Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kerkpad 344-0984-0964-089G-097G-102


Naastliggers vanKerkpad 34
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 29
ten noordenKerkpad 32


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0171v van 20 mrt 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrickie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Winolt


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ500‑00‑00 gghuis
koperClaes Sybrants Siouma, gehuwd met
koperTrijntie Douues
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat en gang naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJantien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pyter Ockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMartinus Wibinga c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0122v van 28 feb 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat700‑00‑00 gghuis alwaer Bruyne Baerdt uythangt, en hof
koperCodde kapiteinde Bruine Baard
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat opt kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Siouma


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037r van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende proclamanten


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012ar van 20 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruinnen Baert
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruinnen Baert


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031r van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert
naastligger ten oostenhuis Bruinebeert


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0303r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyebeert


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0332r van 9 okt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Bruine Beert


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ hoek kerkhof100‑00‑00 gghoekhuis met bottelarij ernaast
koperAlbert Alberts mr. pottenbakkerde Bruine Baard
koperHessel Syberens mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenPieter turfdrager
naastligger ten noordenMayke Haersma, gehuwd met
naastligger ten noordenCornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0131r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd
naastligger ten oostenhet huis de Bruine Beerd


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat op de hoek van het groot kerkhof]85‑00‑00 cg1/2 huis genaamd Bruine Beerd
koperHessel Sybrens, gehuwd methuistimmermande Bruine Baard
koperJetske Jans
eigenaar van 1/2Hessel Sybrens c.u.huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperMouike Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Hessel Sybrens (Suringar?), mr. huistimmerman x Jetske Jans koopt 1/2 huis de Bruine Baert, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Hofstraat op de hoek van het Groot Kerkhof. (Met beschrijving). Ten O. de straat die naar de kerk loopt, ten W. turfdrager Tjalling Piekes, ten Z. de Hofstraat, ten N. Cornelis Walrich. Gekocht van Joost Aukes, mr. metselaar, voor 85 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat NZ] op de hoek van het groot kerkhof222‑10‑00 cghuis
koperBarent Harmens, gehuwd metde Bruine Baard
koperBerber Haantjes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperHessel Sybrens, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperJetske Jans


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd Bruine Beert


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis genaamd Bruine Beert


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Bruine Beert genaamd


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet huis de Bruine Beert genaamd


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruine Beerd
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0173r van 13 mrt 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruine Beerd
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruine Beerd


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 72Kerkpad 34huis
eigenaarBeern Harmens
gebruikerBeern Harmens
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio 46vKerkpad 34huis
eigenaarBeern Harmens
gebruikerBeern Harmens
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruyne Beerdt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-098 , folio Kerkpad 34huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpro deo begeerd


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ hoek205‑00‑00 gghuis
koperJan Hendrix mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Mullenkamp
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.
verkoper van 1/2Popkjen Oepkes voor haar kinderen, weduwe van te Wijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Yppes Hollander
verkoper van 1/2huisman Jan Thomas te Surhuisterveen
cessionariswijlen Gauke Boelens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096 , folio 47rKerkpad 34
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-096Kerkpad 34wed. Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten noordenHarmen Beerns


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten noordenHarmen Beerns


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096 , folio 47rKerkpad 34huis
eigenaarwed. Hendrik Jansen
gebruikerwed. Hendrik Jansen
opmerkingen is onvermogende


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-096, fol. 64vKerkpad 34Berber Haentjes een weduwe, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen17:6:00 cg2:18:00 cgvan gering bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096 , folio 47vKerkpad 34huis
eigenaarHendrik Janzen wed.
gebruikerHendrik Janzen wed.
opmerkingonvermogende


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-096 , folio 47vKerkpad 34huis
eigenaarHendrik Jansen wed.
gebruikerHendrik Jansen wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonvermogende


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof ZZ]500‑00‑00 cgdeftig huis
koperJan Teuteling bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderJan Jogchums c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBeerent Breukers
naastligger ten noordenJan Beerents
verkopervroedsman Claas Leystrakoopman


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-089 , folio 84rKerkpad 34woning
eigenaarJan Batzal
gebruikerJan Batzal
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-089 , folio 84rKerkpad 34woning
eigenaarJan Batzal
gebruikerJan Batzal
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]450‑00‑00 cghuis en weefwinkel
koperArend Teutling
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
huurderArend Teutling
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenBerend Budding
verkoperJan Teutlingbontwever


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Teutling


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenArent Teutling


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-089 , folio 84rKerkpad 34woning
eigenaarArend Batzal
gebruikerArend Batzal
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanArend Batzal
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal01‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑07‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenArend Teutling


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten noordenArend Teutling


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 28, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend Teutling


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-091, pag. 57Kerkpad 34Arend Batzal


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten noordenArend Teutling


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten noordenArend Teutling


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-089 , pag. 82Kerkpad 34Arend Batzal 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 34Arent Batzal... 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-097Kerkpad 34wed Arent Batzalwed Arent Batzalwewersche


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1660Kerkpad 34Bernardus Nieuwenhuis weverHarlingenhuis (66 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 34Bernardus Nieuwenhuiszie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-097Hofstraat43 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-097Hofstraat13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097Hofstraat10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097Hofstraat15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097Hofstraat1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 125 van 21 aug 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-097Kerkpad 34koopaktefl. 20037/64 aandeel in huis G-097
 
verkoperAnna Nieuwenhuis (gehuwd met Dirk de Vries)
koperArnoldus Nieuwenhuis


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1660Hofstraat G-097Pieter H. Mooiman woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3746Kerkpad G-102wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuis woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4865Kerkpad 34 (G-102)Jan Zeinstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 34J. Zeinstratimmerman


2023
0.11656308174133


  terug