Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 65 4-051 4-067 H-036 H-058
Naastliggers vanKerkpoortstraat 65
ten oostenKerkpoortstraat 67
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 63


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
gebruikerSjoukjen Nannings
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
opmerkingonvermogende
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-051 Kerkpoortstraat 65Hendrik Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperBaltus Molts, en270-14-00 GG
kopersGerrit Janzen Pogman
huurder gedeelteJan Gerrits Breukers 30-00-00 CG
naastligger ten noordenFokke Jansen Faber
naastligger ten oostenFokke Jansen Faber
naastligger ten zuidenStijntje Berends
naastligger ten westenKerkpoort
geauthoriseerde administrator en executeurBaarnd Verlagebontwever
Gerrit Janzen Pogman, geauthoriseerde administrators en executeurs over de nalatenschap vanbontwever
verkoperwijlen Jan Ottes Hilbersbontwever


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperPieter Steinfurth bode bij de admiraliteit250-00-00 GG
huurderFoppe Johannes c.u.timmermansknecht0-07-00 GG
huurderBeernt Kolle c.u.26-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van F. J. Faber
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westen [staat: noorden]Kerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van F. J. Faber
verkoper van 1/2Baltus Moltszkoopman
Gerryt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/4Akke Gerryts, en haar broer
verkoper van 1/4Hein Gerryts Poggeman, erfgenamen van hun vader
wijlen Gerryt Poggeman


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk nabij de Kerkpoort]huis
 
koperWillem Hendriks balkvlotter136-00-00 GG
huurderClaas Simkes 30-00-00 CG
Aaltje Zijlstra, gehuwd met
Pieter Steinfort
naastligger ten oostende erven van Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Ruts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Fokke Jans
Bartle Tuininga, curator
Cornelis Jans, curator
Johannes Jacobs, curator
Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
Janke Sybes


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]huis
 
koperDooitze Theunis kooltjer125-00-00 GG
huurderN. N.
naastligger ten oostende erven van Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Fokke Jans
verkoperEttje Arends, weduwe en boedelhouder van
Willem Hendriks


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]huis en erf
 
koperPieter Rinses, gehuwd metijzersmid450-00-00 CG
Eeke Wouters
huurderN. N. e.a.
naastligger ten oostende erven van Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Fokke Jans
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: nieuwe kerk bij de Kerkpoort]huis en ijzersmederij
 
koperJacob Tjeerds, gehuwd metgrofsmid354-00-00 CG
Hiltje Walings
naastligger ten oostenMigchiel Jacobs
naastligger ten zuidenWouter Ruts weduwnaar
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
curator Tjepke Gratama, curator vankoopman
verkoperde verlaten boedel van Pieter Rinzes, gehuwd metmr. grofsmid
Trijntje Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-067 Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds1-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob T Spanjer ledig


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Elisabeth Anes Willekes, overleden op 4 november 1827dochter van Ane Sytzes Willekes, visser Kerkpoort H 36 en Clara Nak. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 65Anna Zijtzes WilkesHarlingenvisscherhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aan Sytzes Willekes... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds Spanjer... 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Sytske van der Meulengeb 1790 Almenum, ovl 19 aug 1842 HRL, ongehuwd, dv Cornelis vdM, en Jantje Reidsma; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-036; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Klara Hermanus Nak, overleden op 28 februari 183948 jr, overleden Kerkpoort H 36, vrouw van Anne Sietzes Willekes, werkman, geen kinderen, zuster van afwezige Frans Hermanus Nak, werkman Frederiksoord. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-036Ane Sietzes Willekes54 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, balkflotter
H-036Sietske van der Meulen48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-036Taeke Willekes22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakker


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Aane Zytses Wilkes, overleden op 1 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Achter Grote Kerk H 36, werkman, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Rinske Hartstra, overleden op 9 april 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Irnsum, overleden Achter de Kerk H 36, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aaltje Boomgaard... te HRL, 2e huwt met Johannes Jans Spoelstra op 25 jul 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk H-036, dv Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jeltje Willems Bloemer... HRL, mog ook huwt met Johannes Dijkstra op 8 mei 1851 ??, N.H., Rooms Katholiek, baker in 1851, ovl wijk H-036, dv Willem Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johanna Kuipers... Johannes K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Maria Jans Ros... huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Regina Pieters Huizenga... dv Pieter Warndres H, en Akke Sijbrings; BS huw 1829, ovl 1838, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk H-036, 243; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817H-036 (Rapenburg)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817H-058 (Kerkpoortstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5049Kerkpoortstraat 65 (H-058)R.K. Armvoogdij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 65J. van Esveldhoutwerker
Kerkpoortstraat 65P.Sloterdijkarbeider scheepswerf


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 65P. (Pieter) Wassenaar
  terug