Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 65 6-103 6-099 E-196 E-190
1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0282r van 10 jan 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65Lanenhuis en stalling
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenHendrick Saves
naastligger ten zuidenJannegien Idses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jochem smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Gerrits, geauthoriseerde curator overmoutmaker
verkoperde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Andries Allerts alias Lietsvisch, gehuwd met
verkoperAnna Foppens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (moutmaker Pieter Gerrits als geauthoriseerde curator en voormomber over) de vier nagelaten weeskinderen van Andries Allerts alias ... en Anna Foppens zijn adiunct, een huis en stalling op de Lanen. Ten O. Hendrick Saves, ten Z. Jannegien Idsen, ten W. erven smid Jochem.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65Lanen NZhuis en schuur
 
koper provisioneelPieter van Buiten 130-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Gerritsmoutmaker
verkoper q.q.Arent Foppens
verkoperde kinderen van Andries Alberts alias Lietsvisch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (moutmaker Pieter Gerrits en Arent Foppes) het huis en de schuur op de Lanen van de kinderen van Andries Allerts. Waarvan eerste koper gebleven is Pieter van Buiten, voor 113 GG.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0099r van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0166v van 2 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tybbes Popta


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0181r van 11 mei 1645 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Tiebbes Popta


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061v van 21 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Sybrants


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220r van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65achterLanen NZ, in de steeg achter het huis of hof van Jacob Tiebbes Poptakamer
 
koperJan Reyns schipper99-09-00 GG
huurderN. N. 13-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de erfgenamen van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Jacob Tiebbes Popta*
verkoperoud burgerhopman Jan Jochums van der Horst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reyns, schipper, koopt een kamer nz. Lanen in de steeg achter Jacob Tiebbes Popta. Ten Z. erven Lammer Warners, ten N. Jacob Tiebbes [Popta]. Geen grondpacht. Gekocht van oud burger-hopman Jan Jochums van der Hoeff c.u., voor 99 GG 9 st.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0171av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohan Witter


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0244r van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kopers


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161v van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65west_achterLanen NZ in de steeg achter het huis waar Jacob Tiebbes Popta is overledenkamer
 
koperJan Hendrix 76-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Popta
verkoperSioerd Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix koopt een kamer nz. Lanen in de steeg achter het huis en hof waaruit Jacob Tiebbes Popta versturven is. Ten Z. erven Lammert Werners, ten N. huis en hof van Popta. Geen grondpacht. Gekocht van Sioerd Clases voor 76 GG.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0254v van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 61, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de heer Witter


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057r van 30 nov 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWitters


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0371r van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65westLanen NZhuis
 
koperYde Doytses, gehuwd metkooltjer320-00-00 CG
koperGatske Tammes
huurderReiner Hendrix
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witter
naastligger ten noordenJan Hendrix
verkoper van 1/2Reiner Hendrix de Ringmr. metselaar
verkoper van 1/2Sytske Reyners ongehuwde dochter


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233r van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65westLanen NZhuis
 
koperJan Jansen, gehuwd metmetselaar300-00-00 CG
koperSytske Reiners
bewonerde verkoperse
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters
naastligger ten noordenJan Hendrix
verkoperGatske Tammes, weduwe van
verkoperwijlen Yde Dooytseskooltjer


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0305v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65west_achterLanen NZ in de steegkamer
 
koperJan Jansen de Groot, gehuwd metmr. metselaar48-00-00 CG
koperSydske Reiners
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper [staat: verkoper] Jan Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof nagelaten door Jacob Tjebbes Popta
verkoperJan Hendrix, gehuwd metknoopmaker
verkoperTyed Willems


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0219v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65oostLanen NZhuis
 
koperGouke Suringar koopman200-00-00 CG
huurderWillem c.u.slotmaker
naastligger ten oostenCornelis van der Burgh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Jansen metselaar
naastligger ten noordenGouke Suringar koopman
verkoperSyntie Hiddema, gehuwd met
verkoperSioerd Obbesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Suringar koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Cornelis v.d. Burgh, ten W. Jan Jansen, metselaar, ten Z. de Lanen, ten N. de koper. Gekocht van Sijntie Hiddema x Sioerd Obbes, schipper.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
opmerkingaen de majoor betaelt


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0023r van 29 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-103 Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0101v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65westLanen NZhuis
 
koperHendrik Duman, gehuwd metsuikerraffineerdersknecht301-00-00 GG
koperKnierke Urks
naastligger ten oostende weduwe van Zuiringar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHyltie Abes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoper van 1/2Reinder Jansen de Grootmr. metselaar
verkoper van 1/2Geertje Jansen de Groot ongehuwde jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Duman, suikerraffineerdersknecht x Knierke Urks kopen huis nz. Lanen, bewoond door de verkopers. Ten O. wd. Zuiringar, ten Z. de straat en Laanen, ten W. Hyltie Abes, ten N. een doopsgezinde woning. Beschrijving van het huis. Vrije in- en uitgang ten oosten. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Reinder Jansen de Groot voor 1/2, en van ongehuwde jongedochter Geertje Jansen de Groot voor 1/2, voor 301 gg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0070v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe Zuiringer


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0089v van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Altena


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0232v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 59, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N. suikerbakker


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0020r van 25 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenS. Altena


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155r van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 65west_achterLanen, in een steeg op dekamer, weefwinkel en loots
 
koperJanke Nollides, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen burgemeester Syds Altena
naastligger ten oostenJanke Nollides, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Syds Altena
naastligger ten zuidenHendrik Duimes
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordenJanke Nollides, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Syds Altena
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Nollides wv burgemeester Syds Altena, koopt een kamer in een steeg, in te gaan op de Lanen. Ten O. en N. de koper, ten Z. Hendrik Tromp? Gekocht van de diaconen der D.G. Gemeente, voor 200 cg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0070v van 19 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 69, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van S. Altena


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-099 Lanen 65Coert Duman2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Bouwe Harmens de Vries... eigenaar is D.J. Siersema, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk E-196; VT1839; B.H. d. V., zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Jan Jansen Post... door J.J.P. als schoenmakersknegt bj Gosling Piekes verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); gebruiker van wijk E-196; eigenaar en medegebruiker is Jan J. Glinstra, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Matthijs van Rayenzie ook: van Raay; geb 1757 ... , ovl 19 feb 1814 HRL, werkman, ovl wijk E-196; BS ovl 1814; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-196Lanen 65Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
E-196Lanen 65Jan Jans Postma


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 29 van 18 jan 1814
adressoortbedraggebruik
E-196Lanen 65koopaktefl. 150huis aan de Lanen
 
verkoperKnierke Duman
verkoperGrietje Duman
koperJan Jans van Glinstra
koperElisabeth Magdalena Gebel


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 201 van 24 nov 1817
adressoortbedraggebruik
E-196Lanen 65koopaktefl. 4001/2 deel in huis c.a. E-031 en E-196
 
verkoperAlbert van Eeken
koperJan Luitjes Faber


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-196Lanen 65Sipke Watzes van der Werf, overleden op 27 augustus 1822zoon van Watze S. van der Werf, leerlooier (Laanen E 196) en Ybeltje Ruurds Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1287Lanen 65Jacobus de ZwaanHarlingenturfdragerhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Antje Harda... 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Bauke S Postmaoud 47 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Johannes Teeroud 54 jaar, geb Frankfurt, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Minke Johannes Vogel... 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Riemke J Poortoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
ELanen 65Jan J van Glinstra kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-196LaanenBouwe H de Vries48 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, korendrager
E-196LaanenRiemke Jans Poort52 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-196LaanenJan Bouwes de Vries14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenBauke Sjierks Postma47 jOosterbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-196LaanenAantie J Harda47 jHouwgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-196LaanenTjerk Postma [Posthema]11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenUlbe Postma3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenJohannes Teer54 jFrankfortgezin 3, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenMenke Johs. Vogel47 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-196Lanen 65Grietje Jans de Zwaan, overleden op 26 juli 18461 1/2 jr (geboren 19/5/1845), overleden Lanen E 196, dochter van Jan Jacobus de Zwaan, zeeman en Johanna IJsbrands Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-196Lanen 65Johanna IJsbrands Feenstra, overleden op 25 november 184826 jr, geboren Midlum 28/2/1822, overleden Lanen E 196, vrouw van Jan Jacobus de Zwaan, kuiper, moeder van minderjarige Jacobus en IJsbrand Jans de Zwaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Grietje Taekemageb 22 apr 1802 Menaldum, ovl 27 nov 1873 HRL, huwt met Jacob Wijga (gk), N.H., dv Gosse T, en Aukje Looyenga; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-184, wijk E-196


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-196Lanen 65Jan Jans Glinstra... Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1287E-196 (de Lanen)Jan Jacobus de Zwaanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1287E-190 (De Lanen)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4383Lanen 65 (E-190)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 65 Nicolaas Wafelaarwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 900


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65Wed. N. Wafelaarhuishoudelijke artikelen, nikkelwaren, emaille-waren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 65S.Plantengastuurman ter koopvaardij
Lanen 65wed. N.Wafelaar-Bosewinkelierster


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65 Tieltechnisch bureau


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65 Tieltechnisch bureau, radio, gas- en waterleiding


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 65J.K. Tiel202Electrot. bur.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 65, HarlingenLanen 65 TielTechnisch Bureau Tielaanleg van electrisch, gas- & waterleidingen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Veltman612Brandst.h.


1958 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 65 (zuidgevel), HarlingenLanen 65 (zuidgevel)'BETHEL'BETHEL' = huis van God (zie Genesis 28:19)
De Baptistenkerk is in 1958 ingewijd
  terug