Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 7 3-164 3-188 G-227 G-270
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 7
ten zuidenLammert Warndersteeg 9
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 5


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0222r van 15 jan 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ 7/9 tegenover de woning van Hendrick Hansentwee kamers aan elkaar
 
koperBeern Fockes c.u.mr. glasmaker345-00-00 GG
koperSeerp Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende tuin van Willem de Kock
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende weduwe van Doede* Pytters
verkoperCornelis Laessen c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0187r van 29 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg tegenover het huis van Hendrik Hansenskamer
 
koperHiltje Hendriks, weduwe van218-00-00 CG
koperwijlen Haitse Eelkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noorden3 kamers van Doede Pieters
verkoperBeern Fokkes c.u.mr. glasmaker


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel (kamer) in deze akte


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013v van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZ tegenover de huizen van Hendrick Hansenskamer
 
koperDoede Tjallinghs c.u.turfdrager100-15-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBeern Fockes c.u.mr. glasmaker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDoede Pieters
verkoperClaeske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Doye Eelckesturfdrager


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0119v van 12 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Doede Tjallingh


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0148v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperWybe Bouwes Croes 92-00-00 GG
bewonerde weduwe van Doede Tjallings
naastligger ten oostenDirck Hendrix
naastligger ten zuidenJan Pieters cherger bij de Admiraliteit
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenYnte Pieters glasmaker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276v van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koper door niaarJan Pyters chercher94-10-00 CG
geniaarde koperFoeke Jansen c.u.
naastligger ten oostenDirck Hendricks
naastligger ten zuidenJan Pyters
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenhet huis van Ynte Pyters glasmaker
verkoperMeinert Rinses, erfgenaam vanmr. tuijerTzummarum
Wybe Buwes Croes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pytters, chergier, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Foeke Jansen c.u., een woning oz. Lammert Warndersteeg. Ten O. Dirck Hendricks, ten Z. cherger Jan Pyters, ten W. de steeg, ten N. glazenmaker Ynse Pyters. Geen grondpacht. Gekocht van mr. snijer Meinert Rinses te Tzummarum, als erfgenaam van Wybe Buwes Croes, met de voorwaarde dat deze de zoon van Wybe Buwes Croes zal alimenteren en huisvesten totdat die zichzelf kan redden, voor 30 zilveren ducatons. [1 ducaton = 3 cg].


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172v van 21 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperPieter Jans 45-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambert Warnerssteeg
naastligger ten noordenHendrick Tijssen
verkoperPier Jans, gehuwd metMaccum
verkoperYttie JansMaccum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Nolles, vroedsman, koopt een woning ten N. van de door hem gekochte zoutkeet tegenover de Trekschipperspaardenstal. Gekocht van de crediteuren van oud-burgemeester Oosterveen?, voor 156 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-164Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHeere Ymes
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-164 Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Jansen
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerking1724 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter gleibakker


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0244r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPyter gleibakker


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0323v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Jansen


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0057v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPyter Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-164 Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
opmerking1724 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-164 Lammert Warndersteeg 7Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0193v van 5 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Janzen Sevenbergen


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0045r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van Pieter Jansen Zevenbergen


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0131r van 9 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperCornelis Jansen Beytsegat koemelker250-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beytsegat koemelker
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Beytsegat koemelker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenAnthony Vink
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Bretton, curator over
verkoperPyter Jansen Zeevenbergen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jansen Beytsegat, koemelker


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0139r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZwoning
 
koperDouwe Tjeerds, gehuwd methuistimmermansknecht36-00-00 GG
koperTaetske Beidschat
bewonerAafke Eeltjes, weduwe van
bewonerwijlen Abe Harmens
naastligger ten oostenJan Cornelis Beidschat
naastligger ten oostenAntje Cornelis Beidschat
naastligger ten zuidenDirk Douwes
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenJohannes Mecima n.u.
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Tjeerds, huistimmermansknegt x Taetske Beidschat kopen woning in de Lammert Warnderssteeg, thans bewoond door Aafke Eeltjes wv Abe Harmens. Geen grondpacht. Ten O. de verkopers, ten Z. Dirk Douwes qq., ten W. de Lammert Warnderssteeg, ten N. Johannes Mecima. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 36 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0015r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperRitske Jans Kroonenburg mr. timmerman25-00-00 CG
huurderHarmen Gerryts
naastligger ten oostenD. B. Heslinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenAlbert Bolman
verkoperDouwe TjeerdsAlmenum


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0206v van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0088r van 23 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 7Lammert Warndersteeg OZhuis
 
koperHendrik Bouwes, gehuwd met56-15-00 CG
koperTettje Yedes
huurderHendrik Bouwes 24-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Heslinga
naastligger ten zuidenD. Heslinga
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenTjeerd Roelofs
verkoperJohannes Beerends


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0150r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-188 Lammert Warndersteeg 70-00-00 CGafgebrooken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Coenraad Speleveldzie ook C. Speelziek; gebruiker van wijk G-227, hoedemakersknegt; eigenaar is M. Ouendag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Matthijs Tjeerds Ouendag... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:. -1-8, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-227Lammert Warndersteeg 7M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7Klaas KramerBirdaardrijks commieshuis (25 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-227Lammert van der steegJan Reinders23 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
G-227Lammert van der steegHitje Harda22 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-227Lammert van der steegTjaltie J Reinders1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-227Lammert van der steegHein Fred. van der Molen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Hans Pieters Stijoef, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 11/2/1842), overleden Molenpad G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Karst van der Meulen, overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 mnd (geboren 5/1/1847), overleden achter Bolwerk G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jetze Jans de Boergeb 1792 Slooten, ovl 30 mrt 1854 HRL, huwt met Sibbeltje Simons van der Meulen, keetknegt in 1851, N.H., zv Jan de B., en ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931G-227 (Lammert Warndersteeg)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jacoba Folkerts Bakker... dec 1865 HRL, huwt met Hendrik Faber op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, dienstbaar, ovl wijk G-227, was in 1865 turfmeetser, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1814, ovl 1844, ovl ... (alles)


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 mrt 1871
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 8 mrt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 15 mrt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931G-270 (Lammertwarndersteeg)Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7 (G-270)Elkan Aron Speijerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 7S.Boomstrabootwerker
  terug