Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Kleine Bredeplaats 248-1048-1048-110E-110E-110


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 24
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidende Vijverstraat
ten westenVijverstraat 21
ten noordenKleine Bredeplaats 22


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063v van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0374r van 9 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImpke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Ruyrt


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0077v van 13 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Gaatses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0030r van 7 nov 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHeere Gatzes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0044r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Here Gatses c.soc.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0051r van 23 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidwesthoek van de Bredeplaats]0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes Seyes
verkoperJacob Heris
verkoper q.q.Enne Jurians, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Aucke Heris
verkoper q.q.de Stad Amsterdam: weesvoogdij, wegens
verkoperde dochter van wijlen Andries Heris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis op de zuidwesterhoek van de brede plaats. Ten O. de straat, ten W. Jan Dircks, ten N. Melis Heyns en Daniel Heyns. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057v van 22 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidoosthoek van de Bredeplaats]840‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dircks
naastligger ten noordenMelis Heyns
naastligger ten noordenDaniel Seyes
verkoperN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 9vKleine Bredeplaats 24Claas Cornelis, bakkerf. 2000-00-00


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 156Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarPieter Cornelis wed.
gebruikerPieter Cornelis wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 102vKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarPieter Cornelis wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio Kleine Bredeplaats 24huis
eigenaarwed. Pyter Cornelis
gebruikerwed. Pyter Cornelis
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 103rKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarPyter Cornelis wed.
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ [staat: hoek zuidkant Bredeplaats naar de Vijver]791‑00‑00 gghuis
koperDirk Jansen Kuyk, gehuwd metwinkelier en mr. metselaar
koperLijsbeth Gerryts winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: staat naar de Vijver]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenJohannis Potkast
naastligger ten noordenSalomon Gerloffs Bullaart mr. bakker
verkoper van 1/2Cornelis Pyttersvarenspersoon
verkoper van 1/2Cornelis Claassenmr. huistimmerman te Zaandam


1737 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24Jansen, Dirk;Gerrits, Lijsbet'D I' en een huismerk
'L G' en een huismerk
'1737'
DI = Dirk Jansen
LG = Lijsbet Gerrits
Zij huwden op 18 februari 1720


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-104Kleine Bredeplaats 24Dirk Jansen, bestaande uit 2 personen16‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 103rKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-104, fol. 144rKleine Bredeplaats 24Dirk Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderencoopman40:0:00 cg6:13:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 104rKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarDirk Jansz
gebruikerDirk Jansz
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0007v van 15 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ bij de Vijverstraat1350‑00‑00 cghuis
koperCornelis Annes, gehuwd metgrootveerschipper op Amsterdam
koperJoukjen Elias
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten westende heer Evert Nieuwenhuis
naastligger ten noordenPoppe Builard
verkoperDirk Jansen, gehuwd metoud mr. metselaar en winkelier
verkoperLijsbeth Gerrytswinkelier


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0095r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Annes


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-104 , folio 104rKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110 , folio 174vKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110 , folio 174vKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarCornelis Annes wed.
gebruikerCornelis Annes wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0280r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Cornelis Annes e.a.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-110 , folio 174vKleine Bredeplaats 24huis
eigenaarCornelis Annes wed.
gebruikerCornelis Annes wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
grondpacht vanCornelis Annes wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑11‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-116, pag. 128Kleine Bredeplaats 24C.A. de Haan
8-116, pag. 128Kleine Bredeplaats 24Sybe Vrieseman, 23 jaar, gehuwdwoonachtig te embden


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0131r van 11 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 24Kleine Bredeplaats WZ hoek Vijverstraat, wijk F-1101230‑15‑00 cghuis met bleek en tuintje
koperJan Haayes, gehuwd met
koperwijlen Hiske Sents
verpachter grondde stad Harlingen0‑11‑00 cg
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenVijverstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHendrik Anthony
naastligger ten noordenThomas Baukes
verkoper q.q.Tjebbe van der Meulen, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Marten Radsma, geauthoriseerde curatoren overmr. horlogemaker onder de jurisdictie van Harlingen
verkoper van 1/3Arjen Cornelis, en
verkoper van 1/3Aart Cornelis
verkoper van 1/3Cornelis Cornelisen Zijlstrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Haayes x Hiske Sents koopt huis wijk E-110. Ten O. en Z. de straat, ten W. Hendrik Anthony, ten N. Thomas Baukes. De modderbak bij het stek aan de straat is mandelig in onderhoud en gebruik. Gekocht van de kinderen (erven) van Foekje Cornelis Zijlstra wv Cornelis Aarts.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-110 , pag. 170Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes Brouwer... Wiegers; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1827, ovl 1834, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk E-110, schipper, 1814. (GAH204); J.H.B. eigenaar van perceel nr. 1219 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 133, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kleine Bredeplaats 24Jan H. Brouwerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-110Kleine Bredeplaats 24Jan Haayes BrouwerJan Haayes brouwerschipper


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 67 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-110Kleine Bredeplaats 24Hiske Sinz Tolsma, overleden op 14 januari 1827vrouw van Jan Haayes Brouwer, uitdrager Kleine Bredeplaats E 110, moeder van afwezige Haaye, varenspersoon (thans in de ' Oost') en Geertje Jans Brouwer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1219Kleine Bredeplaats 24Jan Brouwer Harlingenhuis en erf (126 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Brandie Meyeroud 37 jaar, geb Witmond en wonende te HRL. 1839, wijk E-110; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Jo?L Simons de Leeuwgeb 1809 Steenwijk, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends, (gk), slager, wonende te HRL 1842; BS huw 1842, VT1839; oud 31 jaar, geb Steenwijk en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-110; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-110Kleine Bredeplaats 24J de Leeuw stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-110VijverstraatJoël S de Leeuw31 jvleeshouwerSteenwijkm, israëliet, gehuwd
E-110VijverstraatBrantie Meyer37 jWitmondv, israëliet, gehuwd
E-110VijverstraatSchenetta de Leeuw2 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-110VijverstraatSalomon Cohen22 jborstelmakerSteenwijkm, israëliet, ongehuwd
E-110VijverstraatMina Cohen19 jSteenwijkm, israëliet, ongehuwd
E-110VijverstraatRoosje de Leeuw19 jSteenwijkv, israëliet, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-110Kleine Bredeplaats 24Sipkje Meyer, overleden op 24 september 1844(Certificaat van onvermogen), 55 jr, overleden Vijverstraat E 110, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Douwe Hermanus Bloemer... Dirks B, en Trijntje Douwes; BS huw 1825, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, wijk B-188, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-110Kleine Bredeplaats 24Grietje Jacobs van der Linde... Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-010, 106, 188, wijk A-140, wijk E-110, 300, wijk G-044, wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1219Kleine Breedeplaats E-110Daniël Oolgaard woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2517Kleine Breedeplaats E-110wed. en erven Tjeerd Ouendag woonhuis


1885 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kleine Bredeplaats 24, HarlingenKleine Bredeplaats 24T. Ouendagfabriek & magazijn van schoen artikelen


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4904Kleine Bredeplaats 24 (E-110)Mathijs Ouendagwoonhuis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsS. Kamsma, v.h. Ouendag369Schoenmag. en schoenmak., pedic.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 24S. (Simon) Kamsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 24rijksmonument 20484


2023
0.096686124801636


  terug