Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 324-0994-0974-090G-097G-103


Naastliggers vanKerkpad 32
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 34
ten westenhet Kerkpad
ten noordenKerkpad 28


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0122v van 28 feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037r van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]375‑00‑00 cgwoning met plaats en klein hof
koper door niaarIsaack Codde, gehuwd met
koper door niaarMaritie Isbrands
geniaarde koperPieter Jacobs c.s.timmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende proclamanten
naastligger ten westende retrahenten Isaack Codde c.u.
naastligger ten noordeneen kleine hofke
verkoperde erfgenamen van wijlen Gerbrigh Tiommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Codde x Maritie Isbrands koopt, na niaar ratione vicinitatis, een woning met plaets en klein tuintje. Ten O. het Groot Kerkhof, ten W. en Z. de koper, ten N. een loodsje. Gekocht van erven Salvius? Tiommes, voor 375 cg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Theodorus Stansius


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten noordenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Sybren Sybrens* tingieter


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten oostenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostensteeg waardoor vrije in- en uitgang


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: op de hoek van het oud kerkhof]50‑00‑00 gg1/2 huis of woning
koperCornelis Walrich, gehuwd metklerk Admiraliteit in Friesland
koperMayke Haersma
eigenaar van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert de Bruine Baard
naastligger ten westende hof van Hans Cornelis c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Arjen Critenburg
verkoperdr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Walrich


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad WZ [staat: hoek groot kerkhof]174‑00‑00 cgdwarshuis
koperHessel Piekes, gehuwd metturfdrager
koperAttje Steffens
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd Bruine Beert de Bruine Baard
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgh
verkoperCornelis Walrich, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland
verkoperMayke Haarsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Pieckes, turfdrager x Attje Steffens? koopt een dwarswoning van 2 camers, met een turfhuis ernaast, op de hoek van `t Oud Kerkhof. Ten O. het Kerkhof, ten W. het huis 'De Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven mr. Arjen Crijtenburgh. Gekocht van Cornelis Walrich, commies ter secretarie van het College ter Admiraliteit van Friesland x Mayke Haarsma, voor 174 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086r van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van oud burgemeester Oosterveen


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 32Kerkpad hoek Hofstraat [staat: op de hoek van het oud kerkhof]210‑00‑00 cgdwarshuis
koperLeuiter Kaspers, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntie Beernts
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Bruine Beert genaamd de Bruine Baard
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen mr. Crytenburgh
verkoperHessel Piekes c.u.turfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLutgerus Caspers, mr. bontwever x Trijtje Beerns koopt een dwarshuis met put en mede-gerechtigheid in de (regenwater)bak in de steeg ten N., op de hoek van het Oude Kerkhof dat ten O. ligt. Ten W. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten N. erven Crijtenburgh. Gekocht van Hessel Pieckes, turfdrager, voor 210 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 72Kerkpad 32woning
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio 46vKerkpad 32huis
eigenaarLuitien Caspers
gebruikerLuitien Caspers
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-099 , folio Kerkpad 32huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1720 insolvent verklaard


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0227r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 47rKerkpad 32huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg
opmerkinginsolvent


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-097Kerkpad 32Loiter Caspars, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 47rKerkpad 32huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-097, fol. 64vKerkpad 32Casper Caspers cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever15:8:00 cg2:11:00 cggering


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0063v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Beernts c.u.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 47vKerkpad 32huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Harmens tichelaaronder Almenum


1763 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (noordgevel), HarlingenKerkpad 32 (noordgevel)Door een Mild Geschenk van de Achtbare Magistraat en
Liefdadigheit der Burgeren is onder Gods Seegen dit
Huys geschikt tot Onderhoud van Oude en Behoeftige
Ledematen der Gereformeerde Gemeente in 't iaar MDCCLXII'
Het rusthuis werd in 1764 voltooid en in 1769 vergroot door het aanbouwen van enige kamers, zodat ook enkele echtparen hier hun eigen woning hadden


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097 , folio 47vKerkpad 32huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Beerents


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-090 , folio 84vKerkpad 32woning
eigenaarBerend Hendriks wed.
gebruikerBerend Hendriks wed.
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerWopke Christiaans
huurwaarde13‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-090 , folio 84vKerkpad 32woning
eigenaarBeernd Hendriks
gebruikerBeernd Hendriks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 34, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBerend Budding


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0381r van 27 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWybe Johannes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-090 , folio 84vKerkpad 32woning
eigenaarBeernd Hendriks
gebruikerGerryt Bruining
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0199r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-090 , pag. 83Kerkpad 32Johannes Leyenaar c.s.0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Arent Batzal... 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-097Kerkpad 32wed Arent Batzalwed Arent Batzalwewersche


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1659Kerkpad 32erven wed. Johannes Leijenaar Harlingenhuis en erf (21 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 32Bernardus Nieuwenhuiszie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-097HofstraatBernardus Nieuwenhuis43 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-097HofstraatArnoldus Nieuwenhuis13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatPetrus Nieuwenhuis10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatAnna Nieuwenhuis15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatMaria Nieuwenhuis1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 32Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 125 van 21 aug 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-097Kerkpad 32koopaktefl. 20037/64 aandeel in huis G-097
 
verkoperAnna Nieuwenhuis (gehuwd met Dirk de Vries)
koperArnoldus Nieuwenhuis


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1659Hofstraat G-099erv. Dirk van der Wei woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3747Kerkpad G-103wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuis woonhuis


1901 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 32 (oostgevel), HarlingenKerkpad 32 (oostgevel)Mirande, Petrus Lodewikus'Den 22. Augs 1901
is de eerste steen aan
dit gebouw gelegd door
PETRUS LODEWIKUS MIRANDE
oud 6 jaren.'
Eerste steen gelegd door het zoontje van wijlen L.P.C. Mirande, van het geschonken legaat, voor uitbreiding en verbetering van het gebouw van de Hervormde Diaconie.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4864Kerkpad 32 (G-103)Jan Zeinstrawoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 32rijksmonument 20452


2023
0.24776816368103


  terug