Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Kerkstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Kerkstraat 25-023 5-022 E-237E-237


Naastliggers vanKleine Kerkstraat 2
ten oostende Kleine Kerkstraat
ten zuidenKleine Kerkstraat 4
ten westenVoorstraat 72
ten noordenVoorstraat 74


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kleine Kerkstraat 2, Harlingen


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0121r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHylcke Edis


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 2Keine Kerkstraat WZ727‑00‑00 GGhuis
koperJan Koerts mr. mesmaker
huurderSybe korfmaker46‑00‑00 GG
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPyter Jelles wieldraaier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBauck Hendrickx boendermaakster
verkoperde kinderen van wijlen Hilcke Iedes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Hendrik Meelkers


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Taevis mr. bakker
naastligger ten noordenals bewoner Jan Gerrits Speckman


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraat0‑00‑00 CGhuis
aanhandelaarUpke Rinses, gehuwd met
aanhandelaarJanke Pytters
toehaak300-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hessels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJoannes Willems Vosma
verwandelaarCornelis Tavis c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUpke Rinses x Janke Pytters wandelkopen een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. de straat, ten Z. Harmen Hessels, ten N. Johannes WIllems Vosma. Geen grondpacht. In wandel verkregen van mr. bakker Cornelis Taevis c.u., de geschatte waarde is 300 GG.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraat WZ217‑00‑00 GGhuis
koperHans Jouckes, gehuwd metkorfmaker en winkelier
koperTettie Ebeles winkelier
toehaakeen gouden ducaat
huurderDoye Haytzes korfmaker en winkelier
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten zuidenHarmen Hessels c.s.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJohannis Willems Vosma
verkoperUpcke Rinses, gehuwd metmr. bakker
verkoperJancke Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Jouckes, korfmaker x Tettie Ebeles, winkeliers, koopt een fraai huis wz. Kleine Kerkstraat. Ten O. die straat, ten Z. Harmen Hessels, ten W.?, ten N. Johannes Willems Vosma. Het huis wordt bewoond door de verkoper en korfmaker Doytze Haytzes. Gekocht van mr. bakker Upcke Rinses x Jancke Pyters.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Jouckes
gebruikerwed. Hans Jouckes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270v van 18 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Hans Joukes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Jouckes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan28‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Joukes erven
gebruikerReiner Pyters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Pieters mr. timmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarwed. Hans Joukes
gebruikerReiner Pyters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Reinder Pieters


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-023 Kleine Kerkstraat 2wed. Reiner Pieters, bestaande uit 5 personen12‑00‑00 cg0heeft 1 slaper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-023Kleine Kerkstraat 2huis
eigenaarHans Joukes erv.
gebruikerReyner Pytters
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0183r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Reinder Pyters


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0106v van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Kerkstraat 2Kleine Kerkstraat WZ323‑00‑00 GGhuis
koperClaas Teekes, enkoopman
koperSybout Craamer distillateur en koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Dirks
naastligger ten oostenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenDirkjen Cornelis Wetzen
naastligger ten noordenJacob Willems
naastligger ten westenN. N.
verkoperReinder Pytersmr. huistimmerman


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0145v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Takes c.s.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0051v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0029r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0107v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Claas Taekes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerarus Althuizius


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-022, pag. 105Kleine Kerkstraat 2Gerardus Althuisius1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Dirk Jacobs van Ackeren... 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1887 bev.reg. HRL 1851 wijk E-283; gebruiker van wijk E-237, schoenmaker; eigenaar T. Althuisius, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Teeke AlthuisusT.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-237Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 137 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-237Kleine Kerkstraat 2Yke Jeltes Jager, overleden op 14 maart 1825dochter van Jelte Dirks Jager, mr. slager (Kerkstraat E 237) en Geertje Klazes Wijga, zuster van minderjarige Dirk, Klaas en Willem Jeltes Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1061Kleine Kerkstraat 2Gerhardus AlthusiusboerGaastmeerhuis (40 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 125 van 1 jun 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-237Kleine Kerkstraat 2koopaktefl. 200huis in de Kleine Kerkstraat C-207 [moet zijn E-237]
 
verkoperAbraham Gerardus Althusius (te Gaastmeer)
koperOge van Hoften (te Gaastmeer)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 287 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-237Kleine Kerkstraat 2Ynskje Oeges van Hoften, overleden op 24 december 1834dochter van Oege van Hoften, mr. blikslager (Kleine Kerkstraat E 237) en Japikje van Eeken, zuster van minderjarige Jantje Oeges van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Gatske Jans Visser... ovlakte 1812 is de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Jaapje Eekenoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-237; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Oege Barends van Hoften... huw 1824, ovl 1874, bev HRL 1851 wijk E-271; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk E-237; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-237Kleine Kerkstraat 2Willem Oenes Visser... Johannes V, en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-237Kleine Kerkstraat 2O van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-237Kleine KerkstraatOege van Hoften43 jblikslagerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-237Kleine KerkstraatJaapje van* Eeken34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-237Kleine KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-237Kleine KerkstraatJan van Hoften1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-237Kleine KerkstraatJantie van Hoften6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1061Kleine Kerkstraat E-237Oege van Hoftenwoonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 17 nov 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-237Kleine Kerkstraat 2Eene ter nering staande winkelhuizinge c.a., waarin sedert meer dan 40 jaren eene blikslagerij is en nog wordt uitgeoefend in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij B. van, Hoften. Provisioneel verkocht op 22 nov 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris De Haan te Leeuwarden.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 01 dec 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
E-237Kleine Kerkstraat 2Eene ter nering staande winkelhuizinge c.a., waarin sedert meer dan 40 jaren eene blikslagerij is en nog wordt uitgeoefend in de Kleine Kerkstraat, in gebruik bij B. van, Hoften. Finaal verkocht op 6 dec 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris De Haan te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 873.


1872 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 17-04-1872
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Kerkstraat 2, HarlingenKleine Kerkstraat 2B. van Hoftenblikslager


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1061Kl. Kerkstraat E-237Wiebe Leemanswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1061Kleine Kerkstraat 2 (E-237)Rinske Bos (wed. W. Leemans, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 2F.W. Leemansmelkventer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 2T. (Theodorus) Brandi


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Kerkstraat 2beeldbepalend pand5 van 10
  terug