Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKerkpoortstraat 23-ong 3-ong G-ongG-226


Naastliggers vanKerkpoortstraat 2
ten oostenKerkpoortstraat 4
ten noordende Kerkpoortstraat


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043v van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kekrpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk aan het kerkhof]205‑00‑00 GGhuis
koperTeye Steffens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis aan het klein poortje staande
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperRinske Piers


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311v van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: (tegen)over de Moriaanstraat]71‑00‑00 CGhuis
koperDirck Dirxen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenMoriaanstraat
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217r van 2 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat ZZ [staat: (tegen)over de Moriaanstraat]65‑00‑00 CGhuis
koperJan Jansen bontwerker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenMoriaanstraat
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperDirk Dirxenturfdrager


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Moriaanstraat NZ60‑00‑00 CGwoning of kamer
koperMarcus Jaspers, gehuwd metschoenlapper
koperAntie Hendrix
huurderTrijntie Clases
naastligger ten oostenHuybert Braem
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenMarcus Jaspers c.u.schoenlapper
naastligger ten noordenHuybert Braem
verkoperde stad Harlingen: weeshuis


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0023v van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat ZZ [staat: (tegen)over de Moriaanstraat]370‑00‑00 CGhuis
koperTrijntje Dirks Brouwer, weduwe van
koperwijlen Drogenham bakenmeester
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperAntje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Merkus Jaspers


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0250v van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: groot kerkhof OZ tegenover het Moriaanstraatje]400‑00‑00 CGhuis
koperSchelte Bruins, gehuwd methovenier
koperLampkien Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
toehaakdrie zilveren lepels
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperTrijntie Dirx Brouwer, weduwe van
verkoperwijlen Everhard Drogenhambakenmeester


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0186v van 30 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: groot kerkhof tegenover de Morjaansstraat]425‑00‑00 CGhuis
koperWouter Sipkes, gehuwd mettrekveerschipper
koperJetske Romkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperSchelte Bruins, gehuwd methovenier
verkoperLampkjen Gerryts


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0171v van 14 mei 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: oostzijde groot kerhof]300‑00‑00 GGhuis
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
koperMarijke Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperWouter Sipkes, gehuwd metwinkelier
verkoperJetske Romkeswinkelier


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0194v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de grote kerk]293‑00‑00 GGhuis
koperRinske Marnstra, weduwe van
koperwijlen burgerhopman Pieter Clamstra fabrikant
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperCornelis Dirks, zoon van
verkoperMarijke Willems, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Cornelismr. sleefmaker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0123v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: bij het groot kerkhof]250‑00‑00 CGhuis
koperJan Heeres, gehuwd mettimmerman
koperNeeltje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
huurderLijsberth Baukes
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
verkoperJan Jochemswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, timmerman x Neeltie Jacobs koopt een huis bij het Groot Kerkhof. Ten O. de straat, ten W., N. en Z. het kerkhof. Gekocht van Jan Jochums, winkelier, voor 250 cg.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1759Kerkpoortstraat 2wed. Sybe VisserHarlingenhuis en erf (72 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3699Kerkpoortstraat G-226Bote W. Pieksmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3699Kerkpoortstraat 2 (G-226)Hein H. de Bruinwoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Kerkpoortstraat 2Jan van der Werf


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 2 Jan van der Werf Gzn.bootwerkerf. 700f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 2H. de Boerbalkvlotter
Kerkpoortstraat 2W. de Boerletterzetter
  terug