Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 11 (niet bekend) 4-196 H-145 H-160
Naastliggers vanNieuweburen 11
ten oostenNieuweburen 13
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 9


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0032r van 11 feb 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Jelgersma


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0097v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 11Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten bij de Wasbleek]woning no. 6
 
koperWillem Douwes koopman100-07-00 GG
huurderJacob Piebes 20-00-00 CG
naastligger ten oostende heer A. Scheltinga
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenWillem Douwes koopman
naastligger ten noordenstraat en bolwerk
verkoperWiltetus Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt nummer 6 der 11 woningen anno 1769 nieuw gestigt aan de stads vesten omtrent de Wasbleek. Geen grondpacht. verhuurd aan Jacob Piebes voor 20 cg. Ten O. A. Scheltinga, ten Z. stadsvesten, ten W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de administratoren van erven Bernhardus Jelgersma x Adriaantje Abitschz, voor 100 gg. 7 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0230r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Jelgersma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0059r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-190 Nieuweburen 11P Kummel
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 11wed Jan Baukes
4-190 1/2 no. 1Nieuweburen 11Marten Jansinwooning
4-190 1/2 no. 4Nieuweburen 11Gerrit Hendriks
4-190 1/2 no. 5Nieuweburen 11Paulus Hansen
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 11Willem Jans
4-190 1/2 no. 7Nieuweburen 11IJpe Nankes, 30 jaar, gehuwdinwoning
4-190 1/2 no. 8Nieuweburen 11Pieter Jurjens
4-190 1/2 no. 12Nieuweburen 11Okke Fransen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-196 Nieuweburen 110-00-00 CGde twaalff nieuwe woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11A. W Tadema... (GAH204); id. van wijk H-144; gebruiker Willem J. Steenbergen, tichelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-145; gebruiker Johannes Garde vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Johannes Garde/Garse... mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Trijntje Sybrensgeb 1726 ... , ovl 25 dec 1814 HRL, huwt met Jielles Johannes, ovl wijk H-145; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-145Nieuweburen 11A W Tadema qq Johannes Garde vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1905Nieuweburen 11Jan Jans van GlinstraHarlingenschipperhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Grietje Harmens de Haas... N.H., werkster in 1851, dv ... , en IJmkje Tadema; bsha183hu, ovl 1839, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-145, 146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-152; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Joukje van der Plaatsoud 47 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk H-145; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-145Jan van der Sluis44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
H-145Joukje van der Plaats47 jHerenveenv, protestant, gehuwd
H-145Arend van der Sluis15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-145Trijntie van der Sluis9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-145Soukje van der Sluis4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-145Nieuweburen 11Jan Harents van der Sluis... wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1905H-145 (12 Nieuwe huizen)Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1905H-160 (Nieuwe Buren)Joseph Berndeswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1905Nieuweburen 11 (H-160)Antje Straatsma (wed. J. Berndes)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 11H. de Witkleermaker


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuweburen 11, HarlingenNieuweburen 11S. Jagertimmerman


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuweburen 11, HarlingenNieuweburen 11S. Jagertimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwe Buren 11L. (Lieuwe) Poelstra
  terug