Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Lanen 72
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 72,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 72 5-136 5-162 F-195* F-186




Naastliggers vanLanen 72
ten oostenLanen 74
ten zuidenSchritsen 59
ten westenLanen 70
ten noordende Lanen


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenServaes van Bemen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Beemen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-136 Lanen 72huis
eigenaarwed. Sicco Salomons
gebruikerRein Hoites
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:08:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Servaas van Bemen


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-136 Lanen 72huis
eigenaarSicke Salomons
gebruikerwed. Rein Hoites
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:08:00
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZhuis
 
koperFeite Christiaens c.u.mr. wolkammerGG 245:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenImmetje Yntema
naastligger ten zuidende weduwe van Sicke Salomons
naastligger ten westende erven van vroedsman Lolle Cock
naastligger ten noordenLanen
verkoperFrans van Beemen
verkoperAnneke van Beemen
verkoperTrijntie van Beemen
verkoperJohannes van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeite Christiaans, mr. wolkammer, koopt huis zz. Lanen (achter Schritsen 61). Ten O. Immetje Yntema, ten W. erven vroedsman Lolle Cock, ten Z. wd. Sicke Salomons, ten N. de Lanen. Gekocht van Frans-, Anneke-, Trijntje- en Johannes van Beemen.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-136 Lanen 72huis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerJan Sickes
huurwaardeCG 17:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:17:00


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Feite Christiaens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-136 Lanen 72huis
eigenaarwed. Feite Christiaans
gebruikerJan Lammerts
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-136 Lanen 72Foekke Johannes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
5-136 Lanen 72huis
eigenaarwed. Feite Christiaans
gebruikerFoeke Johannes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJudickjen Joukes


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZwoning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis
 
koper door niaarPier Harkes bontweverGG 366:06:00
geniaarde koperBaarnt Dreyerprocureur fiscaal
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenDirk Jacobs mr. sleefmaker
naastligger ten zuidende weduwe van Feite Christiaans wolkammer
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolles
naastligger ten noordenLanen
verkoperJudith Joukes, weduwe van
wijlen Feite Christiaanswolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Harkes koopt, na niaar rat. sanguinis, huis zz. Lanen. Ten O. Dirk Jacobs, ten W. wd. Jacob Lolles de Cock, ten Z. Judith Joukes wv Feite Christiaans, die ook de verkoper is.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZhuis
 
koperSjoerdtje Hessels, weduwe vanGG 360:00:00
wijlen Jan Douwes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenDirk Jacobs
naastligger ten zuidenJudikjen Joukes
naastligger ten westende weduwe Jacob Lolles Kok
naastligger ten noordenLanen
verkoperPier Harkesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerdje Hessels wv Jan Douwes koopt huis zz. Lanen. Ten O. Dirk Jacobs, ten W. wd. Jacob Lolles de Cock, ten N. de Lanen. Gekocht van Pier Harkes.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0001r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Poulus


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Paulus


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZhuis
 
koperDirk Cornelis Wetzens koopmanGG 285:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
naastligger ten oostenJan Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten zuidende kamer mede aan de verkoperse toebehorende
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenLanen
verkoperSjoedtje Hessels, gehuwd met
Dirk Paulusturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Wetsens koopt een huis met een winkel in het voorhuis, zz. Lanen. Ten O. mr. kleermaker Jan Cornelis, ten Z. de verkoper, ten W. Lolle Kok, ten N. de Lanen. (Met omschrijving). Gekocht van Sjoerdtje Hessels x turfdrager Dirk Paulus. Er is een steeg naar de Schritsen.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZhuis
 
koperGerben Andrys, gehuwd metmr. stoeldraaierGG 216:00:00
Grietie Mulders
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
Grietie Mulders
naastligger ten oostenCornelis Johannes
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.
naastligger ten westenLolle Kock
naastligger ten noordenLanen
Dirk Cornelis Wetsenskoopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0039v van 25 mrt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 59, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGerben Andries


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerben Andries mr. wieldraaier


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-163 Lanen 72Auke Meinderts


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0104r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 70, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Gerben Andries


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 74, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuke Meinderts


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 72Lanen ZZhuis
 
koperAuke Meinderts, gehuwd metmr. wieldraaierCG 401:00:00
Maaike Wybes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:17:00
huurderAuke Meinderts c.u.
naastligger ten oostenHilbrand Coster
naastligger ten zuidenHendrik Paulus n.u.
naastligger ten westenJacob M. de Boer
naastligger ten noordenLanen
verkoperGrietje Mulder, weduwe van
wijlen Gerben Andries


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-162 Lanen 72Auke MeindertsCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan... HRL 1794, BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1820, ovl 1824, 1833 ov; eigenaar en gebruiker van wijk F-195, stoeldrayer, 1814. (GAH204); weduwe A.M. v. d. L. eigenaresse van percelen nrs. 1320 en 1321 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Lanen 72Auke Meinderts van Laan, overleden op 11 december 1824stoeldraaier (Laanen F 195), man van Maike Wiebes Steensma (enige testamentair erfgenaam), broer van Dirk en wijlen Sjoerdje Meinderts van Laan (moeder van Grietje Cornelis, vrouw van Christoffel de Vries). Saldo fl. 314,57. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1320Lanen 72wed. Auke Meynderts van LaanHarlingenwieldraaisterhuis en erf (85 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
F-195Lanen 72Huizinge en wieldraaijerij, met annexen, met de dood ontruimd op de Laanen, weduwe auke meinderts van, laan. Finaal verkocht op 12 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Janke Piebes Schuur... S, en Sjoukje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1842, ovl 1847; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Nicolaas Klok... huw 1827, huw 1842, ovl 1847, regattdv1826-93; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-195; VT1839; N.K. eigenaar van perceel nr. 1409 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 375, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Yefke Douwes Siderius... der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-195LaanenNicolaas Klok53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
F-195LaanenJanke Schuur31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-195LaanenSjouwkie Klok15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenHendrikje Klok13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenMaartie Klok9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenBartje Klok6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenGrietje Klok4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenElisabeth Klok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-195LaanenYfke D Siderius78 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Lanen 72Martje Klok, overleden op 23 juli 18402 jr, overleden Kerkstraat F 195. (CzOG nr. 34) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Lanen 72Janke Piebes Schuur, overleden op 21 juni 184234 jr, overleden Laanen F 195, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 89) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Lanen 72Bartholomeus Klok, overleden op 31 juli 18422 mnd, overleden Laanen F 195. (Certificaat van onvermogen nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-195Lanen 72Gerritje Klok, overleden op 22 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 11 1/4 jr (geboren 1835), overleden Schritzen F 195. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Jeltje van der Wal... met Sijbren Gebel, N.H., Herst. EvL, dv Halbe vdW, en Hotske ... ; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-195Lanen 72Sybren A Gebel... der Wal, werkman in 1853, Herst. EvL, zv Andries G, en Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1320F-195 (Lanen)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1320F-186 (De Lanen)Hermanus Bernardus Hoogmolenwerkplaats


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
F-195Lanen 72Een ruim en zeer sterk gebouwd pahuis op de Lanen. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 1617..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1320Lanen 72 (F-186)Pieter Wiglema


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 72Jan Krol


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72 en 81J.F. Krol97rijwielhandel en autoverhuurder


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 72aH. v/d Zeetimmerman


1928 - kentekenadresnaam
B-12665
Lanen 72Jan Krol


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 72, HarlingenLanen 72H. van der Zee & zonentimmerlieden, aannemers, nieuwbouw, verbouw


1930 - kentekenadresnaam
B-14690
Lanen 72Theodorus Regnerus van der Zee


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 72, HarlingenLanen 72 Krolgarage


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72H. v.d. Zee9Aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72H. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenH. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenH. v.d. Zee & Zn.403Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 72P.R. (Philippus) v.d. Zee


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 72rijksmonument 20520




  terug