Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 64
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 645-1435-1435-165F-199F-190


Naastliggers vanLanen 64
ten oostenLanen 66
ten zuidenSchritsen 53
ten westenLanen 62
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 64naamloze doorlopende steeg ten oosten


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113v van 22 aug 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Hartmans c.soc.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0339r van 18 jan 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuue Harmans


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLieuwe Hartmans c.soc.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ450‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperJelle Annes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenLijsbet mutsenmaakster
naastligger ten zuidenplaats en loods van Jelte Johannis
naastligger ten westenoud burgemeester Joost van der Voorda
naastligger ten noordenLanen
verkoperSipke Jansen c.u.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Annes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123r van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ strekkende zuidwaarts tot aan de plaats en loods van Jelte Joannis508‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperFocke Martens c.u.
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Lijsbeth mutsenmaakster
naastligger ten zuidenJelte Joannis
naastligger ten westenburgemeester Voorda
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrintie Pytters, gehuwd met
verkoperJan Adams


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Martens* timmerman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelto Joannis


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Martens* timmerman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelto Joannis


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220r van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFokke Martens timmerman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelte Joannis


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Focke Martens


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0068r van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Focke Martens* puistermaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 106Lanen 64huis
eigenaarFocke Martens wed.
gebruikerFocke Martens wed.
opmerkingonvermogende


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ300‑00‑00 cghuis en ledige plaats
koperJilt Alberts, gehuwd met
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenhet huis van de weduwe van wijlen Ruird Tieerds
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners
naastligger ten westenLaas Piers
naastligger ten noordenLanen
verkoperTieerd Fockeskoopman


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308v van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJilt metselaar


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 69rLanen 64huis
eigenaarJilt Alberts
gebruikerJilt Alberts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan1‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio Lanen 64huis
eigenaarJilt Alberts erven
gebruikerSybe Jilts cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ354‑00‑00 gghuis
koperJurjen Willems, gehuwd metmr. damastwever
koperAefke Jetses
naastligger ten oostenweduwe Egbert Pyters
naastligger ten zuidenPietje Clases
naastligger ten westenLaes Piers
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Sybe Jilts
verkoper van 1/2Mayke Hilles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Harings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Willems, mr. damastwever x Aefke Jetses koopt huis zz. Lanen. Ten O. wd. Egbert Pyters, ten Z. Pietje Clases, ten W. Laes Piers, ten N. de straat en diept. Gekocht van mr. metselaar Sybe Jilts en Mayke Hilles wv Jan Harings.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0220r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen Willems


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 69vLanen 64huis
eigenaarJurjen Willems
gebruikerJurjen Willems cum soc.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0355v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJurjen Willems


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jurjen Willems


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0179v van 24 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jurjen Willems*
naastligger ten oostenJan Wybrens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Egbert Haerings


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ391‑00‑00 gghuis
koperChristoffel Charpentier, gehuwd metmr. pruikenmaker
koperElbrigjen Pytters
naastligger ten oostenPyter Eelkes mr. timmerman
naastligger ten zuidenJan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten westenSjoerd Lammerts mr. bakker
naastligger ten noordenLanen en diept
verkoperAefke Jetses Bontekoe, weduwe van
verkoperwijlen Jurjen Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Charpentier, mr. pruikmaker x Elbrigjen Pytters koopt een mooi huis zz. Lanen, door meerderen bewoond. Het huis heeft 4 kamers met bedsteden, en spijskamers, kelders, plaets, put, bak en zolders, loods etc. Ten O. mr. timmerman Pyter Eelkes, ten Z. Jan Wybrens Wijngaarden, ten W. mr. bakker Sjoerd Lammerts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Aafke Jetses Bontekoe wv Jurjen Willems, voor 391 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-143Lanen 64Christiaan Charpentier, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 69vLanen 64huis
eigenaarChristiaen Charpentier
gebruikerChristiaen Charpentier cum soc.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-143, fol. 95vLanen 64Christiaen Temmer cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenparuikemaeker, mr.18:1:00 cg3:0:00 cgbestaet redelijk


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jurjen Willems


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0206v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten oostenChristiaen Temmer pruikenmaker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ381‑00‑00 gghuis
koper door niaarPyter Daniels mr. pruikenmaker
geniaarde koper van 1/2Sybren Hendriks Hoedtjemr. timmerman
geniaarde koper van 1/2vrijgezel Symon Overzee
huurder bovenYttie Sickes
huurder bovenWillem Bontes c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites
naastligger ten westenS. F. Cambsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperChrist Charpentier, gehuwd metmr. pruikenmaker
verkoperElbregie Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Daniels, mr. pruikmaker koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybren Hendriks Hoedtje en Symon Overzee, een huis zz. Lanen, beneden bewoond door de verkoper en boven verhuurd. Ten O. een openbare steeg waarin dit huis twee in- en uitgangen heeft, ten Z. Keimpe Hoites, ten W. Sybren Feickes Camsma, ten N. de Lanen en het diept. Gekocht van mr. pruikmaker Christoffel Charpentier x Elbrigje Pytters voor 381 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten oostenPyter Daniels


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 70vLanen 64huis
eigenaarChristiaan Charpentier
gebruikerChristiaan Charpentier c.s.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ277‑00‑00 gghuis
koperHarmen Arents, gehuwd metmr. bontwever
koperCornelia Arents
naastligger ten oostenYpe Heeres
naastligger ten zuidenKeimpe Hoites
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperde stad Harlingen: weeshuis, alimentatores van
verkoperde drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels, gehuwd metpruikenmaker
verkoperwijlen Mayke Ykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Arents, mr. bontwever koopt huis zz. Lanen. Ten O. Ype Heeres, ten W. Sybrand Camsma, ten Z. Keimpe Hoytes, ten N. de Lanen. Gekocht van erven pruikmaker Pyter Daniels x Mayke Ykes.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ705‑00‑00 cghuis
koperBeernd Hendriks Luiters, gehuwd met
koperRinske Ydes
naastligger ten oostenYpe Heeres
naastligger ten zuidenCeimpe Hoytes
naastligger ten westenSybrand Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperHarmen Arentsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Hendrik Luyters x Rinske Ydes koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Ype Heeres, ten W. Sybrand Camsma, ten Z. Ceimpe Hoytes, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. bontwever Harmen Arents voor 705 cg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-143 , folio 70vLanen 64huis
eigenaarChristiaan Charpentier
gebruikerChristiaan Charpentier c.s.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0044v van 28 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernd Hendrik Luyter


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165 , folio 122/2vLanen 64huis
eigenaarBeerend Hendriks
gebruikerBeerend Hendriks
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerClaas Claasen
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal49‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑18‑14 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0129r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBeernd Hendriks Luiters


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ599‑19‑00 cghuis
koperRoelof Hendriks ter Deus, gehuwd metvarkensslager
koperMarijke Hendriks Luiters
naastligger ten oostenSchelte Sipkes
naastligger ten zuidenPieter Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. F. Kamsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperBeernt Hendriks Luitersbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Hendriks ter Deus, varkensslager x Marijke Hendriks Luiters kopen huis zz. Lanen, bewoond door de kopers. Geen grondpacht. Ten O. Schelte Sipkes, ten Z. Pieter Hendriks, ten W. erven S.F. Kamsma, ten N. de straat. Gekocht van bontwever Beernt Hendriks Luiters voor 599 cg 19 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165 , folio 122vLanen 64huis
eigenaarRoelof ter Deus
gebruikerRoelof ter Deus
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerJoseph de Wit
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal35‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑06 cg
opmerking[de tweede maal folio 122]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0015r van 13 jul 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 62, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRoelof Hendriks


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-165 , folio 123vLanen 64huis
eigenaarRoelof ter Deus
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerRoelof ter Deus
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerRients Botes
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal35‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑09‑06 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 64Lanen ZZ140‑00‑00 cghuis
koperReinder van der Veen blauwverver
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenPieter Hendriks
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenLanen
verkoperRoelof Hendriks ter Deusvarkensslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOok bij not. W.J. Hanekuyk acte van 14 nov 1804. Reinder v.d. Veen, blauwverver, koopt huis zz. Lanen. Ten O. de diaconie der Ger. Gem., ten W. en Z. Pieter Hendriks, ten N. de Lanen. Gekocht van Roelof Hendriks ter Deus, varkensslager.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0029r van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 66achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-165 , pag. 119Lanen 64Reinder van der Veen 2‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0115r van 16 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenR. van der Veen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Feite Jarigs de Boer... HRL, huwt met Riemke Annes, zv Jarig Feikes de B., en Hiltje Sijbrens; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-199, gleybakkersknegt; medegebruikers Frans Ruel vrouw, nayster, Hinne W. de Boer, Willem Cornelis wed. ; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Frans Ruel... ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Hinne Wybrens de Boer... is R. van der Veen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Reinder van der Veen... Roelof Meintz, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 11 nov 1789. (burgerboek); eigenaar van wijk F-199; gebruikers Frans Ruel vrouw, naaister, Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Willem Cornelisovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk F-199; medegebruiker Frans Ruel vrouw, nays-ter, Hinne W. de Boer, Feike Jarigs de Boer, gleybakkersknegt; eigenaar is R. vd Veen, 1914. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-199Lanen 64R van der Veenvrouw Frans Ruelnayster
F-199Lanen 64R van der VeenHinne W de Boer
F-199Lanen 64R van der VeenFeite Jarigs de Boergleybakkersknegt
F-199Lanen 64R van der Veenwed Willem Cornelis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1329Lanen 64Reinder van der Veen zwartverwerHarlingenhuis (56 m²)


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-199Lanen 64Uilke voor de Wind, overleden op 16 oktober 1841levenloze dochter van Uilke Klazes voorde Wind (Laanen F 199) en Getje Thomas Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-199Lanen 64Eelke Johannes de Haan, overleden op 29 oktober 18411 1/2 jr (geboren 13/4/1840), overleden Laanen F 199. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1329Lanen 64 Uilke VoordewindHarlingenhet voorhuis geheel vernieuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 5 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-199Lanen 64Grietje Annes Wytsma, overleden op 23 januari 184623 dg (geboren 1/1/1846), overleden Lanen F 199, dochter van Anne Klazes Wytsma, schipper en Janneke Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-199Lanen 64Japke Boorsma... te HRL. 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1329Lanen F-199Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3604De Lanen F-190 Jeltje Voordewind vrouw van Pieter Dekkerswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3604Lanen 64 (F-190)Jeltje Voordewind (vr. v. P. Dekkers)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 64G. Nordersigarenwinkelier
Lanen 64aA.P. de Grootsigarenmaker


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 64, HarlingenLanen 64 van der Molenhandelsdrukkerij in een en meerkleurendruk


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 64B. (Baukje) Houtsma wv v.d. Molen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 64rijksmonument 20518


2023
0.073060035705566


  terug