Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpoortstraat 2 3-ong 3-ong G-ong G-226
Naastliggers vanKerkpoortstraat 2
ten oostenKerkpoortstraat 4
ten noordende Kerkpoortstraat


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043v van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kekrpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk aan het kerkhof]huis
 
koperTeye Steffens c.u.205-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis aan het klein poortje staande
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperRinske Piers


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311v van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: (tegen)over de Moriaanstraat]huis
 
koperDirck Dirxen 71-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenMoriaanstraat
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217r van 2 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat ZZ [staat: (tegen)over de Moriaanstraat]huis
 
koperJan Jansen bontwerker65-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenMoriaanstraat
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperDirk Dirxenturfdrager


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0250v van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: groot kerkhof OZ tegenover het Moriaanstraatje]huis
 
koperSchelte Bruins, gehuwd methovenier400-00-00 CG
koperLampkien Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
toehaakdrie zilveren lepels
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperTrijntie Dirx Brouwer, weduwe van
wijlen Everhard Drogenhamlakenmeester


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0186v van 30 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: groot kerkhof tegenover de Morjaansstraat]huis
 
koperWouter Sipkes, gehuwd mettrekveerschipper425-00-00 CG
koperJetske Romkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperSchelte Bruins, gehuwd methovenier
verkoperLampkjen Gerryts


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0171v van 14 mei 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: oostzijde groot kerhof]huis
 
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker300-00-00 GG
koperMarijke Willems
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperWouter Sipkes, gehuwd metwinkelier
verkoperJetske Romkeswinkelier


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0194v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperRinske Marnstra, weduwe van293-00-00 GG
koperwijlen burgerhopman Pieter Clamstra fabrikant
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperMarijke Willems, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Cornelis, voor haar zelf en het verdere recht bij scheiding bekomen hemr. sleefmaker
verkoperCornelis Dirks


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0123v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: bij het groot kerkhof]huis
 
koperJan Heeres, gehuwd mettimmerman250-00-00 CG
koperNeeltje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderLijsberth Baukes
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperJan Jochemswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, timmerman x Neeltie Jacobs koopt een huis bij het Groot Kerkhof. Ten O. de straat, ten W., N. en Z. het kerkhof. Gekocht van Jan Jochums, winkelier, voor 250 cg.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1759Kerkpoortstraat 2wed. Sybe VisserHarlingenhuis en erf (72 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3699G-226 (Kerkpoortstraat)Bote W. Pieksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3699Kerkpoortstraat 2 (G-226)Hein H. de Bruin


1915 - schoolgeldadresnaam
Kerkpoortstraat 2Jan van der Werf


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 2 Jan van der Werf Gzn.bootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 2H. de Boerbalkvlotter
Kerkpoortstraat 2W. de Boerletterzetter
  terug