Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 35
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 35 6-080 6-076 E-171 E-163
Naastliggers vanLanen 35
ten oostenLanen 37
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 33


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0046r van 24 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLijsken van Bredael


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0124r van 19 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lijske van Bredae


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirck Pieters Maes c.u.


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0305r van 23 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en plaats van Stoffel Baniers


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0122r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en plaats van Stoffel Baniers


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 6 dec 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ [niet vermeld]huis, loods en plaats
 
koperIdsert van Hittinga, gehuwd met1306-00-00 GG
koperSijke van Hilkama
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBuwe Luytties
naastligger ten noordenRinske Tialkes Feitama
verkoperStoffel Baniers, gehuwd met
verkoperAntie Cornelis


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 6 dec 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ [niet vermeld]huis, loods en plaats
 
koperIdsert van Hittinga, gehuwd met1306-00-00 GG
koperSijke van Hilkama
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen IJsbrant Toenis
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBuwe Luytties
naastligger ten noordenRinske Tialkes Feitama
verkoperStoffel Baniers, gehuwd met
verkoperAntie Cornelis


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0099v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kopers Idsard van Hettinga c.u.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenverkoper Idsaert van Hettinga


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0267v van 20 jun 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengedeputeerde Idsaert Hettinga


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Fridses
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenDoede Piers kuiper
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytema
verkoper q.q.Liuue Johannes, curator
verkoper q.q.Epeus Kiestra, curatoren overnotaris
verkoperAnthony van Hittinga, kind en erfgenaam
verkoperAeffke van Hittinga, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Sijcke van Hylcama, weduwe van
erflaterwijlen Idsert van Hittingabijzitter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (15) ten verzoeke van (Liuue Johannes en Epeus Kiestra? not. publ. als curatoren over) Anthony en Aeffke van Hittinga, nagelaten kinderen en erfgenamen van hun moeder Sijcke van Hylcama x de bijsitter Idsert van Hittinga, 1/2 huis, loods en plaatsje nz. Lanen. Ten O. Hessel Fridses erven, ten W. Doede Piers cuyper, ten N. Rinske Tialckes Feytema erven. Grondpacht 60 st.?


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0049r van 8 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperFoppe Tiercx Romeda 717-23-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
bewonerBaucke Johannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Fridses
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenDoede Piers kuiper
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Rinske Tialckes Feytama
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Idzart van Hittinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Tiercx Romeda koopt 1/2 huis nz. Lanen, nu bewoond door Baucke Johannis. Ten O. erven Hessel Fridses, ten Z. de straat en diept, ten W. kuiper Doede Piers, ten N. erven Rinske Tialckes Feytama. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht (de commissarissen over de nagelaten boedel van) Idzart van Hittinga voor 717 GG 23 st 8 pn.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0147r van 17 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Tiercx


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174ar van 7 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen N. N.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0112v van 17 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSjoukjen Doyes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021va van 1 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerloff Fransen


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0080r van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Wybes Kalf


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021ra van 28 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Wybes Kalff c.u.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116v van 9 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Wybes Kalf


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0051v van 29 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZ12/14 huis (1/2 en 5/7 van 1/2)
 
koperHeere Dirx, gehuwd methuistimmerman363-12-00 GG
koperRinske Jans
eigenaar van 2/14 (2/7 van 1/2)Rinske Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenPytter Sybrens Sonnema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSicco Salomons havenmeester
naastligger ten noordenFontein koopman
naastligger ten noordenJoost Michiels
verkoper van 7/14 (1/2)Trijntie Wytses, gehuwd met
verkoper van 7/14 (1/2)Andries Symonswijdschipper
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Mayke Jansen, gehuwd met
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Dirk Annesmr. schoenmaker
verkoper van 2/14 (2/7 van 1/2)Wybe Jansen
verkoper q.q.Jetse Jelles, gecommitteerde uit
verkoper van 1/14 (1/7 van 1/2)de crediteuren van de boedel van Romke Jansen KeivytAmsterdam


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-080Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
gebruikerHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-080Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0108r van 13 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHere Dirx


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarHeere Dirks
gebruikerHeere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarHere Dirks
gebruikerHere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-080 Lanen 35wed. Heere Dirks, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-080 Lanen 35huis
eigenaarwed. Heere Dirks
gebruikerwed. Heere Dirks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinske Kalf


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0109v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis en tuintje
 
koperJacob Houtkoper, gehuwd metwijdschipper550-00-00 GG
koperJanke Annes
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen
naastligger ten noordenHarmen Agema
verkoper q.q.Robijn Arjens, geauthoriseerde curatorkoopman
verkoper q.q.Sierk Tolsma, feauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Antje Jacobs minderjarig, dochter van
verkoper van 1/2wijlen Jacob Andries
verkoper van 1/2Trijntje Andries, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ruird Symens
erflaterwijlen Rinske Jans, weduwe van
erflaterwijlen Herre Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Houtkoper, wijdschipper x Janke Annes kopen huis en tuintje aan de noordkant van de Laenen, laatst bewoond door Rinske Jans en metter dood ontruimd en nagelaten. Grondpacht 6 st aan de Stad. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten W. Dirk Jansen, ten Z. de straat en Laenen, ten N. Harmen Agema. Met vrije in- en uitgang in de steeg ten westen van deese huisinge plaets geleegen. Gekocht van Robijn Arjens en Sierk Tolsma, kooplieden, als geauthoriseerde curatorien over Antje Jacobs, nagelaten minderjarige dochter van Jacob Andries voor 1/2 erfgename van haar wl. grootmoeder Rinske Jans wv Heere Dirks onlangs overleden. De andere 1/2 door Trijntje Andries wd. Ruird Symens. Samen voor het geheel, voor 550 gg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Olivier


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0186r van 2 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Brouwer


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0022r van 11 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Brouwer


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacobus Brouwer n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0293r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Brouwer n.u.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0294r van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter326-14-00 GG
huurderLiskje 15-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke J. van der Stok
naastligger ten westenHarmen Homeule mr. bontwever
naastligger ten noordenAdam Lentz mr. verver
naastligger ten zuidenLanen
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk, weduwe van
verkoperwijlen Jacob S. Brouwer


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0003r van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperDavid Willems mr. scheepstimmerman385-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHarmen Homeulen
naastligger ten noordenAdam Lents
verkoperJohannes Norelmr. loodgieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDavid Willems, mr. scheepstimmerman, koopt een welbetimmerd huis nz. Lanen. Het huis heeft meerdere vertrekken, een grote plaets, zolder etc. Ten O. Harke v.d. Stok, ten Z. de Lanen, ten W. Harmen Homeulen, ten N. Adam Lentz. Gekocht van mr. loodgieter Johannes Norel, voor 385 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0113r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 35Lanen NZhuis
 
koperRuurd Pieters Zwart, gehuwd metvarensgezel500-00-00 CG
koperElizabeth R. van Dijk
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenH. Homeulen
naastligger ten noordenH. Lentz
verkoperDavid Willemsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pieters Zwart, varensgezel x Elisabeth R. van Dijk koopt huis wijk F-172. Ten O. Harke v.d. Stok, ten W. Harmen Homeulen, ten Z. de Lanen, ten N. A. Lentz. Gekocht van David Willems, scheepstimmerman.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0179r van 11 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 37, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRuurd Pieters


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0244v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRuird Swart c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-076 Lanen 35Ruurd Pieters3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Berend/Barend Johannes Groen... Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1821, ovl 1848, ovl 1856,; eigenaar en gebruiker van wijk E-171, schoenmaker, medegebruiker Jan Top, sjouwer, 1814. (GAH204); B.J.G. en Pietje Dirks van der Woude, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Jan/Johannis Carolis Top... zv David T, (gk), en Johanna C. Linterman, (gk); BS huw 1818, ovl 1820, ovl 1829; gebruiker van wijk E-171, sjouwer; eigenaar en medegebruiker is Berend Groen, schoenmaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-171Lanen 35Berend Groen Berend Groen schoenmaker
E-171Lanen 35Jan Top sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1268Lanen 35Barend GroenHarlingenschoenmakerhuis en erf (149 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Grietje Siboutshuwt met Hein Blavier, naaister en wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1876; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Juke Engels Mulder... eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839; huwt met Grietje Siebolts, kind: Siebolt Jukes Mulder, geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Klaas K Rostoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk E-171; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Rinske Annes Mol... ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Womkje Stedehouwer... bev.reg. HRL 1851 wijk A-228; oud 35 jaar, (vnm: Wimpkie), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Geertje Bonnes, overleden op 5 april 18392 mnd, overleden Laanen E 171. (CzOG nr. 55) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-171LaanenBerent J Groen60 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-171LaanenRinske A Mol60 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenWiebo B Groen17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenHans H [Klaas K] Rost35 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, metzelaar
E-171LaanenWimkpie Stedehouder35 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenHans H Rost3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenHarmanus Rost2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-171LaanenJoeke Mulder59 jVeendamgezin 3, m, protestant, gehuwd
E-171LaanenGrietje Sybolts54 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
E-171LaanenEngel Mulder24 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Wiebe Barends Groen, overleden op 8 november 184321 jr (geboren 27/10/1822), schoenmaker, overleden Laanen E 171, ongehuwd, zoon van Barend Groen, idem (wednr. Pietje van der Woude) en Rinske Annes Mol, broer van Hiltje Barends Groen, halfbroer van Johannes Barends Groen, schipper (Her)bayum (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Arie Rinzes Rinsma, overleden op 5 januari 18481 jr (geboren 30/12/1846), overleden Lanen E 171, zoon van Rinze Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Annes Stavinga, overleden 11/9/1845) en Grietje Aries Kooi, halfbroer van minderjarige NN Rinzes Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Martje Rinses Rinsma, overleden op 10 juni 18483 1/2 wk (geboren 13/4/1848), overleden Lanen E 171, dochter van Rinse Rinsma, bakkersknecht (wednr. Trijntje Stavenga) en Grietje Kooi, halfzuster van minderjarige Ynte Rinses Rinsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-171Lanen 35Berend Jans Groen, overleden op 18 augustus 184869 jr (geboren 14/1/1779), overleden Lanen E 171, schoenmaker, gehuwd, vader van Hiltje (vrouw van Engele Pieters de Vries, idem) en afwezige Johannes Berends Groen (sinds 3 jaar vertrokken naar Verenigde Staten van Amerika: verblijfplaats onbekend). (in tafel met patroniem 'Johannes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 van 10 mrt 1849
adressoortbedraggebruik
E-171Lanen 35koopaktefl. 4004/8 deel in huis met stal en wagenhuis E-171
 
verkoperLouwrens Hoekers
verkoperNeeltje Hoekers (gehuwd met minne baukes van smeden)
koperJohanna Hoekers


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Geeske Fokkema... HRL, Nederlands Hervormd dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1819, ovl 1881, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-171Lanen 35Hermanus van der Heide... in 1843, zv Johannes Eeuwes dvH en Marijke IJskamp; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-171; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1268E-171 (de Lanen)Coenraad Kunwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2942E-163 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2942Lanen 35 (E-163)Pieter van der Meulen Kuneewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Lanen 35P. van der Meulen Kunéjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
koperslagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 35B.Leenstrakruidenier
Lanen 35aA.Munniksmaschelpenvisscher


1937 - kentekenadresnaam
B-23646
Lanen 35Dirk van Straten


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenC. Hofstra358Rijwielh.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 35, HarlingenLanen 35August DijkstraRotanwereld, derotan-meubelen, mand- en rietwerk, bies- en gaatjesmatten


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 35P. (Pietje) v.d. Veen wv Westerhuis
  terug