Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpoortstraat 2 3-ong 3-ong G-ong G-226
Naastliggers vanKerkpoortstraat 2
ten oostenKerkpoortstraat 4
ten noordende Kerkpoortstraat


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkerkhof


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0123v van 12 nov 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 2Kerkpoortstraat WZ [staat: bij het groot kerkhof]huis
 
koperJan Heeres, gehuwd mettimmerman250-00-00 CG
Neeltje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderLijsberth Baukes
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJan Jochemswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Heeres, timmerman x Neeltie Jacobs koopt een huis bij het Groot Kerkhof. Ten O. de straat, ten W., N. en Z. het kerkhof. Gekocht van Jan Jochums, winkelier, voor 250 cg.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1759Kerkpoortstraat 2wed. Sybe VisserHarlingenhuis en erf (72 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3699G-226 (Kerkpoortstraat)Bote W. Pieksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3699Kerkpoortstraat 2 (G-226)Hein H. de Bruin


1915 - schoolgeldadresnaam
Kerkpoortstraat 2Jan van der Werf


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 2 Jan van der Werf Gzn.bootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 2H. de Boerbalkvlotter
Kerkpoortstraat 2W. de Boerletterzetter
  terug