Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 236-0746-0746-072E-165E-159


Naastliggers vanLanen 23
ten oostenLanen 25
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 21
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 23Duizenddeurensteeg ten westen


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0444r van 10 feb 1605 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTrijn Hotses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0071v van 10 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUpke Haytses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0073v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0114r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0233v van 12 mrt 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Upcke Haytses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142r van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang heeft
naastligger ten oostenUpke Haitses


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Duizenddeurensteeg112‑14‑00 gg1/2 woning
koperSjoerd Tiepkes
huurderWouter Annes c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0015v van 12 mrt 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenRebbe Annes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0141v van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg van Lanen naar Voorstraat waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenRebbe Annes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0202v van 25 apr 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ800‑14‑00 gghuis met een vrije uit- en ingang in de steeg
kopermr. Joost Havestadt c.u.
naastligger ten oostenJan Aartz
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten westenJacob Heres
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRebbe Annes, gehuwd met te Workum
verkoperGoik Upkes te Workum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Joost Havestadt c.u. koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Jan Aartz, ten W. de Duizenddeurensteeg en Jacob Heres. Geen grondpacht. Gekocht van Hebbe Annes x Doik Upkes te Workum voor 800 gg 14 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 11vLanen 23mr. Joost Havestadtf. 10000-00-00 (8000+1000+1000)


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 23een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenImme Gerryts mr. schoenmaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088r van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23een_achterDuizenddeurensteeg OZ100‑00‑00 ggkamer met tuintje
koperHermanus Grettinga stadsbouwmeester
naastligger ten oostende mouterij van Jacob Aerts
naastligger ten zuidenImme Gerryts mr. schoenmaker
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, curator over
naastligger ten noordenWillem Douwes
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, curator over
verkoperWillem Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Harmanus Grettinga, bouwmeester der stede Harlingen, koopt een deftige kamer c.a. met een tuintje, in de Duizenddeurensteeg. Ten O. de mouterij van Jacob Aerts, ten W. die steeg, waarin die kamer in- en uitgang heeft, ten Z. Inne Gerryts, mr. schoenmaker, ten N. de verkoper en eigenaar in qlt. Gekocht van Ulbe Cornelis, mr. schoenmaker als curator over Willem Douwes, voor 100 gg.


1687 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 275r van 4 apr 1687 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 23
inventarisantmr. Joost Haevenstadt, gehuwd metledesetter en chirurgijn
aangeverAeltie Foppes
requirantWybe Fransen, geauthoriseerde administrator vanmr. bakker
Joannes Havestadt in Indien absent maar in leven
inleiding bij de boedelinventarisatie[0275r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Wybe Sioerdts Wiltschut en Jan Dircksen Kuyck als commissarien, geadsocieert met de heere Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen meester Joost Haevestadt in leven burger ende ledensetter ende chirurgijn binnen Harlingen, ende dat van alle sodanige goederen actien ende credytten als bij den overledene metter doot ontruympt ende naegelaten sijn ende daer ten sterffhuyse sijn bevonden, op het aengeven van des overledens weduw Aeltie Foppes nae dat die den eed van getrouwigheidt in handen van welgedachte heeren commissarien hadde gepresteert, gedaen op versoeck van Wybe Franssen meester backer ende coopman binnen dese stadt als geauthoriseerde administrator van Joannes Havestadt in indien absent soo maer nogh in het leven is en onder die conditie met inwillinge van gemelte Aeltie Foppes, om te dienen tot schiftinge ende scheidinge van den gemelten sterffhuis. Actum den 4e april 1687.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324r van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ oosthoek Duizenddeurensteeg240‑00‑00 cg1/2 huis
koper door niaaroud burgemeester Willem Tjerx
geniaarde koperJan Dircksen Kuyck
eigenaar van 1/2Joannes Joosten Havestadt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJoannes Joosten Havestadt, zoon van
verkoperwijlen Telletie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Tjerx koopt, na niaar ratione vicinitatis en societatis tegen oud-burgemeester Jan Dirxen Cuyck, 1/2 huis op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg, nz. Lanen waarvan de andere 1/2 toebehoort aan de verkoper en zijn stiefmoeder, evenals de 1/2 van een hof in de Both Apothekerstraat, schuin achter het huis 'de Fontein' ofwel er tegenover. Gekocht van Johannes Joosten Havestadt, erfgenaam van zijn moeder Telletie Jans.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0100v van 25 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Joost Havestadt
naastligger ten westeneen kamer en de hof van Harmanus Grettinga bouwmeester


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0379r van 23 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23achterDuizenddeurensteeg50‑00‑00 cgwoning of kamer
koperGerryt Gerryts, gehuwd metmr. wever
koperMayke Huigens
huurderFrans Hendrix c.u.12‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joost Havestad* mr. ledezetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende hof van dr. Philippus Belida
verkoperGerryt Haenties, gehuwd metschipper te Ameland
verkoperMary Ames te Ameland
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerrit Gerrits, mr. wever x Mayke Huigens koopt een camer in de Duizenddeuren steeg. Ten O.?, ten Z. erven ledesetter mr. Joost [Havestad], ten W. de steeg, ten N. de hof van dr. Philippus Belida. Gekocht van Gerryt Haenties, schipper op Ameland x Marij Anes? of Annes?, voor 50 cg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0043r van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23achterDuizenddeurensteeg58‑00‑00 cgwoning
koper door niaarDirk Huigens koopman
geniaarde koperJacob Izaax, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Taekes
huurderOege Johannis c.u.
naastligger ten oosten[de achteruitgang van] de erfgenamen van wijlen Catharina Bruinsvelt
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Joost Havestad* ledezetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende woninge van burgemr. Belida
verkoperGerrit Gerrits, gehuwd metmr. wever
verkoperMarike Huigens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Dirk Huigens koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jacob Ysaax x Baukjen Taekes, een woning c.a. in de Duizenddeurensteeg. Ten O. erven Catharina Bruinsvelt, ten Z. erven ledesetter Joost [Havestad], ten W. die steeg, ten N. de hof v.d. erven burgemeester Belida. Het huis is verhuurd aan Oege Johannes. Gekocht van mr. wever Gerrit Gerrits x Marieke Huigens voor 58 CG en 3 rijksdaalders voor verteringen op de koop gevallen.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0048v van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende huisinge en zekere woninge daaragter nagelaten door mr. Joost Havestad


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0157r van 7 jun 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23achterDuizenddeurensteeg60‑00‑00 cgwoning
koperJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten oostenPieter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten oostenJan Ydes mr. kleermaker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen mr. Joost ledezetter
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van wijlen burgemeester Belida
verkoperDirk Hugenskoopman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0161v van 13 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg OZ340‑00‑00 cg3/4 huis
koper door niaarJan Ydes mr. kleermaker
geniaarde koperNathaniël Cromhuisen c.u.
eigenaar van 1/4burgervaandrig Syds Wybes q.q.
naastligger ten oostenmr. Jan Ydes kleermaker
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenmr. Jan Ydes kleermaker
verkoperde testamentaire erfgenamen van Willem Tjerxvoerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes Wijngaarden, mr. kleermaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Nathaniel Cromhuisen, 3/4 van een huis op de oosthoek van de Duizenddeurensteeg, nz. Lanen, waarvan het andere 1/4 van de vaandrig Syds Wybes is. Ten O. en N. de Koper. Gekocht van erven voerman Willem Tjerx, voor 340 cg.


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0194v van 2 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg50‑00‑00 cg1/4 huis
koperJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
koperWypkjen Pieters
eigenaar van 3/4Jan Ydes c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenWypkjen Pieters
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenJan Ydes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten noordenWypkjen Pieters
verkoperBruin Havestadt te Rotterdam
verkoperDavid Havestadt te Rotterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [Wijngaarden], mr. kleermaker x Wypkjen Pieters kopen 1/4 huis waarvan zij de overige 3/4 al bezitten, nz. Lanen/hoek Duizenddeuren. Ten O. en N. de kopers, ten Z. de straat, ten W. de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Bruin- en David Havestadt te Rotterdam.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 119Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 77vLanen 23huis
eigenaarJan Ydes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkingaen de executeur bet:


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio Lanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0368v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenJan Ydes


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0223r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg700‑00‑00 cghuis
koperBauke Wijngaarden, gehuwd metmr. zilversmid
koperAntie Theodorus Binsonides
naastligger ten oostenJan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaar
naastligger ten westensteeg, achter burgemeester Heinsius aan de Lanen
naastligger ten zuidenLanen
verkoperJan Ydes Wijngaardenmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Wijngaarden mr. silversmid x Antie Theodorus Binsonides koopt huis met plaats en tuin, hoek Duizenddeurensteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. de Lanen, ten W. de Duizenddeurensteeg, ten N. wd. burgemeester Haselaer. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ydes Wijngaarden.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0319v van 4 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0044r van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ hoek Duizenddeurensteeg800‑00‑00 cghuis
koperGerben Johannis, gehuwd metmr. schoenmaker
koperFockjen Andrys
naastligger ten oostenJan Yedes Wijngaerden
naastligger ten noordende weduwe van wijlen burgemeester Haselaer
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten zuidenLanen
verkoperBauke Wijngaerden, gehuwd metmr. zilversmid
verkoperAntie Bensonides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Johannis, mr. schoenmaker x Foekjen Andrys koopt huis op de oosthoek v.d. Duizenddeurensteeg, nz. Lanen. Ten O. Jan Ydes Wijngaarden, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg, ten N. wd. burgemeester Haselaer. Gekocht van mr. silversmid Bauke Wijngaerden x Antie Binsonides.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 78rLanen 23huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerJan Ydes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0168v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Johannis mr. schoenmaker


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0205r van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen600‑00‑00 cghuis en tuintje
aanhandelaarJan Everts leerkoper
naastligger ten oostenJan Wijngaarden mr. kleermaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg
naastligger ten noordenJan Tomas IJsenbeek
verkoperGerben Johannes, gehuwd metwinkelier
verkoperFockjen Andrieswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts (Wijnalda), leerkoper, doet wandelkoop van zijn huis met tuin op de Lanen nz. (met de indeling). Ten W. de Duizenddeurensteeg, ten Z. de straat, ten O. mr. kleermaker Jan [Ydes] Wijngaarden, ten N. Jan Tomas IJsenbeek. Hij ruilt het tegen het huis bij de Stadsvesten, van Gerben Johannes x Foekjen Andries, met ten O. en Z. het stads werk- of spinhuis, ten W. de stadvesten, ten N. de heer P.B. van Wijdenbrug. Jan Everts betaalt voor de meerwaarde 600 cg. aan Gerben Johannes.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-074Lanen 23Douwe Gabes, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 78rLanen 23huis
eigenaarJan Everts
gebruikerDouwe Gabbes
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 79rLanen 23huis
eigenaarJan Everts
gebruikerDouwe Gabbes
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0244r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Evert Jans Wijnalda c.u.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-074 , folio 79rLanen 23huis
eigenaarEvert Wijnalda
gebruikerEvert Wijnalda
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑12‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0174r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0178r van 4 mei 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg
naastligger ten oostenEvert Jans Wijnalda


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072 , folio 135vLanen 23woning
eigenaarAge Johannes
gebruikerJan Oebeles
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerWillem de Jong
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal37‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0173r van 25 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Everts oud leerkoper


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0292r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0310r van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072 , folio 135vLanen 23huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerRitske Keimpes
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerSybren Cornelis
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal35‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0346v van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: steeg]


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0055v van 11 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-072 , folio 135vLanen 23huis
eigenaarAge Johannes
gebruikerClaas Wybes
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal23‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑05‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0171v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0249r van 26 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizendeurensteeg [staat: doorgaande steeg]


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0333v van 5 jun 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 23Lanen NZ215‑00‑00 gghuis en tuin
koperde stad Harlingen
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJ. Francq
naastligger ten noordenJan Fontein
naastligger ten westenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenLanen
verkoper van 1/2Albert Bolman, erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Bolman
verkoper van 1/4Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Dirk Wytsma
verkoper van 1/4Elza Dorothea Briel, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Vos, erfgenaam van hun zusterkoopman te Pekela
erflaterde weduwe van wijlen Jan Bolman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0168v van 14 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizend Deurensteeg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0019r van 30 aug 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg [staat: doorgaande steeg]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0224r van 13 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-070/2, pag. 95Lanen 23Fedde Bleeker, 26 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0291v van 8 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0035r van 29 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 21achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuizenddeurensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-072 , pag. 132Lanen 23G. Stinstra 0‑10‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-165Lanen 23de Stadcasern ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1264Lanen 23de Stad Harlingen Harlingenbrandspuithuisje en erf (160 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1264de Lanen E-165Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema school


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2984De Lanen E-159 Gemeente Harlingen brandspuithuisje
Sectie A nr. 2984De Lanen E-159 Gemeente Harlingen brandspuithuisje
Sectie A nr. 2984De Lanen E-159 Gemeente Harlingen brandspuithuisje


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2984Lanen 23 (E-159)Gemeente Harlingenwoonhuis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenGemeente en Gem. Instellingen812Brandspuithuisje


2023
0.30772495269775


  terug