Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 72
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 725-136 5-162 F-195*F-186


Naastliggers vanLanen 72
ten oostenLanen 74
ten zuidenSchritsen 59
ten westenLanen 70
ten noordende Lanen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ616‑00‑00 GGhuis
koperJan Jansen, gehuwd met
koperGryet Winters
naastligger ten oostenGerryt Gerryts
naastligger ten zuidende kopers Jan Jansen c.u.
naastligger ten westenPieter Maessen
naastligger ten noordenLanen
verkoperMarijn Marijns, gehuwd met
verkoperGryet Freerxs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans x Gryet H? kopen een huis op de Lanen, streckende van vooren het dyept tot achteren aenen woninghe daer dselve copers innen woonen. Ten O. Gerryt Gerryts, ten W. Pieter Matijssen? Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Marijn Marijns x Gryet Freerx, voor 616 GG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans Knas


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 55achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jans Knas


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hessels


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0084r van 28 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141v van 17 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hessels Hingst


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ1400‑18‑00 GGhuis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin, 2 zomerkeukens daarachter, plaats, put en bak
koperTieerd Scholl schipperde Vergulde Lelie
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Tiomme Tjeerds
naastligger ten zuidenJacob Hessels
naastligger ten westenJacob Jansen de Cok
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJacob Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Scholl, schipper, koopt een huis zz. Lanen daerde vergulden lelie uuthangt, met 2 zomerkeukens erachter van 2 vierkanten hoog, en een plaets, put en bak. Ten O. wd. Tjomme Tiaards, ten Z. de verkoper, ten W. Jacob Jansen de Cock en een vrije steeg naar de Schritsen. Grondpacht 17 st aan de Stad. Gekocht van Jacob Hessels [Hingst] voor 1400 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170av van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTieerd Scholl


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ1350‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Egberts c.u.
naastligger ten oostenAeltie Haies
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Jansen de Cock
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTierds Jansen Schol c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Egberts koopt huis zz. Lanen. Ten O. Aeltie Hayes, ten W. Jacob Jansen de Cock. Gekocht van Tieerd Jansen Schol.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ1150‑00‑00 GGhuis met een zomerkeuken en loods, plaats en een vrije uitgang naar de Schritsen
koperInte Pytters, gehuwd metmr. glasmaker
koperGrietie Fockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenAeltie Hayes
naastligger ten zuidenMaycke Jacobs Hingst
naastligger ten westenJacob Jansen Cocq
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Egberts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInte Pieters x Griettie Fockes koopt huis zz. Lanen, met vrije uitgang naar de Schritsen. Ten O. Aeltie Hayes, ten Z. Maycke Jacobs Hingst, ten W. Jacob Jansen de Cock. Gekocht van Cornelis Egberts.


1665 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 368r van 18 dec 1665 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 72
inventarisantwijlen Gatscke Innes, weduwe van
wijlen Tiamcke Alles
Integlasmaker
requirant q.q.Ocke Innes te Bolsward, geauthoriseerde curator overbakker
requirantHotscke Tiamckes nagelaten weeskind van de inventarisant
aangeverHiscke Innes des weeskinds moei
inleiding bij de boedelinventarisatie[0368r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten overstaan van den praesiderende Burgermr. Harmen Synes Nauta, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris ten sterfhuise van Gatscke Innes ende Tiamcke Alles alhier op de Lanen tot Inte glaesmaeckers nu laast versturven, geschiet ten versoecke van Ocke Innes backer tot Bolsvert als geauthoriseerde curator over Hotscke Tiamckes nagelaten weescke van vernoemde Tiamcke Alles ende Gatscke Innes, alles geschiet op 't aangeven van Hiscke Innes den weeskints moeij die de belofte daartoe staande in handen van de here Nauta voorschreven heeft gepresteert in manieren als volcht, desen 18 december 1665.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ1000‑00‑00 GGhuis met zomerkeuken, loods en plaats met een vrije uitgang naar de Schritsen
koperServaes van Bemen c.u.mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
toehaakeen dubbele ducaat
naastligger ten oostenAeltie Hayes
naastligger ten zuidenMaycke Hingst
naastligger ten westende weduwe van Jacob Jansen de Kock
naastligger ten noordenLanen
verkoperYnte Pyttersmr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaServaes van Bemen, mr. glaesmaker, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Aeltie Hayes, ten Z. Maycke Hingst, ten W. wd. Jacob Jansen de Cock. Gekocht van mr. glaesmaker Inte Pieters, voor 1000 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21rLanen 72Servaes van Bemen, absentf. 1500-00-00


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenServaes van Bemen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Beemen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136Lanen 72huis
eigenaarwed. Sicco Salomons
gebruikerRein Hoites
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Bemen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136Lanen 72huis
eigenaarSicke Salomons
gebruikerwed. Rein Hoites
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ245‑00‑00 GGhuis
koperFeite Christiaens c.u.mr. wolkammer
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenImmetje Yntema
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Salomons
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Cock
naastligger ten noordenLanen
verkoperFrans van Beemen
verkoperAnneke van Beemen
verkoperTrijntie van Beemen
verkoperJohannes van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Christiaans, mr. wolkammer, koopt huis zz. Lanen (achter Schritsen 61). Ten O. Immetje Yntema, ten W. erven vroedsman Lolle Cock, ten Z. wd. Sicke Salomons, ten N. de Lanen. Gekocht van Frans-, Anneke-, Trijntje- en Johannes van Beemen.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136Lanen 72huis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerJan Sickes
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑17‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Feite Christiaens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136Lanen 72huis
eigenaarwed. Feite Christiaans
gebruikerJan Lammerts
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-136 Lanen 72Foekke Johannes, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-136Lanen 72huis
eigenaarwed. Feite Christiaans
gebruikerFoeke Johannes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJudickjen Joukes


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ366‑06‑00 GGwoning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis
koper door niaarPier Harkes bontwever
geniaarde koperBaarnt Dreyerprocureur fiscaal
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Jacobs mr. sleefmaker
naastligger ten zuidende weduwe van Feite Christiaans wolkammer
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles
naastligger ten noordenLanen
verkoperJudith Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Feite Christiaanswolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Harkes koopt, na niaar rat. sanguinis, huis zz. Lanen. Ten O. Dirk Jacobs, ten W. wd. Jacob Lolles de Cock, ten Z. Judith Joukes wv Feite Christiaans, die ook de verkoper is.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ360‑00‑00 GGhuis
koperSjoerdtje Hessels, weduwe van
koperwijlen Jan Douwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenDirk Jacobs
naastligger ten zuidenJudikjen Joukes
naastligger ten westende weduwe Jacob Lolles Kok
naastligger ten noordenLanen
verkoperPier Harkesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdje Hessels wv Jan Douwes koopt huis zz. Lanen. Ten O. Dirk Jacobs, ten W. wd. Jacob Lolles de Cock, ten N. de Lanen. Gekocht van Pier Harkes.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Poulus


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Paulus


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ285‑00‑00 GGhuis
koperDirk Cornelis Wetzens koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenJan Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten zuidende kamer mede aan de verkoperse toebehorende
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoedtje Hessels, gehuwd met
verkoperDirk Paulusturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Wetsens koopt een huis met een winkel in het voorhuis, zz. Lanen. Ten O. mr. kleermaker Jan Cornelis, ten Z. de verkoper, ten W. Lolle Kok, ten N. de Lanen. (Met omschrijving). Gekocht van Sjoerdtje Hessels x turfdrager Dirk Paulus. Er is een steeg naar de Schritsen.


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ216‑00‑00 GGhuis
koperGerben Andrys, gehuwd metmr. stoeldraaier
koperGrietie Mulders
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
naastligger ten oostenCornelis Johannes
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.
naastligger ten westenLolle Kock
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerben Andries


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerben Andries mr. wieldraaier


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-163 , pag. 82Lanen 72Auke Meinderts


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuke Meinderts


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 72Lanen ZZ401‑00‑00 CGhuis
koperAuke Meinderts, gehuwd metmr. wieldraaier
koperMaaike Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 CG
huurderAuke Meinderts c.u.
naastligger ten oostenHilbrand Coster
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.
naastligger ten westenJacob M. de Boer
naastligger ten noordenLanen
verkoperGrietje Mulder, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Andries


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-162, pag. 119Lanen 72Auke Meinderts2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan... HRL 1794, BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, 1833 ov; eigenaar en gebruiker van wijk F-195, stoeldrayer, 1814. (GAH204); weduwe A.M. v. d. L. eigenaresse van percelen nrs. 1320 en 1321 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 92 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan, overleden op 11 december 1824stoeldraaier (Laanen F 195), man van Maike Wiebes Steensma (enige testamentair erfgenaam), broer van Dirk en wijlen Sjoerdje Meinderts van Laan (moeder van Grietje Cornelis, vrouw van Christoffel de Vries). Saldo fl. 314,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1320Lanen 72wed. Auke Meynderts van LaanwieldraaisterHarlingenhuis en erf (85 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
F-195Lanen 72Huizinge en wieldraaijerij, met annexen, met de dood ontruimd op de Laanen, weduwe auke meinderts van, laan. Finaal verkocht op 12 jun 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Janke Piebes Schuur... S, en Sjoukje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1842, ovl 1847; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Nicolaas Klok... huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Yefke Douwes Siderius... der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-195LaanenNicolaas Klok53 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-195LaanenJanke Schuur31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-195LaanenSjouwkie Klok15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenHendrikje Klok13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenMaartie Klok9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenBartje Klok6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenGrietje Klok4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenElisabeth Klok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenYfke D Siderius78 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Lanen 72Martje Klok, overleden op 23 juli 18402 jr, overleden Kerkstraat F 195. (CzOG nr. 34) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Lanen 72Janke Piebes Schuur, overleden op 21 juni 184234 jr, overleden Laanen F 195, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 89) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Lanen 72Bartholomeus Klok, overleden op 31 juli 18422 mnd, overleden Laanen F 195. (Certificaat van onvermogen nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-195Lanen 72Gerritje Klok, overleden op 22 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 11 1/4 jr (geboren 1835), overleden Schritzen F 195. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Jeltje van der Wal... met Sijbren Gebel, N.H., Herst. EvL, dv Halbe vdW, en Hotske ... ; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-195Lanen 72Sybren A Gebel... der Wal, werkman in 1853, Herst. EvL, zv Andries G, en Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1320Lanen F-195Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1320De Lanen F-186Hermanus Bernardus Hoogmolenwerkplaats


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
F-195Lanen 72Een ruim en zeer sterk gebouwd pahuis op de Lanen. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1617.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1320Lanen 72 (F-186)Pieter Wiglemawoonhuis en werkplaats


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Lanen 72Jan Krol


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72 en 81J.F. Krol97rijwielhandel en autoverhuurder


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 72aH. v/d Zeetimmerman


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12665
Lanen 72Jan Krol


1930 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 72, HarlingenLanen 72H. van der Zee & zonentimmerlieden, aannemers, nieuwbouw, verbouw


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-14690
Lanen 72Theodorus Regnerus van der Zee


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 72, HarlingenLanen 72 Krolgarage


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72H. v.d. Zee9Aann.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72H. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenH. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenH. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 72P.R. (Philippus) v.d. Zee


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 72rijksmonument 20520
  terug