Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 654-0714-0704-067H-036H-058


Naastliggers vanKerkpoortstraat 65
ten oostenKerkpoortstraat 63
ten zuidenKerkpoortstraat 67
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 59


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0139r van 6 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIpe Meinnerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoort op de tuinen, bij de390‑00‑00 gghuis met een plaats
koperSymen Elings te Midlum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIpe Meinnerts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperRinsck Anskes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0157v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort op de Hollandse tuinen]180‑00‑00 ggledige plaats
koperAtse Gerryts c.u.
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEpe Meinnerts c.u.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpe Meinnerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAtse Gerryts c.u. koopt een ledige plaets omtrent de Kerkpoort op de Hollandsche Tuin. Ten O. de stadsvesten, ten Z. de verkoper Ipe Meinerts c.u., voor 180 gg. en 1 zilveren ducaton. De kopers moeten de ledige plaets bebouwen voor 1 mei a.s..


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0165v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0022v van 27 feb 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtse Gerrits* leertouwer


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtse Gerrits


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAtse Gerrits leertouwer
naastligger ten zuidensteeg


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0064v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]425‑00‑00 ggdwarshuis met een ledige plaats erachter
koperMeinert Meintes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTonis Jacobs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDoede Bauckes
verkoperJan Jacobs de Adam
verkoperFrans Jacobs de Adam


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinert Minses leertouwer


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenMeinert Minses* leertouwer


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0094v van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMeinert Minses leertouwer


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoannes Pytters c.u.gleibakker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0263r van 15 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [niet vermeld]290‑00‑00 cghuis
koperWaelingh Jansen Grauda cherger Admiraliteit
toehaaktwee rijksdaalders voor de verkopers kinderen
huurderJan Koeckman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynte Meinerts te Makkum


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Kievit


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0176v van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoort, bij de180‑00‑00 cghuis
koperCasper Claasen, gehuwd metkarreman
koperBeke Claases
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAsmus
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHans Lamberts
verkoperburgerhopman Waling Jansen Grauda


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0195r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Waling Jansen Grauda


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0131v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort]222‑00‑00 cghuis
koperJan Gerrits c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenClaes Engels
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten noordenLammert Hansen organist
verkoperBeke Clases


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 70Kerkpoortstraat 65
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingpro deo versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 45rKerkpoortstraat 65
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-071 , folio 45vKerkpoortstraat 65
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243v van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerreyts wever
naastligger ten noordenLammert Hansen


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Gerryts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 45vKerkpoortstraat 65
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Gerryts
opmerkingpauper


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0128r van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]575‑00‑00 cghuis
koperJan Ottes, gehuwd metmr. wever
koperHotske Heins
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Jansen portier
verkoperAntje Alberts, gehuwd met
verkoperGerrit Lammerts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-070Kerkpoortstraat 65Jan Ottes, bestaande uit 2 personen06‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 45vKerkpoortstraat 65huis
eigenaarJan Ottes
gebruikerJan Ottes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-070, fol. 62vKerkpoortstraat 65Jan Ottes , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever22:0:00 cg3:13:00 cgbestaet maetig wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 46rKerkpoortstraat 65huis
eigenaarJan Ottes
gebruikerJan Ottes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 59, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidenJan Ottes mr. bontwever


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-070 , folio 46rKerkpoortstraat 65huis
eigenaarJan Ottes
gebruikerJan Ottes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0114v van 17 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]270‑14‑00 gghuis
koperBaltus Molts, en
koperGerrit Janzen Pogman
huurder gedeelteJan Gerrits Breukers 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFokke Jansen Faber
naastligger ten zuidenStijntje Berends
naastligger ten westenKerkpoort
naastligger ten noordenFokke Jansen Faber
verkoper q.q.Baarnd Verlage, geauthoriseerde administrator en executeurbontwever
verkoper q.q.Gerrit Janzen Pogman, geauthoriseerde administrators en executeurs over de nalatenschap vanbontwever
verkoperwijlen Jan Ottes Hilbersbontwever


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0206r van 12 mrt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaltus Moltz
naastligger ten noordenGerryt Janzen


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0235r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBaltus Moltz


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 82rKerkpoortstraat 65woning
eigenaarBaltus Moltz
gebruikerJan Geerts
gebruikerHarm Hendriks
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]250‑00‑00 gghuis
koperPieter Steinfurth bode Admiraliteit in Friesland
huurderFoppe Johannes c.u.timmermansknecht0‑07‑00 gg
huurderBeernt Kolle c.u.26‑00‑00 gg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen F. J. Faber
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westen [staat: noorden]Kerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. J. Faber
verkoper van 1/2Baltus Moltszkoopman
verkoper van 1/4Gerryt Harmens, gehuwd met
verkoper van 1/4Akke Gerryts, en haar broer
verkoper van 1/4Hein Gerryts Poggeman, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Gerryt Poggeman


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0267v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk nabij de Kerkpoort]136‑00‑00 gghuis
koperWillem Hendriks balkvlotter
huurderClaas Simkes
begunstigde van een lijfrenteAaltje Zijlstra, gehuwd met30‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrentePieter Steinfort
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Ruts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 82rKerkpoortstraat 65huis
eigenaarWillem Hendriks
gebruikerWillem Hendriks
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerRients Douwes
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0278r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]125‑00‑00 gghuis
koperDooitze Theunis kooltjer
huurderN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriks


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0294v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de kerk bij de Kerkpoort]450‑00‑00 cghuis en erf
koperPieter Rinses, gehuwd metijzersmid
koperEeke Wouters
huurderN. N. e.a.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten zuidenWouter Rutgers
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
verkoperDooitze Theuniskooltjer


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-067 , folio 82rKerkpoortstraat 65huis
eigenaarPieter Rinses
gebruikerPieter Rinses
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerPieter Rinses
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0245r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 65Kerkpoortstraat OZ [staat: nieuwe kerk bij de Kerkpoort]354‑00‑00 cghuis en ijzersmederij
koperJacob Tjeerds, gehuwd metgrofsmid
koperHiltje Walings
naastligger ten oostenMigchiel Jacobs
naastligger ten zuidenWouter Ruts weduwnaar
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Tjepke Gratama, curator overkoopman
verkoperde verlaten boedel van Pieter Rinzes, gehuwd metmr. grofsmid
verkoperTrijntje Jacobs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0067r van 7 feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob smid


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-067 , pag. 80Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds 1‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob T Spanjerledig


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 183 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Elisabeth Anes Willekes, overleden op 4 november 1827dochter van Ane Sytzes Willekes, visser Kerkpoort H 36 en Clara Nak. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 65Anna Wilkes visscherHarlingenhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aan Sytzes Willekes... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds Spanjer... 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Sytske van der Meulengeb 1790 Almenum, ovl 19 aug 1842 HRL, ongehuwd, dv Cornelis vdM, en Jantje Reidsma; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-036; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 53 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Klara Hermanus Nak, overleden op 28 februari 183948 jr, overleden Kerkpoort H 36, vrouw van Anne Sietzes Willekes, werkman, geen kinderen, zuster van afwezige Frans Hermanus Nak, werkman Frederiksoord. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-03654 jbalkflotterHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-03648 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-03622 jpanbakkerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Aane Zytses Wilkes, overleden op 1 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Achter Grote Kerk H 36, werkman, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Rinske Hartstra, overleden op 9 april 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Irnsum, overleden Achter de Kerk H 36, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aaltje Boomgaard... te HRL, 2e huwt met Johannes Jans Spoelstra op 25 jul 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk H-036, dv Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jeltje Willems Bloemer... HRL, mog ook huwt met Johannes Dijkstra op 8 mei 1851 ??, N.H., Rooms Katholiek, baker in 1851, ovl wijk H-036, dv Willem Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johanna Kuipers... Johannes K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Maria Jans Ros... huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Regina Pieters Huizenga... dv Pieter Warndres H, en Akke Sijbrings; BS huw 1829, ovl 1838, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk H-036, 243; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817Rapenburg H-036Roomsch Catholijke Armvoogdij woonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817Kerkpoortstraat H-058 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5049Kerkpoortstraat 65 (H-058)R.K. Armvoogdijwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 65J. van Esveldhoutwerker
Kerkpoortstraat 65P. Sloterdijkarbeider scheepswerf


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 65P. (Pieter) Wassenaar


2023
0.082953929901123


  terug