Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 92-058 2-077 B-038B-043


Naastliggers vanHoogstraat 9
ten oostenHoogstraat 11
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 7


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ strekkende tot in de Droogstraat350‑00‑00 GG1/2 huis
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesk Tiepkes
naastligger ten oostenAgge Tytes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende koper Jelmer Pieters c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAnne Douwes, gehuwd met
verkoperUulrick Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Pieters x Tietske Tjerks koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van Anne Douwes, voor 300 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0025v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat strekkende tot in de Droogstraat350‑00‑00 GG1/2 huis
koperJelmer Pieters, gehuwd met
koperTyesk Tiepckes
naastligger ten oostenAgge Tiettes
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJelmer Pieters c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperStyn Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Pieters x Tyesk Tiepckes koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van wd. Anne Douwes, voor 350 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0135r van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Jelmers


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Jelmers


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0032v van 18 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jelmers


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050v van 9 jun 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jelmers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Jelmers


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0081v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Jelmers


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0224r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ1500‑00‑00 GGmouterij en achterhuis
koperLaes Pieters koopman
koperburgervaandrig Abe Douwes koopman
naastligger ten oostende weduwe van Gale Gales
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van de heer Gerard Fortuyn
naastligger ten noordenhet huis van de heer Gerard Fortuyn
verkoperde heer Gerard Fortuyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Pieters en burger-vaandrig Aebe Douwes


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0043v van 16 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Laes Pieters


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0106r van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Lijntien Sibbles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Abe Douwes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0038v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLijntien Sibles Reen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Aebe Douwes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0189r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraat498‑00‑00 GGmouterij de Acker
koperGerrit Hessels brouwerde Akker
naastligger ten oostensteeg aan het achterhuis
naastligger ten oostenkapitein van der Wolde
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenRienk Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijntie Sibbeles Reen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Aebe Douweskoopman
verkoper van 1/2s.s.m.candidatus Dominicus Aebinga, meerderjarige erfgenaam van zijn vader
erflaterwijlen Aebe Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels koopt de mouterij 'de Acker', nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. de capitein v.d. Wolde, ten W. Rienk Willems, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Met een omschrijving van de mouterij. Gekocht van Trijntje Sibbeles Reen wv Aebe Douwes, voor 1/2 en Dominicus Aebinga S.S.M., als erfgenaam van zijn vader, voor 1/2, voor 498 gg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188v van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van mouterij de Acker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0139v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende mouterie van Gerrit Hessels


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204r van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende mouterij van Gerrit Hessels


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterie
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerGerrit Hessels
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterij
eigenaarHotze Swerms
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterij
eigenaarvroetsman Swerms
gebruikervroetsman Swerms
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004r van 1 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Hotse Swerms


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterij
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikervroedsman Swerms
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0230r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ strekkende tot de Droogstraat1200‑00‑00 CGmouterij genaamd de Acker
koperJacob Tierks, gehuwd metherbergierde Akker
koperFeikjen Feikes herbergier
huurder zoldergemeensman Seerp Swerms
naastligger ten oostenPieke Hommes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDirk IJsbrants
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Fokeltie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Scheltemawinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjerks, herbergier x Feikjen Feikes koopt mouterij 'de Acker' met twee woningen erachter, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Pieke Hommes, ten W. Dirk IJsbrants, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn voor 1/2 en Trijntje Hotses Swerms x Pytter Scheltema, winkelier, voor 1/2.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0068v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Tjerks mr. moutmaker


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0084r van 17 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Tjerks c.u.


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0095v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmouterij van Sjoerd Talma koopman


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0092v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ tot aan de Droogstraat650‑21‑00 GGmouterij en stalling
koperSjoerd Talma koopman
naastligger ten oostenUlbe Jansen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvroedsman Adema c.s.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Claes Eeverts Oosterbaan, curator overkoopman
verkoper van 1/8Tjerk Jacobs minderjarig, zoon van
erflaterJacob Tjerksherbergier
verkoper van 4/8Feikjen Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoper van 4/8wijlen Jacob Tjerksherbergier
verkoper q.q.Feikjen Feykes, voogd vanherbergierse
verkoper van 1/8Setske Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Reiner Jacobs minderjarig
verkoper van 1/8Jacob Jacobs minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma koopt de mouterij 'de Acker' en stalling, strekkende van de Hoogstraat tot aan de Droogstraat. In 1739 bijna geheel vernieuwd. Ten O. Ulbe Jansen, ten W. de vroedsman Adema, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over Tjerk Jacobs, minderjarige zoon van wl. Jacob Tjerks, herbergier, voor 1/8, Feikje Feyckes wv Jacob Tjerks voor 4/8 en hun kinderen Jetske-, Reiner- en Jacob Jacobs samen voor 3/8, voor 650 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterij
eigenaarJacob Tjerks
gebruikerJacob Tjerks
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0173r van 5 mrt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende mouterij van Sjoerd Talma


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0002v van 6 jul 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Talma koopman


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0168r van 22 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Talma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0278r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Talma


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0118v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westeneen mouterij


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ tot Droogstraat12000‑00‑00 CGmouterij
koperJan Hannema koopman
huurder achterste deelClaas de Vries 14‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bouwe sleper
naastligger ten oostenSichman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Pallenhoff
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0018v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ550‑00‑00 CGpakhuis en mouterij
koperJohannes Norel, gehuwd metmr. loodgieter
koperDirkje Cornelis
naastligger ten oostenZiegma schoenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvan Rees n.u.bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Hannemakoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-077, pag. 33Hoogstraat 9Johannes Norel2‑00‑00 cgmouterij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Johannis Klaases Norel... van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; medegebruiker W. Feddema 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Wytse Feddema... Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, 1810. BS ovl 1822, huw 1837, ovl 1841, ovl 1849; gebruiker van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-038Hoogstraat 9Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
B-038Hoogstraat 9Johannes Norel W Feddema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 392Hoogstraat 9Wopke Djoerds van der StelHarlingenpakhuis (210 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 392Hoogstraat 9 Wopke d van der StelHarlingengedeeltelijk afgebroken en veranderd tot timmerwinkel


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Sytske Hendriks Kuipers... dienstmaagd, dv Hendrik Sijbes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Maria Margaretha Osselinggeb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Wybrandis de Witgeb 1802 prov, huwt met Maria M. Osseling, justitiedienaar, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 35 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk B-004; VT1839


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2142Hoogstraat B-038Tjepke Zoetetimmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2142Hoogstraat B-043Tjepke Zoetewerkplaats


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-043Hoogstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 1704voormalige timmerwinkel met erf aan de Hoogstraat B-043
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
verkoper Johannes Norel (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Aukje Zoete)
koperLolke de Bruin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2142Hoogstraat 9 (B-043)Thomas Eskestimmerwinkel


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Hoogstraat 9In het oude pakhuis was de rietvlechterij-mandemakerij Dijkstra v/h Eskes


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 9, HarlingenHoogstraat 9Aug. Dijkstrarietmeubelen en manden


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 9P. (Pieter) Frolich
  terug