Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Kerkstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kleine Kerkstraat 9 5-015 5-013 E-241 E-241
Naastliggers vanKleine Kerkstraat 9
ten oostenGrote Kerkstraat 17
ten zuidenGrote Kerkstraat 15
ten westende Kleine Kerkstraat
ten noordenKleine Kerkstraat 7


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0184r van 2 dec 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Pybes


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0507v van 20 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Pybes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0076v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de zuidooster hoek]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBartel Rintses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pybes, gehuwd met
verkoperwijlen Syouck Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van erven Jan Pybes x Syouck Jans, een huis op de zuidooster hoek van de Kleine Kerkstraat. Ten O. Bartel Rintses, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Kleine Kerkstraat


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0085r van 7 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenwijlen Jan Pybes


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Kleine Kerkstraat, op de zuidoosthoek van de1/10 huis
 
koperHarmen Jouckes 168-15-00 CG
naastligger ten oostenBartel Rynses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick Hartmans, mede-erfgenaam van zijn oomSteggerda
verkoperwijlen Harmen Hendricks Hoenichman


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0080v van 27 apr 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: hoek Kleine Kerkstraat]1/14 van 2 huizen
 
koper door niaarPieter Briffo schoenmaker127-00-00 GG
geniaarde koperDouue Reyns, gehuwd metBolsward
geniaarde koperAuck GerrytsBolsward
naastligger ten oostenBartle Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
erflaterwijlen Harmen Hendricks Hoenichman, oom van
verkoperSyttie PietersBolsward


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0119r van 8 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0123v van 22 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9[niet vermeld]2/14 huis
 
koperFonger Laquart 135-00-00 GG
koperLambert Pieters Bolsward
koperTymen Jacobs Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
betrokkenehet sterfhuis van Harmen Hendricx
naastligger ten oosten[als bewoner?] Bartel Rinses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrick CarstesschipperBolsward


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0281r van 23 jun 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noorden


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ op de hoek van de steeg lopend naar de Buttermarkt3/14 huis
 
koperTiman Jacobs 143-00-00 GG
koperFonger Lauquart Bolsward
koperLambert Pieters Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarHarmen Honichman
verkoperAnti Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Briffo
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(17 of 19?) Timan Jacobs, Fonger Lauquart en Lambert Pieters, allen te Bolsward, kopen 3/14 van een huis nz. Grote Kerkstraat op de hoek van de steeg lopende naar de Buttermerckt, eertijds wl. Harmen Honichman toebehoord hebbende. Gekocht van Antie Dircks wv Pieter Briffo [Brevo? Heslinga?] voor 143 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0102r van 30 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat OZ op de hoek]4/14 huis
 
koperHendrick Willems, gehuwd metboendermaker150-00-00 GG
koperBauck Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenBartel Rinses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenKleine Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenPier Mercks
verkoperoud burgemeester van Bolsward Fonger Laquardtstaat op het tegenwoordige LandschapLeeuwarden


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0105r van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat op de hoek]1/14 huis
 
koperHendrick Willems c.u.31-00-00 GG
eigenaar van 5/14de koper Hendrick Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oosten*N. N.
naastligger ten zuiden*Grote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*Kleine Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noorden*Pier Mercx
verkoperBeernt HartmansOldeberkoop


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0176r van 5 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis nu van Hibbe Ustes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHibbe Uystes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0075v van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0213r van 14 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0078r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Gerryts


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0241r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0314v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWybren Doeckes


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0001v van 21 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Kleine Kerkstraat OZhuis
 
koperWybren Doekes 139-00-10 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
bewonerReiner Eelkesmr. metselaar
naastligger ten oostenBotte Dirx
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Dirk Hendrix
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJetse Jelles
verkoper q.q.Lambert de Gavere, gelastigdeoud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijkenBolsward
verkoper q.q.Johannes Binsonides, gelastigden vanontvanger en dorpsregter etc.Makkum
verkoperArjen Hanses van Hemert, gehuwd metontvangerPingjum
verkoperHiltie Fransen de AdamPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Doekes koopt een huis in de Kleine Kerkstraat, bewoond door mr. metselaar Reiner Eelkes. Ten O. Botte Dirx, ten Z. het door Dirk Hendrix gekochte huis, ten W. de Kleine Kerkstraat, ten N. Jetse Jelles. Grondpacht 14 st. Gekocht van (Lambert de Gavere, oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken te Bolsward, en Johannes Binsonides, ontvanger en dorpsrechter te Makkum, qq. als last- en procuratie hebbende van) Arjen Hansen van Hemert, ontvanger te Pingjum x Hiltje Fransen d'Adam, voor 139 gg.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Doekes


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-015Kleine Kerkstraat 9huis
eigenaarWybren Doeckes
gebruikerWybren Doeckes
opmerkingpauper


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-015Kleine Kerkstraat 9huis
eigenaarWybren Doeckes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-015 Kleine Kerkstraat 9huis
eigenaarWybren Doekes
gebruikerWybren Doekes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-015 Kleine Kerkstraat 9huis
eigenaarWybren Doekes
gebruikerDirk Fontein
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-015 Kleine Kerkstraat 9huis
eigenaarDoeke Wybrens
gebruikerLourinske Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Abrahams
naastligger ten zuidenDoeke Wybrens


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0225r van 7 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Wybrens


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0149v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Venema


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0223v van 17 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Venema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoeke Venema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0344r van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0289r van 15 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDoeke Fenema


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0054v van 2 jul 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDoeke Venema


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0192r van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenA. Bolman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0187v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Kerkstraat 9Kleine Kerkstraat OZ wijk E-249huis
 
koperJanke Johannes Pectol koopvrouw200-00-00 CG
huurderJanke Johannes Pectol
naastligger ten oostenT. Gratema
naastligger ten oostenS. Gratema
naastligger ten zuidenElkan Ysaack Levy
naastligger ten westenKleine Kerkstraat
naastligger ten noordenJan Tamboezer
verkoperAlbert Bolman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Johannes Pectol, koopvrouw, koopt een huis in de Kleine Kerkstraat. Ten O. T. en S. Gratama, ten Z. Elkan Ysaac Levy, ten W. de straat, ten N. Jan Tamboezer. Gekocht van koopman Albert Bolman, voor 200 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0226r van 12 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Kerkstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJanke Piktol


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-013 Kleine Kerkstraat 9Janke Pecktol1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Janke Johannes Pechtol... aug 1763 Grote Kerk HRL, dv Johannes Pechthold en Johanna Mulder; geb 1764 ... , ovl 5 jan 1812 HRL; wijk E-241 Kleine Kerkstraat, hm ... , vlgs ovlakte naam man niet bekend wegens absentie, heeft 1 zuster, Hiltje P, ... (alles)


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 16 van 1 feb 1812
adressoortbedraggebruik
E-241Kleine Kerkstraat 9koopaktefl. 225huis aan de Kleine Kerkstraat E-241
 
erflaterJanke Johannes Pechtold
verkoperHiltje Johannes Pechtold (gehuwd met Johan Christiaan Gilles)
koperGeeske Meinderts Hetting (wv Jacob Arkes)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Jacob Harkes... ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-241, gebruiker is Willem Dijkstra, touwslagersknegt, 1814. (GAH204); J.H. van de Helder en G.M. Ettinga van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Willem Pieters Dijkstrageb 1789 ... , ovl 28 sep 1814 HRL, lijndraayersknegt; BS ovl 1814; gebruiker van wijk E-241, touwslagersknegt; eigenaar is Jacob Harkes wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-241Kleine Kerkstraat 9Jacob Harkes wedWillem Dijkstra touwslagersknegt


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 135 en 138 van 21 dec 1825
adressoortbedraggebruik
E-241Kleine Kerkstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 107huis E-241
 
verkoperAlbert van Eeken
verkoperPietje van Eeken
verkoperJapikje van Eeken (te Franeker)
koperSybe Uilkes de Vrij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1014Kleine Kerkstraat 9Siebe Uilkes de VrijHarlingenvarensgezelhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Hans Wybrandus van Straten... vS, en IJpke Hanses; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-046, wijk E-241; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huisschilder, wijk E-203; VT1839; H.W. v. S. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Minze Johannes Ringers... Hervormd onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Pietje van Eeken... 1802, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-275; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-241; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-241Kleine KerkstraatPietje van Eeken [Eken]36 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-241Kleine KerkstraatJan U de Vrij17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-241Kleine KerkstraatUilke de Vrij14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-241Kleine KerkstraatWillem de Vrij9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-241Kleine Kerkstraat 9Maaike Atsma... 17 okt 1805 Huizum, huwt met Minze Ringers, N.H., A 21 mei 1861 Arum, bev.reg. HRL 1851 wijk A-156, wijk E-241, wijk F-060, 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-241Kleine Kerkstraat 9Pietje Jans van Eken, overleden op 22 oktober 1855Kleine Kerkstraat E 241, moeder van Jan, koopman, Uilke, mr. blikslager en Willem de Vrij, timmerknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1014E-241 (Kerkstraat)Uilke S. de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1014E-241 (Kl. Kerkstraat)Uilke S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1014Kleine Kerkstraat 9 (E-241)Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker)woning


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Kerkstraat 9A.Hopmansigarenmaker
Kleine Kerkstraat 9H.Zorgdragermatroos


2003 - variaadresbronbericht
Kleine Kerkstraat 9Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2003
  terug