Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 228-1038-1038-109E-111E-111


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 22
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 24
ten westende Vijver
ten noordenKleine Bredeplaats 20


aangrenzende stegen
adresheeft
Kleine Bredeplaats 22Tabakspijpmakerssteeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22[niet vermeld]1/4 van 1/2 huis
koperPieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel te Wommels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hans Diercx0‑18‑00 cg
protesteert vanwege een erfeniskwestieSyoerd Pieters, vader en legitimus administrator over te Bolsward
protesteert vanwege een erfeniskwestiezijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHolle Syoerdts broeder van de koper te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Syuerdts, secretaris van Hennaerderadeel wonende binnen Wommels, koopt (e) 1/4 van 18 st grondpacht uit het huis van Hans Diercx. Gekocht van zijn broeder Hobbe Syuerdts te Leeuwarden, voor (a+b+c+d+e) [niet genoemd].


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361r van 15 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats] strekkende tot achter op de olde vijver1100‑00‑00 cghuis
koperClaes Luytgiens, gehuwd met te Grijpskerk
koperGriet Meents te Grijpskerk
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenImpke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruyrt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNeeltgien Beents
verkoperSundach Dircx c.u., gehuwd met
verkoperGriet Sybolts


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0361v van 22 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats] strekkende tot achter op de olde vijver985‑00‑00 cghuis
koperRintse Wybes, gehuwd met te Wons
koperPetrick Doytses te Wons
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenImpke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruyrt
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNeeltgien Bents
verkoperClaes Luytgiens, gehuwd met te Grijpskerk
verkoperGriet Mens te Grijpskerk


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0374r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats]10‑00‑00 cggrondpacht van 0-18-00 cg
koperGoris Meus, gehuwd met
koperBarber Jans
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Goris Meus c.u.0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenImpke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruyrt
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenNeeltgien Bents
verkoperFolcert Syoerts voor de erfgenamen te Enkhuizen?
erflaterde erfgenamen van wijlen Reyn Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Meus x Barber Jans kopen 18 st grondpacht op hun huis aan de Bredeplaats waar ze zelf in wonen. Ten Z. Impcke Ruirts, ten N. Neeltgien Beerns. Gekocht van Folckert Syuerts, mede erfgenaam van zijn bestemoeder Trijn Folckerts, voor 10 CG.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0376v van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats] strekkende tot achter op de Vijver990‑00‑00 cghuis
koperGorys Mevus, gehuwd met
koperBarber Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenImpke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruyrt
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordenNeeltien Beerns
eerdere eigenaarClaes Luytgiens, gehuwd met te Grijpskerk
eerdere eigenaarGryet Mennis, en te Grijpskerk
verkoperNintgie? Wybes, gehuwd met te Wons
verkoperPitrick Doytses te Wons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJorys Meuuis x Barber Jans kopen een huis op de Bredeplaats, strekkende tot achter op de Vijver. Ten Z. wd. Impcke Ruyrts, ten N. Neeltien Beerns. Grondpacht 18 st aan de Stad.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: grote plaats] met de lege plaats en poort westwaarts strekkend1008‑00‑00 gghuis en ledige plaats, stal erachter en kamer ten westen
koperburgerhopman Gijsbert Janssen Veno, gehuwd met
koperAuckien Pieters
koperMelis Heyns, gehuwd met te IJsbrechtum
koperRicxst Fockes te IJsbrechtum
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHeere Gaatses
naastligger ten zuidenJan Diercx
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende kamer van Doede Jeltes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neelke Beerns
verkoperBarber Jans mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Goris Meevis
verkoperBarber Jans mede voor haar kinderen, gehuwd met
verkoperDierck Pouuels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: Grote Plaats]1400‑00‑00 gghuis, ledige plaats, stalling, twee kamers m.u.v. een kamer, die via niaar is gekocht van Doede Jellis door Gijsbert Veno
koperIsbrant Anny Vos, gehuwd met
koperRieme Sibouts
verpachter grondBarbara Goris 0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Grote Plaats]
naastligger ten zuidenHeere Gatzes
naastligger ten zuidenJan Dircks
naastligger ten westenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Berends
verkoperMelis Heyns, gehuwd met te IJsbrechtum
verkoperRicht Feickes te IJsbrechtum
verkoperGijsbert Jansen Veno, gehuwd met
verkoperAuckyen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Anny Vos x Rieme Sibouts kopen ? wz. grote plaats. Ten O. die plaats, ten Z. Heere Gatzes en Jan Dircks, ten W. de Vijverstraat [Vijver], ten N. erven Neeltie Berents. Gekocht van Melis Heyns x Richt Feyckes te IJsbrechtum voor 1400 GG.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats] strekkende westwaarts tot aan de Vijver [staat: Vijverstraat]1410‑00‑00 gghuis met ledige plaats en loods, strekkende tot aan de oostergevel van de stalling aldaar
koperMelis Heyns, gehuwd met te IJsbrechtum
koperRicht Fockes te IJsbrechtum
koperDaniel Daniels Seyes, gehuwd met
koperAnneke Cornelis
protesteert vanwege een hypotheekMelis Heyns te IJsbrechtum
protesteert vanwege een hypotheekde erfgenamen van wijlen burgemeester Saeff Hendrickx
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Here Gatses c.soc.
naastligger ten westenVijver [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns
verkoperIsbrant Annis Vos, gehuwd met
verkoperRieme Sibrants
tekst in de margeMelis Heynszn. Protesteert dat hem de vercopinge van desen huysinge cum onmibus annexis ontschadelyck sal wesen neffens zijn hypotheecq uit crachte van den reversale daervan zijnde bij Isbrant Anny Vos cum uxore gepasseert. Actum den 19e feb. 1628
tekst in de margeD'erffgenamen van de Burgemeester Saeff Hendricks protesteren dat haern vercopinge oft alienatie van dese huysinge ontschedelyck zullen zijn, neffens haer hypotheecq ende competentien volgens de brieven in forma. Actum den 21en feb. 1628
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelis Heyns te IJsbrechtum en Daniel Heins kopen (a) een huis met ledige plaets en loods erachter, strekkende tot aan de stalling aldaar op de Bredeplaats en vandaar strekkende westwaarts tot aan de Vijver. Ten Z. wd. en erven van ?, ten N. erven Neeltie Beerns. Gekocht van Isbrandt Annes [Vos] en Rieme Sibrants.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 9vKleine Bredeplaats 22Claeskef. 1800-00-00 [staat: Claeske moey]


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: Plaats]720‑00‑00 gghuis met bakhuis en achterkamer
koper door niaarSalomon Jansen grootschipper
geniaarde koperSicke Coerts, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperHiske Ruyrd Riewalt
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Plaats]
naastligger ten zuidenClaes Cornelis
naastligger ten westenSalomon Jansen
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenSybout Andries
verkoperde erfgenamen van wijlen Claeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Zents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jansen, grootschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis, loods, plaets en backhuis met de ovens, en een camer erachter op de plaets, met vrij in- en uitgang door de steeg ten W., in de Hondenstraat. Ten O. de straat, ten W. de koper, ten Z. Claes Cornelis, ten N. Sybout Andries. Gekocht van erven Claeske Jans wv Huybert Sents, voor 720 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarSalomon Jansen erven wed.
gebruikerAntie Clases wed.
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarGerloff Salomons wed.
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarwed. Gerloff Salomons
gebruikerwed. Gerloff Salomons
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarwed. Gerloff Salomons wed.
gebruikerSalomon Gerlofs
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerSalomon Gerlofs 36-00-00
gebruikerJan Harmens 12-00-00
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-103, fol. 144rKleine Bredeplaats 22Salomon Gerlofs , bestaande uit 3 volwassenen en 0 kinderenbakker, mr.55:0:00 cg9:3:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarPoppe Salomons
gebruikerPoppe Salomons
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] bij de Lange Pijp1380‑14‑00 cghuis en bakkerij
koperJan Gerlofs Builard mr. bakker
koperYmkjen Jans Builard blauwverfster
huurder achterkamerBouwe Aukes c.u.18‑00‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenCornelis Annes
naastligger ten westenTjepke Gratama
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosscha
verkoperPoppe Salomons Builardmr. bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 22huis
eigenaarPoppe Salomons
gebruikerPoppe Salomons
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJan Harmens
huurwaarde12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-109Kleine Bredeplaats 22huis en bakkerij
eigenaarJetze Jelles
gebruikerPoppe Salomons
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-109Kleine Bredeplaats 22huis en bakkerij
eigenaarJetse Jelles
gebruikerSweerus Pieters
huurwaarde75‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting04‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑18‑02 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 22Kleine Bredeplaats WZ2500‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperKlaas Ykes Wijga, gehuwd metmr. bakker
koperJetske Douwes
huurderSweerus Pieters c.u.mr. bakker
huurder aparte kamer met uit- en ingang op de VijverDries Ottes c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Cornelis Annes e.a.
naastligger ten westenJacobus Brouwer
naastligger ten noordende weduwe van wijlen M. Nauta strandmeester
verkoperJetse Jelleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Ykes Wyga, mr. bakker x Jetske Douwes koopt een huis en bakkerij, wz. Kleine Bredeplaats., verhuurd aan Swerus Pieters, mr. bakker. Het huis heeft nog een aparte camer, die uitkomt op de Vijver en verhuurd is aan Dries Ottes. Ten O. die straat, ten W. Jacob Brouwer, ten Z. wd. Cornelis Annes en anderen, ten N. wd. strandmeester Michiel Nauta. Gekocht van Jetse Jelles, voor 2500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-109 , pag. 169Kleine Bredeplaats 22Claas Y. Wijga 4‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Jetske Douwes... 7 nov ... (alles)


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 264 van 8 sep 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-111Kleine Bredeplaats 22provisionele toewijzingfr. 2574huis aan de Voorstraat E-111
 
koperJan Willem Douwes


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-111Kleine Bredeplaats 22Ruurd TuiningaRuurd Tuiningabakker


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 155 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-111Kleine Bredeplaats 22Johanna Catrina Ruurds Tuininga, overleden op 28 november 1819dochter van Ruurd Louwrens Tuininga (Kleine Bredeplaats E 111) en Wemeltje Johannes Feddema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1220Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga bakkerHarlingenhuis en erf (300 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 67 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-111Kleine Bredeplaats 22Johannes Rinsma, overleden op 29 mei 1833laatst waagmeester, wednr. Meinouw Baukes Bakker (zie memorie 7007/066), geen kinderen, testamentair erfgenamen zijn de 3 minderjarige kinderen van Ruurd Lourens Tuininga, bakker (Kleine Bredeplaats E 111) en Wemelina Johannes Feddema, met namen Taetske, Johanna-Catharina en Meinouw Ruurds Tuininga, halfbroer van Aukje (vrouw van Rients Wagenaar), Aafke (vrouw van Sibe Ferdinand Parant) en wijlen NN Rinsma (vader van Rinse Rinsma, te Schraard), tevens vervalt vruchtgebruik ingesteld door zwager Taco Baukes Bakker aan diens broer Thomas Baukes Bakker (zie verder 7007/066). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7007/177 (ingediend 6/11/1835) met toelichting op enkele posten. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Wemeltje Johannes Feddema... BS huw 1813, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-139; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk E-111; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-111VijverstraatRuurd Tuininga54 jbroodbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-111VijverstraatWemeltie Feddema53 jTzumv, protestant, gehuwd
E-111VijverstraatJohanna Tuininga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-111VijverstraatMeinouw Tuininga16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-111VijverstraatJohannes Bergsma20 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-111VijverstraatGrietje Kooi21 jHelderv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Cornelis Pieters Leyen... zv Pieter Cornelis L, en Klaske Jochems Hibma, sha 1825 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmakersknecht, wijk E-093; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Elisabeth Reins Otma... wonende te HRL, N.H., dv Rein O, en Pietje Teekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 38 jaar, (vnm: Bettie), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-093; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-111Kleine Bredeplaats 22Ruurd Lourens Tuininga... B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk E-111; VT1839; R.L.T. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2490Kleine Breedeplaats E-111Obbe S. Westra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2490Kleine Breedeplaats E-111 Wijbe F. Wijga woonhuis


1894 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-10-1894
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22Sjoerd Meindersmaoprichting van een broodbakkerij in wijk E-111


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4897Kleine Bredeplaats 22 (E-111)Tjipke Sterkenburgwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kl. Breedeplaats 22 Tjepke Sterkenburgbroodbakkerf. 2000f. 2000


1918 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 apr 1918
vermeld alsgeschat adresbericht
E-111Kleine Bredeplaats 22Huizing w.i. brood- en beschuitbakkerij aan de Kleine Breedeplaats no. 22, in eigen gebruik bij den heer t., sterkenburg. Finaal verkocht op 8 mei 1918 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 5589.


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. Eijgelaarsteenhouwerij


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. EijgelaarHarlinger steenhouwerijsteenhouwerij, grafwerk


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23438
Kleine Breedeplaats 22Firma R. Eygelaar


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Br.plaats 22R. Eijgelaar905Steenhouwerij


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Br.plaatsR. Eijgelaar905Steenhouw. H.H. Drost


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40689
Kleine Bredeplaats 22Haaije H. Drost


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsJ. Bourgongne905Autospuiterij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BredeplaatsOuthuyse370


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 22rijksmonument 20483


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 22Schoenenzaak Kamsma


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 22, HarlingenKleine Bredeplaats 22R. Eijgelaarsteenhouwerij  terug