Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kerkpad 344-097 4-089 G-097G-102


Naastliggers vanKerkpad 34
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 29
ten noordenKerkpad 32


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0142r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Bruinebeert


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat op de hoek van het groot kerkhof]85‑00‑00 CG1/2 huis genaamd Bruine Beerd
koperHessel Sybrens, gehuwd methuistimmermande Bruine Baard
koperJetske Jans
eigenaar van 1/2Hessel Sybrens c.u.huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperJoost Aukes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperMouike Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1661) Hessel Sybrens (Suringar?), mr. huistimmerman x Jetske Jans koopt 1/2 huis de Bruine Baert, waarvan hij al 1/2 bezit, in de Hofstraat op de hoek van het Groot Kerkhof. (Met beschrijving). Ten O. de straat die naar de kerk loopt, ten W. turfdrager Tjalling Piekes, ten Z. de Hofstraat, ten N. Cornelis Walrich. Gekocht van Joost Aukes, mr. metselaar, voor 85 cg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0031v van 23 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: Hoffstraat NZ] op de hoek van het groot kerkhof222‑10‑00 CGhuis
koperBarent Harmens, gehuwd metde Bruine Baard
koperBerber Haantjes
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof toe lopende]
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenTjalling Piekes
naastligger ten noordenCornelis Walrich
verkoperHessel Sybrens, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperJetske Jans


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0032r van 30 okt 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102r van 15 dec 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHofstraat


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 34kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 34kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 34kamer
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerHendrik Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0067r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ hoek205‑00‑00 GGhuis
koperJan Hendrix mr. bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Mullenkamp
naastligger ten noordenThomas Lamert c.u.
verkoper van 1/2Popkjen Oepkes voor haar kinderen, weduwe van te Wijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Gerryt Yppes Hollander
verkoper van 1/2huisman Jan Thomas te Surhuisterveen
cessionariswijlen Gauke Boelens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 34huis
eigenaarLuiter Caspers
gebruikerLuiter Caspers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkinginsolvent


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-097 Kerkpad 34Loiter Caspars, bestaande uit 1 persoon05‑00‑00 cg01‑00‑00 cgheeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-097Kerkpad 34huis
eigenaarLoiter Caspers
gebruikerLoiter Caspers
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
4-097, fol. 57Kerkpad 34Hendrik Reidhorst, bestaande uit 5 volwassenen en 2 kinderen£ 022-09-0£ 4bestaet maetigh cu.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0069v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]260‑00‑00 CGwoning
koperHarmen Beernts, gehuwd metmr. bontwever
koperMarijke Hendrix
huurderGrietie Jans
huurderwijlen Jan Jansen de Groot
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenHarmen Beernts c.u.mr. bontwever
naastligger ten noordenTrijntie Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperHans Minses, gehuwd metkooltjer
verkoperBaukjen Geerts


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0015r van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]215‑00‑00 GGwoning
koperJohannes Harmens tichelaar onder Almenum
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenBeernd Breukers
naastligger ten noordenTrijntje Hendriks, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Sybe Pyters* timmerman
verkoperMarijke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Beernds


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0121v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0142r van 11 jul 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Harmens


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0224r van 30 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof ZZ]500‑00‑00 CGdeftig huis
koperJan Teuteling bontwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderJan Jogchums c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBeerent Breukers
naastligger ten noordenJan Beerents
verkopervroedsman Claas Leystrakoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0030v van 20 sep 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 34Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]450‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperArend Teutling
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
huurderArend Teutling
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenBerend Budding
verkoperJan Teutlingbontwever


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0140r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend Teutling


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-091 , pag. 57Kerkpad 34Arend Batzal


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-089, pag. 82Kerkpad 34Arend Batzal1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 34Arent Batzal... 1795 HRL; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1829, ovl 1834, ovl 1878; wed. A.B. eigenaar en gebruiker van wijk G-097, wewersche, 1814. (GAH204); A.B., weever, en Namke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-097Kerkpad 34Arent Batzal wedArent Batzal wedwewersche


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 6 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Helena Johannes Schoenmaker, overleden op 23 maart 1821dochter van Johannes Jans Schoenmaker, slager (Hofstraat G 97) en Catharina Harmens Schuur. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1660Kerkpad 34Bernardus NieuwenhuisweverHarlingenhuis (66 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 301 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Johanna Batzal, overleden op 25 juli 1834vrouw van Bernardus Nieuwenhuis, werkman Hofstraat G 97, moeder van minderjarige Anna, Arnoldus en Petrus Bernardus Nieuwenhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-097Kerkpad 34Bernardus Nieuwenhuiszie ook: Berend Nijhuis; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-097; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-097HofstraatBernardus Nieuwenhuis43 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-097HofstraatArnoldus Nieuwenhuis13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatPetrus Nieuwenhuis10 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatAnna Nieuwenhuis15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-097HofstraatMaria Nieuwenhuis1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-097Kerkpad 34Anna Berends Braams, overleden op 5 juli 1847(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren april 1800), overleden Hofstraat G 97, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 125 van 21 aug 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-097Kerkpad 34koopaktefl. 20037/64 aandeel in huis G-097
 
verkoperAnna Nieuwenhuis (gehuwd met Dirk de Vries)
koperArnoldus Nieuwenhuis


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1660Hofstraat G-097Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3746Kerkpad G-102Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4865Kerkpad 34 (G-102)Jan Zeinstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpad 34 Jan Zeinstratimmerknechtf. 700f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 34J. Zeinstratimmerman
  terug