Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 321-153 1-226 A-060A-056a


Naastliggers vanKarremanstraat 32
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 34
ten noordenKarremanstraat 30


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende achterwoning van het huis genaamd de Valck


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 32huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 32huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 32huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 32huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-153 Karremanstraat 32Claas Feijes, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-153Karremanstraat 32huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Doedes


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0051v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Beyer


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Deknatel


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34 achter het huis genaamd het Valkje200‑00‑00 CGhuis waarin diverse woningen
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmidde Beyert
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel te Amsterdam
naastligger ten westenBouwe Dirks sleper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper
verkoperJan Deknatel te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper, x Hylkje Simons koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Meile Dirks Faber, mr. ijzersmid, een huis bestaande uit diverse woningen, 'de Beyert' genaamd, in de Karremanstraat achter het huis 'het Valkje'. Ten O. de Karremanstraat, ten W. en N. de koper, ten Z. de verkoper. Met verbod om in dit huis 'aanstotelijke of geraasmakende nering te drijven waar door de Godsdienst in de kerk ten Z., op enigerlei wijze zou kunnen worden ontsticht of belemmerd'. Gekocht van Johannes Mecima, drogist, als gelastigde van Jan Deknatel te Amsterdam, voor 200 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34425‑00‑00 CGhuis
koperMarijke Beerends, weduwe van
koperwijlen Harmen Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenIJsbrand Willems
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJohannes ten Berg
verkoperJoris Pieters, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Rebekka Wybes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-2261/2, pag. 24Karremanstraat 32Bouwe Dirks1‑05‑00 cgwooningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks... Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan Hendriksgebruiker van wijk A-060, gealimenteerd, medegebruiker is Johannes Caspers wed., gealimenteerd, eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Johannes Caspersovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wed Yemes gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wedJan Hendriks gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks wedJohannes Caspers wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 385Karremanstraat 32Jacob HildebrandHarlingenhuis (45 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 103 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-060Karremanstraat 32Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Antje Murks van Slooten... huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan van der Heide... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 385Karremanstraat 32 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-060KarremanstraatJan J van der Heide33 jarbeyderHarlingenm, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatAntie van Sloten33 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatHylke van Sloten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTamer van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTrijntie van Sloten11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTietje van Sloten1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-060Dirk B. de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Catharina Mesman... 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 385Karremansstraat A-056wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4432Karremanstraat 32 (A-056)Abe Hainjawoonhuis
  terug