Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 145-090 5-089 G-174G-199


Naastliggers vanKerkpad 14
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 16
ten noordenKerkpad 12


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0178r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Christoffels c.u.schoolmeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090Kerkpad 14huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090Kerkpad 14huis
eigenaarHendrick Caspers
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 14Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]600‑00‑00 CGhuis, stal en tuin
koperJelle Lykles, gehuwd metdoodgraver
koperMinke Ulbes
huurder voor 6 jarenN. N. 32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenTjeerd Fockes
naastligger ten zuidenHendrik Caspers
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Haselaar
verkoperHoite Joukesmolenaar te Vlieland


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-090 Kerkpad 14wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 2 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-090Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 14Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]272‑07‑00 GGhuis
koperJan Heeres, gehuwd methuistimmerman
koperNeeltje Jacobs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenThomas Lammerts c.s.
naastligger ten westende weduwe van Jelle Lykles c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.
verkoperCasper Hendriksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, huistimmerman x Neeltje Jacobs koopt een huis wz. Groot Kerkhof. Ten O. dat kerkhof, ten W. en N. wd. Jelle Lijkles en anderen, ten Z. Thomas Lammmerts. Gekocht van mr. bontwever Caspar Hendriks voor 272 GG.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-089, pag. 111Kerkpad 14Jan Heeres1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Jan Jansen Hiddema... en Neeltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1823, huw 1826, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk G-174, timmerman, 1814. (GAH204); J.J.H. ende Trijntje Aukes Wijnstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-174Kerkpad 14Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1641Kerkpad 14Ate Folkerts NautascheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (83 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Antje Harmensoud 64 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-174; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-174KerkpadAntie Harmens64 jgeenSt Jacobv, protestant, weduwe
G-174KerkpadFolkert Ates Nauta26 jschoenmakersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-174KerkpadMeynardus Koopmans26 jscheepstimmermanHeegm, protestant, ongehuwd
G-174KerkpadJan Harings van der Zee21 jscheepstimmermanHeegm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1641Kerkpad G-174Folkert Ates Nautawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1641Kerkpad G-199Folkert A. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1641Kerkpad 14 (G-199)Ate Nautawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 14F. Willekestimmerman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes325Aann.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23999
Kerkpad 14Firma Gebroeders Willekes


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes902Aann.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpad 14, HarlingenKerkpad 14Fred. Willekes & zonentimmerlieden en aannemers


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 14J. (Janke) Veltman wv Willekes


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 14rijksmonument 20451
  terug