Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Klaverbladstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKlaverbladstraat 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-360G-370


Naastliggers vanKlaverbladstraat 3
ten zuidenKlaverbladstraat 5
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 1


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0333r van 2 nov 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Weverstraat bij de hof van Reyner Claes100‑00‑00 gghuis
koperBeerndt Thomas, gehuwd met
koperTrijntien
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks opperman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTzialcke Martens
naastliggerde hof van Reyner Claesen
verkoperStoffel Hendricks, gehuwd met te Sneek
verkoperFrouck Stoffels te Sneek


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0011v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat OZ [staat: Weverstraat]110‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperLammert Jans, gehuwd metwachtmeester
koperImpck Epckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircx zoutdrager
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tzialcke koemelker
verkoperTruycke Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Thomas


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0184v van 26 jun 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Klaverbladstraat NZ [staat: Weverstraat]105‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperNidingh Cornelis, gehuwd metzoutmeter
koperLisck Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dircks zoutmeter
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordende ledige plaats van Tyalcke koemelker
verkoperLambert Jans, gehuwd met
verkoperEmck Epkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNidingh Cornelis, zoutmeter x Ansck Jans kopen een huis en ledige plaats in de oz. Weverstraat. Ten Z. zoutmeter Jan Dircks, ten W. de straat, ten N. koemelker Tyalcke. Geen grondpacht. Gekocht van Lambert Jans x Bauck Epkes voor 105 gg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331r van 26 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Klaverbladstraat 3Klaverbladstreaat OZ [staat: achter de brouwerij waar het Haentje uithangt]75‑00‑00 cgtuin
kopervroedsman Sjerck Dircks Hylaarda mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen4‑04‑00 cg
naastligger ten oostenJan Pyters timmerman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Carst Lammerts
naastligger ten westenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten noordenWeverstraat
naastligger ten noorden [a/d overkant]brouwerij Het Haentje het Haantje
verkoperburgemeester Lourens Jacobs Asperen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerck Dirks Hylaarda, vroedsman en mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. en prieeltje, achter de brouwerij '`t Haantje'. Ten O. Jan Pyters, timmerman, ten W. en N. de Weverstraat, ten Z. wd. Carst Lammerts. Gekocht van Lourens Jacobs Asperen, burgemeester, voor 75 gg. (Het was eerst van Sicke Coerts.).


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Klaverbladstraat 3Barthelomeus Bambach zoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-360Klaverbladstraat 3Geertje Cornelis de Vries... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881Wewerstraat G-325Sijtze P. de Boer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat G-370 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2838Klaverbladstraat 3 (G-370)Hervormde Diaconiewoonhuis


2023
0.052098989486694


  terug