Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Liemendijk 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLiemendijk 382-0952-0952-125D-046D-042


Naastliggers vanLiemendijk 38
ten oostenLiemendijk 40
ten westenLiemendijk 36
ten noordende Liemendijk


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0083v van 26 jan 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 38bij de Franekerpoort [staat: stadsvesten]191‑00‑00 ggschoenmakersperken met kuipen en kalkdobben
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(c)


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0191r van 22 jan 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMeynte Meynerts schoenmakerMakkum


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0254r van 2 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Liemendijk 38Liemendijk ZZ [staat: bij de Franekerpoort]140‑00‑00 ggschoenmakersperk
koper van 1/2Marten Rosey, gehuwd metmr. zeefmaker
koper van 1/2Jeltie Hue, en
koper van 1/2Anne Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Elbrichje Saeses
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten zuidenJacob Sierks mr. wagenmaker
naastligger ten oostenJacob Sierks mr. wagenmaker
huurderFedde Gerbens
verkoper q.q.Willem Koenes, gecommitteerdemr. knoopmaker
verkoper q.q.Reinder Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterkoopman


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142r van 15 jan 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Zierx


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 31Liemendijk 38perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 19rLiemendijk 38perk
eigenaarAnne Jans
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio Liemendijk 38perk
eigenaarMarten Rozee erven
eigenaarAnne Jans cum soc.
gebruikerMarten Rozee erven
gebruikerAnne Jans cum soc.
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0204v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet [schoenmakers]perk


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 19vLiemendijk 38[schoenmakers]perk
eigenaarMarten Rosae erven
gebruikerAnne Jans erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 19vLiemendijk 38perk
eigenaarAnne Jans erv.
gebruiker
opmerkingvervallen bevonden en niet van waerde


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0153r van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Liemendijk 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet perk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 19vLiemendijk 38perk
eigenaarAnne Jans erven
gebruikervervallen
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-095 , folio 19vLiemendijk 38huis
eigenaarAge Alberts
gebruikerJohannes Abes c.s.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 38vLiemendijk 38huis
eigenaarReinder Jansen
gebruikerSybe Hansen
huurwaarde14‑02‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal13‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑09‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 38rLiemendijk 38huis
eigenaarReinder Jansen
gebruikerSybe Hansen
huurwaarde15‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-125 , folio 38rLiemendijk 38huis
eigenaarPieter Hendriks
eigenaarJohannes Norel
gebruikerFredrik Hes
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerSybe Hansen wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal31‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal30‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑11‑08 cg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 41, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLiemendijk [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-125 , pag. 38Liemendijk 38Pieter Hendriks 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Haye Gerbens de Groot... Rein Floris deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Johannis Klaases Norel... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-048, loodgieter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-046, samen met Pieter Hendriks; gebruiker Reinder Gerbens de Groot, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-141, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Pieter Hendrikseigenaar van wijk D-046, samen met Johannes Norel, gebruikers zijn Reinder Gerbens de Groot, en Haye Gerb. de Groot wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Reinder Gerbens de Grootgebruiker van wijk D-046, medegebruiker Haye Gerbens de Groot wed., eigenaars zijn Pieter Hendriks en Johannes Norel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Reinder Gerbenszie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-046Liemendijk 38Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 38Johannes NorelReinder Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 38Pieter Hendriks wed Haye Gerbens de Groot
D-046Liemendijk 38Johannes Norelwed Haye Gerbens de Groot


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 11 van 24 mrt 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-046Liemendijk 38koopaktefl. 50huis bij de Franekerpoort D-046
 
verkoperJohannes Norel
koperHendrik Pieters Mooyman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 436Liemendijk 38de Stad Harlingen Harlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Godert Posthumus... Vst 13 mei 1850 uit Almenum, zv Godert P, en Jouwkje ... ; b sha 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046; oud 48 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, broodbakker, wijk H-183; VT1839; G.P. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Hielke Everts van der Burg... 1830, huw 1831, huw 1843, ovl 1848; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelbediende, wijk D-046; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Minke Rintjes van der Post... Simens vd Let; BS huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-046; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-046Geweezen Franeker PoortHylke van der Burg42 jwinkelbediendeLemmerm, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortMinke van der Post41 jStavorenv, protestant, gehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortBonne van der Burg19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortWillem van der Burg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortGeertruida van der Burg21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortTeetske van der Burg8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-046Geweezen Franeker PoortJantie van der Burg1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 38Johannes Ages de Bruin, overleden op 29 september 18424 jr, geboren Bergen op Zoom, overleden Franekerpoort D 46. (Certificaat van onvermogen nr. 179 Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 641b (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 38Corneliske Gatzes Yntema, overleden op 13 oktober 184664 jr, geboren Parrega 6/12/1781, overleden Hoogstraat D 46, laatst wed. Atze Klazes Wiersma, moeder van Gatze Jacobs Bosma, paarden/rijtuigenverhuurder. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-046Liemendijk 38Taede Pieters de Moed, overleden op 21 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Makkum, panbakker, overleden Franekerpoort D 46, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Duurke Snoekgeb 10 jul 1810 Ameland, huwt met Jan Sorgdrager, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. HRL 1851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Jan Sorgdragergeb 26 jan 1802 Ameland, huwt met Duurke Snoek, bakker, Vst 17 okt 1854 uit Almenum, A 14 nov 1855 Ameland; bev.reg. Ha851 wijk D-046


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-046Liemendijk 38Trijntje Brink... ovl wijk G-169, dv Klaas B, en Grietje Feenstra; BS ovl 1837; 1862 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-046, wijk F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436bij de Franekerpoort D-046Aafje J. van der Heide woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 436Hoogstraat D-042 Jan Pieters Hemstra woonhuis en stalling


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4788Liemendijk 38 (D-042)Sjoerd W. Langiuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Liemendijk G.B. Weeninkjongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11296
Liemendijk 38aRoelof van Kammen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Liemendijk 38aS. van Kammenbakker
Liemendijk 38aK. Wiersmagardenier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Liemendijk 38beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.045783996582031


  terug