateurHarlingenhuis en erf (241 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Trijntje Brink... D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-037HoogstraatTrijntie Brink34 jbakkerscheLeeuwardenv, protestant, weduwe
B-037HoogstraatBonne Oolgaard9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatDaniel Oolgaard2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatMagreta Oolgaard7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatBaukje Oolgaard4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-037HoogstraatElisabeth Post20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Johannes Johannes Posthuma... in 1850, zv Johanna Willems; BS huw 1824, huw 1839, ovl 1850, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-037 oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk B-031; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Elisabeth Gastrikgeb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-037Hoogstraat 7Maria Isabella Heuffer... Katholiek, dv Mathias H, en Adriana Smits; BS huw 1824, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, wijk B-037, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 390Hoogstraat B-037Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 40 van 20 mrt 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-037Hoogstraat 7koopaktefl. 1000huis B-037
 
verkoperTeuntje Oolgaard (gehuwd met Hendrik Reinier Snijder)
koperJohan Christiaan Schuil


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2867Hoogstraat B-042 Johan Christiaan Schuil woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2867Hoogstraat 7 (B-042)Dirk Cnossenwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 7C. Rozebakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 7F. (Franciscus) Frolich


2023
0.33118200302124


  terug