Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lombardstraat 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lombardstraat 6 2-172 2-202 D-055* D-054
Naastliggers vanLombardstraat 6
ten oostenLombardstraat 8
ten westenLombardstraat 4
ten noordende Lombardstraat


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0144r van 19 mrt 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0044v van 23 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of dubbele regel]


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0354r van 29 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: steeg of dubbele regel]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 6Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0233v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat of steeg waarin vrij in- en uitgang]


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 6Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0242r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [niet vermeld]


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015v van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0033v van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenarmvoogdij


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0295v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenOosterkeetstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-202 Lombardstraat 6Haantje Hilbrands0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-055Lombardstraat 6 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Lombardstraat 6Ymke Baukes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 767Lombardstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-055Lombardstraat 6Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767D-055 (Lombardstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767D-054 (Lombardstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767Lombardstraat 6 (D-054)Armvoogdij
  terug