Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kleine Bredeplaats 24 8-103 8-116 E-110 E-110
 huisnummer lager   Kleine Bredeplaats 24 8-104 8-116 E-110 E-110
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 24
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidende Vijverstraat
ten westende Vijverstraat
ten noordenKleine Bredeplaats 22


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Gaatses
naastligger ten zuidenJan Diercx


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHeere Gatzes
naastligger ten zuidenJan Dircks


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenweduwe en erfgenamen van Here Gatses c.soc.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0051r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidwesthoek van de Bredeplaats]huis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes
verkoperJacob Heris
verkoper q.q.Enne Jurians, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Aucke Heris
de Stad Amsterdam: weesvoogdij, wegens
verkoperde dochter van wijlen Andries Heris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis op de zuidwesterhoek van de brede plaats. Ten O. de straat, ten W. Jan Dircks, ten N. Melis Heyns en Daniel Heyns. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidoosthoek van de Bredeplaats]huis
 
koper provisioneelN. N. 840-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes
verkoperN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Salomon Jansen erven
gebruikerwed. Antie Clases
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
8-104Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Pieter Cornelis
gebruikerwed. Pieter Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-103Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Gerloff Salomons
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
8-104Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Pieter Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-103 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Gerloff Salomons
gebruikerwed. Gerloff Salomons
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
8-104 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerwed. Pyter Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-103 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Gerloff Salomons
gebruikerSalomon Gerlofs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
8-104 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: hoek zuidkant Bredeplaats naar de Vijver]huis
 
koperDirk Jansen Kuyk, gehuwd metwinkelier en mr. metselaar791-00-00 GG
koperLijsbeth Gerryts winkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: staat naar de Vijver]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenJohannis Potkast
naastligger ten noordenSalomon Gerloffs Bullaart mr. bakker
verkoper van 1/2Cornelis Pyttersvarenspersoon
verkoper van 1/2Cornelis Claassenmr. huistimmermanZaandam


1737 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24Jansen, Dirk;Gerrits, Lijsbet'D I' en een huismerk
'L G' en een huismerk
'1737'
DI = Dirk Jansen
LG = Lijsbet Gerrits
Zij huwden op 18 februari 1720


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-103 Kleine Bredeplaats 24wed. Salomon Stapert, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-103 Kleine Bredeplaats 24Salomon Gerlofs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG
8-104 Kleine Bredeplaats 24Dirk Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-103 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarSalomon Gerlofs
gebruikerSalomon Gerlofs (voor 36-00-00 CG)
gebruikerJan Harmens (voor 12-00-00 CG)
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
8-104 Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ bij de Vijverstraathuis
 
koperCornelis Annes, gehuwd metgrootveerschipper op Amsterdam1350-00-00 CG
koperJoukjen Elias
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende heer Evert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenPoppe Builard
verkoperDirk Jansen, gehuwd metoud mr. metselaar en winkelier
verkoperLijsbeth Gerrytswinkelier


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Annes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 22, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Cornelis Annes e.a.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0131r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat, wijk F-110huis met bleek en tuintje
 
koperJan Haayes, gehuwd met1230-15-00 CG
koperwijlen Hiske Sents
verpachter grondde Stad Harlingen0-11-00 CG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Anthony
naastligger ten noordenThomas Baukes
verkoper q.q.Tjebbe van der Meulen, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Marten Radsma, geauthoriseerde curatoren overmr. horlogemakeronder de jurisdictie Harlingen
verkoper van 1/3Arjen Cornelis, en
verkoper van 1/3Aart Cornelis
verkoper van 1/3Cornelis Cornelisen Zijlstrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Haayes x Hiske Sents koopt huis wijk E-110. Ten O. en Z. de straat, ten W. Hendrik Anthony, ten N. Thomas Baukes. De modderbak bij het stek aan de straat is mandelig in onderhoud en gebruik. Gekocht van de kinderen (erven) van Foekje Cornelis Zijlstra wv Cornelis Aarts.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-116 Kleine Bredeplaats 24P Ohlgard0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes Brouwer... Wiegers; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1827, ovl 1834, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk E-110, schipper, 1814. (GAH204); J.H.B. eigenaar van perceel nr. 1219 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 133, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-110Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-110Kleine Bredeplaats 24Hiske Sinz Tolsma, overleden op 14 januari 1827vrouw van Jan Haayes Brouwer, uitdrager Kleine Bredeplaats E 110, moeder van afwezige Haaye, varenspersoon (thans in de ' Oost') en Geertje Jans Brouwer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1219Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes BrouwerHarlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Brandie Meyeroud 37 jaar, geb Witmond en wonende te HRL. 1839, wijk E-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Jo?L Simons de Leeuwgeb 1809 Steenwijk, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends, (gk), slager, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, VT1839; oud 31 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-110; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-110Kleine Bredeplaats 24J de Leeuw stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-110VijverstraatJoël S de Leeuw31 jSteenwijkm, israëliet, gehuwd, vleeshouwer
E-110VijverstraatBrantie Meyer37 jWitmondv, israëliet, gehuwd
E-110VijverstraatSchenetta de Leeuw2 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-110VijverstraatSalomon Cohen22 jSteenwijkm, israëliet, ongehuwd, borstelmaker
E-110VijverstraatMina Cohen19 jSteenwijkm, israëliet, ongehuwd
E-110VijverstraatRoosje de Leeuw19 jSteenwijkv, israëliet, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-110Kleine Bredeplaats 24Sipkje Meyer, overleden op 24 september 1844(Certificaat van onvermogen), 55 jr, overleden Vijverstraat E 110, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Douwe Hermanus Bloemer... Dirks B, en Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Grietje Jacobs van der Linde... Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1219E-110 (Kleine Breedeplaats)Tjeerd Ouendagwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2517E-110 (Kleine Breedeplaats)Wed. en erven Tjeerd Ouendagwoonhuis


1885 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24T. Ouendagfabriek & magazijn van schoen artikelen


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4904Kleine Bredeplaats 24 (E-110)Mathijs Ouendagwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 24 Jan Ouendagschoenmaker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24Fa. M. Ouendag Tzn.schoenenmagazijn en electrische schoenmakerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24T. Ouendag Tzn.speciale schoenzaak, pedicure-inrichting


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 24Oud Harlingen Magazine 1994Sinds 15 aug. 1890 schoenenhandel J. Ouendag


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 24S. (Simon) Kamsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 24rijksmonument 20484


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 24Oud Harlingen Magazine 1994Schoenenzaak Kamsma
  terug