Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 61(niet bekend)(niet bekend)4-066H-037H-056


Naastliggers vanKerkpoortstraat 61
ten oostenRapenburg 4
ten zuidenKerkpoortstraat 63
ten westenKerkpoortstraat 59
ten noordenKerkpoortstraat 57


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Jansen


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Claessen


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 61huis
eigenaarFokke Jansen
gebruikerFokke Jansen
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 61huis
eigenaarFokke Jansen erven
gebruikerMoses Michiels
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal58‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑12‑10 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 61Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort achter de nieuwe kerk]222‑21‑00 gghuis
koperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam
koperJantje Jans Oosterhout
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenPieter Rinses
naastligger ten noordenGosling Piekinga
verkoperClaas Heins
verkoperIsaak Jans Faber


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-066 , folio 82rKerkpoortstraat 61huis
eigenaarMichiel Jacobs
gebruikerJan Oenes
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 65, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMigchiel Jacobs


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-043, pag. 54Kerkpoortstraat 61Gijsbert Johannes , 37 jaar, gehuwdschipper


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 61Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk bij de Kerkpoort] wijk H-037400‑00‑00 cghuis
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses
huurderde weduwe van wijlen Hendrik Davids
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Tjallings
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperMichiel Jacobsoud wijdschipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-066 , pag. 80Kerkpoortstraat 61Michiel Jacobs 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Gijsbert Sytzes Willekes... van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Jan Douwes Buurstra... huw.afk. 1e en 2e zondag in okt 1812 HRL en Makkum, wonende te Makkum; BS huw 1812; gebruiker van wijk H-037, varensgesel; eigenaar en gebruiker is Gijsbert S. Willekes, visscher, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-037Kerkpoortstraat 61Gijsbert J WillekesGijsbert J Willekesvisscher
H-037Kerkpoortstraat 61Gijsbert J WillekesJan Douwes Buurstravarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1816Kerkpoortstraat 61wed. Gijsbert Wilkes Harlingenhuis en erf (131 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
H-037Kerkpoortstraat 61Zeer goede huizinge, met erf en annexen nabij de Kerkpoort, achter de kerk, eigenaar weduwe Gerrit Sijtses, Wilkes. Finaal verkocht op 17 okt 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Akke Jans Roodtje... HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Gerrit Jans de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Johannes Rienks Pool... bev.reg. HRL 1851 wijk H-207; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Sijke Douwmaoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Sybren P Veldmanoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 61Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-037Gerryt Jong47 jzeevarendeDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar
H-037Jan Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Janke Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Johannes R Pool41 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Siebren P Veldman29 jspekslagerWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd
H-037Akke Durks Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 8 jan 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-037Kerkpoortstraat 61koopaktefl. 550huis en erf achter de Nieuwe Kerk H-037
 
verkoperDouwe Sybrens Molenaar
verkoperBaukje Johannes Feddema
ten oostenRooms Katholieke arm
ten zuidenAne Sytses Wilkes
ten westende straat
ten noordende weduwe van Terdeus
koperDirk Jans Dijkstra


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Johanna Kuipers... K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 61Ype Boomsma... en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5047Kerkpoortstraat 61 (H-056)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 61C. Tichelaarwerkman


2023
0.10691785812378


  terug