Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 14 5-090 5-089 G-174 G-199
Naastliggers vanKerkpad 14
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 16
ten noordenKerkpad 12


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrick Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-090 Kerkpad 14wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 14Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperJan Heeres, gehuwd methuistimmerman272-07-00 GG
Neeltje Jacobs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenThomas Lammerts c.s.
naastligger ten westende weduwe van Jelle Lykles c.s.
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.
verkoperCasper Hendriksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, huistimmerman x Neeltje Jacobs koopt een huis wz. Groot Kerkhof. Ten O. dat kerkhof, ten W. en N. wd. Jelle Lijkles en anderen, ten Z. Thomas Lammmerts. Gekocht van mr. bontwever Caspar Hendriks voor 272 GG.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-089 Kerkpad 14Jan Heeres1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Jan Jansen Hiddema... en Neeltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1823, huw 1826, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk G-174, timmerman, 1814. (GAH204); J.J.H. ende Trijntje Aukes Wijnstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-174Kerkpad 14Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1641Kerkpad 14Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (83 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Antje Harmensoud 64 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-174; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-174KerkpadAntie Harmens64 jSt Jacobv, protestant, weduwe, geen
G-174KerkpadFolkert Ates Nauta26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmakersknegt
G-174KerkpadMeynardus Koopmans26 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman
G-174KerkpadJan Harings van der Zee21 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641G-174 (Kerkpad)Folkert Ates Nautawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641G-199 (Kerkpad)Folkert A. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641Kerkpad 14 (G-199)Ate Nauta


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 14F.Willekestimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes325Aann.


1938 - kentekenadresnaam
B-23999
Kerkpad 14Firma Gebroeders Willekes


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes902Aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpad 14, HarlingenKerkpad 14Fred. Willekes & zonentimmerlieden en aannemers


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 14J. (Janke) Veltman wv Willekes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 14rijksmonument 20451
  terug