Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-360 G-370
Naastliggers vanKlaverbladstraat 3
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 1


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 3Weverstraat bij de hof van Reyner Claeshuis
 
koperBeerndt Thomas, gehuwd met100-00-00 GG
koperTrijntien
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTzialcke Martens
naastliggerde hof van Reyner Claesen
verkoperStoffel Hendricks, gehuwd metSneek
verkoperFrouck StoffelsSneek


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]huis met ledige plaats
 
koperLammert Jans, gehuwd metwachtmeester110-00-00 GG
koperImpck Epckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker
verkoperTruycke Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Thomas


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]huis en ledige plaats
 
koperNidingh Cornelis, gehuwd metzoutmeter105-00-00 GG
koperLisck Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker
verkoperLambert Jans, gehuwd met
verkoperEmck Epkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNidingh Cornelis, zoutmeter x Ansck Jans kopen een huis en ledige plaats in de oz. Weverstraat. Ten Z. zoutmeter Jan Dircks, ten W. de straat, ten N. koemelker Tyalcke. Geen grondpacht. Gekocht van Lambert Jans x Bauck Epkes voor 105 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 3Brouwerij waar het Haentje uithangt, achter detuin
 
kopervroedsman Sjerck Dircks Hylaarda mr. chirurgijn75-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Pyters timmerman
naastligger ten zuidende weduwe van Carst Lammerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
verkoperburgemeester Lourens Jacobs Asperen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerck Dirks Hylaarda, vroedsman en mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. en prieeltje, achter de brouwerij '`t Haantje'. Ten O. Jan Pyters, timmerman, ten W. en N. de Weverstraat, ten Z. wd. Carst Lammerts. Gekocht van Lourens Jacobs Asperen, burgemeester, voor 75 gg. (Het was eerst van Sicke Coerts.).


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 3Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-360Klaverbladstraat 3Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2838G-370 (Klaverbladstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat 3 (G-370)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug