Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 57 4-053 4-065 H-038 H-054
Naastliggers vanKerkpoortstraat 57
ten oostenRapenburg 4
ten zuidenKerkpoortstraat 59
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenhet Rapenburg


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat OZ [staat: zuiderhoek van Rapenburg]huis
 
koperSchelte Alberts 600-00-00 CG
naastligger ten oostenHarcke Sierx
naastligger ten zuidenTjepke Dirx
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperHarcke Sierx


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-053 Kerkpoortstraat 57
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg ZZ]huis
 
koperLieuwe Feddes c.u.mr. ijzersmid235-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit Beernts
naastligger ten zuidenLambert Hansen organist
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJuffrouw Anna van Idsinga, weduwe van
wijlen Tierk de Vrieskapitein bij de Admiraliteit


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-053 Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Rapenburg]huis
 
koperWillem Gerrits c.u.176-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit wever
naastligger ten zuidende weduwe van Lambert Hansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperLieuwe Feddesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerrits koopt een huis op de hoek van Rapenburg. Ten O. Gerrit, wever, ten W. en N. de straat, ten Z. mr. Lambert Hansen. Gekocht van Lieuwe Feddes, mr. smid, voor zich en voor zijn kinderen, voor 176 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-053 Kerkpoortstraat 57huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-053 Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-053 Kerkpoortstraat 57Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ op de hoek bij de Kerkpoorthuis
 
koper provisioneelTjepke Gratama c.u.koopman500-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFocke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperburgervaandrig Albert Noordga, curator vankoopman
de nagelaten minderjarige Eelke Pieters, zoon van
Pieter Eelkes, gehuwd metmr. huistimmerman
Clara Jans


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoorthuis
 
koperJan Willems van der Werf, gehuwd mettimmerman605-00-00 GG
Anna Bartlings
huurderThomas Posthuma c.u.65-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFokke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperTjepke Gratama


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op de hoek met de nieuwe kerk]huis
 
koperPieter Alberts, gehuwd metzeepziedersknecht503-00-00 GG
Minke Wybrens
huurderJanke Willems van der Werff
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidende erven van Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
Bartle Tuininga, curator
Cornelis Jans, curator
Johannes Jacobs, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
Janke Sybes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op hoek achter de nieuwe kerk]huis
 
koperGosling Piekinga, gehuwd metkoopman200-21-00 GG
Philippina Philippus
naastligger ten oostenGerrit Jans
naastligger ten zuidende erven van Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperPieter Alberts, gehuwd metmr. kuiper
Minke Wybrens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-065 Kerkpoortstraat 57Johannes Jans, 27 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-065 Kerkpoortstraat 57Johannes Jans1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Arjen Geerts Bos... B., en Uilkjen Arjens; BS geb 1811, ovl 1817, huw 1834, ovl 1836, ovl 1850, ovl 1861; gebruiker van wijk H-038, turfdrager; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204); A.G.B. ende Antje Harmanus de Ruiter, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jans ervenArjen Geerts Bos turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1814Kerkpoortstraat 57Theunis Roelofs TerdeusHarlingenweverhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Sybrigje Annes Bos... ovl 1813, ovl 1848; oud 64 jaar, (vnm: Sipkje A. ), geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk H-038; VT1839; van der BOSCH/de VRUCHT, SIJTSKE ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-038Sipkje A Bos64 jJourev, rooms katholiek, weduwe, winkelierse
H-038Roelof ter Deus26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Anna ter Deus21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49039 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 27 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 200huis op de hoek van Rapenburg H-038
 
verkoperSiepkje Annes Bos (wv Teunis Roelofs ter Deus)
koperHermanus Jurres Vink
koperAnna ter Deus


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Maria Harmanus Vink, overleden op 4 oktober 18462 1/2 mnd (geboren 17/7/1846), overleden Rapenburg H 38, dochter van Harmanus Vink, barbier en Anna Terdeus. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Hermanus Vink, overleden op 7 december 1847levenloze zoon van Hermanus Vink, turfdrager (Rozengracht H 38) en Anna Terdeus, winkeliersche (kind zou naam van 'Jurrie' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Sipkje Annes Bos, overleden op 7 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Joure 6/1/1773, overleden Rapenburg H 38, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Catharina Nijhuis... H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Helena Scheltes Stinstra... S, en Maria ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Ritske Eeltjes van der Vorm... en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Trijntje Klazes van der Zee... vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1853 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 57, HarlingenKerkpoortstraat 57Schoonbergen, S E'S.E.
Schoonbergen
1 April 1853'
Dit pand is in 1987 gerestaureerd


1853 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 57Hein Buisman StichtingBouwjaar 1853


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50027 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 23 van 5 feb 1853
adressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 290huis en erf
 
verkoperHermanus Jurres Vink
verkoperAnna ter Deus
koperEngele Schoonbergen
koperJanna van Keulen


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1814H-038 (Rapenburg)Engele J. Schoonbergen c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1814H-054 (Kerkpoortstraat)Wed. en erven Engele Jans Schoonbergenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5045Kerkpoortstraat 57 (H-054)Tietske Schoonbergen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 57F. v/d Molenhoutwerker


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 57R.P. (Rudolphus) Veltman


1987 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 57rijksmonument 20456
  terug