Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKromme Elleboogsteeg 5(niet bekend)(niet bekend)G-237G-389


Naastliggers vanKromme Elleboogsteeg 5
ten zuidenKromme Elleboogsteeg 7
ten westende Kromme Elleboogsteeg
ten noordenKromme Elleboogsteeg 3


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0206r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende successeurs van Dirk Mock


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0218v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Tomas


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJetse Jelles Boomsma koopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte, van de erfgenamen van wijlen Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 5Kromme Elleboogsteeg OZ119‑10‑00 CGhuis
koperArend Barteling mr. bontwever
huurderGrietje van Blessum 0‑00‑00 CG
naastligger ten oostendr. S. Stijl
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte, van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordendr. S. Stijl
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0084r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenArend bontwever


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Rigtje Pietersgeb 1773 ... , ovl 30 jan 1812 HRL, huwt met Jan Sijbes, ovl wijk G-237, gealimenteerd; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Arend Hendriks Bartling... (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. Bessing, sjouwer, en Jan Anes, gealimenteert, 1814. (GAH204); Herman (!) Witte en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Bernardus Bessing... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk G-237, sjouwer; medegebruiker Jan Anes, gealimenteert; eigenaar is A. Bartling erven, 814. (GAH204); kind: Antje ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jan Anes Scheergeb 1740 ... , ovl 12 dec 1814 HRL, huwt met Evertje Gerrijts, kinderen: Riemke Jans S, geb 1786 HRL, Fetje Jans S, geb 1790 HRL, ovl wijk G-237; BS huwafk. 1811, ovl 1814, ovl 1848, ovl 1860


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jan Anesgebruiker van wijk G-237, gealimenteert, alsmede Bernardus Bessing; eigenaar is A. Bartling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-237Kromme Elleboogsteeg 5A Bartling ervenBernard Bessing sjouwer
G-237Kromme Elleboogsteeg 5A Bartling ervenJan Anes gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 918Kromme Elleboogsteeg 5Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (15 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-237Kromme Elleboogsteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 41woning in de Zoutstegen G-237
 
verkoperHendrik Witte
koperLolle Sytses Goverts


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Dubbelde woning met G-238 in de Zoutstegen. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Akke Doekes Baksmageb 1806 HRL, huwt met Cornelis Visser op 15 nov 1838 HRL, werkster, dv Doeke B., en Getje Dirks; BS huw 1838; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Cornelis Vissergeb 1804 Franeker, huwt met Akke Doekes Baksma op 15 nov 1838 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Neeltje Cornelis; BS huw 1838; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Franskje de Boeroud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-237Agter de Grote KerkFranskje de Boer44 jgeenStavorenv, protestant, weduwe
G-237Agter de Grote KerkSipke de Boer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkJacob de Boer16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkCornelis Visser33 jFranekerm, protestant, gehuwd
G-237Agter de Grote KerkAkke Baksma32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-237Agter de Grote KerkJouke [Auke] Visser2 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkGeertje Visser2 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 485 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Sied Eedes Park, overleden op 29 september 18437 wk (geboren 9/8/1843), overleden Achter de Kerk G 237, zoon van Eede Folkerts Park, schipper en Getje de Wit, broer van reeds op 25/10/1843 overleden Itje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Douwe Keimpes Roedemageb 1798 Cornwerd, ovl 7 aug 1858 HRL, huwt met Trijntje Poelstra, Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, N.H., boer in 1858, zv Keimpe R, en Attje Gatzes; BS ovl 1846; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-237


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Trijntje Poelstrageb 19 jun 1793 Wons, ovl 30 mei 1871 HRL, huwt met Douwe K. Roedema, melktapperse in 1871, N.H., Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, dv Herre P, en Hitje ... ; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk G-237, 1860-80


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 918Achter de groote kerk G-237Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jieke de Groot... 1839, wijk G-269; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Eene woning bij de Nieuwe Kerk, verhuurd aan S., Langius. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 918Achter de Groote kerk G-389Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 918Kromme Elleboogsteeg 5 (G-389)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis
  terug